Make Holland Great Again, Bijltjesdag komt!

Het Spertijd-ontheffingsbriefje van mijn oud-tante onder nazi-bezetting in voorjaar ’45

In deze week van de bananenmonarchie toetsen we toverwoorden ‘de rechtstaat’ en ‘democratie’ aan de realiteit in de praktijk. Maar we beginnen met de patriottische oplossing ‘Make Holland Great Again’, hoe we Nederland bevrijden van de globalistische bezettingsmacht, waarvan het Rutte-regime de slippendrager is.

Sigrid Kaag komt aan met roversmasker, de acoliet van het World Economic Forum, en 2030 Agenda minister. Onze bezetter

Burgers Blijven Baas (BBB)
Ons programma is onderdeel van de patriottische tegenhanger van het globalistische Build Back Better (2030 Agenda): Burgers Blijven Baas (BBB), zo noemde documentairemaker Marijn Poels dat alternatief, de Limburger Ossie. Dus geen ‘HerstelNL’ want dat is slechts de lokale marketing-variant op Biden’s Build Back Better: communisme, een geleide staatseconomie.

Die zelfde fake-grassroots bouwen ze rond de verkiezing rond World Economic Forum-pion Sigrid Kaag, de 2030-Agenda-Minister. Alsof ‘de bevolking’ wil wat de 0,1% prive-jetset wil, die techniek heet ‘Astroturfing’ (kunstgras-grassroots), en gebruikten ze ook bij actieclub Extinction Rebellion.

Of je nu Limbo, Brabo, Fries of Zeeuw bent, kom op voor je land, voor je geliefden, dierbaren, je landschap en natuur, laat je niet langer ontmenselijken door deze bende graaiers en hun lakei Mark Rutte, die een vijandige bezettingsmacht van globalisten dienen.

Internationale Bezettingsmacht
Vaste lezers weten al dat Nederland misschien wel 1 van de minst democratische en meest corrupte landen van Europa is. Daarom zegde ik op 19 augustus 2019 bij de Raad van State al mijn vertrouwen op in de Nederlandse Rechtstaat. Mijn procedure ging over de Wet openbaarheid bestuur (Wob), de erfenis van Biesheuvel (1970)

Die Wob hebben ze nu min of meer kalt gestellt, omdat we niet mogen weten wat ze in de armpjes van je kinderen of je lieve ouders willen spuiten. Een goedje waaraan al meerdere mensen zijn overleden, omdat het geen klassiek ‘vaccin’ is, maar een experimentele vorm van gentherapie.

Alsof Astra Zeneca, Moderna en Pfizer beter dan De Schepper van Moeder Natuur weten hoe ons lichaam ziektekiemen kan bestrijden. Die ‘Beter dan God’-arrogantie wasemt ook uit de slagzin ‘build back better’. Beter voor wie?

De Bananen-week op Interessante Tijden

Nu de Ophokwet door de Eerste Kamer werd geduwd, houdt de bezetter zich het recht voor U en mij 24/7 op te sluiten. Het was dus beter om onder Adolf Hitler te leven dan onder Mark Rutte en zijn roversbende. Toen behielden we onze frisse lucht, en wij werden niet aan een gedwongen medisch massa-experiment onderworpen.

Dat dit hard ‘klinkt’ is geen indicatie voor waarheidsgehalte. Wees minder ‘modern’, met je ego/imago begaan, heb liever hart en karakter.

De bezetter

We zijn nu door een internationale bezettingsmacht overgenomen, van globalisten, hun ngo’s, bureaucraten, multinationals en hun lobbyisten. Zodat iedere checks and balances ontbreken, of ceremonieel zijn als democratisch theatergezelschap de Tweede Kamer.
Oftewel, Nederland is ons eigen land niet meer.

Je ziet hoe eenvoudig je via ‘angst’ een hele mensenmassa kan dicteren, en om dat in gang te zetten heb je misschien maar een 100-tal beslissers nodig op wereldschaal. Wat Goebbels lukte, dat lukt nu enkel nog beter door verfijning van spindoctoring.

Brussel beslist, en een ongekozen kliek genaamd ‘High Level Panel of Eminent Persons’ bij de Verenigde Naties. Met oa Paul Polman, en de WHO nam het gezondheidsbeleid op de wereld over (sinds 2005)

Doe je bekdeksel op, kop dicht!
Dus binnenkort mag je de hele week of maand zelfs je huis niet meer uit, ja zelfs in je tuin mag je niet zitten. En je zal verplicht worden je bekdeksel ook in de buitenlucht te dragen. Let maar op, dit is nog maar het begin.

Dat Nederland ons land niet meer is, dat zie je ook aan het straatbeeld in de steden. Je voelt je vreemde in eigen land door de verdeel-en-heers-bevolkingspolitiek die afgelopen decennia is gevoerd.

Doe Niet Mee, weiger dat mensonterende bekdeksel te dragen

De laatste premierkandidaat die hier al op wees, tevens kritisch op de CO2-zwendel, die werd in 2002 doodgeschoten door iemand die al lang weer vrij is, beschermd door het Ministerie van ‘Veiligheid’.

Dat zelfde risico van politieke moord lopen ook Van Haga en Baudet, wanneer ze succes blijven houden bij het vertolken van het meer patriottische geluid. De onafhankelijke media voor ‘de burger’ worden actief door het Ministerie van BZK en Sociale Zaken verdacht gemaakt en gecriminaliseerd.

Welke anonieme niet ter verantwoording te roepen club ambtenarij van D66-of erger schreef dit? ‘De Ultraconservatieve’ Blauwe Tijger en Jensen worden hier verdacht gemaakt

Ze zoeken een aanleiding om onze levens te ruïneren en daartoe hadden ze mij al gearresteerd. Je kunt dat ook als compliment zien voor je journalistieke werk. Journalistiek is immers ‘datgene schrijven wat niet gemeld mag worden’ De rest is advertenties.

Burgers Blijven Baas
Het zijn Interessante Tijden!  Hieronder een lijst actiepunten voor ‘Make Holland Great Again’, zoals dat onder een Nederlandse versie van Trump gestalte kan krijgen. Op Facebook had het al succes, bijval van honderden mensen.

 • opheffen van de SER en VNO-NCW, oprichten nieuw mkb-vakbond die onze bedrijven in binnen en buitenland verkoopt, Hup Holland Hup!
 • opheffen Koningshuis en staatsschuld inlossen met hun bizarre miljardenvermogen, Wim Lex wordt weer ons personeel (als je de elfstedentocht kunt rijden, ben je toch ooit uit goed hout gesneden)
 •  een einde aan het fenomeen miljardair-UBO, hun vermogens afpikken en daarmee de door c*r*n&-maatregelen aangerichte economische schade repareren, al die gedupeerde families
 • het opschonen van de rechterlijke macht, al die doorgesnoven D66’ers afkomstig van advocatenbureaus en Vindicat/Minerva die elders bij klussen en die politiek gestuurd zijn, zo’n Tan(die Urgenda hielp) of zo’n De Sonnaville.
 •  einde aan alle ngo-subsidies en alle subsidies voor CO2-zwendel
 • Universiteiten die politieke flauwekul verkopen (gender/duurzaam) de eerste geldstroom afnemen. Als zij geloven dat voor gepolitiseerde onzin vraag is, dan halen ze dat maar op de markt
 • Een squadron F16’s bombardeert de Zuidas tot scherven van glas. De advocatuur-in dienst van het Kartel, trouw zwerend aan ‘de Koning’ is een tumor voor de samenleving,
 •  Multinationals als Unilever, DSM, banken opknippen en onder toezicht zetten, en al die overschatte bonusgraaiers inrekenen en vervolgen van Sijbesma en Polman tot Jan Hommen, de voorkeursbehandeling van Multinationals met hun Belastingdienst Groot Zakelijk per direct stopzetten
 • Het oprichten van een oorlogstribunaal waar we Mark Rutte, Sigrid Kaag en al dat lobbyisten-gespuis berechten voor misdaden tegen de menselijkheid en landverraad.

  Overvalwagens naast Zaailand

 • De Vierde Macht van Ambtenarij afslanken tot maximaal 10 duizend rijksambtenaren verdeeld over 4 ministeries.
 • Alle ‘communicatie’ en spindoctoring per direct de laan uit sturen bij de overheid, de Topmanagementgroep opheffen, en het Pikmeerarrest herzien: ambtenaren moeten persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden als zij mensen beschadigen via misbruik van staatsagressie
 • Een immigratiestop op kansenparels, en het aanmoedigen van remigratie, 15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde was al meer dan zat. Nederland is ONS huis van onze voorouders ge-erfd, wij bepalen wie onze gasten zijn.
 • Herstel van de menselijkheid. Je buren zijn belangrijker dan verre abstracties als ‘de vluchteling’ en ‘het klimaat’, die louter dienen voor eigengeilers om hun vermeende morele superioriteit te etaleren, publiek bekostigde zelfverheffing/narcisme is geen naastenliefde.
 • De Grondwet vereenvoudigen tot ‘Bescherm burgers tegen de overheid’ en dat belachelijke Nondiscriminatie-artikel er uit, het recht om wapens te dragen in de grondwet. Wij dienen ons tegen de overheid te kunnen beschermen wanneer zij tiranniek wordt (net als in Amerika)
 • Geen subsidie voor ‘journalistiek’ en het opheffen van de NPO. Stel die vriendjes van Ollongren maar te werk bij de voedselbank, bejaardenverzorging enz, dat ze via dienstplicht doorkrijgen hoe de echte wereld buiten hun narcistische egootjes in elkaar zit
 • Alle onderwijskundigen/pseudowetenschap uit het onderwijs verjagen, vakonderwijs door meesters die aan kennisoverdracht doen. Nu lijkt onderwijs steeds meer op linkse staats-indoctrinatie (zie ook nieuw curriculum, horror) 
 • Herijking van de waarde van ‘wetenschap’ in de samenleving, Wijsheid en gezond verstand zijn belangrijker dan gekochte academici van deze of gene deskundigheid die nooit worden afgerekend op de ideologie die zij op publieke kosten produceren. De meeste ‘wetenschap’ is waardeloos tijdverdrijf van volstrekt nutteloze academici op staatskosten
 • Vul zelf vooral ook aan met goede ideeën.

Heb je vijanden lief (leer van je tegenstander)
We staan niet alleen. Aan de overzijde van de plas waren ook 70 miljoen Republikeinse Trump-kiezers, die zich niet door het neo-communisme in wensen te laten maken onder vlag van de Verenigde Naties. (Build Back Better)

Wat ik al uitlegde bij ons filmpje over SDG17 is dat die internationaal socialistische beweging veel beter onderling is georganiseerd. Veel meer ingebed in instituties die ze zelf oprichtten, en waarvoor ze met vriendjes bij De Vierde Macht (ambtenarij) miljoenensubsidies regelen.

Voorbeeldje: het in Amsterdam gevestigde Transnational Institute krijgt 3 miljoen euro Nederlands belastinggeld per jaar, om als steun en toeverlaat van Amerikaanse democraten en de VN te dienen. Hun Fiona Dove zat in het schrijfteam van het Human Development Report, dat ons de Klimaatnoodtoestand aan wil smeren.

Bestel hem nu hier, en word ook onderdeel van het Ultraconservatieve Gevaar dat De Partij waagt te weerspreken…

Complotten smeden voor ‘de doelen’
…en zo zijn er talloze voorbeelden van ‘de spekkoek’, wat de VN “Building Partnerships for the Goals’ noemt: alle neuzen 1 kant op.

Die ‘spekkoek’-organisatie is de lobbystructuur waarover onderzoeker Peter Siebelt al schreef. In de jaren ’90 onder Paars vond de linkervleugel van de VVD de internationalistisch georienteerde zijde van ‘Rood’, en nu zitten de communisten en neoliberalen bij elkaar op schoot.

Zij regeren ons via netwerken (cybernetica). Je kunt niet 1 Grote Leider aanwijzen, het zijn de (internationale) netwerkstructuren die de macht aansturen, ngo’s, academische denktanks, ‘filantropische’ clubs van miljardairs, boardrooms van multinationals.

Zo lijken ze minder zichtbaar. Maar als je het geld en de poppetjes volgt, kun je wel degelijk je vinger er achter krijgen. De Wereldsocialisten/neoliberalen zijn goed in complotten smeden. Het media/politiek taboe op die term is dus heel functioneel. Het is een taboe op het zien van de macht zoals die werkt.

Hoe dat linkse samenzweren werkt, dat kun je lezen in de Epoque 11 over de 17 SDG Doelen die ondergetekende met Tom Zwitser maakte van de ‘ultraconservatieve’ uitgeverij De Blauwe Tijger.

Aanval beste verdediging
Wij van de goede kant van de historie, hebben echter de neiging te zeer te eigenheimeren.

Een oplossing – naast vele andere- kan hier zijn, dat er meer mensen opstaan met ruggengraat. Dus geen bangvoordegriepmietjes, die schuldbewust en bang voor sociale smet ineen krimpen zodra het scheldwoord complotdenker/viruswappie/nazi/extreemrechts/antisemiet/enzovoort naar het hoofd geslingerd wordt.

Alsof voor jezelf en je dierbaren opkomen iets moreel slechts zou zijn, in plaats van het beste dat je kunt doen. Ze proberen slechts je eigenwaarde via schuldcomplexen te devalueren.

Zodat sommigen defensief antwoorden met ‘nou ik ben niet zoals hun hoor’ of ‘mijn dochter mag met iedereen thuis komen’ , maar….’

Ieder heeft zijn eigen stijl, maar je hoeft je potentiële medestanders niet af te vallen omdat hun ‘stijl’ je niet aanstaat, terwijl je qua inhoud op de zelfde lijn zit. Neem Robert Jensen, als zijn stijl je niet bevalt: hij doet wel goed werk, en weet hoe de media werken.

En dat is veel belangrijker. Wie zit op de schaal van 0-100 procent bij jouw boven de 50%? Die steun je. Draag de scheldwoorden als geuzennaam, wie ze gebruikt tegen je, die geeft slechts aan geen inhoudelijk verhaal te hebben. Die zegt slechts wat de mondkapplicht al symboliseert:

Je moet je bek houwe.

Maar WIE zijn zij dan wel, om ons dat te bevelen? Menen zij meer rechten te hebben dan wij, terwijl wij volgens de Grondwet gelijk zouden heten? Heeft de Schepper hen anders gemaakt dan ons? Meer dan staatsagressie hebben ze niet, ieder moreel gezag ontbreekt bij deze Vereniging Voor Dieven.

Bijltjesdag zal komen, jullie namen staan genoteerd in het Grote Boek.

Wij zijn met miljoenen, jullie met duizenden of zelfs nog minder. Zonder subsidie is de hele ‘klimaat’-beweging in 1 keer non-existent. Dus bijl in de subsidies en weg is die onzin. Zoals: dat je bossen kapt en tegen subsidie opstookt in een klimaatkachel, windmolenkabels dwars door Schiermonnikoog, de Waddenzee en Groninger boerenland enz..

Terwijl die wiebelstroom uit wind niet 1 conventionele centrale zal vervangen. ‘Duurzame’ energie = energiesabotage.

 • Bijltjesdag zal komen.

Tot die tijd geldt naast Burgers Blijven Baas (BBB), een eenvoudig ander motto: Doe Niet Mee! En wees niet bang, je bent niet alleen maar met velen. Morgen pakken we de Grondwet er bij, in de bananenweek op Interessante Tijden. Leef vandaag en wees dankbaar dat je mag zijn.

Geniet van het voorjaar, want binnenkort sluiten ze je 24/7 op.

4 Replies to “Make Holland Great Again, Bijltjesdag komt!”

 1. Ik voel echt een morele plicht om campagne mee te voeren met de FvD. Ben ik fan van Thierry Baudet? Nee niet echt, maar dat is ook totaal niet relevant. FvD is de enige partij die strijdt tegen de corona maatregelen. Dat is relevant! Steun Baudet en/of van Haga. Doe wat u kunt om een ommekeer te kunnen bewerkstelligen. Zegt het voort! Het is keihard nodig en nu of nooit!
  En als u zegt: “stemmen heeft toch geen zin” houdt dan verder ook uw mond svp.

  1. Harry, FVD is niet alleen tegen de idiote coronja-hysterie maar ook tegen de klimaatwaanzin. Een verhoogd CO2-gehalte in de atmosfeer is het beste dat de planeet in tijden is overkomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *