‘Goede mensen overtreden slechte regels’…

De Genadekapel

In de ‘ken uw recht’-week op Interessante Tijden bezochten we de Maria-bedevaartplaats bij Heiloo in West Frisia, dat sinds 1101 Noord Holland heet. 

Hier werd in 1930 een kapel gebouwd bij de Runx-putte, in de volksmond ‘het putje’ genoemd waaruit je heilig bronwater kunt meenemen. Wanneer die niet op slot zou zitten. In een park afgesloten van de moderniteit kun je de statie-gang van het lijden van Christus aflopen.

De Runx-putte

De put van Rorik de Deen
Na eeuwen onderdrukking door ‘De Staat’ mochten katholieken eind 19de eeuw weer openlijk uit de kast komen. Zo zag je tot in de jaren ’30 een ware katholieke bouwwoede, met imposante kerken als bij mijn katholieke buurdorp Sint Nyk. Uit die periode stamt ook de heropleving van bedevaart naar Heiloo.

Het heilige bos, waar eerder mogelijk een heilige plaats van de oer-Friezen was gevestigd. Zo is de opstand van de Friezen tegen de Romeinen (28) hier ook gelokaliseerd, toen ze die Romeinen verjaagden naar hun castellum bij Velsen.

Hier op de oude geestgronden bleven sporen van het katholicisme leven, ondanks de soms felle onderdrukking door de protestantse staatsgodsdienst (sinds 1580). Je ziet het katholicisme ook nog aan plaatsnamen als ‘Sint Pancras’, daarnaar is ook een kickboksgala vernoemd.

Bij katholieken zijn er altijd spiritueel atleten vereerd (‘Sint’/Heiligen), die ‘Het Hoge Ideaal’ konden benaderen. Bij protestanten houdt het na Jezus zo’n beetje op.

Abdij van Egmond

Abdij van Egmond
Even verderop werd de Abdij van Egmond herbouwd, in de zelfde wat oosters aandoende stijl. Misschien onder invloed van Thomas Merton, de 19de eeuwse monnik/auteur die ook contact zocht met boeddhistische monniken?

Die Abdij was- voor verwoesting door het Protestantisme- het eerste (West) Friese klooster, waar de Friese graaf Dirk I zijn geestelijk basis vestigde in de 10de eeuw. Of was dat zelfs al de 9de eeuw.

Nou ja, lang geleden dus.

De naam ‘Runx-putte’ zou afgeleid zijn van ‘Rorik’s’ put, de naam van de Deense heerser over Frisia in de 9de eeuw. Er zou nog een Deense heerser komen, Godfried. Toen die uit de weg was geruimd, nam de Dirk-dynastie het over, van Dirk 1/5, en vervolgens Floris 1 + 2.

De functie van bedevaartsoord is in de 15de eeuw ontstaan. Met de Reformatie (1580) en de adoptie van het Protestantisme als staatsgodsdienst gingen vervolgens abdijen en roomse heilige plaatsen tegen de vlakte in (West) Friesland.

Bidden met muilkorf op. Nou ja, je kunt ook beter je mond houden… We staken een kaarsje op en baden voor bescherming van dierbaren tegen De Staat/het satanische Rutte-regime

Of ze raakten in onbruik door een verbod op het openlijk belijden van het katholieke geloof. Een zelfde vernietiging van het Rooms Katholieke geloof vond plaats tijdens de Franse Revolutie (1789), en overal waar het Franse ‘bevrijdingsleger’ in Europa de revolutie kwam prediken van ‘gelijkheid of de dood’.

Daarom zie je dat alle abdijen in Zuid Nederland (waaronder het in 1840 afgescheiden Belgie) vanaf de Franse inval (1795) tot Napoleon’s nederlaag bij Waterloo (1815) toen gesloten werden. De monniken werden verjaagd, opgesloten, vermoord door de Franse atheïsten.

Toen vluchtten de ‘Trappisten’ ook uit de abdij van La Trappe naar de Nederlanden. En vervolgens gingen ze hier ‘trappistenbier’ brouwen. Het enige goede dat de Franse Revolutie naliet, dat was dus het lekkere bier in de Lage Landen. Voor de rest was het een goddeloze moordpartij.

Binnenzijde Genadekapel

Geen God geen Heerser
Zo- als losgeslagen goddelozen- werden de Protestanten door de katholieke heersers ook gezien, toen ze met ‘De Beeldenstorm’ al die prachtige kerken en kloosters sloopten. De Franse Revolutie staat met haar leus ‘Ni Dieu, Ni Maitre’ (moet ik dat echt vertalen, godsjezus, dat is ‘Geen God Geen Heerser) paradoxaal genoeg in een christelijke traditie:

  • revolte tegen traditie, terug naar ‘de bron’.

Net als de protestantse revolte tegen het pausdom. Net als bij evangelicalen, die zich ook tegen ‘De Kerk’ afzetten die het pure christendom zou hebben gecorrumpeerd. Bij evangelische gemeenschappen zien ze daarom De Paus ook als satan.

Ondergetekende heeft in zijn pas ‘bekeerde’ fase op de drempel gestaan om met zo’n evangelisch clubje mee te gaan naar Polen. Om te ‘evangeliseren’ onder die katholieken, waarvan velen meer devotie kennen dan dat modernistische evangelievolkje in hun lawaai-kerken.

Trudy de christenhond maakt de Statie-gang

Maar gezegend met een Oude Geest zag je daar uiteindelijk van af. Net als zo’n wederdoop in een zwembad met enthousiast applaus er bij. Eigenlijk ging je vooral naar zo’n doop omdat die jonge wedergedoopte meiden dan als Miss Wet-T-shirt weder tevoorschijn kwamen.

Al die evangelische taal van slecht geschoolde amateurs die proberen eigen kaas van de Bijbel te maken. Inclusief het veelvuldig ijdel gebruik van Zijn Naam bij gebed tot etalage van het Zelf:

ooooh jezusjezusjezusooooooojezussamibachtaiblablablarappeldebabeloohjezusss…

Dat zegt ondergetekende alleen nog wanneer die met de hamer op z’n vingers slaat tijdens het repareren van de schutting. Al die blije liedjes bij zo’n evangelische kerk, jeuk kreeg je er van met je Oude Geest. Daar zijn we dus nooit ‘thuis’ geweest. Alleen onderweg heb je het gevoel je heimwee in te lossen.

De Runxputte: je lot zal keren als de wind. Krijg ik eindelijk groupie-meisjes van rond de 20 met rond kontje, in plaats van Menopauze + en boze complotdenkers als fans

Niets bezitten en gelukkig zijn
Maar om het punt dus af te maken: zulke ‘tegen De Kerk/Terug naar De Bron’-kerken staan in een lange traditie in het christendom. Normaliter absorbeerde het katholicisme zulke bewegingen (De Nieuwe Devotie van Geert Groote) dan in nieuw ordes binnen de bestaande kerk.

Maar na de Reformatie kwam het afscheiden in de mode. Je kreeg ontelbare protestantse sektes, waarvan ook de Amerikaanse Pilgrim Fathers een exponent zijn. Die gingen Nieuw Amsterdam stichten (New York, Peter Stuyvesant) met hun eigen protestantse sekte die geloofsvrijheid zocht.

In Nederland sloot Anne Maria van Schuurman zich toen aan bij de sekte van de Labadisten, die zich in Wiewerd zou vestigen. Ook zo’n ‘terug naar de bron, alles gemeenschappelijk delen’-gemeenschap. Weg van ‘De Grote Boze Wereld’ met haar verleidingen, geldzucht en corruptie.

Met complete openluchtkerk

Zo kun je het communisme ook zien als een vorm van goddeloos christendom, en de daarmee gepaard gaande vernietigingsdrang van het oude lijkt veel op ‘De Beeldenstorm’. Het hele landschap vernietigen met windmolens, bomen opstoken in bio-centrales. De natuur vernietigen om haar te ‘redden’.

De Nieuwe Mens maken. Je zult niets bezitten en gelukkig zijn! En je zult betalen voor je zonden (CO2) via de Rabo Carbon Bank van Barbara Baarsma.

Net als die allereerste, zuivere, pure christengemeentes die alles deelden: ‘Ontspullen’ noemde iemand bij het Ministerie van Defensie dat. Niet voor niets zijn crypto-katholieken als Sigrid Kaag en Frans Timmermans nu prominent bij de invoering van het neo-marxistische geloof van de 2030 Agenda en de 17 SDG Doelen.

Bonifatius beschermt zijn hoofd tegen de duivenstront

Goede mensen overtreden slechte regels
In Friesland zou Titus Brandsma een Middeleeuws ogend heiligdom bij de Bonifatiusbron in Dokkum bouwen, tijdens de katholieke wederopstanding. Daar konden een man of duizend samenkomen. Zijn verzet tegen de nazi-bezetter zou Brandsma met de dood bekopen in een quarantainekamp van deze overheersers.

Hij huldigde nog het katholieke principe ‘goede mensen overtreden slechte regels’. Wetten moeten er volgens de christelijke traditie zijn om ‘de mens’ te verheffen, niet om ze te vernederen. Volgens dat principe kon ‘de kerk’ nog als buffer werken tussen Staatsmacht en ‘het volk’.

Met het Tweede Vaticaanse Concilie in de jaren ’60 probeerde de Katholieke Kerk de aanhoudende aanvallen van het modernisme (liberalisme/socialisme) te keren, de religie die De Staat als geluksbrenger propageert en die ‘gekwetstheid’ met heiligheid verwart.

Maria kijkt uit over de vijver van het Heiloo heiligdom

Maar die aanval van het modernisme keerden die geestelijken door zelf vulgair en modern te worden. Zodat er nu zelfs een homobordeel in het Vaticaan gevestigd zou zijn.

Die zelfde beweging maakten de Protestanten ook. Zie ons hip zijn, ‘tolerant’, en ‘groen’ ook. Omdat het ‘ideaal’ van de Bergrede onhaalbaar is, ging men dat ideaal dan maar verwateren.

Alsof je de lat bij hoogspringen maar op 1 centimeter legt, zodat zelfs kreupelen de Olympische Spelen hoogspringen kunnen winnen. Met een zetje onder hun rollator. Iedereen ‘gelijk’.

Openlucht kerk met zicht op Juliana Klooster

Het Goede, Ware en Schone
En zo verviel – met alle beste bedoelingen- de enige reden om naar een Kerk te willen gaan. Immers, traditioneel was ‘De Kerk’ de plaats om ‘De Wereld’ te ontvluchten, iets waar de corrumpering van ‘De Wereld’ niet geldt maar ‘Het Heilige’, het Goede, Ware en Schone.

Al dat geleuter ook. Het is toch veel mooier om midden in de natuur plots zo’n Mariakapel te vinden met wat kaarsjes. Wees stil en weet dat Ik God ben. Bek dicht, je ‘mening’ slaat toch nergens op, dat gezwam dat je uit de massamedia oppikte, of van je telefoonschermpje.

Amen.

Anno 1930

En dus heb je nu enkel nog ‘De Tandeloze Kerk’ voor kreupele rollators met kunstgebit en een muilkorf op. En een zootje communisten, die Groen Links (ontstaan uit de Communistische Partij Nederland en protestantse sektes) over links willen inhalen.

De Communistenunie (CU) en het Communistisch Dictatoriaal Abces (CDA) waar iedere notie van het christelijk ideaal zelfs is ge-elimineerd, verruild voor zelfaanbidding en moreel relativisme ( = satanisme).

De Staat is onze god.

Mensen die De Staat aanbidden, de heerser der Wereld en die deze bedrieger op zijn woord geloven. Uitzonderingen daargelaten, constateerden we dus: het christendom is op sterven na dood in Nederland. Mea Culpa, daar draag ik zelf ook schuld aan.

Maar vlak Jezus niet uit, die kon immers uit de dood herrijzen. Dus die heb je niet zomaar tuk.

2 Replies to “‘Goede mensen overtreden slechte regels’…”

  1. Het probleem lag natuurlijk aan beide kanten. Protestanten werden door de ‘Roomsen’ vervolgd, denk aan het bewind in de 80-jarige oorlog en de vele martelaargetuigenissen die er zijn opgetekend in die tijd en daarna. Andere kant is dat onder Protestanten de Katholieken een tijd niet vrij waren om hun geloof te beleven. De vraag is of een kerk slopen of ombouwen net zo erg is als mensen folteren en op de brandstapel zetten, maar dat maakt even niet uit. Punt is dat zulke sterke overtuigingen ook tot heftige reacties leiden. Vandaar dat je klimaatactivisme ook als religie kan zien. Alles moet aan de kant om jouw overtuiging mensen op te dringen, desnoods onder dwang. Je ziet dat in het verleden het moeilijk was om een sterke religieuze overtuiging te hebben zonder tot bekering-onder-dwang over te gaan. Nu zou dat voor kerken minder een probleem zijn omdat maar weinigen in de kerk nog zo’n sterk geloof hebben in de waarheid die daar gepreekt wordt. Maar is dat dan niet ook een nadeel? Het verwaterd Christendom is tot niets in staat en al jaren niet relevant voor de samenleving ook al denken sommigen van wel. Een soort van sociale hulp en voedselbank etc. kan ook prima zonder de kerk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *