Vrijheid van waarheidsvinding (Artikel 10 EVRM)

Bestel hem nu hier, en word ook onderdeel van het Ultraconservatieve Gevaar dat De Partij waagt te weerspreken…

Met trots presenteren we vandaag bij Blue Tiger Studio op Blue Tube de Epoque nummer 11 met een voor het Nederlandse taalgebied unieke productie: het eerste geïllustreerde boekwerk dat alle 17 SDG Doelen van de 2030 Agenda kritisch belicht.

Zo krijg je beter zicht op de netwerkmacht die van internationaal niveau doorwerkt tot op gemeentelijke bordjes. We noemen de poppenspelers bij naam (UBO’s) die de poppetjes aansturen van het democratie-theatergezelschap ‘De Tweede Kamer’, dat vermakelijke stukje wekelijkse televisie.

Artikel 10.1

Artikel 10 EVRM
Journalistiek is publiceren wat men niet wil dat je publiceert, de rest is adverteren. In deze ‘ken uw recht’-week wil ik dan ook subtiel wijzen op mijn publicatierecht volgens Artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De term ‘vrijheid van meningsuiting’ is wat mij betreft ongelukkig.

Ik hoef geen mening te hebben, want wat heb je aan een mening die onwaar is.

Vrijheid van onderzoek, vrijheid van gedachte (artikel 9 EVRM), vrijheid van waarheidsvinding zijn belangrijk. Je kunt er ook naast zitten. Maar dan kun je via georganiseerde tegenspraak met tegen-bewijs tot een afweging komen.

Ook lees je bij Artikel 10.2 in het EVRM zoveel uitzonderingen op regel 10.1, dat je ook wel weet: hun juridische gokkast van D66 (Rechtstaat) en hun plegers van Staatsagressie (Openbaar Ministerie) hebben onbeperkte munitie om je op voorhand toch te criminaliseren.

‘Inzetten daar waar de criminaliteit het meest schrijnend is’

Wat is ‘veiligheid’ of ‘gezondheid’
Wanneer je de vrijheid van gedachte en publicatie verbiedt uit naam van wazige criteria als ‘veiligheid’, ‘discriminatie’, ‘bedreiging’ of ‘gezondheid’, dan houd je een 1-partijstaat over. En dan wordt ‘De Leugen’ de norm, omdat de tegenspraak is ge-illegaliseerd.

In een tijd waar politie al op huisbezoek komt bij gezinnen omdat ma iets kritisch schreef op facebook over de uitzinnige dwangmaatregelen en kindermishandeling (gedwongen PCR-testen, dwangisolatie), dat je voor ‘opruiing’ kan worden aangeklaagd: dan moeten we toch het juridisch veel hoger staande artikel 10 EVRM in herinnering roepen bij de krachten die onze levens met misbruik van staatsagressie willen ruineren.

Wat hun RIEC (samenwerkingsverband ambtenarij, belastingdienst, politie, rechterlijke macht) ‘verstoren van de sociale positie’ noemt. Dat je bijvoorbeeld plots bovenop het stapeltje komt bij de Belastingdienst, die in 1 keer van alles bij je wil vinden.

Waarschijnlijk volgt weer vervolging
Alle signalen wijzen er op (Speech Ollongren, NCTV-rapport, Publicatie Unit Sociale Stabiliteit) dat de criminalisering van tegenspraak de inzet is van deze leugenachtige en corrupte overheid. Dat is vanuit hun machtspolitiek goed voor te stellen.

Als je imperium is gebouwd op leugens, en mensen prikken de leugens door. Dan valt je hele rijk van leugens in elkaar, en daarmee het prestige van de gehele overheid, inclusief hun gecorrumpeerde politie-apparaat, rechtelijke macht, hun massamedia. Kortom: het oude systeem dondert dan in elkaar.

We kunnen je verzekeren dat invloedrijke partijen- waaronder de Familie van O.- ongelukkig zullen zijn met de inhoud van deze Epoque 11.

De 2030 Agenda bij de VNG

Bij presentatie nemen we alvast voorschot op de in azijn gedoopte pennetjes, waar hun massamedia hun geijkte scheldwoorden nepnieuwscomplotdenkernaziextreemrechtsfrustratieboreaalbruin mee zullen afvuren.

We kunnen alvast op voorhand 1 foutje verklappen, dat als fotobijschrift bij SDG Doel 17 stond. Abusievelijk schreef ik ‘Artikel 19‘ van de Grondwet maar dat moet natuurlijk Artikel 90 zijn. Die slordigheid is verwijtbaar.

Mag ik verder ook wijzen op het ingesloten prachtige essay van Henk Jan Prosman over de huidige biopolitiek. Met zijn kundige hand als eindredacteur is Epoque 11 in een sneltreinvaart te lezen terwijl we toch complexe materie behandelen.

2030 Agenda: Global Governance aka ‘wereldregering’

Boreaal en provinciaal
Als boreale provincialen drinken we bruin bier en de SDG Doelen presenteren we als duidelijk complot (SDG 17) dat open en bloot op straat ligt. Het verschil met complot-religie zoals Karl Popper dat definieerde (vervangende verlossingsleren door wegvallen traditionele godsdienst, alles vanuit het verborgene), is dat wij geen buitenaardse wezens of Q-annon of een Grote Verlosser nodig hebben om basale menselijke slechtheid te verklaren.

De aanstichters zijn open en bloot zichtbaar, net als hun financiële-  en machtsmotivaties. Wat deze netwerkmacht van miljardairs, hun ontelbare ngo’s, ambtenarij, academici en multinational-CEO’s verenigt is een gedeelde ideologie:

 • technocratie
 • scientisme (vergoddelijking van wetenschap, ALLEEN de deskundigen weten wat goed is)
 • wereldfederalisme/socialisme

Er is niet 1 Grote Leider nodig om dat programma draaiende te houden, ook James Bond-boef Klaus Schwab niet van World Economic Forum. Als er 1 wegvalt blijft de ideologie bestaan, die je eigenlijk al kunt terugvoeren tot Thomas More (Utopia) en Francis Bacon’s ‘The New Atlantis’.

2030

Zwitsers Parlement claimt eigen bevoegdheid terug
Iedereen die ‘de’ wetenschap aanhaalt als enige ware bron van kennis, bevindt zich dus eigenlijk in hun kamp. Wie zich beroept op ‘De Verlichting’ bevindt zich in HUN kamp. Vaak zonder dat bij zichzelf door te hebben. Kwalitatief hoogstaande wetenschap is nuttig als bron van kennis, maar niet de enige bron en geen doel op zich.

Het is gereedschap, maar het bezit van een klopboor is ook geen doel op zich van het Installatiebedrijf.

Een viroloog heeft net zoveel of nog minder verstand dan U en mij van ‘het Goede Leven’ of ‘De Goede Samenleving’. Een klimatoloog weet evenveel of misschien wel minder van wat ‘liefde’ is. Liever gisteren dan vandaag zouden ze al die ‘deskundigen’ ontslaan, en alle ngo’s per direct alle subsidie afnemen.

Genderneutraal = 2030 Agenda

De Zwitserse regering sorteert al op dat idee voor. Er circuleert daar nu een voorstel,  dat al die ‘deskundigen’ die zich vanuit hun beperkte domein (bv virologie) over democratische beginselen uitspreken, dus bestuurlijke ingrepen, een spreekverbod krijgen.

Het Zwitserse Parlement claimt dus haar eigen bevoegdheid terug! Dus iedereen die je wijs maakt ‘het kan helemaal niet’: bij de Zwitsers kan het wel.

Ik heb er ooit 3 weken bij een boer gewerkt in de buurt van Glarus, en die zat na 12 uur landarbeid dan ’s avonds nog bij de Kanton-vergadering. Zelfbestuur is daar veel sterker georganiseerd. Het is ook veel logischer georganiseerd. Je hebt geen enorm uitgedijd staatsapparaat van georganiseerd wantrouwen nodig, wanneer belastingen rechtvaardig zijn en overheden er voor de burger zijn.

In plaats van andersom.

2030 Agenda

Miriam Gommers, kop houden
Daarvoor was immers toch het Parlement bedoeld. Het behoort parlementariers hun vak te zijn om de rechtstatelijkheid van besluiten te bewaken, om belangen zorgvuldig af te wegen. Zo’n Miriam Gommers met haar tot ‘Derde Golf’ ge-rebrande volgende griep-seizoen dient gewoon haar bek te houden.

Of zo’n Ab Osterhaus, al die verkopers met wat academische titels er voor.

Het kan geen toeval zijn dat Zwitserland zowel Astra Zeneca al de wacht aanzegde als dat ze nu dit voorstel doen. Landen waar bevolking veel meer van onderaf bestuurd wordt, waar je als ondernemer bij de (lokale)belastingdienst fatsoenlijk behandeld wordt en direct geholpen, daar kan een regering niet zo onrechtmatig handelen als dat het Rutte-regime hier zonder enige weerstand doet.

Er geldt wel: Kein Geld, Kein Schweitzer, het blijven huurlingen, die Helvetiërs. Vast staat dat je de komende decennnia beter in zo’n land kunt wonen dan in deze totalitaire Failed State, de Bananenmonarchie Nederland.

Ze koppelden hun Frank niet voor niets los van de Euro, onze continentale variant van de dollar. Vanaf nu wordt het enkel erger, en de Gestapo zal vanzelf weer op de ramen bonzen.

Aufmachen, Schnell! En nadat ze je ‘gevangen’ hebben sturen ze persberichten rond, waarna je als ‘gekke gerrit die al lang opgesloten moest worden’ in hun media wordt geportretteerd.

Het is in het huidige systeem immers HUN politie die hun belangen bewaakt, het zijn hun media, voor hun doofpot-ministeries. Voor hen rest nog maar 1 weg te gaan: almaar meer agressie, leugens en repressie. Want hun morele autoriteit zijn ze al lang kwijt.

In de tussentijd: doe jezelf een gunst, bestel deze Epoque en je hebt het eerste degelijke naslagwerk op Europese bodem over de 2030 Agenda in handen. Dan snap je eindelijk hoe de hazen werkelijk lopen, en voor wie het Rutte-regime doet wat ze nu doet, onrechtmatig handelen en de Mensenrechten met voeten treden.

Daar hebben we geen aliens voor nodig, of allerlei esoterische onzin. Basale menselijke slechtheid is afdoende verklaring, corrumpering van instituties, inhaligheid, meeloperigheid, ezeligheid. En dat vergezeld van miljardairs-fortuin om menselijke slechtheid in invloed om te zetten.

De meeste mensen deugen NIET. De meeste mensen zijn hooguit te slap/dom/weinig vermogend om hun slechtheid tot invloed te maken. Al die mensen die zeggen ‘ik heb niets te verbergen’ zeggen hooguit ‘ik heb een oninteressant leven’.

Bestel ook de verkiezingsposters van de Lijst 2030 waar 3 aanwijsbare kwaaddoeners staan afgebeeld. Je kunt ook een door mij en Tom gesigneerd exemplaar bestellen. Dan help je mij aan een nieuwe Macbook. Kijk natuurlijk ook de Blue Tiger-video’s over de SDG’s waar deze Epoque de gids bij is

Voor mij is het 2030 Agenda-verhaal dan ook afgerond met deze Epoque. Klaar. Tiid foar wat oars!

4 Replies to “Vrijheid van waarheidsvinding (Artikel 10 EVRM)”

 1. Gefeliciteerd! Waardevol dat deze kennis wordt verspreid denk ik.

  Gisteren las ik nog ergens een naar mijn idee treffende omschrijving van het doel van waar we ons in bevinden. Namelijk: “ Om de harten en geesten van de mens te winnen en hen te verleiden tot slachtoffers van hun eigen medeplichtigheid.”

 2. Gefeliciteerd met de Epoque uitgave, het ziet er prachtig uit zo van verre.
  Ik kan hem mij helaas niet veroorloven maar gelukkig kan ik ook van alles lezen en mooie foto’s bekijken op je website. Dank daarvoor.
  Één klein puntje wat betreft de presentatie-video: Jordy Zwarts van de Bond tegen overheidszaken zei bij Sven Hulleman, een oorlog reeds verloren, dat ‘de maatschappij’ een bedrijf omschrijft terwijl wij mensen het hebben over een samenleving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *