…’delg al mijn ongerechtigheden uit’… (Psalm 51)

Abdij van Echternach

De Psalm van de dag uit De Abdij is een boet-Psalm, nummer 51. In tegenstelling tot ondergetekende die zich eigenlijk van geen (echt) kwaad bewust is bij zichzelf, en die niet begrijpt wat hij misdaan kan hebben, en die dus ook niet begrijpt waarom hij het Paasoffer nodig heeft, gaat de Psalmist (hier ‘David’) helemaal door het stof.

De Abdij van Langweer

Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid,
delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.

Was mij schoon van mijn ongerechtigheid,
reinig mij van mijn zonde.

Want ík ken mijn overtredingen,
mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.

Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd,
ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen,

zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt
en rein bent wanneer U oordeelt.

Abdijkerk Echternach, massief

Dit zou David hebben gedicht na door de profeet Nathan te zijn terechtgewezen. Hij had immers net Bathseba geschaakt en bezwangerd, de vrouw van 1 van zijn militairen.

Die militair, Uriah had hij nog verleid om direct daarop nog even bij haar te liggen, zodat haar (mogelijke) zwangerschap aan hem toegeschreven had kunnen worden. Maar dat wilde hij niet.

Dus liet David Uria in de voorste linies zetten zodat hij bij een militaire operatie als eerste zou sneuvelen. Zulke rattenstreken flikken mensen elkaar. Kijk: dat zijn tenminste streken die je als ‘zonde’ kunt categoriseren.

Abdijgebouwen

Maar het kan niet anders zijn, of dat wat je een ander flikt doe je tegelijk jezelf aan:

Ontzondig mij met hysop, dan zal ik rein zijn,
was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.

Doe mij vreugde en blijdschap horen;
laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.

Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden;
delg al mijn ongerechtigheden uit.

Schep mij een rein hart, o God,
en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.

Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht
en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.

Abdijkerk Echternach

Nu hoef je dus niet andermans vrouw te stelen en die concurrent vervolgens te laten vermoorden, om toch schuld op te lopen. Misschien zijn alle burgermanszonden, die kleine geniepige dingetjes die je voor jezelf zo snel goedpraat wel veel erger.

Bij iedere keer dat je leugenachtig of lafhartig als Kees ‘de dweil’ van der Staaij handelt, haal je het niveau van het geheel verder omlaag. Je holt je eigen spreekrecht uit, tot de betekenis van taal aan toe. Dus zodra je een slachtofferrol wenst in te nemen, bedenk je eerst dat wat jouw treft de resultante van eigen handelen kan zijn.

Ook of juist, wanneer je dat bij jezelf beslist niet kunt zien. Anders ga je Het Leven in zichzelf of God de schuld geven, en help je de cynische maatschappij maken die de moderne is. Of je helpt jezelf een soort alibi opbouwen om wraak op ‘het leven’ te nemen, er iets van te stelen.

We lezen verderop:

De offers voor God zijn een gebroken geest;
een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.

Het schijnt dat je meer spijt krijgt van de zonden die je niet hebt bedreven, omdat je toen bijvoorbeeld te laf en of te incompetent was ze uit te voeren.

Dan de zonden die je wel bedreef, en al die kleine burgermansovertredinkjes, als vervloekingen, klein verraad, leugens en lafheid, zelfrechtvaardiging die je jezelf zo licht vergeeft. En zo kan David dus wel een man naar God’s hart heten in de Bijbelse traditie, een rondneukende massamoordenaar.

Maar U lezer, of ik bijvoorbeeld niet.

Omdat zijn boetedoening oprecht was, zoals in deze psalm voor deze Stille Zaterdag. Oprechtheid, hoe vaak kom je dat nog tegen in deze cynische, materialistische rotmaatschappij die van leugen en de Mammon aaneen hangt.

3 Replies to “…’delg al mijn ongerechtigheden uit’… (Psalm 51)”

 1. Op de Balkan in het land waar mijn schoonfamilie leeft, begroet men elkaar met pasen
  met de woorden ‘ Hij is herrezen’ met als antwoord ‘ Hij is waarlijk herrezen’.
  Het is het wonder dat men daar viert bij pasen; de belangrijkste christelijke feestdag.
  Als je het nieuws in Nederland volgt zou je nog denken dat Judas de hoofdrolspeler van het pasen is.
  Het is daar ook de gewoonte om kinderen met drie-koningen cadeautjes te geven.
  Met de kostuums van sinterklaas en zwarte piet kunnen al twee wijzen uit het oosten worden gespeeld, misschien kan iemand in een djellaba de derde spelen?
  Voldoe je gelijk aan de subsidie vereiste.

 2. Het is daar verder de gewoonte een heleboel eieren te koken en te verven in bv
  bietensap of uienschillen. Als men dan op de koffie bij elkaar komt, doet men eitje-tik en
  wiens eitje gebarsten is moet hem opeten.
  Eieren zitten vol zink en zink helpt de weerstand tegen cojona; de voorjaarsgriep.

 3. De stamboom van onze Heer en Heiland ziet er niet fraai uit. Bangeriken (Abram: Het is mijn zuster), leugenaars (Jakob), hoeren (Tamar met Juda en Rachab) (don’t destroy my fucking wall) (Jericho) – en moordenaars zoals David.

  Maar het is Davids zondebesef en berouw die hem toch weer steeds bij zijn God doen terugkeren. Soms heeft hij even een zetje van de profeet Nathan nodig, maar hij blijft toch, in tegenstelling tot vele andere Oudtestamentische koningen, zich onderwerpen aan Gods wetten en aan Zijn huishoudelijk regelement.

  Die innige relatie die David met zijn God had wilde hij nooit verliezen, ondanks zijn zwakke vlees. Hij schreeuwde uit ‘Neem Uw (Heilige) Geest niet van mij.’ Hij had van dichtbij gezien wat er met koning Saul gebeurd was die van geen correctie wilde weten.

  En God de Vader kent het hart van Zijn dienstknecht David en vindt hem waardig genoeg om Zijn eigen Zoon, onze Heer Jezus, de Christus, naar hem te noemen. De Zoon van God staat als Zoon des mensen bekend als ‘zoon van David’.

  Ik denk niet dat Jezus zich voor zijn voorouders zou schamen als Hij gevraagd zou worden voor het TV-programma ‘Verborgen Verleden’, Hij is immers zelf voor dat ‘tuig’ gestorven, begraven en weer opgestaan.
  Ik ben blij dat ik sinds 30 jaar ook deel uit maak van deze hemelse genealogische lijn.

  Beseffend Pasen toegewenst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *