‘..tien bijwijven om het huis te bewaren’… (2 Samuel 15)

Heb je 1 zeearend gezien, dan heb je ze allemaal gezien. Maar vrouwenbillen, niet 1 paar is het zelfde.

Op de zondag geen profane boodschappen uit de Abdij, dan lezen we uit de Heilige Schrift. We gaan verder met de spannende avonturen van David, de Joodse krijgsheer uit de IJzertijd.

Diens zoon Absalom komt in 2 Samuel 13-16 tegen David in opstand komt om zelf koning te zijn. David krijgt het zo benauwd dat hij zijn koningshuis ontvlucht. Tien van zijn seksslavinnen blijven achter om op het huis te passen.

Net als de in wietrook voortwandelende gangstarapper Snoop Dogg (‘gimme ten bitches, i’ll fuck’m all ten’) vergrijpt Absalom zich vervolgens aan David’s tien seksslavinnen, ‘bijwijven’ genoemd in de Bijbel om zijn dominantie te etaleren over David.

De achilleshiel van de man in de IJzertijd

 ‘once upon a time in the Iron Age’
Vorige week besloten we met de genocide die David op de stad Rabba pleegde, zodat zijn escapade met Bathseba en God’s straf daarvoor (het verwekte kind stierf) toch nog goed afliep voor hem.

Na dat eerdere verhaal vol seks en geweld, nu weer de focus op seksuele escapades in de IJzertijd. Wanneer ‘Deugmenschen’ en ‘Fatschoenlijcken’ het voor het zeggen hadden gehad, misschien was de Bijbel dan wel nooit vertaald. Dat toont ook deze aflevering weer.

Je krijgt ‘de mensch’ opgediend zoals die is.

Net wanneer David van gedane mensenslagerij uitrust (ach het waren toch maar vijanden van Israel, dus het was dik verdiend!), opent 2 Samuel 13 met ‘Absalom, Davids zoon’, de ‘eene schoone zuster had, welker naam was Tamar, dat Amnon, Davids zoon, haar liefkreeg’.

Bij dat ‘liefkreeg’ hoef je geen eindeloos dating-traject voor te stellen, zo in de vroege manvriendelijke IJzertijd. Hij geilt gewoon op haar, zoals David op Bathseba geilde toe hij haar naakt zag baden op een dak. Zo neemt het kleine hoofd de besturing dan over van het grote hoofd, dat pas weer tot bezinning komt na ontlading.

Op vrouwenbillen raak je nooit uitgekeken

Hier blijkt dat ook David bij vele ‘bijwijven’ zonen heeft verwekt, want Absalom en Amnon zijn dus halfbroers. En dus is Tamar Amnons half-zus. Amnon verzint een list om Tamar in zijn bed te krijgen, door zich ziek voor te doen, een IJzertijd-versie van ‘Me Too#’.

Vervolgens vraagt hij pappa, David of die Tamar ter verzorging wil zenden en koekjes wil brengen. Vervolgens verkracht hij haar:

‘zoo greep hij haar, en zeide tot haar: Kom, lig bij mij, mijne zuster. Maar zj zede tot hem: Niet, mijn broeder, verkracht mij niet; want alzoo doet men niet Israel; doe deze dwaasheid niet.

Want ik, waarhenen zoude ik mijne schande brengen? En gij, gij zoudt zijn als een der dwazen in Israel. Zoo spreek nu tot den Koning, want hij zal mij van u niet onthouden.

Tamar’s eerbare voorstel stuit op dovemansoren. Na verkrachting en dus de ontlading (het grote hoofd keert weder), verwerpt Amnon haar, ‘de haat waarmede hij haar haatte, was grooter dan de liefde waarmede hij haar had liefgehad.’

Vogels in vlucht

Absalom komt in opstand tegen zijn pa
In schande en rouw vlucht Tamar naar haar broer Absalom, die haar maant ‘zet uw hart niet op deze zaak’. In de meer manvriendelijke IJzertijd kon dat nog, zeggen ‘wat rijmt er op vrouwen? Bek houen!’

We lezen dat Koning David wel ontsteld raakt als het nieuws uitkomt, maar die doet niets. Absalom wel, die zint op wraak voor zijn zus. Nadat hij Amnon heeft laten dronken voeren laat hij hem doodslaan. Vervolgens ‘vluchtte Absalom en toog naar Gesur, en hij was aldaar drie jaren’.

Na drie jaren vergeeft Koning David Absalom voor de moord op zijn andere zoon. Hij koestert een voorkeur voor de jongen, die hem haast noodlottig wordt. In 2 Samuel 14:24 kon je al lezen dat er geen mooiere knul met lang haar rondliep in Israel dan Absalom.

Het is een populaire jongen, die het vervolgens naar de bol stijgt.

‘Het geschiedde daarna dat Absalom zich liet bereiden wagen en paarden, en vijftig mannen lopende voor zijn aangezicht henen.’

Tot atelier verbouwde kerk Raard

De mensen die naar Koning David toe komen voor rechtspraak, die worden allen ingepalmd door Absalom. Die gaat zelf voor rechter spelen en hij palmt zoveel mensen in dat Absalom populairder wordt dan David: (2 Samuel 15:13)

Toen kwam daar een boodschapper tot David, zeggende: Het hart eens iegelijken in Israel volgt Absalom na. Zoo zeide David tot alle zijne knechten die met hem te Jeruzalem waren:

Maakt u op en laat ons vlieden, want er zoude voor ons geen ontkomen zijn voor Absaloms aangezicht; haast u om weg te gaan, opdat hij niet misschien zich haaste en achterhale, en en kwaad over ons drijve, en deze stad sla met de scherpte des zwaards.

Zo eenvoudig kan dus de loyaliteit van mensenmassa’s wisselen. Bezongen groupies van David eerder nog zijn succes op het slachtveld, dat hij ze bij ‘tienduizenden’ sloeg, er hoeft maar een populairder jongen op te staan en je kunt voor je leven vrezen.

‘En de Koning ging uit met zijn gansche huis te voet; doch de koning liet tien bijwijven om het huis te bewaren.’

Coronasociallsme bij de Protestants Kommunistische Kerk Nederland (PKN)

We lezen dat David vlucht naar een ‘verre plaats’, waar hij het tal van zijn getrouwen telt. Hij bidt, en als hij hoort dat ene ‘Achitoffel’ zich tot raadsman heeft gesteld van Absalom, bidt David ‘O Heere, maak toch Achitofels raad tot zotheid’.

Ook zendt hij een getrouwe, Husai de Arkiet naar Absalom, als spion om hem te misleiden.

Een bijzondere passage is vervolgens ook, dat in 2 Samuel 16 een verwant van het huis van Saul, Simei de confrontatie op zoekt, David vervloekende als ‘belialsman’. Belial is een demonische voorstelling. Die stelt dat David nu zijn verdiende loon krijgt, omdat hij op zijn beurt immers het huis van Saul in een burgeroorlog uitroeide om zelf koning te zijn:

‘de Heere heeft op u doen wederkomen al het bloed van Saul’s huis, in wiens plaats gij geregeerd hebt.

Absalom trekt vervolgens met zijn gevolg Jeruzalem in. Daar verwelkomt David’s spion Husai hem als nieuwe koning: ‘De Koning leve, de Koning leve!’. Hij overwint Absalom’s wantrouwen, door te stellen dat hij hem even trouw als David zal dienen (…)

Zo kun je het rondje om de kerk afleggen met een hogere omloopsnelheid, die bij de moderne tijd past

Onwijze raad in acht nemen
Vervolgens neemt Absalom de juist vernoemde Achithofel als raadsman. Die komt met een advies, dat de goede verstaander van de vorige preek nog zal herinneren. Daarin voorzegde de profeet Nathan immers, dat iemand anders David’s vrouwen zou nemen, zoals hij dat bij Bathseba had gedaan.

Het vreemde is hier dat die profetie, niet als kruisverwijzing is vermeld bij de volgende passage, het advies van Achitofel aan Absalom om in het zicht van ‘ganschen Israel’s’ de tien seksslavinnen/’bijwijven van David seksueel te grazen te nemen.

De ‘dwaze raad tot zotheid’ waar David in Samuel 15:31 de Heere om bidt, die komt zo dus eigenlijk dubbel uit. Als iets dat De Heere laat uitvoeren:

En Achithofel zeide tot Absalom: Ga in tot de bijwijven uws vaders, die hij gelaten heeft om het huis te bewaren; zo zal gansch Israel hooren dat gij bij uwen vader stinkende zijt geworden, en de handen van allen die met u zijn, zullen gesterkt worden.

Zoo spanden zij Absolom eene tent op het dak, en Absalom ging in tot de bijwijven zijns vaders, voor de oogen des ganschen Israel’s.

Aarde-aanbidding terwijl je kerk vol zonde zit

Bijbelse cultuur ontmoet popcultuur
De beroemde passage van de in wietdampen gehulde gangstarapper Snoop Dogg op zijn cd ‘Doggystyle’ (1993, mijn jonge broertje draaide die op cassette) , dienen we hier niet onvermeld te laten, om aldus de Heilige Schrift met de profane popcultuur te verbinden:

Gimme ten bitches and I’ll fuck’m all ten.

Wel, de zelfde viriliteit en libido die de negroïde medemens Snoop Dogg ten toon spreidt in straattaal op vierkwartsmaat, die etaleert Absalom dus al in de IJzertijd met zijn besneden knuppel. De Bijbel-passage lijkt vooral te tonen: de beste jongen kon wel populair zijn, maar errug slim was Absalom niet, dat hij zulke raad aanneemt.

You know wat i’m sayin’ (yes I perfectly understand what you are saying 🙂 )

Die zal weinig cd’s verkopen, zeg maar. Het grappige is dus ook: wat de ‘popcultuur’ als iets stoers en goeds aanbeveelt, iets dat miljoenen cd’s doet verkopen aan tienerjongetjes, dat wordt hier dus als iets idioots, kinderlijks opgevoerd, als ‘denken met je kleine hoofd, zodat je gemakkelijk te misleiden bent’.

Dus zoveel morele vooruitgang hebben mensen sinds de late IJzertijd niet beslist gemaakt.

Germaanse hippie

Misschien dat moderne jongeren (mede) daarom zo apathisch al hun vrijheden en gehele toekomst laten beroven door deze leugenachtige corrupte overheid, op basis van de corona-leugen die de WHO over de wereld bracht.

Alsof popcultuur geestelijke verzwakking bracht bij mannen. Een onderdeel daarvan: Ben je de hele tijd met ‘relaties’ bezig die even snel aan als uit gaan, dan neemt dat het gros van je concentratie in beslag. Alleen door je geheel af te sluiten (en/of stabiel te aarden) komt er iets van rust, ruimte voor ‘de wereld om je heen en hoe je daarin wilt leven’.

Bovendien heb je geen stabiel huis of gezin, waarvoor het de moeite loont om te vechten. Al dat losse zand, dat houdt geen stand. Hoe kun je zelfs maar een politieke partij bijeen houden, als je de belangrijkste relatie waaruit kinderen volgen al niet bijeen kunt houden? (second love)

Al die ‘elementaire deeltjes’, zo weerloos tegen ‘Het Kwaad’….

Heb een goede zondag.

2 Replies to “‘..tien bijwijven om het huis te bewaren’… (2 Samuel 15)”

  1. En …onze sterke stoere Nederlandse mannen?
    Die grote kerels die nu in een lange rij staan om een winkel in te MOGEN, met muilkorf op.
    Om te huilen toch?
    Waar zijn ze gebleven?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *