Staatsoffensief tegen ‘vrijheid van gedachte’ (Artikel 9 EVRM)

Pas 15 jaar na dato gelezen, de literatuur van vandaag over oa de adviseur van de Procureurs-Generaal, Peter Klerks en zijn ‘Buro Jansen & Jansen’

In de ‘ken uw Recht’-week op Interessante Tijden vandaag aandacht voor Procureur-Generaal Gerrit van der Burg. Die geeft zichzelf uit naam van ‘ondermijning’ de mogelijkheid om buiten het strafrecht om het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens met voeten te treden. (persoonlijke levenssfeer, integriteit lichaam enz)

Die buitenwettelijke handelswijze is wat hun RIEC ‘de sociale positie verstoren’ noemt, bijvoorbeeld via gebruik van hun ‘pers’. (NPO, de kranten enz) Ook ‘ongewenste beïnvloeding’ van politiek en bestuur’ is nu al aanleiding voor staatsagressie.

Via een media-offensief criminaliseren ze nu ook alternatieve media als ‘ondermijnend’, met de ‘Stasi’-man van de linkse beweging als adviseur: Peter Klerks (PvdA).

Geloven jullie jezelf wel?

Sociale smet hangen rond oppositie Rutte-regime met je media
Afgelopen week opende voor de Staatsomroep NPO (Argos) ook de raadsadviseur van het college van procureurs-generaals van het OM, PvdA’er Peter Klerks de aanval, met een toevallig getimed handboek over ‘nepnieuws’ dat ‘onze waarden’ (Bekkende lesbo-posters in bushokjes) zou ondermijnen.

Wie is Peter Klerks, dat hij het OM mag adviseren over wat de juiste gedachten zijn?  Die Kuifje van de kraakbeweging (afpakken huizen met geweld) richtte als links activist in de jaren ’80 Bureau Jansen en Jansen op, de inlichtingendienst van de ‘rode’ beweging. Volgens schrijver van Eco Nostra (over het netwerk rond Volkert van der G), Peter Siebelt was hij ‘de Stasi’ van de linkse beweging.

Ik zou zelfs meer willen zeggen:

Dat buro Jansen en Jansen is weer gelinkt aan het advocatenbureau van Britta Bohler, dat zowel Volkert verdedigde als dat de Klimaatwet van Wijnand Duivendak hielp opstellen. En die zijn dus weer gelinkt aan voorzitter van de ‘regioburgemeesters’, Femke Halsema.

Wat bedoelen ze dan met ‘onze gemeenschappelijke waarden’, behalve vestzak-broekzak, nepotisme en elkaar baantjes toeschuiven? Of ‘bejaarden in eenzaamheid laten sterven en ze tot PCR-testen dwingen?’ Satansgebroed.

Wie bepaalt wat leugens zijn, als De Staat de grootste leugenaar is…

Eco Nostra
Zo’n kernlid van de Eco Nostra en de PvdA, die zich ‘criminoloog’ ging noemen, iemand die adressen van politiemannen en BVD op straat gooide…. die mag nu dus de hoogste OM-bazen gaan adviseren over welke denkbeelden nu wel en niet toelaatbaar zouden zijn.

Zoals Siebelt stelde ‘ja, dat kan zomaar in Nederland’.

Dus Klerks zijn beschuldigings-campagne is niet onschuldig, want hij mag de mensen influisteren die zichzelf het recht toe-eigenden om met staatsagressie de levens van mensen te verwoesten. Het college van procureurs-generaal zet de prioriteiten van vervolging/staatsagressie voor de komende tijd uit.

Welke anonieme niet ter verantwoording te roepen club ambtenarij van D66-of erger schreef dit?

Die beschuldigingscampagne volgt op twee rapporten, die van de NCTV die de ‘ultraconservatieve’ uitgeverij Blauwe Tijger een reuk van terreurdreiging gaf. En het recente ”Factsheet’ (linkse fantasie)-rapport van de Unit Sociale Stabiliteit, waarin de Blauwe Tijger opnieuw werd genoemd. (samen met Weltschmertz en Robert Jensen)

En de demoniserings-toespraak die de Minister van Waarheid Kasja Ollongren op 18 januari hield voor de KNAW. We kunnen dus aannemen, dat Klerks niet op eigen houtje opereert, maar de politieke prioriteiten van onderstaand gezelschap etaleert, en de ‘minister van Veiligheid’ (Sander Doofpot Dekker):

Het college van Procureurs Generaal

De Demmink Doofpot
Neem Gerrit van der Burg. Die werkte in 1997/8 samen met hoofdofficier van Justitie in Breda en zedenverdachte in het Rolodex-onderzoek, Jan Wolter Wabeke. Van der Burg zijn voorganger op deze functie is Herman Bolhaar, vertrouweling van Rolph Gonsalves die ook menig zedenzaak onder het tapijt zou hebben verstopt.

Over ‘onze normen en waarden’ gesproken…

Bolhaar claimt nu mensen- en kinderhandel te bestrijden en seksueel geweld tegen kinderen. Maar wanneer tegen je eigen baas Demmink meerdere aanklachten over kindermisbruik liepen, die het OM volgens advocate Adele van der Plas weigerde in behandeling te nemen…

Hoe kun je nu radicalisering bestrijden als de overheid zelf radicaliseert? Wat zijn ‘gevoelige zaken’… En kinderporno als je eigen baas op justitie daar meermaals van werd beschuldigd

En wanneer Wabeke zelf vervolging vanwege een aangifte voor kindermisbruik (met geclaimde betrokkenheid Demmink) door het OM in 2015 als rechter nog blokkeerde, terwijl hij loog dat hij Demmink niet persoonlijk kende...(bron VPRO radioprogramma Argos/Algemeen Dagblad)

Dus als Argos dat ook kan melden: hoe kunnen ze dan tegelijk blindelings een adviseur van het OM volgen, dat de Demmink-doofpot gesloten houdt waarover ze zelf nog berichtten.

Hoe kunnen wij met belastinggeld de jeugd van een hele generatie bederven =Mariken Leurs en de NCTV

Over ondermijning gesproken
Lees het huiveringwekkende artikel over hun baas Demmink door Koen Voskuil in het Algemeen Dagblad (2012). Getuigen wilden onder ede verklaren, dat zij Demmink in gezelschap zagen van een kinderpooier Dick Willard. Ook Pieter Omtzigt (CDA) heeft zich op het Demmink-dossier gestort maar werd daar plots afgehaald. We citeren Voskuil’s artikel (2012)

Nadat Adèle van der Plas (advocaat Baybasin RZ) in februari van dit jaar te horen had gekregen dat het Openbaar Ministerie het onderzoek naar de Turkse aangiftes tegen Demmink had stopgezet, concludeerde ze:

“Voor de gemiddelde Nederlander zijn twee telefoontjes naar Meld Misdaad Anoniem voldoende om als ontuchtverdachte te worden aangemerkt. In de Turkse zaak liggen vijf verklaringen, maar ziet het OM nog steeds onvoldoende bewijs voor vervolging. Deze topambtenaar staat kennelijk boven de wet:’

Nu wilde ik me ver van deze zaak houden, het is mijn expertise-terrein helemaal niet. Maar wanneer je slachtoffer van staatsterreur bent geweest, en collegae van je worden aangevallen als waren ze staatsgevaarlijke gekken… Over ‘ondermijning’ van het vertrouwen in de rechtstaat gesproken.

Wat doen die Procureurs-Generaal dan? Strijden tegen ‘het gevaar van beïnvloeding door ongewenste krachten’, zo lezen we in ‘Opportuun (2017’) uit monde van Gerrit van der Burg:

Gerrit van der Burg In ‘Opportuun’ (2017) het lijfblad voor staatsagressie en staatsterreur (OM)

Buiten de wet opereren = ‘Ondermijning’
‘Ondermijning’ zoals de procureurs-generaal dat hanteren betekent ‘onbeperkt mandaat voor staatsterreur’.  OM-procureur generaal Gerrit van der Burg zet die spindoctoring-kreet ‘met stip op 1’ in het huisblad voor staatsterreur ‘Opportuun’ (2017). De zeer brede taakomschrijving is bij Gerrit van der Burg ook:

‘Gevaar van beïnvloeding van bestuur en politiek door ongewenste krachten’. 

Ongewenst door wie? Is beïnvloeding van politiek en bestuur door met miljoenensubsidies en loterijgelden volgepompte stichtingen als Greenpeace en Milieudefensie dan dus ‘gewenst’?

Vervolgden ze daarom ook Geert Wilders? En dreigen ze daarom ook om Thierry Baudet te vervolgen, omdat hij Urkers normaal de hand schudt?  Werd blokkeer-Friezin Jenny Douwes daarom door jullie geterroriseerd terwijl jullie dreig-rapper Akwasi niets doen?

En als ‘discriminatie’ zo belangrijk is: hoe kan het Ministerie van Sociale Zaken dan zo racistisch zijn dat ze menen Friezen ‘emotioneel te emanciperen’.

We zien dus dat het Openbaar Ministerie een politiek orgaan is, dat ‘kartelbescherming’ tot justitiële taak heeft gedoopt. Zoals dat bij een Failed State past (zie failed state-week afgelopen week)

En dus vallen wij van de vrije media ook onder zijn zeer ruime taakomschrijving van ‘ongewenste krachten’. Ongewenst door Ollongren. Andermaal doet het Ministerie van Veiligheid dan dus op Orwelliaanse wijze haar naam eer aan: voel je onveilig, want zij behouden zich het voorrecht je leven te verwoesten.

Wanneer hij over ‘verbinding’ spreekt, neem ik dat als slachtoffer van staatsterreur vrij letterlijk: je in de boeien slaan.

Overvalwagens naast Zaailand

Patriot Act, Homeland Security Act
De term ‘ondermijning’ komt rechtstreeks uit de Verenigde Staten. Van dat land is Nederland vazalstaat. De computersystemen van ‘Justitie’ (hun apparaat van staatsagressie) zijn niet voor niets afgestemd op die van de FBI.

In de Verenigde Staten bepleitte ‘National Security Analyst’ Jeremy Rash na de Capitool-bestorming voor MSNBC al, wat het Openbaar Ministerie met Van der Burg bepleitte in 2017. ‘Preventief’ hinderen, stalken, ingrijpen, de sociale positie verstoren, voordat enig strafbaar feit plaatsvond.

Het voorzorgprincipe toegepast tegen alle ingezetenen van een land, tot aan spionage wat in je schedelpan gebeurt.

Alle mensen die een serieus alternatief te kiezen willen, buiten hun systeem, tot Trump-supporters aan toe, die zijn vervolgens ‘terrorist’, bij voorbaat verdachte. Daar moet de afdeling staatsterreur een vrijbrief tegen krijgen. Het begon met de Patriot Act na 9/11, de Homeland Security Act.

Sinds 2004 eist het O.M dan ook meteen je DNA op, want daarover willen de Amerikanen ook kunnen beschikken. En nu verliezen de Amerikanen onder Joe Biden straks ook ‘the right to bear arms’ uit de Second Amendment.

Uit voorzorg burgers stalken, bespioneren en criminaliseren…

Criminaliteit ‘voorkomen’
Die zelfde taakopvatting zie je nu ook terug bij de Regioburgemeesters onder leiding van communist uit het netwerk van de door Justitie beschermde moordenaar Volkert van der G: Femke Halsema.

Die moord op premierkandidaat Pim Fortuyn werd blijkbaar niet als ‘ondermijnend’ voor hun democratie gezien door het Ministerie van Veiligheid. Want Volkert woont onder hun bescherming nu in een mooi groot huis.

Men wil criminaliteit zelfs ‘voorkomen’, oftewel zichzelf buiten de wet om meer bevoegdheden geven via machtsmisbruik en het ontduiken van politieke verantwoording.

Dus een zelfde ministerie van ‘Justitie’ dat bij inbraak in je woning al niet eens komt opdagen, laat staan dat ze een inbraak (willen) oplossen (letterlijk bij familie gebeurd), dat wil criminaliteit ‘voorkomen’. Terwijl ze bij voor burgers ondermijnende criminaliteit (hele huis overhoop) geheel niets doen.

Op bezoek bij Annie Schreijer Pierik in winter 2007/8, De Loer op het bureau

Verwoesters van mensenlevens
Zie ook de wijze waarop datzelfde OM valkeniers criminaliseerde. Dat was mijn ‘aha’-moment over de ware werking van ‘Justitie’, hoe zij mensenlevens verwoesten in samenspraak met ‘special interest’ (actiegroepen). Of lees ‘Het OM in de fout’ van rechtsfilosoof Ton Derksen.

Hoeveel levens heeft het OM al verwoest? En wat is daarvan het maatschappelijk rendement? 99.99 procent van Nederlanders heeft nooit last gehad van drugshandelaren. Maar 100% van de MKB-ondernemers heeft wel last van de incompetentie en kwade intentie van het fenomeen ‘overheid’.

Zij mogen jou eerst beschadigen, en je via de media middels persberichten criminaliseren van ‘zie hier onze vangst, wat zijn wij toch daadkrachtig’. En jij moet als slachtoffer van staatsterreur maar tonnen euro’s advocatenkosten maken om je ‘recht’ te halen.

Na dat die staatsterroristen zo kostbare jaren van je leven afpakken.

Of neem de wijze waarop binnenvissers van de rivieren gecriminaliseerd worden door 1 aantoonbaar liegende NVWA-inspecteur, met hulp van OM-officier Sylvia K. (OM). En hoe De Staat je dan direct via een kort geding het zwijgen oplegt, als je de naam van die inspecteur openbaart die diverse levens verwoestte.

‘Verstoring van de sociale positie’: het RIEC

‘Sociale Positie verstoren’
Na de beschuldigingscampagne in oktober door de NCTV (Ministerie van ‘Veiligheid’) moest De Blauwe Tijger al middels advocaat er voor zorgen, dat de ING Bank het bevriezen van de bankrekening zou opheffen. Moet je nagaan: je hebt niet enig strafbaar feit begaan, zoals het verkrachten van een hele serie minderjarige jongens.

Het enige dat je doet, is via studie (boeken) en diepgravender informatie mensen op een alternatief wijzen buiten ‘staatsalmacht’. Zoals dat in de conservatieve traditie past, want ‘van de overheid kan niet enig goeds komen’. Alles dat de overheid ‘oplost’ verergert zich kwadratisch. Zie ook het wanstaltige ‘corona’-beleid.

Maar via staats-georganiseerde imago-oorlog, een communistische treitercampagne proberen de staatsterroristen al je economisch leven onmogelijk te maken. Dat is wat hun RIEC ‘verstoren van de sociale positie’ noemt. (zie notitie boven, politie van Veldhoven)

Terwijl De Staat zelf de grootste bron van leugens is. Of het nu over ‘miljoenen huishoudens’ gaat die stroom van ‘duurzame’ energie zouden krijgen, of positieve PCR-tests die valselijk als ‘besmettingen’ gerapporteerd worden.

Mogen wij Gerrit hier even substiel op wijzen aub?

Europese Verdrag van de Rechten van de Mens
De handelswijze die je tussen de regels door kunt lezen bij zowel O.M.-baas Gerrit van der Burg als bij zijn ‘adviseur’ Peter Klerks, die is natuurlijk illegaal.

Volgens dit EVRM-verdrag hebben wij vrijheid van gedachte (artikel 9), en vrijheid van meningsuiting (artikel 10). Dat Sander Doofpot Dekker (VVD) en Grapperhaus onze gedachten ‘ongewenst’ kunnen vinden, MAG dus nooit aanleiding zijn om onze ‘sociale positie te verstoren’.

Of ons zelfs framen als ‘terrorist’. Het EVRM-verdrag staat boven Ollongren en Mark Rutler hun plannetjes om alle staatsoppositie een kwade reuk te geven.

‘Onze waarden en normen’….

En wat ‘de goede zeden’ betreft: zijn twee tongende lesbo’s in een bushokje- hoe opwindend Kajsa Ollongren dat ook vinden mag- op een poster getuigenis van ‘onze gemeenschappelijke normen en waarden’. Of getuigt het van ‘goede zeden’ wanneer je advertenties in de openbare ruimte tegenkomt, die verraad aan je man/vrouw aanmoedigen als verdienmodel? (Second Love).

Waarom doet gekke Gerrit van het O.M daar niets tegen? Als vazal van grapjas Grapperhaus.

Over de inzet van politie kunnen we Gekke Gerrit in Opportuun (2017)nog als volgt citeren:

‘Inzetten daar waar de criminaliteit het meest schrijnend is’ (Vreedzame demo tegen avondklok)

Schaarste is echt een gegeven. Je mag verwachten dat de politie de capaciteit die ze heeft, inzet in die criminaliteit die de meeste aandacht nodig heeft, die het meest schrijnend is. De prioriteiten zijn niet voor niets gesteld, daar heeft ook een officier van justitie mee te dealen.

Museumplein. Politie inzetten waar dat het meest nodig is 🙂

Wat je ook van de politie wel mag verwachten is dat ze responsief zijn: zelf in staat om antwoorden te geven op schaarsteproblematiek en niet de officier van justitie gaan zitten aankijken. Tegelijkertijd wordt regelmatig vastgesteld dat er inderdaad een handhavingstekort is: er moet echt een fors been worden bijgetrokken.

Dan maak je jezelf toch volledig belachelijk…

Hij is zo voor de rechtvaardigheid 🙂

Het tegen de grond slaan met de ME van vreedzame demonstranten, het op de grond duwen met drie agenten van een bejaarde vrouw vanwege ‘de avondklok’, het arresteren van schrijvers die ‘houd de dief’ roepen vanwege ambtsmisbruik voor privaat gewin op publieke kosten: je hebt nog nooit zoveel politie gezien.

Aangifte van mishandeling ‘doe je maar digitaal’. 🙂 In hun Bermudadriehoek.

Er is dus geen morele noch legitieme reden om deze leugenachtige en corrupte overheid nog 1 seconde serieus te nemen. Dit criminele regime heeft haar morele gezag voor eeuwig verspeeld, en Gekke Gerrit’s staatsterreur kan dat kale feit niet veranderen.

We zien wel wanneer je Gestapo hier weer aan de deur bonst…

7 Replies to “Staatsoffensief tegen ‘vrijheid van gedachte’ (Artikel 9 EVRM)”

 1. Het feit, dat Demmink hier s.g. kon worden bij Justitie, zegt alles over, in welk een gedegenereerde (Recht)staat wij hier leven.

  1. Moest worden, vanuit de deepstate die toen nog voornamelijk uit een Minerva en een kleiner bilderberg-oranjeappel bestond. Niet voor niets zit de bilderbergdekmantel in Leiden.

 2. Het strekt op dit moment te ver om er uitgebreid over te berichten. We voegen twee video-links toe waarin wordt uitgelegd hoe het zit. De uitverkoren elite heeft opdracht om de bevolking uit te schakelen voordat we massaal onze rechten gaan claimen.

  Want we zijn immers niet dood, wij zijn levende mensen van vlees en bloed en wij gaan alles rechtzetten. Om dat te voorkomen moeten we worden geïnjecteerd en daardoor dan ook definitief onschadelijk worden gemaakt. Er moet door deze psychopaten worden voorkomen dat we “aan land gaan” en dat zij daarmee voor ons aan de kant zullen moeten gaan.

  Met deze kennis moeten Patriotten ook autonoom worden. Letterlijk: de doden zullen opstaan en de natuur dienen.

  https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/03/03/de-corona-soap-is-een-militaire-operatie-om-erger-te-voorkomen-voor-de-zelfverklaarde-elite/#more-71443

 3. ‘Gevaar van beïnvloeding van bestuur en politiek door ongewenste krachten’. Ik ben benieuwd of het WEF en Bill Gates hier ook niet onder vallen en dan heb ik het niet eens over de bevelen uit de Verenigde Staten. Duidelijke zaak dacht ik. Gaat alleen nooit iets mee gebeuren, het is een uitgemaakte zaak. Bovenaan een handje vol rijken en hun knechten die marxistische trekjes vertonen (alleen voor jou) willen dat mensen met weinig geld en middelen nog minder krijgen, oftewel volgen onze minister president “gewoon je bek houden”. En als je het daar niet mee eens bent maken ze je een kopje kleiner onder het mom van “staatsgevaarlijk”. Het wordt me meer en meer duidelijk dat dit landje helemaal niet zo democratisch en transparant is als er beweerd wordt. We gaan weer terug vanwaar we vandaan kwamen, horigen en lijfeigenen, zonder enige twijfel.

  1. Jan-Jaap Aaldersberg kan niet lezen en kent zeker niet zijn taakomschrijving!
   Zijn BWM SH-742-N in donker grijs wordt binnenkort door Sigrid Kaag van de
   weg gehaald om het milieu te redden. De man zelf wordt op dieet gezet van
   frikandellen op basis van houtwormen die vrij komen bij het scheiden van
   biomassa voor verbranding.

 4. Het interessante is dat het al jaren interessant is:

  Dossier Sigrid Kaag en de genocide agenda van Klaus Schwab

  Onderwerp: lang leve de voortzetting
  Onder de eerste nazibezetting sloot het merendeel zich aan bij de Cultuurkamer van de nazi’s. De held van mijn moeder was van Anrooy, zie Historiek: Horst Wessel lied

  >> De toenmalige koningin Wilhelmina stónd erop dat dit lied ten gehore gebracht werd. De bekende huisdirigent van de Oranjes, dr. Peter van Anrooy, weigerde echter principieel om dit lied te dirigeren en werd op staande voet ontslagen.<<

  In feite zijn de nazi's nooit 'ausradiert' om
  het maar zo te zeggen. Het vermoorden van joden en zigeuners of andersdenkenden gaat nog gewoon door…. en vooral de niet zo rijken, de wat rijkeren met een paar mooie schilderijen of een leuke rolleman of gewoon een schrijver die zijn stem verheft tegen het gereutel van Rutte. Lees weer eens een karakterschet over Adolf door Maurits Dekker. Pas de progres. Nog steeds noodzakelijk actueel bij de moord op een pluriform Europa qua cultuur en natuur. De vraag rijst naar de noodzaak van gepast geweld tegen onpasselijk makende dictatuur door
  treurnisbrengende misantropen die onwillekeurig de gedachten laten gaan naar genetisch gedegeneerde Untermenschen. Blijkbaar is een tijdperk met de voortwoekering van de bilderbergorganistie nog niet gesloten. Het licht dooft of gaat weer aan?

  Het Wilhelmus in de nieuwe versie
  diets duits. Etrange? Signe de temps!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *