Oppositie Kaag-Rutte voortaan ‘Untermensch’

In de Militaire Spectator wordt ‘De Untermensch’ alvast gedefinieerd…

Niet alleen zal het klimazi-kabinet Kaag-Rutte de SS (vroeger ‘Krijgsmacht’) op de bevolking loslaten (Domestic War on Terror), zo kun je al voorzien in de Militaire Spectator haar hoofdredactioneel artikel ‘Groen op Straat’ van Annelies van Vark.

De Eerste Kamer legaliseert ook de mishandeling van burgers door de Gestapo – vroeger bekend als ‘De Politie’.

Bij Blue Tiger Studio onthullen 4 agenten ondertussen hoe de Korpscultuur bij die politie is verziekt, zodat de kwaadaardige orderopvolgers overblijven. Terwijl mensen met nog een moreel kompas/hart voor mensen psychische problemen krijgen en vertrekken.

‘We gaan Wappies rammen, Aluhoedjes platspuiten’.
Onder de slagzin ‘We gaan Wappies rammen’, gaat de ME met de politie tegenwoordig tekeer tegen vreedzame vrijheidsdemonstranten. Dat onthullen bovenstaande agenten, die de korpscultuur niet langer pikken. Men is er bewust op uit om mensen te arresteren, zodat de persafdeling van de politie weer de media kan bespelen met ‘zie het was weer nodig in te grijpen’.

We hebben dus met onvervalste staatsterreur van doen. Nu is mishandeling door de ME voortaan ook niet langer te vervolgen.

Dat ontslag van vervolging gebeurt door’- het strafrecht te wijzigen. Via de toevoeging ‘Niet strafbaar is de ambtenaar die in de rechtmatige uitoefening van zijn taak en in overeenstemming met zijn geweldsinstructie geweld gebruikt’, is het voor slachtoffers van staatsterreur nu nagenoeg onmogelijk nog hun recht te halen.

Draag je stigma als geuzennaam

Het wetsvoorstel krijgt verder nog wat holle woorden over ‘het belang van de samenleving’, oftewel: de politieke doelen van het Kaag-Rutte-kabinet:

Het wetsvoorstel houdt rekening met zowel de belangen van de opsporingsambtenaar die de bevoegdheid heeft overheidsgeweld te gebruiken, als het belang van de samenleving (het belang van D66 RZ) dat goed wordt onderzocht wat de toedracht is geweest van de toepassing van overheidsgeweld en of daarbij volgens de regels is gehandeld.

In de praktijk kunnen agenten er nog meer lukraak op los meppen, omdat ze toch nooit vervolgd worden. Ze laten zich eerst in hun groep ophitsen om op de tot ‘Die Wappies’ ontmenselijkte vijandgroep van Untermenschen hun frustraties bot te vieren.

We herdenken bijvoorbeeld de boer die een nekklem omkreeg zodat hij bijna stikte. Of de door de ME voor het leven verminkte vrijheids-demonstrant Thomas Post, wie vier Romeo’s (politie in burger) in de rug werd gesprongen, de knieschijf  in drie stukken werd geramd en de enkel verbrijzeld werd.

Die Romeo’s kon hij niet aanklagen, hij werd gewoon als zwaar gewonde naar het bureau in Voorhout meegenomen, en in rolstoel op straat gezet. Deze onschendbaarheid van staatsterreur past bij SDG 16: oorlog tegen de burger.

Onschendbaar bij het inelkaar meppen van Wappies/Untermenschen

Meer armslag staatsterreur
Het betekent dat deze leugenachtige en corrupte overheid klaar is voor de oorlog tegen de burger (in de VS ‘The Domestic War on Terror’), via de operatie die we in Epoque 11 hebben beschreven, Premier Sigrid Kaag haar 2030 Agenda. Bestel de Epoque 11 en je ziet welk kabinetsprogramma komende jaren uitgerold wordt.

Het communisme in ‘groene’ jas, wat Joe Biden ‘Build Back Better’ noemt.

Je van gas los rukken, je dieet verarmen, wat ze de ‘transitie van het voedselsysteem’ noemen, dat is niets anders dan onze boerenstand vernietigen: ze tot werknemers maken op Rabo-Kolchozen.

Hunger Games

Onze vissers van hun visgronden trappen, je met hypotheekschulden opzadelen om de ‘groene’ verbouwing van je huis te financieren (VVE schat kosten op 40 duizend euro), binnentredingsrecht voor ambtenarij (Klimaatwet)

Kortom: Staatsterreur. Een politiek programma dat je alleen met excessief geweld en intimidatie afdwingt. (afschaffing eigendom, ook je lichaam is niet meer van jezelf, denk aan gedwongen vaccinatie, inbeslagname van je organen via donorwet)

Dat ze dat van zichzelf niet zeggen is niet van belang, en dat die narcist-fascisten zichzelf altijd zulke goede mensen vinden. (en dus gekwetst in de slachtofferrol kruipen bij weerwoord) De logische consequenties van wat ze voorstaan, dat is wat de ware intenties zijn.

Aan de vruchten kent men de boom, wat men doet is belangrijker da wat men zegt. Dan is de vergelijking met het nazi-bewind feitelijk juist. Avondklok, onderwerping aan medisch experiment, massa-verarming, opsluiting in concentratiekampen (‘quarantaine’), ontmenselijking oppositie enz enz.

Wo Gibt es noch Wappies den wir Zerstoren und vernichten konnen! De Politie in actie

Meer Groen op Straat tegen Untermenschen
Het Kaag-Rutte-terreurregime bereidt zich net als in de Verenigde Staten al voor op de ‘Domestic War on Terror’. We moeten gaan wennen aan de inzet van de SS- vroeger bekend als ‘De Krijgsmacht’- tegen burgers.

Wie niet op basis van leugens zijn mensenrechten wil inleveren, en zich onderwerpt aan nazi-maatregelen als de Avondklok, die wordt in de Militaire Spectator als volgt omschreven, in het artikel ‘Groen op Straat‘ van Annelies van Vark:

verveelde jongeren, complotdenkers, voetbalhooligans en rechtsextremisten. Was dit wellicht een manifestatie van de ‘radicale onderstroom’ waarover de NCTV sprak

De inzet van legertrucks tegen de boeren… (UAV’s)

Dus men krijgt van hogerhand, bijvoorbeeld door Burger-Meesteres Femke Halsema- een vijandbeeld ingeplant, mensen die voor hun mensenrechten opstaan worden ontmenselijkt tot iets waar je naar hartelust op in mag meppen, schoppen, schieten, met je paardenbrigade overheen galopperen.

Pak ze die Wappies, Untermenschen.

So sollen sie die Abendklokke und Anderhalbe Meter massnamen einfuhren….

Want ‘de crisis’ rechtvaardigt de oorlog tegen de burger met alle denkbare middelen. Dus stellen ze de menging van de politie met de krijgsmacht voor. Dat noemen ze dan eufemistisch ‘crowd management’ in de Militaire Spectator:

Kan de krijgsmacht dan niets betekenen? Zeker wel! Naast de inzet van de marechaussee kunnen we denken aan de inzet van UAV’s voor crowd management, het kritisch meedenken in de logistieke voorbereiding van de politie, extra capaciteit voor bewaken en beveiligen en de inzet van intel-capaciteit in de preventiefase.

Uiteraard onder civiel gezag. Een ruime betrokkenheid en inzet, niet vanuit de last resort-gedachte, maar vanuit de gedachte van structureel partnerschap, is waar deze crisis om vraagt.

Lekker inhakken op Untermenschen die hun mensenrechten terug willen, aldus Annelies van Vark

Hier zien we de RIEC-gedachte, de verruiming van mandaat voor staatsterreur buiten het strafrecht om. Dat je al ‘preventief’ mensen mag terroriseren die je tot vijand hebt verklaard. Omdat ze bijvoorbeeld een andere levensvisie dan D66 koesteren.

Wat wij hiertegen kunnen doen, is onze liefde en humor bewaren. Blaft iemand va de politie of het leger bevelen tegen je: spreek ze aan in het Duits. Jawohl Herr Obersturmfuhrer, Nein Herr Schutz-Staffel-Kommandant.

Immers, zij gaan buiten de grondwet om onrechtmatige terreurmaatregelen als de avondklok afdwingen. En als je als burger dat niet pikt, dan noemen ze je Untermensch/terrorist, en hebben ze voor zichzelf aanleiding gemaakt om het leger op de bevolking los te laten.

Groepsfoto ME voor actie

RTL houdt klootjevolk bang en dom
Het klootjevolk dat nog televisie kijkt heeft geheel niets door. Bij het halen van spareribs in het lokale cafe, stond de televisie afgestemd op ‘Editie NL’ van RTL. Drie Rob Jetten-achtige homojongens als presentator die ‘laaifstaail’ combineren met nieuws-amusement.

Dansende Kaag (vantevoren al lang gepland, oh kijk wat is ze menselijk, vrouw van het volk) was natuurlijk het item.

Ook was Caitlyn Jenner ergens uitgeroepen tot ‘TV persoonlijkheid van het jaar’. Dat is SDG5 (Gender Equality), want Caitlyn is geen vrouw maar omgebouwde vent, die Robert Shapiro (Joodse conservatief) nog met geweld bedreigde, toen hij constateerde: je bent geen ‘zij’ maar ‘hij’, want je DNA met Y-chromosoom verandert niet.

Dat de media er waren om je bang en dom te houden (je kennis en ervaringswereld beperken tot ‘wat IK mij kan voorstellen’), ik wist het. Maar dat het zo erg kon zijn als EditieNL…

Verontrustend. Continue coronaporno-voor-en-na, zodat het publiek een stockholmsyndroom gekweekt krijgt. Liefde voor het terreur-regime dat hen al een jaar gijzelt en het gehele MKB/de horeca om zeep helpt.

Het liedboek van de ME/Politie Haaglanden

Voorzie wat komt (SDG16), en acteer daarop
Zoals ik al een half jaar terug voorspelde dat ze Sigrid Kaag premier zouden maken, zo zal helaas ook deze voorspelling uitkomen. Niet omdat ik Nostra Damus ben, helderziende meestervoorspeller. Maar omdat ik gewoon verder kijk dan de leugenfabriek die zich ‘de journalistiek’ noemt.

Alle puzzelstukjes liggen open en bloot op straat, je hoeft ze enkel in te passen.

Koop dus de Epoque 11 en informeer je over de 17 SDG Doelen. Dan ben je door niets meer verrast tot 2030 aan toe. Anders schiet je wat losse flodders naar de waan van de dag, dan weer ‘huh ze zijn gek gender’ tot ‘huh ze zijn gek gas los.’

Meisje met fantastisch kontje. Dan moet de krijgsmacht ook even kijken…Inzet tegen boeren was oefening voor ‘normalisatie’ groen op straat

Zo kun je nu al voorzien, hoe ze alle gezonde mensen die geen vaccin nodig hebben er toch toe laten dwingen. Dat ‘de meerderheid van de bevolking’ er om gaat vragen. Het Kaag-Rutte-terreurregime belooft afgepakte vrijheden terug, maar ‘omdat er mensen zijn die vaccinatiewappie zijn kunt u dat niet’.

Al die EditieNL-kijkers met Stockholmsyndroom zullen dan met Geert Wilders samen schreeuwen ‘Kaaihard Aanpakkuh’. Je kunt mensen nooit te laag inschatten, wanneer hen eenmaal het gezonde verstand is benomen. Dan worden het wraakzuchtige wilde dieren.

EditieNL-kijkers wordt door de Persafdeling van de Gestapo geleerd dat alle oppositie tegen avondklok komt van gekke vijanden die afstraffing verdienen. Bij beelden van een op straat brandende auto werd de lof gezongen van de daadkracht en rechtvaardigheid van de afdeling staatsterreur (Het Openbaar Ministerie)

Zonder het christendom is Europa verloren…

Wat is nog bevoegd gezag, of ‘politiek bewind’
In artikel 3 van de Politiewet staat:

De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan HET BEVOEGD GEZAG en in overeenstemming met de geldende RECHTSREGELS te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde EN HET VERLENEN VAN HULP AAN HEN DIE DEZE BEHOEVEN.

Zoals oud-rechercheur Dennis Spaanstra schrijft in Gezond Verstand: ‘hoe weet de agent nog dat dit gezag bevoegd is.’

Immers, wat is nu de bestuursrechtelijke en wettelijke status van het RIEC, van hun team ‘ondermijning’, wat is nu de wettelijke rechtvaardiging van de ‘Veiligheidsregio’s met regioburgemeesters die op politieke instructies handelen. Of binnen de kuddegeest van het korps.

Hoe verhouden al die in afgelopen 10 jaar opgetuigde ‘preventieve’ instituties zich tot het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens?

Zoals Spaanstra schrijft:

Grondwetten zijn niet bedacht voor perioden van vrede, maar juist voor perioden dat maatschappelijke controverse de boventoon voert

Helaas is de Korpscultuur bij de Politie dusdanig verziekt, dat alle goede mensen met moreel besef er uit zijn geselecteerd. Dat onthullen vier (oud)agenten en ME’ers vandaag bij Blue Tiger Studio.

Je houdt de Borderlinecowboys over die zonder enige scrupules en nu dus zonder kans op strafvervolging op burgers in willen hakken. Dat negatieve selectieproces is dus geen toeval, maar van bovenaf zo gepland door mensen van sociopathische en psychopatische origine.

Het is SDG16.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *