De schadelijkste man van NL heet Ernst-Paul Nas

Streel mijn ego, dan strijk ik me over het hart: de schadelijkste man van Nederland van dit moment

Niet voorbijgaande politici als Eric Wiebes, maar zijn topambtenaren op EZK Sandor Gaastra en Ernst-Paul Nas zijn verantwoordelijk voor de grootste verbouwingsoperatie uit de Nederlandse geschiedenis: De Regionale Energie Sabotage (RES), die ze met de nieuwe Omgevingswet (2022) in bestuurlijk beton gieten in gebiedsplannen en gemeentelijke verordeningen. Daarover kun je dit interview met Nas lezen, voor de webzijde ‘aandeslagmetdeomgevingswet‘.

Bij Wiebes is muilkorf meer dan symbolisch. Niets te vertellen, zijn ambtenaren waren de baas

Oligarchie/klimaatmaffia overlegt met zichzelf
De Omgevingswet maakt de ‘tijdelijke’ Crisiswet (2010) permanent, zodat ieder verzet van gedupeerde omwonenden bij bijvoorbeeld windmolens in de achtertuin per definitie zinloos is. Ook maken ze de totalitaire bureaucratie/oligarchie met de SDG-doelen (sustainable development, ‘duurzame ontwikkeling’- privatisering publieke ruimte met staatsagressie) tot hart en uitgangspunt van openbaar bestuur.

Precies volgens de 2030 Agenda-strategie doet Ernst Paul Nas, alsof burgers juist betrokken zijn bij de opstelling:

“Bottom-up, informeel, met alle betrokkenen aan tafel; we zijn dat nog niet zo gewend. Gelukkig gaat het steeds beter. Om de doelen van het Klimaatakkoord te realiseren, werken we met ‘overlegtafels’. Aan die tafels gaan belanghebbenden onder leiding van een voorzitter met elkaar in gesprek over hun belangen. De voorzitter zorgt ervoor dat wat wordt besproken, wordt geborgd.

Maar die tafelpartners zijn allen door de overheid gesubsidieerde milieuclubs en private partijen die hopen te cashen op de RES-(Regionale Energie Sabotage), net als bij het Energieakkoord. De burger zit niet aan tafel, die staat op het menu. Net als bij de ‘klimaattafels’. De oligarchie overlegt met zichzelf, verdeelt de buit en burgers vervolgens betalen en vooral niet boos worden: want dan staat de politie op de stoep voor wat je op twitter hebt gezegd.

Wie een huis ‘bezit’ (hypotheek) mag de 45 duizend euro ophoesten voor de verbouwing van zijn woning, ‘van gas los’ etc.

Regionale Energie Sabotage (RES) Belanghebbend cordon van gesubsidieerde clubs rond de ambtenarij = ‘astroturfing’= ‘bottum up-oligarchie van Ernst Paul Nas

Ernst Paul Nas bepaalt wie ‘deskundige’ is in rechtszaal
In een functionerende rechtstaat waar de overheid ten dienste zou staan van het volk, daar zouden deze twee bestuurlijke criminelen in persoon vervolgd worden voor de onherstelbare multi-miljardenschade die zij aanrichten. In plaats van dat ze critici van deze kapitaalvernietiging in de cel laten gooien.

Helaas is daar nooit enige kans op. Want Ernst Paul Nas bepaalt namelijk ook wie als getuigen-deskundigen mogen optreden in de juridische gokkast van D66: de Rechtszaal. In de wereld van Ernst Paul Nas en zijn D66-vrienden zijn burgers er voor zijn overheid, De Staat, heilsbrenger van Groentopia.

Nas is voorzitter van de commissie van toelating van het Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen. Zodat wij van D66-eend adviseren, D66.

Sandor Gaastra is onze hoofdverdachte bij het criminaliseren van de Groninger accountant Jan Nieboer (Tegenwind, activist tegen windfarm Drentse Monden), die van D66/Rechtbank Noord Nederland een half jaar cel aan de broek kreeg.

Want Gaastra was directeur-generaal van de politie toen deze werd genationaliseerd (2012). De lijntjes zijn kort zeg maar, en dan bedoel ik niet de coke-lijntjes op de EZK-toiletten.

Maar Gaastra zijn uitzonderlijk korte lijntje naar het geweldsmonopolie.

Achter iedere windfarm brandt een gas-centrale als backup

RES-sentiment permanent risico blackouts
Over Sandor Gaastra berichtten we al eerder, de meester in de rechten die zegt trots te zijn dat hij niets afweet van energie. Niet gehinderd worden door enige kennis over de werking van het energiesysteem, dat RES-sentiment vormt ongeveer de kern van de Regionale Energie Sabotage (RES), althans in Friesland.

Men kent het verschil al niet tussen ‘energie’ (zeg maar ‘afstand’) en vermogen (snelheid waarmee je afstand aflegt) Dus presenteren ze met wind en zon opgewekte energiehoeveelheden, aanbod-afhankelijke stroom alsof die gelijkwaardig zijn als vraaggestuurde opwekking, dat je die 1 op 1 vervangen kan.

In Friesland zal de RES de onbalans tussen vraag en aanbod maximaliseren tot 230 procent. Ook verdubbelen de energiekosten voor huishoudens naar minimaal 6000 euro in 2030. Want de RES behelst de overstap van een marktvraag-gestuurde energievoorziening, naar een aanbod-afhankelijke energievoorziening, afhankelijk van het weer en de seizoenen.

Sandor Gaastra hoort in de cel, zijn kwaadaardige domheid helpt Friesland richting afgrond

Ook zullen de totale kosten van het energiesysteem in Friesland voor 2030 met meer dan 70 procent stijgen, zonder enige publieke voordelen. Behalve dan voor de zakkenvullers rond de VNO-NCW Noord in CO2-jas verenigd in de private stichting op het ambtelijk adres van de ambtenaar Bouwe de Boer die mij liet arresteren: Fryslan Fossielfraai.

Wanneer Ernst Paul Nas zijn eigen ego ophemelt en beweert dat je met een goed verhaal welkom bent: dan bedoelt hij een groen gedicht dat zijn ego streelt.

Want naar mensen die zelfs maar HAVO3-natuurkunde kennis hebben, daar luisterden ze alvast niet naar. Anders plaats je niet nog eens bijna een Gigawatt aan wind- en zonvermogen in Friesland bij, terwijl de VRAAG in Friesland in 2030 zo rond de 411 MW ligt.

Zo verhoog je het dagelijks risico op zogenaamde brownouts met miljardensubsidies, de voorpost van de blackout (uitvallen stroom): Een brownout is een dreigende heftige onbalans in je energiesysteem door plots beschikbaar komen van een overschot, danwel het wegvallen van vermogen. Dan moet de netbeheerder rap afschakelen, rantsoeneren heet dat. Of rapide gas geven met een gascentrale. (Bergum, twee turbines van 340MW)

Achter ieder ‘sterk’ windpark staat een sterke backup-centrale

Noord Korea aan de Noordzee
Zo krijg je het fenomeen ‘wegwerpstroom’, dus dat je een windboer of zonnemeneer moet afschakelen, maar die geef je wel subsidie voor de wegwerpstroom. Tegelijk laat je gascentrales op laag rendement bijspringen, tussen de 20 en 30 procent. Terwijl een gascentrale bij normaal vraaggestuurde productie wel 60 procent rendement haalt.

Het is dus heel goed mogelijk dat door die verlaagde efficiency van het energiesysteem de CO2-productie dus stijgt, of althans: zeker niet vermindert. Maar Ernst Paul Nas en Sandor Gaastra hebben het stellen van die vraag domweg illegaal gemaakt, onbenoembaar. Zoals in ieder totalitair communistisch regime, maak je kritisch tegengeluid gewoon (mond)dood. Dus zwijg je hier gewoon over in je RES, en dan bestaat het niet. Of had je wat?

Dikke kans dat door het schrijven van dit artikel zo ‘justitie’ weer op mijn dak landt.

Daarnaast verplaatst eventuele op papier bespaarde CO2-tonnen slechts naar het buitenland. Dat komt door het ETS-emissiehandelsysteem, de CO2-stoelendans van Frans Timmermans.

Dit is wat Anne de Groot van Windpark Fryslan beweert. Maar netto sparen ze geen CO2

Zodra een windboer hier beweert tonnen CO2 uit te sparen, dan kan een bruinkoolboer in Duitsland als RWE die tonnen inkopen. Of een grootbedrijf als Amazon via Eneco. Netto is er dan geen besparing. Het Nederlandse publiek helpt zo slechts om multinationals en hun CO2-zwendel te subsidieren. Over een ‘goed verhaal’ gesproken Ernst Paul Nas, daarover lees je in SDG Doel 13 van de Epoque Nr 11.

Het beste verhaal zou zijn, dat je leest dat Ernst Paul Nas en Sandor Gaastra zouden worden opgepakt. Nu pakken ze ons op, want een goed verhaal dat hen weerspreekt is in een totalitaire bureaucratie als Noord Korea aan de Noordzee alles behalve welkom.

‘De Doelen’ van De Partij gaan voor alles. We concluderen dus dat Ernst Paul Nas de meest schadelijke man van Nederland is op dit moment, een visie die waarschijnlijk volledig haaks op zijn onrealistische zelfbeeld zal staan. In een Failed State als Nederland zit je opgescheept met bestuurders als Ernst-Paul Nas.

En niet boos worden, want dan staat de politie voor de deur. ‘Nou, wat jij op Facebook schreef’…The Lunatics have taken over the asylum. Slechts vol verbazing kunnen we lachen hoe zulke schadelijke idioten Nederland door het CO2-putje spoelen.

En nogmaals: wind je hierover niet op, wees optimistisch over De Doelen. Want anders sturen Ernst Paul Nas en Sandor Gaastra hun geweldsmonopolie op je af.

8 Replies to “De schadelijkste man van NL heet Ernst-Paul Nas”

  1. Zelfs die 45.000 euro voor verbouwing huis voor transitie is al achterhaald. Wegens de gigantische inflatie en nog te verwachten toename inflatie (inflatie is niks anders dan toename geldhoeveelheid) zal dit over enkele jaren meer in de richting van de 80.000 euro of daaromtrent liggen.

  2. Je kunt nooit meer “slapen” als je Rypke blijft volgen en het boek IMPERIUM USA van Daniele Ganser gelezen hebt. Besteld bij de Blue Tiger.
    Een vertaling in het Engels zit er hopelijk ook aan te komen.

  3. deze “mensen” zijn de grootste vijand van het volk. Ze misbruiken informatie en verdraaien de waarheid ten behoeve van een tomeloze gier naar macht en geld. Hun ego moet gestreeld worden omdat ze eigenlijk onbekwame en onbeduidende nietsnutten zijn. Als God ons mensen wil straffen in goedertierenheid waarom laat Hij deze figuren dan op ons los? Wekt het lijdzaam toezien misschien Zijn boosheid?

  4. Ze hebben half Friesland nu vervuild met een brand in een zogenaamde “duurzaame” zonnedakcentrale. De grond waar de rommel geland is lijkt waardeloos geworden en kun je niks meer mee! Nog een ergere ramp als asbestos…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *