Hoe betrouwbaar is ‘de’ geschiedenis?

‘Dit moeten we niet willen’ aldus Han Nijdam, die in zijn eigen proefschrift de onzin aanhaalt van Frans de Waal

De Brabantse schrijver Antoine Jacobs gaf een apocriefe geschiedenis van Friese heersers van de vierde tot zevende eeuw. Hij zou het bij Bornmeer laten uitgeven, maar iemand van de Fryske Akademy blokkeerde dat. Toen hij het via een andere uitgever publiceerde, wandelden die mensen- waaronder Han Nijdam over Jacobs heen in het Fake News van Friesland, de Leeuwarder Courant, over ‘fantasiekoningen’. Maar wat is nu de ‘echte’ geschiedenis, als ‘het nieuws’ al onzin is….

Britsum, oer-Fries terpdorp met afgegraven steile kanten van terp

Dat waren ook geen domme mensen
We bespraken Jacobs zijn boek hier als zaterdagverhaal. Hij baseerde zich op de humanistische geschiedschrijvers van de late Middeleeuwen en vroeg-moderne tijd als Suffrides Petrus, Pier Winsemius, die op hun beurt weer door Cornelius waren beïnvloed. Die zou de kroniek van Ocko van Skarl hebben geraadpleegd, die op zijn beurt weer teruggreep tot de zevende eeuwse Forteman-familie.

De bouwers van de eerste kerk in Friesland rond 700, de Michaelskerk in Almenum.

Hoewel Bolhuis van Zeeburg in 1873 de betrouwbaarheid van die geschiedschrijving afbrandde, helemaal uit de lucht gegrepen zouden al die namen van Friese heersers toch niet hoeven zijn? Waar zijn ze bij de Fryske Akademy dus bang voor? Jacobs antwoordde:

Ikzelf vond het afbraakwerk van Bolhuis van Zeeburgh, niet onverdienstelijk, omdat historici nu eenmaal kritisch moeten zijn op bronnen. Dat is hun handwerk. Alleen het werd tijd, dat ook een tegengeluid wordt gehoord.

Sinds ca. 1600 tot 1873 zijn bijna zonder uitzondering de schrijvers de historielijn van Suffridus, Winsemius, Furmerius, etc. gevolgd. Dat waren toch ook geen domme mensen. Misschien beschikten zij over andere bronnen dan de door Bolsius “ontmaskerde” Ocko.

Er zal misschien toch wel enige grond gezeten hebben in hun visie. De tegenwoordige Friese historici zijn blijkbaar bang om die oude versie (vaak in het latijn geschreven) nog eens onder de aandacht van de hedendaagse mens te brengen.

Waarom anders hield de historisch adviseur van de Friese Akademie publicatie van mijn boek tegen? Is men bang dan minder serieus te worden genomen door collegae elders?

De nieuwste aanwinst uit de jaren ’20

Craniometrie en eugenetica; DE wetenschap
Wat als ‘betrouwbare bron’ geldt, laat staan ‘wetenschappelijk verantwoord’, is nog niet altijd zo’n uitgemaakte zaak. Han Nijdam roemt in zijn proefschrift over Fries weergeld zelfs het werk van Frans de Waal. Die keek zijn hele leven naar chimpansees, en beweert vervolgens uitspraken te kunnen doen over mensen.

Terwijl de overeenkomsten zo belangrijk niet zijn als de vraag: hoe kon een lichtjaar verschil ontstaan bij zo’n relatief kleine DNA-afstand. De Waal bestudeerde vooral apen, omdat je door het academisch klimaat van de jaren ’70 tot nu zo weinig over de biologische komaf van mensen mag zeggen.

De politieke correctheid is bij de Fryske Akademy ook gemeengoed. Je mag niet trots zijn op je oeroude biologische afkomst, dan grijpen ‘de deskundigen’ met hun valse ‘Nieuwe Friezen’-theorie direct in.

Dankzij de erfenis van de eugenetica-wetten (1935) in het nazi-rijk, die overigens 1 op 1 waren gekopieerd van de Amerikanen. Dat imperialistische volkje en hun financiers, dat Duitsland nog steeds bezet houdt.

Zo kregen we net het werk van Nyessen in handen uit 1926, schedels meten van opgegraven Friezen, opgedragen aan Eugene Dubois, de vinder van het ‘schedelkapje van Dubois’ in Indonesie (dat ligt in Naturalis-depot Leiden): de Homo erectus zoals die meteen werd gedoopt naar de behoefte van die tijd.

De missing link tussen mens en halfmens, richting aapachtigen.

Waardevolle aanwinst

De tijd/mode liet zich gelden van darwinisme, materialisme, geloof in De Vooruitgang en de angst voor ‘degeneratie’ doordat de dommen en gedegenereerde rassen de hogere rassen er uit zouden fokken.

Daarom heet Nyessen zijn boek ook ‘The Passing of the Frisians’ naar het boek van de Amerikaanse natuurbeschermer/eugeneticus Madison Grant: ‘The passing of the great race’.

Nyessen en zijn schedelmetende geestverwanten uit de Craniometrie wilden van de antropologie een exacte biologische wetenschap maken, gekoppeld aan de evolutietheorie van Darwin. Dat je aan de schedelvorm zou kunnen zien of je met het betere ras te maken had, hoger op de evolutieladder. Of dat de neergang was ingezet.

Ze zouden ook Urker schedels uit graven stelen voor hun onderzoek. Zij stonden onder invloed van ondermeer Ernst Haeckel, bedenker van het woord ‘ecologie’, phylogeny en maker van de beroemde stamboom, met apen onderin, negers daar iets boven en ons Germanen boven. Darwiniaanse antropologie.

Zoals auteurs in Frontiers in Zoology stellen:

Haeckel proceeded from the assumption that humanity consists of various human species being on various stages of phylogenetic evolution. Some of these species were closer to a hypothetical pre-human ancestor, whereas some of them were more evolutionarily advanced.

The division into higher and lower races is at the core of any discriminatory racism. We claim, however, that Haeckel was a Darwinian thinker, and that his method was not predestined to bring about discriminatory racial schemes.

Ze willen kortom Darwin redden en het bijgeloof in ‘De Vooruitgang’, maar je mag geen biologische conclusies trekken als je vandaag nog je academische baantje wilt behouden, want ‘gelijkheid’ gaat over lijken. Je mag geen hogere cultuur en lagere cultuur onderscheiden, en daar (ook) biologische oorzaken in zien.

Alsof tromgeroffel met dierengeluiden even hoog staat als Bach.

Het officiele verhaal is een grove leugen, maar sociale druk en angst voor je baantje zijn afdoende

Onwaar of niet modieus/geen onderzoeksgeld voor
Kortom. De mode van de tijd bepaalt veel van wat ‘wetenschappelijk’ mag heten. Nu kun je met hun eugenetica niet meer openlijk komen aanzetten. Terwijl een kern van waarheid niet geheel afwezig is. Je aard en volksaard heeft immers biologische fundatie. Dus kan al te ambitieuze menging met andere volken je karakteristieken veranderen.

Een ander boek dat we op de kop tikten komt van de oprichter van de Vereniging voor Terpenonderzoek (1916), PCJA Boeles, die de terpopgravingen in archeologische zin begeleidde in Friesland. Nu ik het laatste hoofdstuk van mijn eigen Friese natuurboek afrond, denk je ‘had ik dat maar eerder gelezen’.

Nieuw onderzoek zoals van Annet Nieuwhof (Vereniging voor Terpenonderzoek) is niet beslist beter dan het oude van Boeles, met hun politiek correcte gebabbel over ‘Nieuwe Friezen’.

Nu moeten ze allemaal hoereren met ambtelijke modes van climate change. Zo lozen ze het oude systeem van re/transgressies (opkomen, terugtrekken zeespiegel) ten faveure van een model waarbij huidige (minimale) zeespiegelstijging meer bijzonder lijkt.

De Brem bloeit. Dit is een onmiskenbaar keihard feit

‘Het Nieuws’ geselecteerd door 2 persbureaus en een handvol miljardairs
Om over ‘het nieuws’ nog maar te zwijgen. Het officiële overheids-verhaal van COVID klopt ook helemaal niets van. Maar geld en sociale druk zijn afdoende om de partijlijn vast te houden. Je ziet dus live hoe dat mechanisme op alle niveaus dicteert wat ‘waar’ mag heten.

In de wandelgangen van de academie kun je off the record ook vaak horen, hoe onderzoekers echt denken. Dat ze zichzelf ‘klimaatprostituee’ noemen, ze moeten met de wolven in het CO2-gecompenseerde bos meehuilen. Anders: geen geld.

Dus hoe kun je dan over het NIET bestaan van vroeg-Middeleeuwse Friese koningen dan de zekerheid claimen die Han Nijdam doet? De verhalen zijn hoe dan ook een waardevolle component van het Friese erfgoed. Zoals Jacobs stelde, een Brqbander nota bene over ons Friese erfgoed:

Het oude verhaal van de Friese koningen is een boeiend verhaal, of het nu waar is of niet. En dat verhaal verdient het om weer door moderne mensen gelezen te worden. De Denen, Noren, Britten en Ieren zijn niet zo bang om hun oude verhalen heden ten dage opnieuw te vertellen, feiten of fictie. Waarom de Friezen wel?

De grens tussen apocrief en ‘feiten’ is zo hard niet altijd, zie ook de uitzending die George Van Houts met Jorn Luka maakte over ‘het nieuws’. Wie feiten in valse context presenteert, is die ‘beter’ dan wie ficties en dichterlijke vrijheden in juiste context zet?

De eigen inzet bij wetenschap is nu, dat ik mensen met een academisch positie die nog jaren onderzoeksgeld nodig hebben minder vertrouw, dan mensen met emeritaat. Die hoeven zich minder zorgen te maken over hun baantje, hun positie in het academische wereldje.

Dat kan de eerlijkheid van hun werk vaak ten goede komen.

6 Replies to “Hoe betrouwbaar is ‘de’ geschiedenis?”

 1. Wat voor de een als de (absolute) “waarheid” of een “feit” wordt beschouwd, ziet een ander soms niet als iets anders dan een mening of een mogelijkheid.

  Helaas moet je tegenwoordig geloven in het officiele narratief anders ben je gek of waanzinnig. Dus dan krijg je ouderlingen op bezoek van de kerk die met droge ogen je zaken vertellen als:

  1) Ik wordt heel boos als mensen mij vertellen dat nieuws omtrent corona niet deugt of dat mensen niet geloven in het nieuws of de politiek want waar moet je anders in geloven? Als je het nieuws al niet meer kunt geloven dan staat dat gelijk aan het “niet in God geloven”, nee ik word daar dan heel boos van en zeg dat die mensen ook;

  of nog gekker (uit de mond van dezelfde ouderling)

  We moeten de virologen op onze blote knieën danken (conditionering klaas Dijkhoff die zei dat we de wetenschap op onze blote knieën moesten danken als er een vaccin kwam) dat ze Nederland behoed hebben voor massale sterfte vanwege corona. Door hun kennis en goede beslissingen is Nederland voor een ramp behoed.

  Beide “feiten” of waarheden kunnen ook worden gezien als waanzinnige denkbeelden.

 2. Mooie boeken. Ik heb gewoon zin om me aan te melden bij de politie om zo eens bij je binnen te vallen om eens het een en ander te bekijken. Het nadeel is dat wanneer je zo’n uniform aantrekt je ‘trans-gendarmereerd’ tot bruinwerkende Darwiniaanse ‘tussen-schakel’ dat je de boeken als zodanig niet meer als kwalitatief hoogstaand herkend en de deur uit slingert met een rol WC-papier en een stuk fruit.

  Ik heb zin aan je boek over de Friezen. Wanneer komt ’t uit? Of heb ik iets gemist?

 3. Ik moet trouwens nog ergens een ‘digitale’ kaart van Ernst Haeckel hebben waarop hij al die foetussen van reptielen, mensen etc. ‘naar elkaar toe’ tekent, en heb begrepen dat hoewel deze kaart al ‘eeuwen’ geleden als vals is aangetoond, nog steeds (nu nog?) door pupillen ‘als zijnde waar’ wordt voorgeschoteld. Onbegrijpelijk.

 4. Dit verhaal is een treffend voorbeeld hoe onmogelijk het lijkt om gefabriceerde feiten te beoordelen. Hoe mooi George van Houts dit ook formuleerde.
  In een vorige reactie van mij definieerde ik ‘waarheid’ als: “een of een reeks voorwaarden, waaraan men dient te voldoen om een functie of relatie te kunnen uitvoeren”.
  Wanneer die voorwaarden worden vervangen door theoretische parameters, dan creëer je een drijvende waarheid. Vooral als je het aantal parameters heel groot maakt. Sluwe ratten of afhankelijke wetenschappers kunnen op die manier selectief waarheden fabriceren. Daarmee worden feiten als bewijs van de waarheden dus ook gefabriceerd.

  Iedereen wordt geacht om de wet te kennen. Daar hoort dus ook waarheidsvinding bij. Zolang wij de voorwaarden van de waarheid niet wegen, dan blijven we ons onderwerpen aan onze slachtofferrol door de regerende leugen. Wegzinkend in het drijfzand van gedachten.
  Onverschilligheid geeft een leven zonder inhoud. Zoeken naar waarheid is leven in werkelijkheid.
  Met die bewustwording stel je geen vragen meer of dien je geen verzoeken meer in, maar ga je eisen stellen of sommeren. En als het stil wordt aan de overkant, dan ga je over tot vordering!
  [wereldwijde handelsrecht, Universal Code of Commerce; zonder waarheid is geen contract mogelijk]
  Van allen tijde is angst de drempel die ons weerhoudt van assertiviteit. Angst is de brandstof voor de systeemmotor fraude.
  Stop de angst en leef vrij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *