Zeeuwse Milieufederatie (ZMF) ‘gaat voor Mooi Zeeland’ :-)

De belofte

De realiteit dankzij de penningmeester van ZMF, Teus Baars

Om een indruk te krijgen van de skyline van de Waddenzee in 2022, wanneer Anne de Groot (Windpark Fryslan) zijn 89 windturbines pal tegen die Waddenzee heeft geplaatst, reisde InteressanteTijden naar de Philipsdam in Zeeland. Daar op de snijlijn van 3 Natura 2000-gebieden in Krammer Volkerak verrees dankzij de Zeeuwse Milieufederatie haar penningmeester Teus Baars (tevens directeur Zeeuwind) Windpark Krammer op de Krammersluizen rond de Philipsdam.

De Krammen

Wie zijn de ‘leden’ van Deltawind en Zeeuwind?
Teus Baars is dus – naast Penningmeester van de ZMf- directeur bestuurder van de cooperatie Zeeuwind, statutair gevestigd in Goes. Die windsubsidie-cooperatie telde op 2017 bij hun 30-jarig bestaan 2400 leden, aldus hun eigen jaarverslag. Eerder was Trees Janssens van windmolenlobbyclub Ode Decentraal en de NWEA, de directeur van Zeeuwind. Hun jaarverslag legt uit:

Ons aandeel in Deltawind-Zeeuwind Holding, welke op haar beurt 51% aandeelhouder is in Windpark Krammer BV, staat voor ruim € 7,6 miljoen op de balans.
Aan deelnemingen is in totaal een bedrag van bijna € 8 ton aan leningen verstrekt. Zwaartepunt ligt bij onze 100% deelneming Windpark Polenweg BV, waarmee een overeenkomst van geldlening is gesloten van € 4 ton.

Nationaal Park…

Je ziet dus hier, hoe een club met slechts 200 leden zo’n ruimtebeslag kunnen leggen, wanneer ze maar handelen in de geest van Brusselse energiepolitiek. Na inleg van 50 euro ben je ‘lid’ van zo’n coöperatie. Dat kon de drempel niet wezen. Of zijn een aantal ‘leden’ van zo’n ‘coöperatie’ dan grote bedrijven en banken, terwijl de rest er wat voor de aankleding bijhangt?

Want hoe kun je anders tientallen personeelsleden op je loonlijst hebben, terwijl je maar duizendjes zou omzetten?

De vernieler van Zeeuwse natuur voor subsidiegeld van de ZMF

Twee Cooperaties dragen dus deze industrialisatie van het voormalig wijdse getijdenland van de Oosterschelde, ‘Nationaal Park’, Zeeuwind en Deltawind. Die laatstgenoemde club is statutair gevestigd in Oude Tonge. Die club al in 1989 zijn opgericht (David Mol), en heeft Monique Sweep als directeur.

Beeldbepalend

Bestuurder die mosselaars moet helpen, Edie Engels, steunt ‘De Tegenpartij’
Zeeuwwind heeft als Voorzitter van de Raad van Commissarissen Peter Brakman, en daarin verder commissarissen Charlotte van Sluijs, Carel Braakman, Richard Geevers, Clen de Kraker, Wouter van Zandbrink en Nelie Houtekamer. Van Zandbrink speelt daarnaast nog een rol in de lokale mosselhandel. Daarnaast is hij PvdA-politicus.

Die zit er ook bij

Die Van Zandbrink moet ongetwijfeld ook Edie Engels kennen, de bestuurder van de PO Mosselkweekcultuur. Engels is wonderlijk genoeg ook weer bestuurder bij de tegenpartij van de mosselaars, de Zeeuwse Milieufederatie. Want de ZWF helpt samen met een Coalitie Delta Natuurlijk de visserij demoniseren. Ze vormen de actie-coordinator tegen de traditionele natuurgebruikers om die weg te pesten.

blablabla

De realiteit in ‘nationaal park’ de Oosterschelde

Het jaarverslag 2018 stelt:

Ook dit jaar organiseerde de ZMf het Coördinatieoverleg voor de groene organisaties. De betrokken organisaties (Provincie, IVN Zeeland, Nationaal Park Oosterschelde, Natuurmonumenten, Het Zeeuwse Landschap, Staatsbosbeheer en Landschapsbeheer Zeeland kwamen negen keer bij elkaar dit jaar

ZMF is verder het groene verfpotje van de Zeeuwse energiepolitiek, die via Den Haag uit Brussel komt en uiteindelijk de Verenigde Naties (2030 Agenda). Daarvoor krijgt ZMf betaald

Zo was het…

Nationaal Park ‘verduurzaamd’/vernield
Wie ‘Nationaal Park’ de Oosterschelde op deze locatie nog kende voordat deze energie-industrie verscheen van Windpark Krammer, die weet hoezeer het hele landschappelijke karakter van dit deltagebied nu door de molen ging. Dat werd mede mogelijk dankzij de lokale afdeling van Groen Links: de Zeeuwse Milieufederatie die zegt te gaan voor een mooi Zeeland, op de site van het CBF-Keurmerk voor ‘goede’ doelen.

Dat doet ze op haar webzijde met een plaatje van schorren en kwelders waar GEEN windturbines staan.

En hier dan de realiteit in Nationaal Park de Oosterschelde.

En zo is het nu…

Zie dat ze bij Windpark Krammer ook onbekommerd mogen liegen. Alsof ze stroom aan ‘huishoudens’ leveren. Ze dumpen wiebelstroom op het net, die varieert in hoeveelheid per dag en per uur. Huishoudens en partijen die beweren de stroom af te leveren kopen daar een groene aflaat voor van ‘zie ik koop hun stroom’.

Windpark Krammen: Van Wiebelstroom kun je geen huishoudens voorzien…

Maar die aflaat is slechts een papieren getuigenis, je neemt gewoon de (stabiele netstroom) af, die een mix is van kernenergie, aardgas en kolenstroom.

De meeste van de jaarlijkse 3-4 ton euro subsidie van de provincie Zeeland, die gaan naar de promotie van Brusselse windmolenpolitiek. Zie maar hier in de jaarrekening 2017 (die van 2018 is nog niet beschikbaar). En zie hier maar in het al wel beschikbare jaarverslag 2018. wat ze met dat geld doen.

Vanuit visserijhaven Bruinisse gezien, op 8-10 km afstand

Ze maken voor subsidie reclame voor Brusselse windmolenpolitiek, die via Den Haag op Zeeuwse bordjes komt:

De ZMf heeft in 2018, samen met het Zeeuws Klimaatfonds en Zeeuwind, het Energie Servicepunt Zeeland (ESP) voortgezet en daarmee bedienen we diverse doelgroepen.

In 2018 hebben we een goedbezochte bijeenkomst voor VvE’s georganiseerd en hebben we voor de particuliere woningbezitter in ZeeuwsVlaanderen een bijeenkomst georganiseerd over het energie-neutrale woonconcept vanuit drie motieven (economisch, natuurlijk momenten en duurzaam/circulair).

Alle windfarms die de overheid via Crisiswet en RCR opdringt krijgen een afkoopfonds, een ‘Windfonds’

Verkooptrucs voor onverenigbare doelen
De provincie voert op haar beurt weer de energiepolitiek van Rijksbeleid uit (SER Energieakkoord), dat op haar beurt weer voortkomt uit de Brusselse Renewable Energy Directive . Zoals de Provincie Friesland ook durfkapitalist (127 miljoen euro Fries belastinggeld) werd van Windpark Fryslan, een windfarm ruim twee maal zo groot in Natura 2000-gebied.

Ook die Windfarm Krammer werd als 1 van de 53 projecten onder de Rijkscoordinatieregeling (RCR) moeiteloos door de Rijksoverheid (Meindert Smallenbroek, RVO) door alle bezwaarcircuits en procedures geloodst als project van ‘nationaal belang’. Bezwaar maken had bij de Raad van State dan ook geen enkele zin, dat andere loket van de Koninklijke Oligarchie Nederland BV.

Voor de vorm deed het Zeeuwse Landschap in 2015 nog alsof ze tegen was. Maar haastig trok ze zich in 2017 weer terug, in ruil voor subsidies. (natuurherstelprojecten). De enige ware natuurbeschermer bleek een Mosselaar uit Bruinisse te zijn. Wat de Rypothese andermaal bevestigd: niet ‘Het Linksche Thuigh‘ geeft om de natuur, nee de traditionele gebruikers van die natuur zijn haar ware beschermers.

Zo WAS…het …

De Duurzamen passen meerdere verkooptrucs toe, om iets dat normaliter niet mag- mogelijk wel 100 vogels per jaar per turbine dodende zwaaipalen in vogelgebied- toch mogelijk te maken. Een radar zou bij nadering van een vogel of vleermuis de turbine stilzetten. En die (loze?) belofte was voor het Zeeuws Landschap voldoende om niet meer te protesteren…

Daarnaast beloven ze dan allerlei natuurcompensatie-maatregelen, die- donkerbruin vermoeden- ten koste van de nog aanwezige mosselvissers zullen gaan.

Een andere profiteur van dit project zal mogelijk Rijkswaterstaat zijn. Zij zijn immers de verpachter van de plaatsingsplek van 34 windturbines van 180 meter hoog, op dammen en dijken.

‘Burgerparticipatie’: Astroturfing
Men noemt dit vervolgens het grootste ‘burgerparticipatie’-project. De term daarvoor is- zoals vaste lezers inmiddels weten: Astroturfing. Fake Grassroots, via subsidies de schijn wekken dat burgers je steunen.

Terwijl de middelen voor die steun uit subsidies komen en een beperkte financieringsbron. Er zou geen enkele windfarm van de grond komen, zonder dat de Rijksoverheid burgers zou beroven, om vervolgens hun welvaart te herverdelen over ‘coöperaties’ van slechts 200 leden als Zeeuwind. Als je na 30 jaar bestaan nog steeds maar 200 leden hebt…

Maar je windfarm wordt wel meteen feestelijk geopend door Koning Willem Alexander, de baas van de Koninklijke Oligarchie NL en de UBO’s van Nederland. (zie mijn artikel van gisteren over VNO-NCW en milieuclubs als hun groene verfpotje) Dat koningshuis blinkt ook niet uit in transparantie over haar ware intenties met Nederland, haar landschap en mensen.

Vanuit haven BRU gezien

‘Windfonds’ = bevolking afkopen met belastinggeld
Windenergie draait niet op wind maar op subsidie. Dus op sigaren uit eigen doos van burgers, te heffen via de SDE-opslag over je energierekening. De RVO-subsidietabel geeft voor een windfarm op dijken en infrastructuur de volgende subsidiebedragen voor 20020: bij een stroomprijs van 3cent inkomsten, krijg je ongeveer 5 cent subsidie per kWh.

De RVO-Subsidietabel. RVO staat voor ‘Rijksdienst voor de Ondermijning van Nederland’

Om verzet van omwonenden tegen windturbines af te kopen, doet de cooperatie rond Windpark Krammer alsof ze de lokale bevolking in ruil kadootjes geeft. De RVO schrijft hierover:

Met ruim 4.000 leden is Windpark Krammer het grootste burgerinitiatief van Nederland. Het windpark levert 95 procent van de energie aan AkzoNobel, DSM, Google en Philips. De overige 5 procent biedt het windpark in de regio aan.

Van elke opgewekte MW aan elektriciteit door Windpark Krammer gaat 50 eurocent naar het Windfonds. Het Windfonds is opgezet voor duurzame projecten in de drie omliggende gemeenten: Tholen, Goeree- Overflakkee en Schouwen-Duiveland. Naar verwachting is voor deze projecten jaarlijks 90.000 euro uit het fonds beschikbaar.

Ook geeft het fonds een bijdrage aan bewoners, binnen een straal van 2,5 kilometer van het windpark, die een groene stroomrekening hebben.

Sandor Gaastra is verantwoordelijk voor deze zwendel

Onze leugenachtige en corrupte overheid (Sandor Gaastra, Directeur Generaal Klimaat) liegt hier (uiteraard) meervoudig. Het windpark levert geen stroom direct aan afnemers. Ze verkopen papieren ‘groene’ certificaten. Die papiertjes kunnen AkzoNobel en DSM dan weer als groene verfkwastjes in hun jaarverslag melden, terwijl ze gewoon netstroom afnemen.

Mooie knipperlichten, straks ook langs de gehele Waddenzee-horizon op gelijke wijze

Zo’n tekst roept nog verder andere vragen op:

  • wie zijn (en rekruteerde) al die 4000 ‘leden’, terwijl Zeeuwind er maar 200 heeft? Of maakt de Zeeuwse Milieufederatie met Theus Baars ook meteen de (hooguit 1000) abonnees van de Zeeuwse Milieufederatie lid?
  • wanneer ter ‘compensatie’ van het beschadigen van het Nationaal Park voor windustrie dan ‘natuurmaatregelen’ genomen worden: gaan die dan ten koste van de nog aanwezige (mossel)vissers?
  • betekenen die ‘compensatie’-maatregelen dan meer budget voor de daar actieve variant op Coalitie Wadden Natuurlijk: Coalitie Delta Natuurlijk?
  • Is in Zeeland ‘geld voor linkse lobbyclubjes’ het zelfde als ‘natuurbescherming’?

Als compensatie dan visserij duperen?

En als die coalitie-clubs niet meer natuur beschermen, maar ‘Zeeland Mooi’ maken met windturbines en energieprojecten. Dan is de kans ook groot, dat ze hun pollitieke vrienden van D66-of-erger helpen met dat geld. Bijvoorbeeld om een getijdencentrale in het Haringvliet te forceren, en/of een getijdencentrale in de Brouwersdam.

Dus dan lobbyen zij eerst uit naam van ‘natuurbescherming’ de laatste vissers op die plekken weg. En vervolgens kan de energie-industrie Zeeland Mooi maken met drijvende zonnepanelen en getijdencentrales.

De hele horizon van de Oosterschelde verpest: ‘wij gaan voor Mooi Zeeland’

Verder zie je dat deze subsidiepolitiek tweeledig werkt, ten gunste van alsmaar grotere Staatsmacht. Immers, ter ‘natuurcompensatie’ maak je het de lokale familiebedrijven van mosselaars nog moeilijker. Die vallen om door pesterijtjes van milieuclubs als ZMF en hun ‘Coalitie Delta Natuurlijk’. Tegelijk deel je dan subsidies uit voor mensen die zich laten corrumperen met je windfarmpolitiek.

Zodat je lokale gemeenschappen verder tegen elkaar uitspeelt. We zouden Teus Baars graag eens om opheldering vragen…Wie zijn de grote investeerders in Zeeuwind die de grootste inleg deden?

4 Replies to “Zeeuwse Milieufederatie (ZMF) ‘gaat voor Mooi Zeeland’ :-)”

  1. Het houd niet op met die windmolens, past in het bekende patroon. Rypke, ken je het boek ‘The Green Reich’ van Drieu Godefridi? Neem aan van wel, anders een leestip.

  2. Onvoorstelbaar, je ziet de “energie-industralisatie” al van heinde en ver op je af komen wanneer je tegenwoordig Zeeland binnenriidt via de A58. Zie de extra elektriciteitsmasten, het gruwelijk lelijke verdeelstation en de verfoeide windturbines. Ondanks de protesten van de bewoners is het er gewoon allemaal gekomen…
    Jarenlang zijn we met met de hele familie met veel plezier naar de Zeeuwse kust gegaan voor de rust en de ongereptheid. Zeker na dit artikel van jou besef ik dat Zeeland helemaal naar de knoppen aan het gaan is. En dat we zijn gezwicht voor de grootmachten.

    1. Ja sinds de oorlogsmisdadigersfamilie Roosevelt het stadhuis van Middelburg overnam met haar Acadamy om het aanstuurgajes op te leiden, wil een fatsoenlijk mens toch niet meer met Zeeland worden geassocieerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *