De Groene 11= De Groene Verfpot VNO-NCW ( De UBO’s)

VNO NCW schuin tegenover het Ministerie van Klimaat

De VNO-NCW en haar Ultimate Beneficiary Owners (UBO’s) van het grootbedrijf eigenen zich met hun 2030 Agenda honderden miljarden euro’s klimaatsubsidie toe uit naam van de Klimaatwet. Die plundering van het belastingvee lukt alleen met een morele legitimatie, die de milieuclubs leveren verenigd in De Groene 11.

Die dienen als groene verfpotjes van hun politiek. Daarbij worden ze gesponsord door die UBO’s.

En zo helpen ‘rechts’ en ‘links’ elkaar aan geld, baantjes en macht. Daarom is ook niet zozeer Boudewijn Poelmann van de Postcode Loterij als grootfinancier van groene clubs de ‘boosdoener’, vanuit het perspectief van boeren, vissers, mkb’ers en burgers gezien. Maar even goed Joop van den Ende, die met zijn Endemol-imperium 25 jaar lang het klapvee voor Poelmann regelde en zijn mediapodium.

Macht werkt dialectisch, mannetje-vrouwtje en zo verwekten Vadertje Staat (‘rechts’) en Moeder Aarde (‘links’) hun groene duivelskind.

Het zijn 11 verschillende clubs maar ze werken als 1 geheel met de zelfde financiers, Postcode Loterij + De Staat

Groene verfpotten van windmolens in natuur
Denk bij UBO’s aan de Familie Brenninckmeijer, Fentener Van Vlissingen (SHV, daar zat ook Anthony Burgmans van WWF/Unilever bij als Commissaris) cs, de mensen met hun ‘filantropische’ stichtingen als Rogier van Vliet met zijn Adessium Foundation. Die sponsort zowel Oceana als Stichting de Noordzee, en de ‘Rewilding’-clubs waarin ook Laurentien van O. weer zitting heeft.

Het uit het Rockefeller Brothers Fund opgerichte Oceana doneerde 2018 weer aan Stichting de Noordzee. Dat lid van ‘De Groene 11’ is weer (samen met Stichting Natuur&Milieu) de groene verfpot van de zeewindmolens van Eneco, Van Oord en Niek Jan van Kesteren (oud topman VNO-NCW).

De (oud)VNO-NCW topman bij Stichting de Noordzee, nu opgevolgd door Cees Oudshoorn (ook uit Katwijk)

Niet voor niets zit Niek Jan van Kesteren dus in het bestuur van Stichting de Noordzee, met een commissaris van Eneco. De directeur van Stichting de Noordzee, Tjerk Wagenaar is weer oud-directeur van Stichting Natuur & Milieu. Beide milieuclubs hokken tegenwoordig samen in het zelfde pand aan de Arthur van Schendelstraat 600.

Natuur & Milieu ontvangt van de overige ‘Groene 11’ – zoals van Natuurmonumenten en Greenpeace- weer contributie-bijdragen om het lobbykantoor en haar 3 lobbyisten te betalen. De ouddirectrice van Greenpeace, Sylvia Borren zou je met recht een groen verfpotje kunnen noemen van windmolens.

Natuur & Milieu ontvangt voor die huur weer contributies

We gingen daarom eens op bezoek bij de VNO-NCW hun glazen Malietoren,schuin tegenover het Ministerie van Klimaat.

Hier zit oa de ICC gevestigd, de Internationale ‘Chamber of Commerce’ waarvan ‘groene’ ziener Paul Polman baas werd, na als Unilever-CEO uit te zwaaien en na 2030 Agenda op te stellen van de Verenigde Naties ( = MKB vernietigen voor multinationals en hun groene verfpotjes, de milieuclubs). Zie hieronder maar welke bedrijven aan de milieuclubs doneren om voor hen campagne te voeren:

Sponsoren Stichting Natuur & Milieu, de stichting die het lobbykantoor en 3 lobbyisten voor Groene 11 betaalt aan Plein 9D

Ook zit hier de Stichting SDG Nederland gevestigd van de bankier Herman Mulder (ABN AMRO, Global Reporting Initiative), die de Klimaatdoelen van 2030 Agenda in NL aan MBK opdringt uit die 2030 Agenda: dat is de agenda van de globalisme-elite. Inclusief het gedram over ‘gender’ en ‘biodiversiteit.

Maar ook de steeds fijnmaziger rapportages die bedrijven moeten overhandigen over hun dagelijkse wandel, die komen uit deze koker. De 2030 Agenda, en haar vele verwante stichtingen, inititatieven die de zelfde globalistische machts-ideologie ademen als het Global Reporting Initiative (GRI).

Een club die weer draait op subsidie van oa het Ministerie van Buitenlandse Zaken, ontstaan na het klimaatverdrag in Rio de Janeiro (1992, Agenda 21, nu 2030 Agenda). Groene Beestjes veranderen steeds van naam, wisselen van gedaante maar dienen het zelfde doel.

2030 Agenda 🙂 De meer lollige, sarcastische uitleg van al die vrome elite-doelen

Verdacht persoon met camera gesignaleerd
De 2030 Agenda betreft de privatisering van de natuur, publieke ruimte en publiek bestuur, voor de belangen van de UBO’s van het grootbedrijf, het Davos-spul dat met prive-jets bij klimaatconferenties samenklontert. Op steeds meer plaatsen ben je niet meer welkom, die eerder nog publieke ruimte waren. Nu ben je daar al snel bij voorbaat verdacht persoon.

Het Ministerie van Klimaat

Lunchen bij het Ministerie van Klimaat op kosten van het klapvee (Postcode Loterij) en belastingvee (MKB)

Op straat tegenover het Ministerie van Klimaat werd ik door een Beveiliger aangehouden, die ook een politiespeldje droeg.

Die vroeg- op orders van het Ministerie van Klimaat wat ik hier in de openbare ruimte kwam fotograferen.. Het bleek een normale Hollandse Hagenees, waarmee je gewoon kon OH’en, maar toch…Men stelde het niet op prijs, dat ik door de draaideur binnenkwam en wat foto’s maakte…het ‘politiestaat’-gevoel is versterkt.

De Beveiliger met politiespeldje, prima kerel, zijn vrouw fotografeert ook.

Nederland is op papier een rechtstaat en democratie, voor het vrome zelfbeeld (‘links’), het geheven vingertje naar andere landen. Maar het werkt in de praktijk net als in de VOC-tijd (‘rechts’), we zijn een Multinational gericht op winstmaximalisatie voor een handjevol UBO’s. En mogelijk een machtsvehikel voor globalisten die bij Bilderberg-conferenties samenklonteren.

ICC, de nieuwe club van ‘groene’ ziener Paul Polman

Nu lijkt die VOC-mentaliteit veranderd in de CO2-mentaliteit. En wij zijn hun Human Recources, Menselijke Voorraden. Nu zijn de eigen burgers, boeren, vissers, familiebedrijven en mkb’ers de uit te zuigen kolonie-koeloes…De boerenprotesten volgen namelijk regelrecht uit de maatregelen die uit de 2030 Agenda voortkomen, de jacht op grond en grondstoffen.

De visserijprotesten en de nekslag uit naam van het ‘Noordzeeakkoord’ evenzo, evenals de Klimaatwet waarmee ze burgers brandschatten via een zo dadelijk verdubbelde energierekenng.

Politiestaat NL met haar ceremoniële parlement

Het is de elite die dat klimaatbeleid- ‘duurzaamheid’ – wil als morele legitimatie van globalistische machtspolitiek, verweven met de zakelijke belangen van de UBO’s. Keiharde politiek heeft een zacht gezicht nodig. Macht werkt zowel mannelijk via intimidatie als vrouwelijk via morele manipulatie.

Linkse meisjes krijgen hiervoor PER JAAR 10 miljoen euro subsidie per jaar van Hugo von Meijenfeldt (Ministerie van Buitenlandse Zaken)

En vervolgens werken de Groene 11 (‘de linkse meisjes’) als roeptoetertjes van hun voorgenomen beleid, nadat eerst het RIVM, PBL en zo’n ander rapportinstituut een ‘wetenschappelijke’ noodzaak fabriceren, in opdracht van 1 van de ministeries. Oftewel, de groene meisjes van De Groene 11 geven de uitbuiting en onderdrukking van de eigen bevolking door de ‘rechtse’ UBO’s een vriendelijk gezicht.

Zachte despotie.

ASN BANK = ‘groene’ bank Ministerie van Financien. Daarnaast zit de Nationale Ombudsman, een Brenninckmeijer ( = UBO-familie)

Klimaatbeleid is machtspolitiek van de globalisme-elite, zo legde ik al voor Blue Tiger Media uit in het filmpje over de Klimazi’s. Eerder extreem rechts dan ‘links’…

Zo was het Ben Bot (CDA), die als voorzitter van de Carnegie Foundation het SDG-Charter ondertekende in het Vredespaleis op 28 september 2017. Daar zit ook Prinses Laurentien haar Missing Chapter Foundation. Mabel van Oranje is voorzitter van George Soros zijn European Council on Foreign Relations. En oh ja, Ben Bot woont momenteel samen met oud-VROM-minister Sybilla Dekker (VVD).

De New Age-religie van Beatrix: ‘Aarde’ met hoofletter aanbidden, God als Multiculti-Globalist

Beatrix van O. lanceerde met Ruud Lubbers, Maurice Strong en Steven Rockefeller in dat Vredespaleis in 2000 het ‘Earth Charter’, de 17 vrijmetselaarsgeboden voor een nieuwe mondiale godsdienst, waarin je ‘Aarde’ met hoofdletter aanspreekt.

Imagine Place Vredespaleis

Imagine van John Lennon = ontwortel
Nu via het Global Compact on Migration van de Verenigde Naties wakkert die globalisme-kliek de massa-immigratie aan. In dat VN-‘verdrag’ van Marrakech heet massa-immigratie een ‘recht’. Daar bij dat Global Compact heeft Von Meijenfeldt nu een nieuwe topfunctie, gevestigd op het huisnummer van de VNO-NCW.

Niet voor niets vind je bij het Vredespaleis dus de Imagine-‘wishtree’. Het liedje ‘Imagine’ van John Lennon eindigt met ‘...and the world will live as one‘, het is de spirituele legitimatie van het technocratisch globalisme van zij die zich boven ons stelden…

Lennon verheerlijkt zijn eigen ontwortelde menstype, de mens zonder eigenschappen, zonder spirituele Waarden om op tijd voor uit bed op te staan. Een eigen godsdienst, iemand die niet verder kijkt dan vandaag, de mens zonder verleden, eenvoudig onder de knoet te houden door het Bilderberg-spul.

Bewakers van De Groene Draeck

De Familie van O. lijkt ‘De Groene Draeck’ die wij moeten verslaan, wanneer zij het Nederlandse volk slechts als grondstof zien voor globalisme-politiek. Zij sponsorden vanaf dag 1 de Club van Rome, hun schuinsmarcheerder Prins Bernhard richtte het Wereld Natuur Fonds op, en samen met een Poolse MI6-spion het jaarlijkse uitje van de globalisten: de Bilderbergconferenties.

Zonder steun van die elite, met name de financiële steun, hun internationale netwerken, zouden de Groene 11 en hun WNF weer niets zijn.

De morele legitimatie-stichtingen van het Ministerie van LNV

Dan had Natuurmonumenten bijvoorbeeld niet 50 miljoen euro subsidie per jaar gekregen, en de oud-Minister van Financien, Jeroen Dijsselbloem (PvdA) als voorzitter. Als opvolger van Hans Wijers (D66) van oa de Trilateral Commission, die Ed Nijpels eerder opvolgde als WNF-voorzitter. De Trilateral Commission waarin ook Wageningen UR-bazin en PvdA-coryfee Louise Fresco zit.

Dan had IUCN niet 20 miljoen euro subsidie per jaar van het Ministerie van Buitenlandse Zaken/Multinationals/Koningshuis, en Milieudefensie ook niet 10 miljoen euro subsidie van dat zelfde ministerie voor ‘pleiten en beïnvloeden. Zodat momenteel overal linkse meisjes hangen die ‘veranderaar’ genoemd worden, een zachte term voor ‘jezelf opdringen aan anderen’.

Het bootje van Bea van O.

Zie ook naar de samenstelling van het bestuur van de Postcode Loterij. Ze financieren ‘linkse’ doelen, maar het bestuur is ‘rechts’, met Laetitia Griffith (VVD, KPMG), Kick van der Poll (ASR Vermogensbeheer), Ben Knapen (CDA), en Cees Veerman (CDA, Nationaal Groenfonds, die waakt over de aandelen van die linkse-doelen-loterijen.

Is dat geen duidelijke demonstratie van ‘rechts & links helpen elkaar’ (het punt dat ik hier poog uit te leggen)?

Veerman is bestuurder bij groot-financier anti-visserijclubs. Redt Veerman de visserij? 🙂

Wat was de milieubeweging in Nederland nu geweest zonder al die subsidies, zonder de meer dan een half miljard euro injecties van de Postcode Loterij in afgelopen 25 jaar? Hoe had ‘rechts’ anders kunnen cashen op de miljardensubsidies die vrijkomen uit ‘klimaatbeleid’? Zoals de UNETO-VNI, de installatiesector van Doekle Terpstra(CDA) straks, die op ‘van gas los’-operatie kan cashen…

Wie was er jarenlang commissaris bij de Postcode Loterij? Pieter Winsemius (oud-voorzitter van Natuurmonumenten), de mentor van Mark Rutte en 1 van DE groene beleidsarchitecten van Nederland, met name voor het bedrijfsleven met zijn ‘Thousand Shades of Green’.

LTO hokt samen met Stichting Milieu Keurmerk en het door LNV opgerichte Voedingscentrum

En wie zit weer in de Tilburgse Sustainability Challenges Foundation van Winsemius?

De bij de VNO-NCW gehuisveste topambtenaar Hugo von Meijenfeldt (Nu Global Compact), die vanuit Buitenlandse Zaken die SDG-doelen moest opdringen. En wie is er weer intiem met de Familie van O.? Winsemius. Wie benoemt de KROON-leden van ons machtigste economisch adviesorgaan, waar ook de VNO-NCW weer bij zit samen met LTO?

De KROON, het Huis van O. De Macht werkt steeds linksom & rechtsom.

Nog zo’n Stalinistische machtskolos met Oranje invloed (KROON-leden)

Belastingvee + Klapvee = Milieubeweging helpt VNO-NCW
Denk dus voorbij ‘Links’ en ‘Rechts’, zoals ik al uitlegde bij Blue Tiger Media. Op 1 been kun je niet lopen. En zo moet je voor rechts zakkenvullen dus ook iemand hebben die links kan lullen, die despotie een vriendelijk gezicht geeft.

Wie gaat voor de macht, heeft de morele legitimatie nodig. Daarom helpen ‘links’ en ‘rechts’ elkaar.

Daarom beschouw ik ook niet langer de oprichter van de Postcode Loterij als hoofdschuldige, Boudewijn Poelmann. Wie was Poelmann geweest, zonder het ‘klapvee’ dat mediamagnaat Joop van den Ende voor hem regelde? Joop van den Ende is nog steeds commissaris bij Poelmann zijn Novamedia Holding, samen met oud-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet (PvdA)

Je kunt wel op de koffiejuffrouwen van die milieuclubs blijven schieten.. Daarover maakte Hans Teeuwen met ‘Linkse Meisjes’ al een onsterfelijke persiflage. Verspil geen moeite aan ze…Je moet bij de UBO’s zijn, de bazen daarvan, het Bilderberg-spul en dus natuurlijk de Familie van O.

Farmers Defence Force was op de Bezuidenhoutse Weeg

Zij maken ons land kapot voor hun globalistisch-technocratische utopie, en geven geen bal om wie wij als mensen zijn…

‘Rechtstaat’ is wat voor de UBO’s kromstaat
Niet voor niets ging de afgelopen zondagspreek over David tegen groene Goliath… En niet voor niets zegde ik op 19 augustus 2019 bij de Raad van de Staat van Willem Alexander van O. mijn vertrouwen op in de Nederlandse Rechtstaat. ‘Rechtstaat’ in Nederland is anno 2020 wat voor de UBO’s kromstaat.

Met de politieke uitspraak van de Raad van State ten gunste van Urgenda als laatste voorbeeld, van een glijdende schaal richting barbarij.

Die Raad van State moet het verdienmodel van het Ministerie van Financien weer helpen, haar Volksbank en ASN Bank, de ABN AMRO. En van Frank Elderson (De Nederlandse Bank, BIS) met zijn Network for Greening the Financial System. De handel in ‘groene’ obligaties, schulden met rente en een ‘groene’ belofte daaraan.

Zoals windmolens bouwen in natuurgebied. Zodra je die windmolens wilt bouwen, dan betaal je de ‘Groene 11’ om daar een groen verflaagje op aan te brengen.

DUURZAAAM…

Groen Duivelskind heeft Vadertje Staat & Moeder Aarde
Conclusie: leer ‘De Macht’ in Nederland ‘dialectisch’ te zien, via de vereniging van schijnbare tegendelen. Zoals je ook een mannetje en vrouwtje nodig hebt om een kind te maken, of zoals bij De Duurzaamheid een groen-ogend duivelskind te baren als in Rosemary’s Baby van Ira Levin, geboren uit Vadertje Staat en Moeder Aarde.

Wist U dat John Lennon werd doodgeschoten voor het huis waarin de verfilming van dat boek was opgenomen?

2 Replies to “De Groene 11= De Groene Verfpot VNO-NCW ( De UBO’s)”

  1. Naast dat “groene” clubje van hierboven is er ook een hele subdivisie “lobbyclub” al weer jaren actief in den lande zoals de “groene huisvesters”, die moeten de klimakul in de woningbouw integreren blijkbaar… onder kreten als klimaatadaptie… enz.
    http://groenehuisvesters.nl/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *