Censuur Facebook was begindoel

Huh, wat is er nu weer aan de hand?

Een uitleg hoe hun (de globalisten) leugenachtige corrupte overheid een feedbackloop maakt, dus verdienmodel rond grieptesten, zodat het zich als bedrijf in stand houdt, dat legt Facebook uit als ‘haatdragend taalgebruik’ en ‘uitspraken over minderwaardigheid’.

En zo ben je alweer voor 30 dagen van spreekrecht beroofd, communicatie met je lezers en volgers. Omdat onzichtbare krachten beoordelen welke visie wel en niet gehoord mag worden en met welk taalgebruik men zich mag bedienen.

‘Verstoring van de sociale positie’: het RIEC van hun leugenachtige corrupte overheid

Hun overheid, hun justitie, hun regels
Wat is ‘groepen mensen omschrijven als minderwaardig ten opzichte van anderen’, en wie bepaalt dat, behalve de subjectiviteit van streng-liberale ego’s die aan de knoppen zitten. Ik schreef dat Nederlanders laf zijn, naar Armand (de Nederlander is een meelzak, je kunt er op slaan, hij zal niet opstaan).

Dat mag dus ook al niet. Het liberalisme lijkt zichzelf kortom om zeep te helpen, zoals ook Dave Rubin al omschreef.

Hun terroristische overheid werkt sinds de creatie van het terrorismespook na 9-11-2001 net zo. Die breiden wetgeving over taalgebruik steeds verder uit, tot ze alles als ‘opruiing’ of ‘racisme’ of ‘bedreiging’ of ‘terrorisme’ kunnen kwalificeren.

Vervolgens hebben ze de Banken al dusdanige regels voor privacybreuk naar klanten opgelegd, dat ze vervolgens met slechts de reuk van verdachtmaking je economische positie kunnen vernietigen. Immers. Wat kun je nog zonder bankrekeningnummer doen als bedrijf?

Over rechtvaardigheid, waarden en normbesef gaat het bij deze leugenachtige corrupte overheid al lang niet meer. Enkel om ‘ikke’ en ‘de macht’. Immers, het mkb was ook de sector die de redding van de bonus van Jan Hommen (ING) mocht betalen, de redding van boerengrootgrondbezitter ASR, de redding van ABN-Amro.

En nu vliegen de publieke miljarden al rond als dubbeltjes. Alsof die ‘reddingsoperatie’ van fout bankiersgedrag een oefening was in publiek geld gooien, wat de 2030 Agenda immers ook is. Zoals je in Epoque 11 kunt lezen, wil Mark Carney (bv Bank of England) liefst 90 duizend miljard dollar in de CO2-zwendel pompen…

We moeten niet ‘runaway climate change’ stoppen, maar runaway-bankers bij de kraag vatten. Waar Menno Middelkoop mijn bespreking van de Great Reset bij Blue Tiger Studio eerder nog afkraakte als ‘zulke onzin heb ik nog nooit gehoord’… Erkent hij nu zelf wat ik al zei, want hij tweette dit bericht:

In Decemberissue 2019 Finance and Development, SDG 13, 90 duizend miljard dollar voor CO2-zwendel, bestel Epoque 11 over de 17 SDG’s (SDG13 legt uit wat Mark Carney beoogt)

Help, de overheid radicaliseert en is crimineel geworden
Fifty Shades of Green klinkt net als ‘A thousand shades of Green’ van de zetbaas in Nederland van de groene agenda: Pieter Winsemius, het kwade genius achter de neoliberale machtsgreep op de natuur- en milieubeweging.

Wie zulk crimineel beleid voorbereidt, voorziet dat mensen boos zullen worden als zij bestolen en afgeperst worden. Dus tuigt men een repressie-apparaat op dat hier alvast preventief op inwerkt.

Daarom zie je de Politie (bv bij Jinek) nu ook overal campagne voeren voor het gebruik van meer geweld, een alibi scheppen na zelf eerst escalerend op te treden met hun Romeo’s (Arrestatie-eenheden vermomd als demonstrant) en hun Antifa-relschoppers.

Dat je mensen op basis van opvattingen en taalgebruik al op voorhand criminaliseert, het is ook formeel beleid geworden via het RIEC en het ‘Team Ondermijning’. 

Het college van procureurs generaal van het Openbaar Ministerie van hun leugenachtige corrupte overheid onder leiding van Gerrit van der Burg, meent dat zij uit naam van ‘Ondermijning’ al preventief, dus op voorhand mensen uit de maatschappij mogen plukken die mogelijk tot een gevaar voor hun leugenachtige corrupte overheid zouden kunnen uitgroeien.

Preventief, dus door je gedachten te lezen, of je als gedachtenmisdadiger niet hun status quo bedreigt. Gerrit van der Burg is daarvoor verantwoordelijk. Gerrit van der Burg zou eens goed aan de tand gevoeld moeten worden, wat spookt hij daar uit, uit naam van de spoken van ‘terrorisme’ en andere verzinsels om staatsterreur te faciliteren?

De algoritmes van Facebook detecteren ieder plaatje met ‘covid’ er in

Creatie Politiestaat
Het argument dat Facebook een privaat bedrijf is en zelf mag beslissen is natuurlijk onzin.

A. Dan zou KPN dus ook mogen bepalen vanuit de inhoud van telefoongesprekken en taalgebruik wie wel en niet mag bellen

B. Natuurlijk is Facebook geen normaal privaat bedrijf, het had (net als Google) zonder overheidssteun niet zo groot kunnen uitgroeien.

Facebook is de opvolger van Lifelog van de National Security Agency, en een manier om mensen uit eigen beweging hun hele leven op straat te doen gooien. Dat past bij de nieuwe fase van staatskapitalisme naar Chinees model, waar zowel Amerika als Europa naar toe groeien, nu dankzij de griep in hoogste versnelling.

Immers, alle staatssteun (70 miljard euro) vloeit vooral naar grootbedrijf, niet naar het onafhankelijke MKB. Dat mag op de fles gaan. Wie om te overleven als transportbedrijf zijn vrachtwagen verkoopt, en bijvoorbeeld steunmaatregelen kreeg, die mag dan direct de steun weer terug betalen.

Want hee, je hebt plots weer geld, en de bank geeft dat direct door aan hun leugenachtige corrupte overheid. Inderdaad, het is HUN overheid, niet die van ons, het zijn HUN regels en het is HUN rechtsysteem.

PCR-testen tonen geen besmetting aan. Werk daar niet aan mee, je houdt dan het circus zelf in stand (feedbackloop)

Feedbackloop
Met ‘sociale media’ kun je niet ter verantwoording te roepen geheime diensten als de CIA met zoekalgoritmes laten speuren naar mensen die een bedreiging zijn voor het status quo.

Tegelijk dring je de massa zo de gewenste verhaallijn op, in de weg naar een digi-paspoort voor iedereen waar je vaccinaties en sociale kredietscore en stemgedrag op staan.

Zoals reeds beschreven, werken alle regels rond de nieuwe griep zelfbevestigend via een verdienmodel. Je maakt een sector economisch afhankelijk van testen, en zo ontstaat er net als bij asbestverwijdering een hele bedrijfstak die nooit meer weggaat.

Althans, dat is hun bedoeling. Maar we geven natuurlijk niet op. Wij hebben een geheel andere maatschappij in gedachten dan zij met hun 2030 Agenda van massieve staatscontrole.

Een alternatief gebaseerd op de menselijke maat, een gepast machtsevenwicht tegenover globalistische instituties, en vanzelfsprekend het faciliteren van een vrij mkb en burgerij.

Bedenk dat Nederland in de jaren ’80 en ’90 zo nog grosso modo functioneerde. Dus beweer niet dat het niet zou kunnen. Waar veiligheid- en controle-freaks een maatschappij op basis van wantrouwen en darwinistische strijd bouwen, weten minder (moreel) beperkte mensen, dat er ook nog zoiets bestaat als symbiose in de natuur.

Niet enkel ellebogen en ‘ikke’, alsof je geestelijk kleuter bleef. Gerrit van der Burg is een kleuter, Pieter Jaap Aalbersberg evenzo, misschien zijn al die verwende babyboomers van generatie ’68 wel nooit helemaal volwassen geworden.

Hardin’s artikel: zijn ‘oplossing: ‘Coercion mutually agreed upon’ verwoord de geest van de Klimaatwet: een dictatuur

Waar de ‘tragedy of the commons’ – het credo van het ecofascisme- uitgaat van ‘mutual coercion, mutually agreed upon’, alsof alleen het Hobbesiaanse zwaard en Leviathan kan regeren, met alleen ‘angst’ als sentiment dat werkt. Daarin weten wij, dat een dusdanig duister mensbeeld ook weer niet overeenstemt met de realiteit.

Met normaal opgevoede mensen met menselijke waarden, kun je goede afspraken maken. Wel dien je de ‘demonen’ van mensen te vangen in een gezond religieus besef. Anders krijg je allerlei religieuze perversie als het klimaatgeloof.

Of dat mensen een politieke partij tot ‘kerk’ maken, en dus geloven dat De Staat god kan zijn. Dan geloof je het zelfde als de tegenpartij.

Daartoe hebben we al eeuwenlang een eigen traditie, het christendom dat die omgang met ‘het kwaad’ in onszelf en de wereld hanteerbaar maakte. De combinatie van Jeruzalem en Athene, met een sausje Rome. En vervolgens ook het ‘Teutoonse’, de natuur, want het oorspronkelijke geloof voor het Protestantisme was een vorm van ‘syncretisme’ zoals dat heet.

Of dat in de praktijk ideaal werkte, nee natuurlijk. Want dat zou betekenen dat je de andere kant doorslaat, alsof mensen engeltjes zijn.

Maar het ideaal dat Christus schetste- zoals in de Bergrede- gaf tenminste een standaard buiten ‘jezelf’. Dat ideaal is onhaalbaar, maar praktische haalbaarheid is geen reden tot verwatering van het ideaal als maatstaf.

220 deelnemers stellen allen ‘A’

Zo’n ideaal is vaste grond om op te staan, en waarop je ook anderen kunt verstaan. Hoe zeer je verder ook in belangen kunt verschillen. Of je daarvoor diep-gelovig moet zijn? Het is vooral heel verstandig, een verstandshuwelijk. Je weet dat het werkt, omdat het bij je voorouders ook werkte.

En omdat je het zelf ook zo hebt ervaren.

Hoe het ook zij, ‘gewoon normaal doen’ is zo vanzelfsprekend niet, wanneer je die vaste grond niet duidelijk voor ogen hebt. Daar zit 2000 jaar geschiedenis achter, en die kun je niet zomaar opzij schuiven. Anders kun je ongemerkt deel worden van het probleem.

Ook voeding voor de geest nodig…(Redbadkerk Jorwerd)

En zo functioneert Interessante Tijden dan als ‘studiecentrum voor natuurlijke historie’. Dat je samen met mij kunt ontdekken, wat je nog niet wist of zo gezien had. Opdat het je niet aan de kennis hoefde te ontbreken. Wij zijn er hier niet voor de politiek, maar voor de geest.

Hoe zwakker je geest, hoe meer je vastigheid zoekt in valse veiligheid als ‘de regels’. Dus: hoe sterker je geest en identiteit (iets anders dus dan ‘ikke’ en ‘ego’), hoe minder je regels en ‘de overheid’ nodig hebt. Want je kunt dan op basis van vertrouwen handelen, en elkaar verstaan.

Je hebt gemeenschappelijke grond om op te staan.

One Reply to “Censuur Facebook was begindoel”

  1. “Maar het ideaal dat Christus schetste- zoals in de Bergrede- gaf tenminste een standaard buiten ‘jezelf’. Dat ideaal is onhaalbaar, maar praktische haalbaarheid is geen reden tot verwatering van het ideaal als maatstaf.”

    Zo is dat! Een tiende van die maatstaf halen is beter dan een geperferteerde (In het bebreeuws Avon/Avah: https://www.youtube.com/watch?v=w1zkwkI9oAw) maat volledig vervullen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *