‘Hij gaf hun de landen van de heidenvolken’ (Psalm 105)

De eik waar ik graag mag zitten in de zon

De Psalm van de dag vanuit De Abdij van Langweer is nummer 105. De heilsgeschiedenis wordt herverteld, hoe de Heere zijn verbondsvolk overal begeleidt, hoe Hij als Grote Regisseur de Egyptenaren tegen zijn volk opzet, zodat Hij een excuus heeft om die Egyptenaren met zeven plagen te kwellen. Zo beroerd waren die Egyptenaren toch ook weer niet, zo dacht je dan wel eens…

Hij trof alle eerstgeborenen in hun land,
de eerste vruchten van al hun mannelijke kracht.

Hij leidde hen uit met zilver en goud,
onder hun stammen was niemand die struikelde.

Egypte was blij toen zij wegtrokken,
want angst voor dit volk was op hen gevallen.

Hij spreidde een wolk uit om hen te bedekken
en gaf vuur om de nacht te verlichten.

Zij baden, en Hij deed kwartels komen,
Hij verzadigde hen met hemels brood.

Hij opende een rots en er vloeide water uit,
dat als een rivier door de dorre plaatsen stroomde.

Want Hij dacht aan Zijn heilige woord,
aan Abraham, Zijn dienaar.

Zo leidde Hij Zijn volk uit met vreugde,
Zijn uitverkorenen met gejuich.

Hij gaf hun de landen van de heidenvolken.
Zo namen zij in bezit waarvoor de volken hadden gezwoegd,

opdat zij zich aan Zijn verordeningen zouden houden
en Zijn wetten in acht zouden nemen.

Met name de zin ‘zo namen zij in bezit waarvoor de volken hadden gezwoegd’ komt al met al niet erg sympathiek over. Maar goed, de Bijbel is wat Het Boek is, we hebben ons daar maar bij neer te leggen.

2 Replies to “‘Hij gaf hun de landen van de heidenvolken’ (Psalm 105)”

 1. ‘zo namen zij in bezit waarvoor de volken hadden gezwoegd’. Dit is ons volk ook overkomen. De Bataafse Republiek was vrij en zo ook “den Mensch en den Burger” die een grondwet hadden van henzelf. Dus niet die grondwet VOOR het volk van nu.
  Het Vaticaanse Rijk bestreek half Europa: het groot Duitse Rijk en Frankrijk. Maar het Friese en Bataafse grondgebied was zeker niet van het Vaticaan. En toch heeft het Vaticaan deze grond ‘gegeven’ aan Willem van Oranje, wegens militaire verdienste op Vaticaans terrein. De paus is echter vergeten om de Bataafse Repuibliek te ontmantelen als soevereine natie. Net zoals gebr. Bonaparte dat hadden verzaakt. En ook Hitler was ‘nicht gründlich genug’. We zijn dus nog altijd vrije Bataafse Republikeinen. Alleen met een kletsnatte Stockholmsyndroom.

  Wat ik wel altijd weer sympatiek vind overkomen is het beeld van de wijze waarop Mozes tot God bidt om het hemelse brood, het Manna. Ik zie voor me hoe Mozes op de Sinaïberg omhoog roept:
  “mahna, . . . mahna!” en dan zingt God terug:
  https://youtu.be/GDmCIT73Hgk?t=17

 2. Het is een Psalm en heeft de neiging de daadwerkelijk voorgevallen realiteit iets te ‘verbloemen’. Bijv. het tekstgedeelte ‘Zij baden, en Hij deed kwartels komen, Hij verzadigde hen met hemels brood.’ Als we de geschiedenis kennen herinneren we ons vast wel dat God het volk ‘manna’ uit de hemel gaf. Zoveel dat het ze de strot uitkwam en ze begonnen te mopperen en te klagen over de eenzijdigheid van de aangeboden spijs. Daarna zei God dat Hij ze zo vol met kwartelvlees zou proppen dat ze erin zouden smoren. En hun gulzigheid heeft hen inderdaad flink wat doden opgeleverd.

  Maar de Psalm verteld het ons anders. Mijn realiteit met God is ook veel geschreeuw, ontevredenheid en zo nu en dan flink van gevloek en verwensingen waar de heidenen geen kruimelen van lusten. Dan komt er een goede week later een ‘profeterende oudste’ op je af in een of andere onbekende kerkgemeenschap die namens God zegt ‘Ik heb je verzoek gehoord’….beschamende situaties…

  Ook het ‘Hij gaf hun de landen van de heidenvolken’ laat vermoeden dat ze het op een zilveren schaal kregen aangereikt. Maar de werkelijkheid is dat ze er zeer hard voor hebben moeten vechten. Daarom staat er waarschijnlijk ook achter ‘Zo namen zij in bezit waarvoor de volken hadden gezwoegd, opdat zij zich aan Zijn verordeningen zouden houden en Zijn wetten in acht zouden nemen’.

  Want als de kwartels je tijdens de trip kant en klaar gebraden in de bek vliegen denk je dat God alles voor je doet en je zelf helemaal niets meer hoeft te doen. Gewoon hard knokken en dan God de eer geven. Als jij vecht, terwijl je je aan Zijn verordeningen en wetten houd, geeft God de overwinning. Het zal onder het Nieuwe Verbond/Nieuwe Testament wel niet veel anders zijn denk ik. Maar tegenwoordig staat het volk massaal boven op de berg te bidden, terwijl onder in het dal de leider met zijn staf een vijandelijk leger probeert af te weren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *