Peiling Demotivaction: 99% vindt Nederland ‘Failed State’

De vraag van de peiling

Uit een peiling van mijn Statistisch Bureau Demotivaction onder de volgers op dopamine-fruitautomaat Facebook met 220 deelnemers stemmen 218 op ‘Eens’ (A) met de volgende stellingname:

Nederland is dankzij Paars en nu ‘Groen’ een Failed State geworden met communisten-trekken, Noord Korea aan de Noordzee, er is geen morele noch legitieme reden deze leugenachtige corrupte overheid nog serieus te nemen:
A. Eens
B. Oneens

Meer dan de helft van de reageerders is vrouw, er zitten nagenoeg geen allochtonen onder mijn volgers, afgaand op hun namen. Ze hebben gewoon Nederlandse en Friese namen, geen ‘Gkhabladidja Abhoukaroaobe’, aapgeluiden en tromgeroffel… of iets dat klinkt naar die stoorzender in de Tweede Kamer van de PvdA of erger die haar positie als ‘Voorzitter’ misbruikt om politieke tegenstanders in de rede te vallen.

Ze zijn allen goed opgeleid, merendeels zelfstandige en zullen bovengemiddeld in de categorie van ‘The Deplorables’ vallen, kut-Burgo’s die van D66 en haar ‘kwaliteitsmedia’ (nepintellectuelen die zich met de overheid identificeren) hun ‘bek moettuh houweh’.

Zoon van een kernfysicus, werktuigbouwkundige Wiebes wist dat zijn windmolenbeleid destructief is, maar hij was gewoon te laf uit politieke overlevingsangst

Tegenspraak? Graag!
Als welkome tegenspraak op de stelling, kwam ondermeer het volgende antwoord, van deelnemer Ruben van den Boogaard:

B. Het absurde is dat we neigen zelf een utopisch wereldbeeld te hebben. Ik heb liever onze overheid dan die van Haïti en menig ander land dat zwaar getergd is door corruptie en rechtsonzekerheid.

We moeten het in Nederland hebben over de rechtszekerheid welke de kerntaak vormt van de overheid en haar legitimatie is. De morele reden om de overheid serieus te nemen is dan ook gelegen in de erkenning van haar roeping, niet om haar dwalingen.

Het is in erkenning van haar roeping en een diep geworteld besef daarvan wat gedeeld dient te worden, waarmee ze vernieuwd kan worden in gespreide verantwoordelijkheid en subsidiariteit. Daar dient voor gepleit te worden en ligt een kans voor herstel.

Als conservatief kan ik zijn eerste observatie waarderen. Nergens kan het 100% ideaal zijn, overal worden fouten gemaakt en je moet die fouten niet uitvergroten om een heel (feilbaar) systeem af te fakkelen. Terwijl je zelf enkel wat boeh roept aan de zijlijn. Toch?

Gepassioneerde deelnemers

Systeem zo goed als de mensen die er werken
Waar onze wegen scheiden is: ‘de roeping van de overheid’… Een systeem functioneert zo goed als de mentaliteit van de mensen die er werken, is daar een afspiegeling van. Dat Patrick K. als onbezonnen jongeling in de nieuwste Mercedes iemand doodreed, dat lag ook niet aan Mercedes haar Duits degelijke auto’s.

Terwijl: zou U een Nigeriaanse auto durven kopen? Zo krijg je dus ook, dat de ‘Duitse degelijkheid’ ook in technische zin kan vervallen, wanneer morele betonrot door de Duitse beschaving dendert (het is daar net zo erg als hier). We herinneren nog het Volkswagen-schandaal.

Het systeem dat onze voorouders ontwierpen was bedacht met de aanname, dat je nog ethisch functionerende mensen had, die bijvoorbeeld het ‘mijn’ en ‘dijn’ van elkaar konden onderscheiden. Die zich kapot zouden schamen, voor wat bij onze bestuurlijke klasse welhaast vanzelfsprekend werd. De Vereniging Voor Dieven (VVD) en al die klimaatgraaiers, leugenaars als ‘energiecommissaris’/ambtenaar Bouwe de Boer en zijn groen geverfde variant- ngo- van de VNO-NCW: Fryslaaan Fossielffraaai

Maffiapraktijken (private zelfverrijking op publieke kosten) blijven maffiapraktijken, ook als je ‘maffia’ tot ‘verduurzaming’ herdoopt.

Overtuigde deelnemers

Dus:

Hoe kan een papieren abstractie een ‘roeping’ hebben. Wij stellen met gevoel voor historie van het fenomeen ‘overheid:  ‘van de overheid kan nooit enig goeds komen’. Zodra de overheid zelf utopisch instrument wordt- conform de ideologie van communisten van VVD66, en met ‘het recht’ in de hand de betere wereld voor zichzelf gaat maken (dat heet public interest litigation, zie oa de Urgenda-zaak)…

….berg je dan maar.

De overheid is de Leviathan, wiens enige duidelijk afgebakende taak kan zijn: schadebeperking. Alle terreur van enige omvang kwam historisch gezien van ‘de overheid’, het woord ‘terreur’ is daar ook van afgeleid (Franse Revolutie)

Een overheid moet dus niet handelen op basis van wazige utopische toekomstbeelden (Agenda 21 Verenigde Naties), revolutie herbenoemd tot ‘transitie’. Een sterk land, staat gegrond in de (eigen) historie, met de voeten in de zeeklei. Zoals je als individu ook niets zonder zelfkennis bent, die je opdoet op basis van je levenshistorie.

Begin eerst maar bij jezelf, voor je meent zelfs de gehele planeet te kunnen redden. Of ‘de wereld’ te verbeteren (‘andere mensen behalve jezelf’)

Overtuigde deelnemers

Een gecreëerd feit, zoals alle ‘Nieuws’
Wat wil deze poll nu zeggen? Zoals iedere poll die valse zekerheden in percentages claimt als ’69 procent bevolking vertrouwt de media nog’…..He le maal niets. Lies, damn lies, Centraal Bureau voor de Statistiek.

Ook Maurice de Hond is een leugenachtige hond, vooral omdat hij van zichzelf gelooft van niet. We noemen dat ‘valse concreetheid’ in onze cursus bullshitdetectie. Je kunt met niets zo liegen als met gecreëerde feiten, die broeder in het goede Erik van Goor (van Epoque Magazine) wel ‘Neomarxistische Constructies’ noemt.

Een objectief vast te stellen ervaringsfeit is wel: het land dat wij van onze voorouders kregen, dat was ( en is nog) goed georganiseerd. Maar onder het Rutte-regime is de vrije val naar beneden definitief ingezet, waarvoor Udo Ulfkotte in ‘Vorsicht Burgerkrieg’ (2009) al waarschuwde, en waarvan de Bankencrisis (2008) slechts symptoom was.

De betonrot komt ook tot in bouwstijlen aan toe tot uiting. Vergelijk de ouderwetse degelijke Friesland Bank met haar messingdeuren, de uitstraling van betrouwbaarheid met de moderne Rabobank van plastic en glas. Mentaliteit materialiseert zich.

Polder Pot, het totalitaire ministertje van Waarheid

Culturele Revolutie
De beschavingsrot vindt door de gehele linie van het Westen al sinds 1968 plaats (eigenlijk al 1918), dankzij wat mensen als ‘links’ gingen identificeren, de afbraak-krachten die hun mars door de instituties maakten. Zodat academia, rechterlijke macht, overheid, onderwijs, ja eigenlijk alle instituties ‘beyond repair’ zijn gemaakt.

Kortom, onze Culturele Revolutie, die bij Mao hooguit wat vlotter verliep dan bij ons, die heeft nu haar finale aanval ingezet op alles wat en wie we zijn als Westen.

Zonder God – kennis van de wijsheid van eeuwen- is er geen moraal (een toetssteen buiten ‘jezelluf’), maar wel D66. Papieren gelijk halen boven liefde en waarheid, ontmenselijking via technocratie. Precies zoals CS Lewis al voorspelde in ‘The Abolition of Man’ (1943!) en George Orwell in 1984 (in 1948!)

Om met Kajsa Ollongren haar eigen woorden te spreken, beschouwen we D66 als een ‘tumor, die met wortel en tak uit ons midden uitgeroeid moet. Die juridische gokkast van ze (‘de rechtstaat’) en cashmachine van de Zuidas kan ook eens goed doorgelicht.

Iedere advocaat is er in principe 1 teveel. Nu zijn er al meer dan 18 duizend van die zakkenvullende cocainesnuivers, die wat krom is recht mogen helpen spreken. De advocatuur is in dienst van die zelfde papieren corporatie ‘De Staat der Nederlanden’ die privaat kapitaal moet overhevelen naar de 0,1%.

Doorstoten om weer een burger te criminaliseren, verachtelijke volksverraders

Oplossingen?
– De SER moet opgeheven worden, dat hele fameuze ‘poldermodel’ kan op de schop. Drain the Dutch Swamp.
– De VNO-NCW kan opgeheven, er kan een mkb-vakbond voor in de plaats die ons innovatieve bedrijfsleven in het buitenland vakkundig etaleert. En dan niet met de CO2-mentaliteit, maar met engineering en waterbouw waar de traditionele kunde ligt. Hup Holland/Fryslan Boppe!
– Belastingdienst Groot Zakelijk dient doorgelicht en multinationals (bv Nutreco, Unilever en die opgewaardeerde verffabriek DSM) dienen opgeknipt of uitgekotst. Het MKB is belangrijker dan die logge ambtenaarfabrieken met hun bonusgraaiers.
– Nederland heeft de grootste commerciële bankensector van Europa (naast Frankfurt), die qua macht groter werd dan nationale overheden. Deze bankensector dient als criminele organisatie bejegend te worden en iedere vorm van bonusgraaien dient met tenminste 10 jaar gevangenisstraf beloond te worden, te beginnen bij Jan Hommen en al dat gespuis van die door de belastingbetaler ‘geredde’ banken.
– Alle subsidies aan ngo’s op zowel internationaal, nationaal als provinciaal niveau dienen per direct stopgezet

 • Alle communicatiepersoneel bij de overheid, voorlichters, beleidsverkopers en spindoctors kunnen per direct te laan uit. Waarom moeten wij de gedwongen winkelnering van politici met verkooptechnieken opgedrongen krijgen, en heeft een openbaar bestuurder een hofhouding aan marketingpersoneel nodig? De erfenis van Wallage (2001) dient met wortel en tak uitgeroeid uit openbaar bestuur.

Het bootje van Bea van O. Voor die Duitse Bilderbergers van De Groene Draeck is in gerestaureerd Nederland geen plaats meer, tenzij ze zich weer ten dienste stellen van de bevolking

– Het Koningshuis kan ontmanteld, en met hun absurde miljardenvermogen lossen we in 1 keer de staatsschuld af. We maken het fenomeen miljardair tot verleden tijd.
– De Vierde Macht en Topmanagementgroep moeten onder meer directe democratische controle komen: daartoe dient het Pikmeerarrest herzien te worden, en ambtenarij dient persoonlijk aansprakelijk gesteld te worden voor de schade die ze aanrichten, en de levens die zij hebben verwoest (denk aan toeslagen-affaire) Er is bij ambtenarij geen prikkel om ouderwets ‘je best te doen’.
– We zeggen de Verenigde Naties en al haar gecorrumpeerde neven-instituties als de WHO de wacht aan. Een democratische rechtstaat functioneert alleen binnen duidelijke grenzen. De WHO nam in 2005 alle macht over van natiestaten in medische zin (daarom kon dat nu ook mondiaal in de soep lopen, terwijl er GEEN pandemie was met klasse A-virus. De WHO zat fout)
– Onze hoogwaardige voedselproducenten, dus de boeren en vissers verdienen niet de geleidelijke vernietiging, maar de absolute herwaardering als levensader van Nederland. Nutreco en Unilever mogen wel oprotten, hun bijdrage aan onze economie is sterk overgewaardeerd.
– Alle onzinonderzoek bij Universiteiten waarin het woord ‘duurzaam’, ‘gender’, ‘ecologie’ of ‘climate change’ zit kan per direct opgeheven, en alle linkse broeinesten die de wetenschap misbruiken voor chaospolitiek.
– De Verzekeringsindustrie kan sterk versoberd. Uiteindelijk zijn het vooral winstmachines van de bankensector.

Wie als land de eigen hoogwaardige voedselproductenten niet waardeert….

Het begint bij willen
Waar een wil is, daar is wel een weg. Het punt is, dat de pathologische leugenaars en baantjesjagers die nu onze bestuurlijke klasse vormen lijden aan volksziekte nummer 1: Waardeloze Mentaliteit & Narcisme. Het zijn allen 50 tinten ‘liberalen’, oftewel ruggengraatloze laffe zelfverrijkers, pathologische oplichters en leugenaars kaliber Ed Nijpels/Mark Rutte.

Zelfreinigend vermogen is er niet. Alle bestuurlijke structuren zijn zo ingericht dat iedere persoonlijke verantwoording ontlopen kan worden.

Enkel de inwisselbare koppen (politici) kunnen rollen, waarna ze als dank een commissariaatje krijgen of door hun Minerva/Vindicat-vriendjes of politieke partij-netwerk geholpen worden (bv Co Verdaas, Laetitia Griffith enz). Maar niet die van de mensen waar de werkelijke macht ligt.

Zoals die van de UBO’s (eindbazen grootbedrijf) en de Oranje-UBO.

…de duivel op afstand houden, altijd handig hier

Voor een overheid die op deze voet doordendert is er maar 1 weg: al maar meer geweld en repressie, zoals nu zelfs met een Avondklok. Maatregelen waar zelfs de nazi’s pas toe overgingen, toen ze in 1944 op verliezen stonden. Het UMC van Groningen is met een nieuwe paniekwet door Hugo de Jonge zelfs al aangewezen als Corona-goelag. Ieder die een positieve PCR-testuitslag krijgt, die verliest al zijn mensenrechten.

Zulke bewindslieden verdienen de doodstraf. Een PCR test toont immers geen ‘besmetting’ aan. Dat zou je medisch moeten verifieren 2 weken later op basis van klachten. Bovendien is er geen pandemie (klasse A-virus IFR>3%) maar een normale epidemie (IFR 0,23%, geen oversterfte)

Nog nooit in de wereldgeschiedenis heeft een overheid zo grof tegen haar onderdanen gelogen, met medeplichtige massamedia. De mondiale schaal is volledig tot een commandostructuur naar het WHO te herleiden. En dat kon gebeuren omdat afgelopen decennia steeds meer jurisdictie van NATIONALE naar internationale instituties werd overgeheveld.

Oftewel, wij hebben zelf niets meer te vertellen over onszelf. Trump werd niet voor niets gekozen.

Het Rode Pil-schema: Zoals Nederland nu is georganiseerd

Noodwetten, paniekvoetbal
Zo’n overheid roept verdiend geweld over zich af als legitieme bron van zelfverdediging, en het is slecht aftellen voor de eerste ambtenaren en politie-top als gewapende handlangers van deze criminele organisatie stuiten op hun verdiende loon, in plaats van nog weer een bonus.

Je moet ook niet demonstreren op het Malieveld of Museumplein. Daar wonen zij immers niet.

In het land dat de pathologische leugenaar en volksverrader Mark Rutte nu ontwerpt met zijn World Economic Forum-vriendjes, UBO-miljardairs en Bill Gates, daarin willen wij niet leven. Dat is alvast het signaal dat de 218 deelnemers gaven. Als U zegt: ‘je zult wel moeten’, dan zit daar nu net de grootste denkfout.

Duivelsbeeld toren Skillaard

Ik moet %$^&* helemaal niks, jij satansdienaar. Het enige dat jullie hebben is geweld & propaganda. Maar op een bajonet kun je niet zitten, en jullie leugens slaan vroeg of laat stuk op de harde realiteit. Hoogmoed heet die kapitale zonde in onze traditie.

Iedereen heeft daar last van omdat we allen tot het zelfde kwaad zijn geneigd. Alle RESTAURATIE (dus alsjeblieft geen ‘revolutie’) begint bij die eerste constatering: bij die kritische zelfreflectie, iedere dag opnieuw. Wie feitelijke onjuistheden in mijn schrijven vindt: trek bv ook direct aan de bel.

De analogie is die van het mosterdzaadje, het grootse van het allerkleinste. Nee onze Jezus Christus was zo gek nog niet. In plaats van zo’n lullige Intratuin-Boeddha in je tuin te zetten die wat in het ledige staart: zet onze eigen heilige er neer.

Ja, het begint al bij zulke kleine dingetjes, het simpele en gewone, en je moet een lul gewoon een lul kunnen noemen. In plaats van dat ze je dan- zoals mij vorig jaar overkwam– komen arresteren.

10 Replies to “Peiling Demotivaction: 99% vindt Nederland ‘Failed State’”

 1. Volgens Wikipedia was de vader van de heer Wiebes kernfysicus. De heer ir. E. Wiebes studeerde werktuigbouwkunde aan de TU Delft. Daarna raakte hij van ‘het logisch denken padje’ af, want ging in de politiek…..

  1. @Aart, Hartelijk dank voor die correctie. Niettemin, hij komt uit het juiste nest, en kan met zijn TU-opleiding ook weten dat hij niets dan peperduurzame leugens moest verkopen als ‘Minister van Klimaat’, de 2030 Agenda-politiek van het Koningshuis. Met onze unieke testreactor in Petten had Nederland voorop kunnen lopen in onderzoek naar de nieuwe generatie kernenergie, maar angst voor de anti-kernlobby gaf de doorslag.

 2. Natuurlijk ben ook ík het helemaal eens met je stelling maar naar mijn bescheiden
  mening valt onze huidige situatie beter te vergelijken met de situatie in Oost-Europa
  na het opheffen van het communistische systeem.
  Omdat er geen nieuw systeem voor in de plaats kwam, had het roof-kapitalisme daar in de jaren 90 vrij spel met alle gevolgen van dien.
  Door de veranderende omstandigheden (Putin, de Chinezen) is haar bewegingsruimte beperkt en richt zij haar pijlen nu op het Westen om daar haar niet aflatende hebzucht te bevredigen.

  Volgens mij zouden we erg geholpen zijn als de overheid en aanverwanten zich weer op formele en zakelijke wijze gaan uiten en gedragen. Dan kunnen de gesprekken weer gaan over het ‘wat’ en blijft het persoonlijke en sociale beperkt tot het persoonlijke en sociale leven.
  De meeste Jippen en Jannekes zullen best heel goed kunnen leren wat formele en zakelijke taal inhoudt. Of dat ook geldt voor die gedegenereerde infantieltjes in een groot lichaam, waag ik te betwijfelen.

 3. Weinig zoo leuk, als een authentieke Friesche “racist” met het schuim op de bek.
  En neen, een Mercedes uit Nigeria moet ik ook niet, maar een uit Congo.
  Onmiddellijk.
  En nu een Weduwe Joustra.

 4. In mijn bescheiden mening het beste stuk dat je ooit geschreven hebt.
  Al je inzichten over de voorgaande jaren vallen steeds meer op zijn plek.
  En bovenal de lef is terug.

  Memorabel en Historisch gezien het eerste duidelijke voorstel voor een
  operatie “Vernieuwing en Restauratie van de Hollandsche Samenleving”

  Een ijkpunt in een collectief bewustwordingsproces mogelijk gemaakt
  door digitale communicatie en “Relentless Work” van deze Friesche Schrijver

  Go Rypke!

  Voor de boekenlezers onder ons, geschiedenis over hoe de wereld werkt
  in 3 stappen.
  1. Niccolo Machiavelli – The Prince
  2. F. William Engdahl – A Century Of War
  3. Noam Chomsky – Failed states
  Even doorwerken en je bent helemaal bij.

 5. “In the early ages of the world, according to the scripture chronology there were no kings; the consequence of which was, there were no wars; it is the pride of kings which throws mankind into confusion. Holland, without a king hath enjoyed more peace for this last century than any of the monarchical governments in Europe”.
  Common Sense by Thomas Paine 1776

 6. Wat een vlammend betoog!

  Vooral deze punten spreken mij aan:
  “We zeggen de Verenigde Naties en al haar gecorrumpeerde neven-instituties als de WHO de wacht aan. Een democratische rechtstaat functioneert alleen binnen duidelijke grenzen.”

  “Alle onzinonderzoek bij Universiteiten waarin het woord ‘duurzaam’, ‘gender’, ‘ecologie’ of ‘climate change’ zit kan per direct opgeheven, en alle linkse broeinesten die de wetenschap misbruiken voor chaospolitiek.”

  Ik heb aardig wat gezien van onze kamervoorzitster Kadisha Arib (want zo heet ze en niet ‘Gkhabladidja Abhoukaroaobe’) en ik heb haar echt niet kunnen betrappen op machtsmisbruik.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *