Jezelf voor lul laten zetten… (Kieswet)

Linksom of rechtsom: www.ikspaarhetklimaat.nl

In de ‘ken uw recht’-week vandaag de Kieswet. Een Centraal Stembureau- de Kiesraad- registreert de vaderlandse wildgroei van oppositionele splinterpartijtjes, die er voor zorgen dat Het Kartel andermaal overwint. Linksom of rechtsom wordt toch de 2030 Agenda uitgevoerd (CO2-politiek) met wel 40 duizend euro lasten per huis-eigenaar voor ‘van gas los’.

Nou, misschien als hij zijn spierballen toont…

Je bent gek als je nog stemmen gaat
Op ‘ik spaar het klimaat’ zie je meer wat je als hypotheek-eigenaar en Woz-waardebelastingbetaler te wachten staat. Was dat even weggezakt? Het is er nog steeds hoor..

Met ‘het’ doelen we op een combinatie van klimaatactivisten, bouwlobbyisten en ambtenarij afgedwongen serie huisverbouwingen, waarvoor ze je tot schulden kunnen dwingen. Met ondoorgrondelijke rekenmodellen als ‘energielabels’, waarvan de uitkomst is:

 • U moet dokken en uw bek houden. Want als U boos wordt heet U ‘terrorist’.

‘Van gas los’, weet U nog? Het EIB becijfert die operatie op 40 duizend euro per woning. Terwijl Duitsland AAN het gas gaat en terwijl de Chinezen kolencentrales bij bouwen. Maar reken maar niet dat je dat tegenhoudt, want teveel publiek gefinancierde belangen hopen hierop te cashen.

Belastinggeld als manna uit de hemel: www.ikspaarhetklimaat.nl

En joh, je verwacht het niet: alweer stijgen de gemeentelasten. 🙂

Die belangen (bv Uneto-VNI Doekle Terpstra) zaten aan de ‘klimaattafels’ van Diederik Samsom (PvdA/Greenpeace/Energiebeheer Nederland, Frans Timmermans-maatje).

Tafels waarbij U niet aan tafel zat maar bij op het menu stond. Wat je ook kiest, die trein van Ed Nijpels en het Huis van Oranje dendert natuurlijk gewoon door. Je kunt dus beter een bijtgrage bull mastiff aanschaffen die aanslaat bij ambtenaren, dan naar een stembureau gaan om jezelf voor lul te laten zetten.

Icecold Eddy Nijpels (VVD) de grootste crimineel van Nederland, tienduizend maal Holleeder

Coca Cola of Pepsi Cola
Het recht van iedere 18-jaar-of-oudere- ingezetene om een rood vakje in te kleuren bij iemand zonder serieuze invloed, genaamd ‘De Tweede Kamer Verkiezingen’, dat staat in het artikel B1:

De leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal worden gekozen door degenen die op de dag van de kandidaatstelling Nederlander zijn en op de dag van de stemming de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, met uitzondering van degenen die op de dag van de kandidaatstelling hun werkelijke woonplaats hebben in Aruba, Curaçao of Sint Maarten.

Al sinds het laatste jaar VWO doe je zo mee met dat fop-ritueel dat ‘democratie’ heet, kiezen tussen Pepsi Cola of Coca Cola. Wat nieuw is aan dit toneelstuk is dat tientallen splintergroeperingen nu deelnemen. Waar ze vandaan komen, en of ooit iemand van ze gehoord heeft… Joost mag het weten.

Je hebt dus nul invloed, tenzij je posities van invloed mag benoemen. Al het andere is toneel. Je kunt ook een aap dresseren, om een vakje rood te kleuren bij Jesse Klaver. Die aap heeft evenveel invloed als een mkb’er die al voor miljoenen euro’s werd afgeperst onder dreiging van staatsagressie (De Belastingdienst).

Nul dus.

 • Is het rechtvaardig dat iemand die gedwongen wordt dat systeem te financieren, evenveel inspraak heeft als de gene die daar nul euro aan bij draagt?

…op campagne voor de VVD

Kiesraad = Kartelraad
Belangrijker in de Kieswet is de Kiesraad, het Centraal Stembureau en wie in die raad zitten. Die door ‘de kroon’ op politieke voordracht benoemde mensen bepalen wie mag deelnemen aan de Verkiezingen. Daarin vinden we uitsluitend mensen uit het Partijkartel, met tenminste 3 PvdA’ers waaronder Bankraad van de Nederlandse Bank, Wim Kuijken.

En het rode partijdier Rudy Andeweg (PvdA), die ‘het populisme’ zogenaamd ‘wetenschappelijk’ probeert te verklaren. Waarom U boos wordt wanneer U nee stemt en ‘Ja’ krijgt omdat het kartel vindt dat zij beter dan U weten wat U kiezen moet.

Met een linkse CDA’er (Aat de Jonge), die als Burgemeester van Dronten afzwaaide.

Daarnaast een lobbyist voor elektronisch stemmen, Hugo Prins. Nu zijn er nog 19 kiesregio’s die afzonderlijk stemmen tellen. Maar Wim Kuijken (PvdA) is aangenomen voor een ‘transitie’ naar 1 centralistisch stembureau. Dat lijkt in de zelfde ‘Great Reset’/digitalisering te passen.

Dan moet je straks dus digitaal stemmen. En uit naam van ‘kennisdeling’ komt zo ook je stemgedrag mooi in de computer, naast het aantal vaccinaties dat je hebt ondergaan, of je braaf was tegen De Partij. Dat soort dingetjes.

SDG 9, Digitaal Stemmen via 1 centraal landelijk orgaan (‘transitie kiesraad’)

Mond houden (Wet veiligheidsregio’s)
Het andere nieuwtje is dat deze leugenachtige en corrupte overheid je nu dwingt tot onrechtmatige dwangmaatregelen bij binnenkomst van het stembureau, als de muilkorfplicht. Dat je je mond moet houden in deze corrupte bananen-oligarchie, dat krijgt zo een visueel symbool er bij.

Staan die ineffectieve en dus volgens de wet op publieke gezondheid niet te rechtvaardigen maatregelen dus boven mijn recht om te kiezen? Dus als ik geen dwangneurotische handelingen verricht, of een keer moet niezen, mag ik niet deelnemen aan hun democratie?

Je hebt niets te kiezen, zo toont die muilkorfplicht meteen bij binnenkomst.

Of je nu links huisarrest krijgt straks en het leger dat je dwingt een spuit in je huid te planten voor de publiek gefinancierde miljardenwinsten van farma-multinationals, of rechts huisarrest krijgt en het leger dwingt je een spuit in je huid te planten voor de winsten van farma-multinationals.

Er is niet enig bewijs voor de werkzaamheid tegen infectieziekten van zo’n mondluier, en dus zou je zeggen: dan vervalt dus toepassing van artikel zes van de Wet op publieke gezondheid. Want daarop beroept deze leugenachtige en corrupte overheid zich.

Maar dat is het nu: men doet maar, en als je boos wordt dan komt dat doordat je een psychische aandoening zou hebben als ‘klimaatontkenning of ‘vaccine hesitancy’. Zoals in ieder totalitair communistisch regime: wie Het Kartel/Die Partei weerspreekt is gekkie.

Alleen systeemslaven mogen stemmen: is deze biopolitiek niet onrechtmatig?

‘Meer Veiligheid’, onbeperkte vrijheidsberoving
In die Wet op publieke gezondheid valt op hoe de posities van invloed hier in 2010 verder zijn versmald tot ‘veiligheidsregio’s (sinds de Wet veiligheidsregio’s 2010), terwijl het mandaat van de regioburgemeesters van die ‘veiligheidsregio’s’ aanzienlijk is uitgebreid. Opnieuw dus

 • centralisatie van ongekozen macht in handen van regioburgemeesters
 • onbeperkt mandaat met onbeperkt takenpakket

Want van ‘veiligheid’ en ‘gezondheid’ krijg je nooit genoeg, dus zijn beide ongelimiteerde begrippen nu samengevoegd.

De eerdere brandweerwet, wet geneeskundige hulp bij ongevallen en de rampenwet werden samengevoegd. Achteraf gezien blijkt de herbenoeming van het Ministerie van Justitie tot het Orwelliaanse ‘Ministerie van Veiligheid’ doelbewust gekozen.

Om een andere meer totalitaire maatschappij mogelijk te maken, waarin ‘burgers’ zijn gedegradeerd tot brave werkbijen/data van het collectief.

Want zo werden ook de regionale politiekorpsen in 2012 gereorganiseerd tot een politiek stuurbaar orgaan op landelijk niveau, onder rechtstreekse aansturing van de minister van ‘Veiligheid’. En wat daar aan plegers van staatsterreur (procureurs-generaal) onder hangt met hun ‘regioburgemeesters’.

Met communist Femke Halsema als voorzitter.

Gecontroleerde oppositie van Antifa, die onder politie-bescherming ons mocht uitschelden

Burgemeesters kiezen
Wanneer ‘verkiezingen’ zin hadden, dan kon je bijvoorbeeld zelf je burgemeester kiezen als ingezetene. Die burgemeester wordt nu door het kartel benoemd. En die heeft nu zoveel invloed gekregen, en die zou je middels verkiezingen direct kunnen afrekenen.

Je zou een correctief en bindend referendum moeten kunnen houden, zoals over de komende CO2-zwendel waarmee huiseigenaren worden opgezadeld. Zoals dat in een nog functionerende democratie als Zwitserland met haar kantons wel gebeurt. Nee is daar ook echt nee.

In plaats van bij ‘democratische rechtstaat’/bananenmonarchie NL: Zeg je nee, dan krijg je er twee. (Europese Grondwet, Oekraine-associatieverdrag enz)

Moet je eens kijken hoe overweldigend ‘nee’ er dan komt, wanneer de ware kosten daarvan duidelijk zijn. Of wanneer de vraag luidt ‘wil U nog meer kansenparels geïmporteerd als ongenode gasten die met voorrang en kostenloos de huizen innemen’.

Maar dat wil men niet. Dus schafte Polder Pot, het totalitaire D66-bijtertje Kajsa de referenda af. En dan noemen ze het rood kleuren van een vakje met muilkorf op ‘democratie’. Waarbij een getrainde chimpansee die z’n vakje rood kleurt bij ‘Jesse’ evenveel invloed heeft, als een MKB’er die al decennia door de roofridders met hun paarse enveloppen is gebrandschat.

Sander Dekker komt aan…

Jezelf voor lul laten zetten
Hoe erg moeten wij ons nog voor LUL laten zetten door deze leugenachtige en corrupte overheid? Kijk liever naar de buitenparlementaire onderzoeks-commissie op Blue Tube die hun rapport over de wantoestanden door coronabeleid in boekvorm samenvatten, en die dat aan Mark Rutte overhandigden.

Die doen wat al dat waardeloze baantjesvolk in dat ceremoniële parlement structureel nalaten, inclusief dat weekdier Kees van der Staaij (SGP), waarop ik vorige keer stemde. De Macht controleren. Zij zitten er om de oppositie te controleren, en als bliksemafleider voor de echte macht:

 • De UBO’s van het grootbedrijf, de netwerkmacht van stichtingen, miljardairs, bestuursvoorzitters, academia.
 • Brusselse ongekozen Eurocommissarissen

Dat democratisch theatergezelschap ‘De Tweede Kamer’, dat is slechts het sollicitatiekantoor voor commissariaatjes. Je zou gek zijn om daar nog enige legitimatie aan te verlenen. De enige overweging kan zijn: onder ‘links’/communisten is meer animo om wel te stemmen.

Verder heeft stemmen pas zin wanneer je posities van invloed mag helpen benoemen in je eigen buurt, mensen die je ruiken kunt. En wanneer je correctieve referenda hebt die bindend zijn. De rest is diversie-strategie, stoom afblazen en theater voor het gepeupel. Zoals hun massamedia er ook louter zijn om je bang en dom te houden.

Bekijk hier het mediapanel met ondergetekende over de Grondwetswijzigingen

Als boreaal-provinciaal is dat de ontnuchterende conclusie na zelf in die industrie te hebben gewerkt. Het schimmenspel genaamd ‘democratie’ blijft louter in stand met een bang en dom volk, dat het eigen leven uit handen wil geven aan mensen die ze louter van de televisie kennen.

5 Replies to “Jezelf voor lul laten zetten… (Kieswet)”

  1. ‘Stemmen onder voorwaarden’ is geen petitie maar een potentiële mogelijkheid
   om politici na de verkiezingen bij kiezersbedrog en het zich niet houden aan de grondwet en mensenrechten en bij het begaan van misdrijven juridisch aansprakelijk te stellen.
   De Bond tegen overheidszaken heeft al laten zien dat noch de overheid en noch de uitroller van 5G hun handtekening willen zetten onder een stuk waarin staat dat 5G
   geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid.
   You’ve got to call their bluff.
   Hoe meer mensen er ‘stemmen onder voorwaarden’ des te groter de mogelijkheid.

 1. Zou toch wel gaan stemmen ondanks de insteek van velen dat ‘het toch geen zin heeft’. Nee als je grijs stemt heeft het dat ook niet!!
  Ik ben FvD lid. Niet omdat ik een fan van Baudet ben of enig ander in die partij. Maar omdat ik vind dat het keihard nodig is om een radicaal tegengeluid te laten horen. En omdat FvD dit als enige tegen de bizarre corona maatregelen doet, is hij dus mijn man! En by the way… zij zijn ook tegen de bizarre klimaatregels en 2030 agenda-great reset etc. etc. All the rest is voor nu totaal niet meer relevant. Helder toch?

  1. Ja, niet stemmen is geen optie ondanks dat het systeem verkankerd is. En dan is Baudet, die zich een slag in de rondte werkt, en Haga de enige die overblijven, de rest van de oppositie is afgevallen incl. Wilders. Lijst 30 en 33 zijn er nog tussen de nieuwe partijen. De macht heeft het toch maar mooi voor elkaar gekregen om de oppositie te versplinteren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *