…’tegenstanders verpletteren voor zijn ogen’ (Psalm 89)

Abdijstraat Aduard

De Psalm van de dag vanuit De Abdij van Langweer is nummer 89, die weer uit het genre komt van ‘eens was God voor ons als Hoogste Militair, zo had hij David beloofd, nu is hij tegen ons, Wake Up Dead Man.’ Wanneer je denkt ‘zo geweldig is de Bijbel nu ook weer niet’, dan is dit je kans dat gevoel eens te ventileren. Net als wanneer je met iemand samenleeft die steeds weer de zelfde grapjes of verhalen hervertelt bij nieuw gezelschap, en die verwacht dan dat jij nog meelacht.

Abdijkerk Echternach, massief

Dat gevoel zal je ook wel eens gehad hebben bij een preek in de protestantse kerk, als je daar naar toe gaat. Dat je voorspelt ‘het zal wel weer bij Jezus eindigen’. En verrek.

Zie maar, eerst al die wrede zelfverheerlijking van het uitverkoren volk met hun god die alle andere goden en volken onder de duim hield:

Geen vijand zal hem overweldigen,
geen onrechtvaardige zal hem onderdrukken.

Maar Ik zal zijn tegenstanders verpletteren voor zijn ogen,
wie hem haten, zal Ik treffen.

Mijn trouw en Mijn goedertierenheid zullen met hem zijn,
zijn hoorn zal in Mijn Naam opgeheven worden.

Ik zal zijn hand op de zee leggen,
zijn rechterhand op de rivieren.

Híj zal tot Mij roepen: U bent mijn Vader,
mijn God en de rots van mijn heil.

Ja, Ík zal hem tot een eerstgeboren zoon maken,
tot de allerhoogste van de koningen van de aarde.

De Abdij, het West Vlaamse boerenland

…maar als de historische feiten de psalmist omringen en ze zijn overwonnen, de tempel is verwoest en ze zijn in ballingschap. Dan krijg je die andere standaard-litanie:

U hebt de rechterhand van zijn tegenstanders verheven,
U hebt al zijn vijanden verblijd.

Ja, U hebt de scherpte van zijn zwaard gekeerd,
U hebt hem in de strijd geen stand doen houden.

U hebt zijn luister doen ophouden,
U hebt zijn troon op de aarde neergestoten.

U hebt de dagen van zijn jeugd verkort,
U hebt hem met schaamte bedekt. Sela

Hoelang nog, HEERE? Zult U Zich voor altijd verbergen?
Hoelang zal Uw grimmigheid branden als een vuur?

Bedenk hoe kort mijn levensduur is.
Waarom zou U alle mensenkinderen tevergeefs geschapen hebben?

Welke man leeft er die de dood niet zien zal,
die zijn ziel bevrijden zal uit de greep van het graf? Sela
Heere, waar zijn Uw vroegere blijken van goedertierenheid?

Zicht op de Abdij

Enzovoort…Dat typische geklaag, juridische genoegdoening eisen naar de Allerhoogste als het eens tegenzit, zo van ‘hee, dit stond niet in het contract’… In plaats van dat je de veel diepere laag van het christendom tot je neemt, van God die zelf door de hel ging om mensen de hand te reiken.

God die mensELIJK wordt, geen fantasiefiguur maar net als ons.

Zo kan de Bijbel dus heel ver van je af staan, en laten we dan niet de fout maken om het voor de Bijbel op te nemen, laat staan voor God. God rechtvaardigt zichzelf wel, wij rechtvaardigen God niet. Neem ook die rechtvaardiging van ‘hij zond zijn ENIGE zoon’ met de nadruk op ‘ENIGE’.

Alsof God niets bezat dan dat. Als God wilde kon hij met z’n almacht toch een heel leger godenzonen maken en zenden?

Abdijkerk Prum

Dus wat lange preken betreft, waarin je- zelfs toch beperkte- intellect al in negatieve zin op de proef werd gesteld….

Daarom begreep ik ook nooit dat de meeste kerken koffie NA de dienst hebben, in plaats van VOOR. Die cafeine-stoot heb je toch wel nodig om de lange zit te doorstaan. Waarin de dominee over een zo kort mogelijk stukje tekst zo lang mogelijk wenst uit te wijden.

Het beste zou het andersom gaan.

Je leest iets langer uit De Schrift, die laat je voor zich spreken. En gaat er vervolgens zo weinig mogelijk over zeggen. Alsof dominees last hebben van het feit dat kerken alleen op zondag dienst houden, en dus voor de overige 6 dagen de schade moeten inhalen.

Beter zou je iedere dag een dienst van 10 minuten houden, of korter. Een stukje tekst, een liedje zingen samen, gebed voor wie ziek is of dat anderszins nodig heeft. Klaar.

Na de dienst zou je liever de drank openen, omdat je pas echte broeders en zusters bent wanneer je met elkaar drinken kan.
Toch? Veranderde Jezus geen water in wijn? Kijk. Je kunt geen vrienden zijn zonder met elkaar te hebben doorgezakt.

De lezers die nu popelen om te protesteren, dat zijn protestanten. Wees niet heiliger dan waartoe je in staat bent. Dus als de Psalmist in 88 zelfs God mag uitfoeteren, waarom zou ik dan niet eens met enig sarcasme over De Schrift kunnen schrijven?

One Reply to “…’tegenstanders verpletteren voor zijn ogen’ (Psalm 89)”

  1. Zelf kom ik al jaren niet meer in een kerk. De meeste kerken zijn ‘feminien’ en daar moet ik niet zo veel van hebben. In Amerika hield een Christian comedian regelmatig ‘mannenkerk’ bijeenkomsten. Misschien vergelijkbaar met de ‘Noorder-homo’s’ die wij in sommige Friese en Groningse dorpen kennen, alleen met meer humor. Tegenwoordig ben ik een echte ‘internet-kerk’-ganger of ‘gangster’ want waar ik naar kijk liegt er niet om. Ze worden hier als ‘haat-kerken’ afgeschilderd, maar ik houd van dat ‘recht-door-zee’ en ‘call a spade a spade’.

    Tegenwoordig duurt het binnenkomen langer dan de preek vermoed ik vanwege al die onzinnge ‘farizeïsche’ reinigingsrituelen (’t is puur bijgeloof=afgoderij). Toch vond ik nog een filmpje van een andere Christen komiek, mijn persoonlijke favoriet aller tijden, misschien op Mark Lowry na, die voor de (financial) Sharknado/Coronado deel 19 ‘ramp’ al genoodzaakt was zich bij de kerkdeur te ‘ontsmetten’ vanwege het onhygiënisch binnenkomend kerkvolk: https://www.youtube.com/watch?v=gO8TnypEbVU&t=19s

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *