‘…in verborgen plaatsen de oprechte beschieten’ (Psalm 64)

De Economische Energie van de Abdij, het bier

De Psalm van de dag vanuit De Abdij van Langweer is nummer 64. Nu OM-officier Pieter van Rest, tevens ‘oudste’ bij de Destiny Church in Groningen, en zijn baas Gerrit van der Burg (College Procureurs Generaal, Den Haag) mij direct na vrijlating uit de cel in Leiden meteen met een nieuwe reeks bij elkaar gezochte aanklachten vervolgen, wat is er dan een meer toepasselijke Psalm dan deze:

Hoor, o God, mijn stem wanneer ik klaag;

bescherm mijn leven tegen bedreiging door de vijand.
Verberg mij voor de heimelijke plannen van de kwaaddoeners,

voor de oproerige menigte van wie onrecht bedrijven.
Zij die hun tong scherpen als een zwaard,

een bitter woord aanleggen als hun pijl,
om in verborgen plaatsen de oprechte te beschieten;

plotseling schieten zij op hem en zij zijn niet bevreesd.

De Abdij van Langweer

Verschuil je niet ACHTER systemen of geloven
Mensen die zich achter ‘het systeem’ en ‘de regels’ kunnen verschuilen, die hebben historisch gezien altijd het meeste kwaad aangericht. Mensen met een karakter-defect, die voelen zich als een vis in het water bij ‘de overheid’.

Plots kunnen ze kwaad aanrichten bij anderen, zonder dat zij daar ooit in persoon op worden afgerekend.

Overigens werkt dit bij religie en geloof net zo. Je hebt mensen die zich achter ‘het geloof’ verschuilen om karakter-defecten bot te blijven vieren. Met wat religieuze taal kun je dan verbloemen dat je eigenlijk onecht bent, onoprecht.

En mensen die de aanraking door Jezus Christus aanwenden om als persoon dagelijks met vallen en opstaan te groeien, die ook hun worstelingen met al die paradoxen in de Bijbel openlijk beschrijven. Geloof is worstelen MET God, dat is ook wat Israel betekent. Niet tegen God, dat brengt je nergens.

Dan kun je ook schuilen BIJ God, niet achter ‘god’. Gisteren bij de preek geleerd, hoe belangrijk 1 woordje kan zijn.

Waar sta jij, Pieter van Rest? Ik strijd met open vizier, ben jij ‘uiterst grondig op zoek’ om bij mij allerlei kwaad te vinden?

De Abdij van Affligem, 1000 jaar oud; een muur er omheen om je van de chaos buiten af te sluiten

Zij maken zich sterk voor een slechte zaak;

zij spreken af om valstrikken te verbergen,

en zeggen: Wie zal ze zien?
Zij zijn op zoek naar allerlei onrecht,

uiterst grondig zijn zij overal naar op zoek,

zelfs naar iemands binnenste en het diepe hart.

God haat de leugen, en heeft de oprechten lief. Zo kon Hij de krijgsheer en schuinsmarcheerder David liefhebben, maar anderen die op papier betere kaarten hadden juist verstoten. Dat was al bij Kain en Abel zo, en zoals gisteren bij de preek: Jacob en Jozef.

Maar God zal plotseling met een pijl op hen schieten;

hun wonden zijn er al.
Hun eigen tong zal hen laten struikelen;

al wie hen ziet, zal wegvluchten.
Alle mensen zullen vrezen,

Gods werk verkondigen

en wat Hij gedaan heeft, opmerken.

De rechtvaardige zal zich verblijden in de HEERE

en tot Hem de toevlucht nemen; alle oprechten van hart zullen zich beroemen.

Je vreest de dood niet, en je houdt tegelijk van Het Leven, de heiligheid daarvan

Ik dank Pieter van Rest voor alles dat hij mij (onbedoeld) heeft gegeven afgelopen jaar sinds de eerste arrestatie (en nu zijn brute ophaalpoging op de A4 om mijn DNA te ontfutselen)

..alle broeders en zusters in het goede die opstaan, mooie gastvrije en lieve mensen als het boerengezin waar ik mocht eten. Dat ik zo mag worstelen met God/Het Leven, niet vrees voor de dood maar mij mag verblijden, en met al mijn feilbaarheid als Lul de Behanger een positief getuigenis mag zijn.

Leven is een paradox. Hoe minder je de dood vreest, hoe waardevoller het leven zelf. Hoe minder belangrijk je ‘ego’, hoe meer je als persoon groeit. Jezus had dat zo gek nog niet gezien.

4 Replies to “‘…in verborgen plaatsen de oprechte beschieten’ (Psalm 64)”

 1. Mooi geschreven Rypke, maar de laatste zin klopt niet. Een persoon is een dode entiteit, gecreëerd door de overheid en kan daarom niet groeien. (persona=masker)
  God heeft de mens gecreëerd. Alleen die kan fysiek en geestelijk groeien, maar nooit groter worden dan zijn schepper.
  De mens heeft de overheid gecreëerd, die dus ook nooit groter kan zijn dan diens schepper. Daarmee heeft die overheid geen jurisdictie over de menselijke man of vrouw. (Trustrecht)
  De overheid creëert slechts personen als ‘werknemer’ van de staat en non-personen (handhavers) met mandaat om contracten af te dwingen (boetes) bij personen.
  Het is de bedoeling, dat wij als mens, acteur zijn van de persoon (masker) en zolang wij gehersenspoeld blijven, dat wij die ‘Natuurlijke’ Persoon ZIJN, blijven wij in slavernij onder het Universal Code of Comerce (UCC=het wereldwijde handelsrecht=de boom der kennis van goed en kwaad)
  Zijn wij onszelf bewust van WIE we zijn, dan kunnen we kiezen in welke jurisdictie we willen opereren. (de levensboom)
  Vrijheid is de keuze tussen ja of nee. Net als in de digitale logica, heb je met ‘0’ of ‘1’ oneindig veel mogelijkheden.
  Wie precies wil weten hoe het zit, kan het gratis boek ‘Achtergrondkennis’ downloaden met de link:
  https://www.vrijmensinwording.nl/download_file/view/18/223

 2. Volgens Mozaïsche wetgeving is ‘iemand kidnappen’ en ‘verkopen’ (losgeld vragen of gebruiken/ruilmiddel voor een zaak) en/of ‘iemand vals beschuldigen teneinde deze in te zetten voor hun doel’ zo’n ernstige overtreding dat deze bestraft dient te worden met de dood.

  Denk bijv. aan het verhaal van Jozef. Toen hun vader kwam te overlijden (in Egypte) waren ze bang dat hun broer Jozef, die ‘onderkoning’ van Egypte was, hen nu alsnog zou doden, en daarom tegen hem logen door te verzinnen dat hun vader op z’n sterfbed had gezegd dat hij (Jozef) zijn broers moest vergeven. Dat had hij allang gedaan, maar de broers dachten dat hij de executie van hun straf had uitgesteld vanwege hun oude vader.

 3. Wel treffend, deze psalm.
  Het is fijn en hoopvol om erop te mogen kunnen vertrouwen dat God Zijn wereld in Zijn hand heeft.

  Het zou kunnen dat deze psalm in onze tijd specifiek van toepassing is. Onderstaande interpretatie is al een tijdje geleden opgesteld, inmiddels zijn we al weer wat verder in de tijd.

  https://www.lachairoi.org/sellers/053.pdf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *