Marie Avondklok Tan-De Sonnaville hielp Rutte vaker…

De nevenfuncties die deze agressieve hete aardappel zelf opgaf

Camiel Driesen van NRC Handelsblad (Thomas Leysen, het Mediahuis) nam het met de Christian van Thillo-kranten (Het Parool, Regiobladen, Algemeen Dagblad) op voor hun Kartel-heldin Marie Anne Tan- De Sonnaville. Zij beweren dat die Avondklok-rechter ‘het kabinet eerder liet zweten’ in verband met de Urgenda-zaak.

Daarom zou je niet kunnen beweren, dat zij partijdig stond tegenover Jeroen Pols en Willem Engel die voor het burgerbelang procedeerden tegen de onrechtmatige avondklok. Echter, zowel Avondklok als CO2-zwendel benadelen beide op groteske wijze de burger, zijn welvaart en grondrechten. 

NRC Fakenews

De Journalistiek is ziek
Zoals meestal bij ‘de journalistiek’ in handen van 2 miljardair-Belgen, John de Mol, Martijn van der Vorm en hun overheid: het tegendeel is waar.

CO2-zwendel kost de Vierde Macht nul euro, maar de burger moet de honderden miljarden euro’s aan subsidies ophoesten voor windmolenaars, biomassacentrales en zonnefarms. Het is dus feitelijk onjuist te suggereren, dat Tan-De Sonnaville in het voordeel van burgers beslist.

Ze beslist in het voordeel van het kartel, als je zegt dat dit ‘De Staat miljarden kost’. Alleen al het Energieakkoord (kosten 104 miljard euro, waarvan 73 miljard euro SDE+ subsidies) kost tot nu toe per Nederlander tussen de 4000 en 5000 euro. En dat is nog maar het begin:

NRC Handelsblad, 17 februari 2021: Dat kost DE BURGER miljarden, de zelfde burger die door Tan de Sonnaville genaaid werd door de avondklok onrechtmatig overeind te houden. Fake News!

Immers, de Urgenda-zaak die ‘De Staat der Nederlanden’ verplicht tot deelname aan CO2-politiek, bepleit exact het zelfde als wat Mark Rutte voor CNN bepleitte, en wat Sigrid Kaag als 2030 Agenda-minister bepleit. Namelijk de 2030 Agenda waar het Koningshuis zelf steun aan verleent, het ‘akkoord’ (dictaat) van Parijs waaruit Nederland de 55% CO2-reductie voor 2030 oplegde.

Een doel waarvoor nota bene Mark Rutte zelf pleitte in zijn lezing op 2 maart 2018 voor de Bertelsmann Stiftung in 2030. Oftewel, een nog hoger doel dan waar Urgenda voor pleitte (25% in 2020), en 8 maanden VOOR het Urgenda-vonnis.

Mark Rutte’s pleidooi om de eigen bevolking harder te n**ien bij de Bertelsmann Stiftung

Astroturfing, Kunstgras-Grassroots
Bovendien komt de financiering van Urgenda van 2 bronnen. De Postcode Loterij van Oranje-beschermeling Boudewijn Poelmann. En subsidies van de Vierde Macht. Die ambtenarij van ondermeer LNV en Buitenlandse Zaken pompen jaarlijks in slechts 12 van die klimaatclubs als Milieudefensie meer dan 160 miljoen euro subsidies, en meer dan honderd miljoen euro loterijgelden. (De Groene 11)

We zien hier een vorm van juridisch activisme (Public Interest Litigation), waarbij een ngo de belangen behartigt van miljardairs onder dekking van ‘grassroots’-beweging. Die PR-tactiek (topdown vermomd als bottom-up) heet ‘Astroturfing’, naar een merk kunstgras.

Het eufemisme ‘maatschappelijke’ organisatie voor clubs die elitepolitiek bepleiten met subsidie-miljoenen is onderdeel van de misleiding.

Sigrid Kaag zat ook in WHO-commissie samen met Brundtland, en is acoliet van World Economic Forum (The Great Reset/Build Back Better)

Vergelijk het met de ‘grassroots’-beweging die nu Sigrid Kaag, lieveling van het World Economic Forum tot premier wil laten verkiezen. Kaag is de minister van ‘The Great Reset’, de topdown opgelegde ‘herstart’ van de economie volgens neoliberale/communistische snit van de 2030 Agenda.

Zij is de minister van de SDG Doelen van de elite rond de Verenigde Naties, en de CO2-zwendel, ‘urgenda’ is hun agenda.

Mark Rutte/Urgenda

Klimaatbeleid uit voorzorg verbieden
De Urgenda-zaak werd juist op ideologische en onrechtmatige gronden in hun voordeel beslecht door de Hoge Raad. Ze beriepen zich op het voorzorgprincipe, om de CO2-politiek doorgang te doen vinden. Echter: die keuze was volstrekt ideologisch, arbitrair.

Papegaaiende kranten, allen de zelfde ‘debunking’ inclusief zo’n ‘factchecker’ ‘Echte Cijfers’

Zoals risico-analist Jaap Hanekamp, gepromoveerd aan de Universiteit Tilburg op het voorzorgprincipe al stelde: je zou ‘klimaatbeleid’ juist uit voorzorg moeten verbieden. De kosten van honderden tot duizenden miljarden euro’s gaan ten koste van levensjaren. Uit de risicoliteratuur volgt dat je per 10 miljoen euro schade een dode veroorzaakt.

Het verband tussen welvaart en volksgezondheid is keihard. Zodra de welvaart van de bevolking keldert ( 55% reductie voor 2030), dan eten mensen ongezonder, ze hebben meer stress.

Een theoretisch (klimaat)risico in het jaar 2100, daarvan is volstrekt onduidelijk wat dit aan levensjaren zou schelen.

Uit voorzorg burgers stalken, bespioneren en criminaliseren, onder aanvoering van Femke ‘Antifa’ Halsema en de ‘regioburgemeesters’ met volstrekt onheldere bestuursrechtelijke status

Utopie leidt tot dystopische nachtmerrie
We blijven chemicus-theoloog Jaap Hanekamp’s baanbrekende proefschrift ‘Utopia and Gospel’ van harte aanbevelen. Immers: nu ‘De Staat’ in een ontkerstend/communistisch Nederland zichzelf de rol van ‘god’ aanmeet, pretenderen bestuurders een smetvrije wereld te kunnen creëren, een utopie.

En de regio-burgemeesters claimen niet alleen criminaliteit aan te kunnen pakken, maar zelfs te voorkomen.Een misdaadloze wereld, terwijl De Staat zelf in drugs handelde (IRT Affaire die na dood Mark Van Traa in 1997 in doofpot kwam).

Voor Astra Zeneca, Moderna en Pfizer gaan je mensenrechten door het toilet

Oftewel, Femke Halsema cs geven zichzelf onbeperkt mandaat om in onze levens en zelfs gedachtenwereld in te grijpen. Zo zijn communisten/satanisten. Dus liet Femke Halsema al vreedzame vrijheidsdemonstranten in elkaar slaan door de ME op het Museumplein.

En dus geldt natuurljk dat geen morele noch legitieme reden bestaat om deze leugenachtige en corrupte overheid 1 seconde nog serieus te nemen.

Wat ‘De Politie’ betreft: jullie hebben voor eeuwig je morele gezag verspeeld. Op jullie rest niets dan schaamte, en zelfs met alle agressie van de wereld zal je dat gezag nooit weer terugwinnen. Machtsmisbruik geeft je geen gezag, dat ondermijnt het juist.

Is ‘je baantje’ dat waard? Je helpt zo de jeugd van je eigen kinderen om zeep.

12 Replies to “Marie Avondklok Tan-De Sonnaville hielp Rutte vaker…”

 1. Sigrid Kaag / D666 pleit voor invoering van Europees vaccinatiebewijs

  Er moet een Europees vaccinatiebewijs komen dat mensen die zijn gevaccineerd meer vrijheden geeft, net zoals in Israël het geval is, zo stelt D66-leider Sigrid Kaag. “Je kunt toch niet van gevaccineerde mensen verwachten dat ze wachten met leven totdat de laatste prik is gezet?”, liet Kaag tijdens haar toespraak op het partijcongres van D66 weten.

  “Er lijkt een taboe te liggen op het woord vaccinnatiebewijs. Maar toch is dat precies wat we nodig zullen hebben”, stelde Kaag. Ze noemt het vaccinatiebewijs een moderne versie van het gele boekje. “Uiteraard met de garantie van tijdelijkheid, privacy-voorwaarden en het liefst op Europees niveau. Dit is billijk en rechtvaardig.”

  Onlangs rolde de Israëlische overheid een coronapaspoort uit dat mensen, die zijn gevaccineerd of hersteld van een coronabesmetting, toegang geeft tot sportscholen, theaters, hotels, zwembaden, concerten en synagoges. Betreffende gelegenheden zijn verplicht om de paspoorten van bezoekers te scannen. Personen zonder paspoort mogen niet worden toegelaten. Voor personen zonder smartphone is er een gezondheidscertificaat met streepjescode dat kan worden geprint.

  “Laten we als Nederland een voorbeeld nemen aan Israël, waar gevaccineerde mensen weer toegang krijgen tot het maatschappelijk leven. En geef degene die het vaccin nog niet heeft gehad dezelfde vrijheid met een negatieve test in de achterzak”, ging Kaag verder. Ze wil dan ook meer vrijheid voor gevaccineerde en geteste burgers. “Wie een vaccin neemt doet iets voor een ander. Beschermt de ander. Net als het dragen van een mondkapje is het een vorm van solidariteit. Laten we dat nu als samenleving gaan belonen.”

  1. Bij Karel van Wolferen
   ———————————-
   Het sentiment dat we weer een de Gaulle nodig hebben leeft ook inFrankrijk.
   Tevens heerst het idee dat vele artsen volledig zijn omgekocht en vaccineren
   voor het geld. De occam berekeningen komen uit op zo’n kern van 7000
   te berechten collaborateurs. Gaan we uit van de miljarden geroofd geld omgezet
   in omkoopgelden dan komen we op een aantal van tegen de 60.000 omgekochte
   ‘medici’ en ‘hoogleraren’.
   Karel van Wolferen heeft gelijk wat Bill Gates, die we zo spoedig net zoals velen
   staatshoofden definitief uit de maatschappij moeten halen.

   Mark Rutte maakt wel degelijk deel uit van het WEF als uitvoerder van de grote genocide.
   Hier weer voor het verzet de lijst van oorlogscriminelen voor duizendste keer: schapekoppen!!
   Kabinetsleden voeren genadeloos de agenda van Klaus Schwab en de mondiale criminelen uit:
   Memento Mori -+ Ipsos Mori (verkiezingsfraude door Klaus Schwab firma met de naam,
   Zij die gaan sterven = Ipsos Mori)
   niets bezitten en gelukkig zijn!

   Met Huig Plug: NIET VERGETEN!

   Prent deze lui in je grafeenoxidevrije brein,
   voor een tribunale afrekening!

   Edmond de Rothschild – World Economic Forum (familie clan)
   Rockefeller Foundation – World Economic Forum (familie clan)

   Maxima Zorreguieta| WEF System Initiative on Shaping the Future of Financial and Monetary Systems (Je zult niets bezitten, samen met Pippa Malmgren | Global Leader for Tomorrow WEF in 2000 en 2001)
   Mark Rutte – Agenda Contributor | World Economic Forum
   Klaas Knot | Forum Économique Mondial
   Feike Sybesma – Agenda Contributor | World Economic Forum
   Sigrid Kaag – Agenda Contributor | World Economid Forum
   Robbert Dijkgraaf | World Economic Forum etcetera.

   Bij Karel van Wolferen 2
   —————————————
   Het gaat gewoon om doodspuiten van miljarden en daarbij ‘Lebensraum’ scheppen van 500.000
   overlevenden. Dat, als je dit niet wilt, noopt tot elimineren van de weffers, al tig keer door OCCAM
   en RAZOR betoogd.

   Met Karel van Wolferen eens dat het verbazingwekkend is de lafheid van het nederlandse volk.
   Dat een startschot nodig is bij het topdown en bottom up uitroeien van het weftuig in kabinet en kamer nodig
   is, is volstrekt duidelijk. Het zou kunnen aanzetten tot een massal ontwaken. Hier kom je nooit
   uit met spraakmakende daden en hoop op wakkere volgers.

   Tot slot rest mij de foute houding van Carola Schouten, Bikker, Fleur Agema en Caroline van der plas
   te noemen. Schijnverzet plegen om u in slaap te houden en doorgaan met de dodelijke boosters.
   Net als in WO II speelt Bayer (Monsanto, genetische manipulatie, Cyclon-B) weer een grote rol en
   daar gaat Burger, Boer, Bayer oftewel Build Back Bayer met 1 kamerlid NIET tegen in; er wordt tegen
   gestemd als de tegenstem geen doorslag geeft, er wordt mee gestemd als het kiele kiele is voor de
   WEF-landverraders!

 2. We stellen ons open voor de potentieel verwoestende gebeurtenissen wanneer we er voor kiezen om niet te zien en blind te blijven voor de werkelijkheid!

  We maken ons zelf machteloos wanneer we er voor kiezen om het niet te weten.

 3. Iedereen die niet op D’66 stemt is een Nazi.
  En wat de politie betreft, wat te verwachten van een suf gereorganiseerd corps, vol naggers.

 4. De Neo-Fascist Sigrid “Ausweis bitte” Kaag voor nu en altijd beter bekend als Sigrid “Ausweis bitte”
  gaat in opdracht van het Koningshuis gewoon door met hun globalistische agenda 2030.

  Brussel komt deze maand met het plan voor de invoering van een digitaal Europees coronapaspoort. Dat heeft voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen op Twitter aangekondigd. Volgens Von der Leyen zal het coronapaspoort privacy, security en databescherming respecteren.

  Via de “Digital Green Pass” kunnen personen aangeven dat ze zijn gevaccineerd of getest. Met het coronapaspoort moeten burgers straks weer in de EU en daarbuiten kunnen reizen, aldus Von der Leyen. De Europese Commissie werkt nu aan een wetsvoorstel voor de invoering van het coronapaspoort. Dat zal deze maand worden gepresenteerd. Eerder stelde de EC-vooriztter al dat de ontwikkeling van een coronpaspoort drie maanden in beslag zal nemen. Door het voorstel nu te presenteren zou het paspoort voor de zomer gereed moeten zijn.

  Onlangs lanceerde Israël ook al een coronapaspoort met dezelfde naam. Israëliërs die zijn gevaccineerd of hersteld van corona kunnen via de “Green Pass” app toegang tot sportscholen, theaters, hotels, zwembaden, concerten en synagoges krijgen. Betreffende gelegenheden zijn verplicht om de paspoorten van bezoekers te scannen. Personen zonder paspoort mogen niet worden toegelaten. Voor wie geen smartphone heeft is er een gezondheidscertificaat met streepjescode dat kan worden geprint.

  D66-leider Sigrid Kaag riep dit weekend op tot de invoering van een Europees vaccinatiebewijs. Een plan dat de leiders van CDA, GroenLinks, PVV, SP en VVD niet zien zitten, zo bleek tijdens het RTL-verkiezingsdebat.

  Een motie van FvD-leden Van Haga en Baudet dat een vaccinatiebewijs geen toegangspaspoort mag vormen voor deelname aan de samenleving werd eerder nog door onder andere de VVD, CDA, GroenLinks en SP verworpen.

  Wie dacht dat je met (Karl)Marx Rutte niet slechter af kon zijn, wacht dan maar tot
  Sigrid “Ausweis bitte” Kaag / D666 straks aan de macht komt in het kabinet.

  Sigrid “Ausweis bitte” Kaag wil meer vrijheid met vaccinatiebewijs: ‘Laten we voorbeeld nemen aan Israël’ zegt zij op haar website met een portretfoto van een waanzinnige in nood voor acute
  psychiatrische opname.

  1. Het CDA zwaar geinfiltreerd door Schwab. Een Wopke Hoekstra is, denk ik , de meest gevaarlijke en Hugo de Jonge eveneens, maar voor velen zichtbaar als een misantrope psychopaat. Het is te hopen dat in Zwitserland en Duitsland de organisatie ‘Schwab’ het eerst al criminle organisatie wordt uitgeschakeld.

 5. Helaas ben ik niet zo intellectueel onderlegd als u/jij Tegenwind, om gelijkwaardige reageersels te schrijven. Wees echter overtuigd dat menigeen, zoals ik, Amen zegt op uw/jouw reageersels.
  Buiten dat, als ze geen hout zouden snijden, had Rypke ze al lang voorzien van een vilein tegenwoord….

  1. Zelden of nooit lees ik de reacties onder mijn artikelen, meestal staat er niks noemenswaardigs in

   Zoals bij de meeste commentaren op blogs en YT-video’s willen mensen enkel een plasje tegen de boom doen, ze voegen zelden iets inhoudelijks toe

 6. Guy Jap Tan heeft in societeit de Witte een klimaattafel. Zo, ons kent ons!
  Vanuit het haagsche kom je met de organigrammen, die we met AI maken,
  al heel snel op de bovenbazen in de criminele pikorde. Dus inderdaad niet verwonderlijk;
  het natuurvernietigende urgendabeleid van Mark Rutte en partners in crime. Hele biotopen
  de verbrandingsoven in voor de winsten van Vanguard en BlackRock en daarmee koningshuizen,
  Bill Gates, George Soros en vul maar aan…

  Maar het is nog erger. Zo’n psychopaat als Bill Gates koopt zijn aandelen in Big Farma met uw
  belastinggeld. Geld dat door het tuig als Hugo de Jonge en Sigrid Kaag o.a via GAVI naar Gates is percoleerd.
  Goede doelen zijn gewoon de constructies ter vermijding van belasting. Ze heten wel goede doelen, maar zijn
  tevens weer de dekmantel van de genocidepraktijken op het volk.

  Exact dezelfde strategie als hun voorgangers, de nazi’s, de joden betaalden voor hun eigen ondergang, georganiseerd door hun eigen volksgenoten. De nieuwe vorm van roofmoord door big capital en hun collaborateurs is qua principe niet zo nieuw, maar wel ‘verfijnder’ uitgewerkt in een vorm die bij oppervlakkige
  beschouwing een fractie van de tijd beschaafd lijkt. Een Soros kent deze praktijken als geen ander en beoefende
  deze onder de noemer: ‘beter door mij dan door de ander.”

  Tot slot onthoudt ik u niet het volgende:
  Jacques Attali is a jewish Freemason, Bilderberger.
  This is what Jacques Attali wrote in 1981, who was then an advisor to François Mitterrand: “The future will be about finding a way to reduce the population. We start with the old, because as soon as they exceed 60-65 years, people live longer than they produce and that costs society dearly. Then the weak, then the useless that do not help society because there will always be more of them, and above all, ultimately, the stupid. Euthanasia targeting these groups; Euthanasia will have to be an essential tool in our future societies, in all cases. Of course we will not be able to execute people or build camps. We get rid of them by making them believe that it is for their own good. Overpopulation, and mostly useless, is something that is too costly economically. Socially, too, it is much better when the human machine comes to an abrupt standstill than when it gradually deteriorates. Neither will we be able to test millions upon millions of people for their intelligence, you bet that! We will find or cause something a pandemic targeting certain people, a real economic crisis or not, a virus affecting the old or the fat, it doesn’t matter, the weak will succumb to it, the fearful and stupid will believe in it and seek treatment. We will have made sure that treatment is in place, treatment that will be the solution. The selection of idiots then takes care of itself: You go to the slaughter by yourself. ” [The future of life – Jacques Attali, 1981] Interviews with Michel Salomon, Les Visages de l’avenir collection, éditions Seghers. “…

  Attali werkte voor Mitterrand (collaborateur en zelfbenoemd verzetsman) en was mentor van Macron.

  Concluderend zal het duidelijk zijn dat we voor de grootse taak staan het tuig dat ons land bezet houdt uit ons
  midden te elimineren en te berechten voor het herstel van een democratische republiek.

  file: Strategie Nazi Tuig, deel Nederland

  PS Uiteraard zijn er nuttige idioten in het bestuur, maar gezien de vele gesprekken, geristreerd
  door de overheidsafluisterapparatuur in Den Haag is duidelijk dat ‘ik wist het niet’ geen ontsnapping
  zal bieden; het is een ‘ik deed mee’.

 7. Kleffe kliekjes in een haags clubje.
  ————————————————
  Zag nog onlangs Tan de Sonnaville in het filmpje waar zij met grote bek het woord ontnam aan Jeroen Pols
  van viruswaarheid. Zo kwam ik in Societeit ‘de Witte’, merkwaardigerwijs een broeinest van kontlikkers, typisch zo’n club waar via wederzijdse chantage ons land kapot is gemaakt. Grappig dat Giap Tan in deze societeit zich presenteert als ontwerper van de Wet Geluidhinder. Toen die blaag aantrad bij het ministerie van Volksgezond en Milieuhygiene hadden Evers, Ollerman en Enthoven de lijnen al lang uitgezet. Van CO2 en de invloed op het klimaat heeft Giap geen enkel verstand, deze gast praat graag wat na uit de hoek van de weffers en de rockefellers. Deze praatpop kan nog geen decibel van een paardedrol onderscheiden. Nooit gehoord dat Giap zijn mond opendeed toen drs. Jan Poot met uitstekende plannen kwam voor Schiphol. “Een besluitvormingspad in gaan, waarbij we ons neerleggen!” (Sic!) Mooier kon deze ijdele pronker met andermans veren, Giap, het niet zeggen!
  Wat zeggen we hiermee, ach niets bijzonders, maar het was weer duidelijk in de Witte zitten de typische mannetjes en af en toe vrouwtjes die graag een beetje uit hun nek lullen. Hun lijdende(!) principe is schijt aan realiteit en democratie! Met deze typetjes zal ook de boer, ecologisch of niet totaal kalt gestellt worden. Helaas lopen er tig van zulke gasten rond in de ‘green deal’ kringen die als heilige missie hebben de blackrock-agenda van totale dictatuur uit te rollen en daarbij lettelijk over lijken gaan. Tan, Dijkgraaf, Seibesma mogen dan weliswaar slechts nuttige idioten zijn, maar zij bieden de criminelen aan de top het zand dat de burgers in de ogen wordt gestrooid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *