Wetenschap is ‘wil tot macht’…

Trudy in De Abdij van Egmond

Op dit zaterdagverhaal nemen we een kijkje in de oudste abdij van Friesland, die van Egmond. De Angelsaksische monnik Adalbert stichtte daar rond 700 het eerste christelijke heiligdom aan de West Friese kust. Hij was collega van Willibrord, de apostel der Friezen die rond 690 bij Katwijk landde.

Monnikenverblijf

Adalbert werd in Egmond begraven. Boven zijn gebeente zou de abdij gebouwd worden.

Die Abdij werd door de Protestanten in de zestiende eeuw verwoest, toen die de macht overnamen. Maar in de periode van de katholieke revival van voor de Tweede Wereld Oorlog (1880-1940) werd die abdij weer herbouwd.

Er zitten nog een paar monniken, en om de monnikspij op te houden verkopen ze Sancti Adalberti bier en kaarsen.

Tegelijk lezen we nu het boek ‘Anno domini 1000, Anno domini 2000’  van Dr. F. de Graaf. Die beschrijft hoe de christenheid naar het jaar 1000 toeleefde als een soort ‘eerste eindtijd’. De kerk was nog niet gescheurd in ‘orthodox’ en katholiek. (1054)

Abdijtuin

Karel de Grote (+814) had als West Romeinse keizer met grof geweld het christelijk geloof verspreid. Zo had hij bijvoorbeeld 5000 Saksen geslacht. Zijn nazaat Otto III zou vervolgens met het naderen van de zonnewende in 999 die bloedschuld van de christenheid willen afwenden.

Otto III was de laatste keizer die het even lukte om eenheid te brengen tussen Rome en Constantinopel, dus West- en Oost Romeins. Dus het christelijk gezag verenigd in 1 keizer.

Hij wist in zijn korte leven, voor hij op zijn 20ste stierf nog grote militaire zeges te behalen tegen zowel de Mohammedanen in Italië als tegen de Slaven (Scythen) om zo het christelijk-Romeinse rijk veilig te stellen.

Graaf Floris 1 ligt er in zijn tombe

Met het naderen van het jaar 1000 vond Otto III het noodzakelijk een soort vergeving af te smeken voor zijn voorganger Karel de Grote. Hij liet het graf in de dom in Aken openen. Hij ging zelfs de tombe binnen om daar te bidden, en Karel te eren.

Die grafschennis zag men vervolgens als aanleiding tot zijn vroege dood. Alsof Otto III zichzelf had geofferd voor het christelijke rijk. Volgens Dr F. De Graaf zou het eerste ‘duizendjarige rijk’ nu volgens de christelijke eschatologie zijn afgerond. Er zou een nieuwe periode komen in de wijze waarop God zich verhoudt tot de wereld.

De natuur zou verder van de ‘bovennatuur’ komen totdat in 2000 de echte eindtijd zou aanbreken.

Toegang Abdijkerk

In het jaar 1000 werd in de Abdij van Cluny ook de eerste aanzet gegeven tot de moderne Westerse wetenschap, die zich ondermeer baseerde op het werk van Islamieten in Spanje. Daarmee kwam de christenheid in aanraking.

De nieuwe wetenschapsbeoefening zou een andere relatie met de natuur en de wereld openleggen, namelijk die van de objectivering.

Dat je naar levende wezens kunt kijken als een ding. Iets dat je ook kunt ontleden, om als een apparaat alle losse onderdeeltjes te bestuderen. Zo door die manier van kijken die door de wetenschapsbeoefening werd geopend, zouden mensen in de volgende duizend jaar steeds afstandelijker tot de natuur gaan staan.

Alleen de ‘wil tot macht’ zou basis zijn van deze manier van kijken, de objectivering. Je wilt dan ergens greep op krijgen. Uiteindelijk zou die kijkwijze ook de weg banen voor de gruwelen van de twintigste eeuw, de totalitaire regimes met hun dodenkampen.

Kortom: de wijze van kijken en denken zou de wereld veranderen, nadat een andere kijk- en denkwijze mogelijk werd door de ‘eerste’ eindtijd: het jaar 1000 anno domini. Het zoenoffer van Jezus was als het ware ‘uitgewerkt’, de kerk en christenheid moesten nu worstelen om een nieuwe verhouding tot God te vinden.

De onvermijdelijke versplintering van kerk en christelijk rijk zou uiteindelijk volgen.

Het gebedsoord is verder vervallen, dan de laatste maal (2008) dat ik de Abdij bezocht

Met het lezen van F. de Graaf kijk je kortom via de bril van christelijke heilsgeschiedenis terug in de tijd.

Zo leer je weer naar de wereld zien op de zelfde wijze als Adalbert en Willibrord deden, en hun tijd- en landgenoot Sint Bede. Dankzij zijn kalenderrekening zou het jaar nul, Anno domini ingevoerd worden. Plots was de tijd gekerstend, en onderdeel van een logische opvolging van bijbelse geschiedenis geworden die moest culmineren in een eindtijd.

Abdij van Egmond

En die eindtijd moeten we dan nu zo ongeveer in zitten.

4 Replies to “Wetenschap is ‘wil tot macht’…”

 1. “het naderen van de zonnewende in 999”

  Nu willen ze bij de zonnewende in 2021 66% gevaccineerd hebben….

  Wat hebben ze toch met die nummers en sterren….

 2. Wie gelooft in een eindtijd, geeft aan die profetie zelf invulling.
  Net zoals het kwaad groeit, naar mate er meer wetten worden gefabriceerd.
  Alles komt met oorzaak en gevolg. Problemen los je op bij de bron. Niet met symptoom bestrijding.

  De wetenschap komt stilaan dichter in de buurt van de schepping van materie. Bijproducten van materie zijn ruimtekromming en tijd beleving. De enige constante factor is de snelheid van het licht.
  Vergelijk Einsteins E=mc². Echter, in deze tijden zal het me jeuken…

  In de historie hebben een hoop grote jongens met macht een stoel naast God. Dat laat zien wat een waardeloos fenomeen macht is, als je het niet kan creëren, maar moet afpakken. Je hebt altijd die eeuwige tweede plaats. Nooit die eerste. Narcisme ‘is a bitch’.
  God schept de mens en de duivel pakt het af als een speeltje. Tot de duivel verveeld is en het in een hoek smijt. Op naar het volgende speeltje, totdat de schepper het zat wordt en zijn schepping gaat voorzien van prikkeldraad, weerhaakjes, antivirus systemen of gewoon bewustzijn en eigen wil.

  Ja, er zal best wel een nieuw tijdperk aanbreken, waarin wetenschap, de macht zal ervaren als hindernis voor feitelijk bewijs. En de mensheid zal de modus gaan bepalen voor de norm van ‘het echte normaal’.

 3. De tekst ‘Iedere dag is bij God als 1000 jaar’ heeft geleid tot allerlei speculaties over tijden, eindtijden en bedelingen. Voortbouwende op de betekenis van het woord ‘dag’ zouden de scheppingsdagen in Genesis dan ook langere perioden van wel vele miljoenen jaren kunnen zijn. Terwijl de tekst alleen maar betekend dat God buiten de tijd staat, daar niet aan onderworpen is daar Hij tijd tot aanzijn heeft geroepen.

  Eindtijd geeft ook al zo veel betekenissen die mensen te pas en te onpas inzetten voor de door hun gewenste uitleg. Volgens mij zegt de Bijbel dat we al vanaf de dood en opstanding van Christus in de ‘eindtijd’ leven. Een uitleg van het verhaal van ‘De Barmhartige Samaritaan’ verdeeld deze ‘eindtijd’ ook al in 2 segmenten van 1000 jaar gesymboliseerd door de 2 muntjes die voor verzorging van de overvallen reiziger zijn bedoeld. De herberg moet dan een beeld van de kerk/gemeente zijn.

  Zou Jezus terugkomen op een wolk zo rond 2033? Heeft de agenda 2020-2030 hier mee te maken. Komt er in deze periode een wereldwijd systeem van het beest waarbij alleen de ‘gemerkten’ kunnen kopen en verkopen? En zijn die 3 jaar tussen 2030 en 2033 de periode van ‘De Grote Verdrukking’?

  Alles is mogelijk. Maar dezelfde soort verhalen gingen ook rond in het jaar 1000. Toen meende men ook dat het ‘einde’ nabij was. Misschien werd toen uitgelegd dat de 2 munten omgerekend een waarde van 500 shekels hadden. Er zit altijd wel iemand met z’n ‘klein kuddeke’ op een berg rond een bepaalde berekening om ‘met z’n allen’ ten hemel opgenomen te worden, via vurige wagens, UFO’s of massale zelfmoord.

  Ik ben benieuwd naar welke nieuwe tijd we door onze EU-technocraten ‘vervoerd’ gaan worden, welke ‘uitverkorenen’ er met hen meegaan en welke achterblijvers/thuisblijvers uit deze nieuwe tijd (ge-ankle)banned zullen worden. Zoals Paulus in jarenlange ‘lockdown’ zat in Rome. Alles aangeleverd per chariot via Knol.rom@ of zoiets.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *