Bizar gewelddadige overval politie op mijn huis (SDG16)

Nou jongens, de koffie staat weer klaar.

Door een nieuwe gewelddadige inval van de politie in De Abdij (studiecentrum voor natuurlijke historie) gistermiddag, is mijn faam als non-crimineel in Langweer hier verder gestegen. Ditmaal was een gast op retraite in De Abdij het doelwit van excessief politiegeweld. Drie agenten eisten toegang voor huiszoeking, eventueel met openbreken van de deur, met als excuus dat mijn tijdelijke gast een kruisboog zou hebben.

Wie door De Staat voor gek is verklaard kan opgepakt worden sinds 2020 en/of van zijn kinderen worden beroofd

Wapenwet als excuus deur open breken
Zo had hulpofficier Edwin Piest op grond van de Wapenwet (artikel 49) een excuus bedacht om mijn woning binnen te treden, (artikel 96). Ik weigerde toegang tot huiszoeking voor wat een gast mee zou hebben gebracht, voor ik de aanleiding, afzender en aard van beschuldigingen onder ogen zou krijgen.

Ook wilde ik niet zonder inmenging van een advocaat dat de politie mijn woning in zou gaan. Een kruisboog kan geen aanleiding tot huiszoeking zijn, dat is een sportwapen. Mijn gast, een goede vriendin houdt net als ik van jacht, sport en martial arts.

Dus regelde de politie mensen die mijn deur zouden openbreken. Tegelijk intimideerden ze mijn gast, sloegen die in de boeien als staatsgevaarlijke gek. En vervolgens kwam de aap uit de mouw. Dat hele kruisboog-gedoe, een legaal overal verkrijgbaar sportwapen voor schietsport, was slechts de juridisch bij elkaar gewinkelde sleutel tot binnendringing.

Ik schijn als gevaarlijk sekteleider bekend te staan

Wet VGGZ, in werking in 2020
Ze wilden mijn gast oppakken op grond van de in 2020 in werking getreden Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wet VGGZ). Toen ik naar buiten kwam om de politie tot rede te manen, een kansloze operatie, pakte de politie mij op (‘haha, je staat nu op de openbare weg, we hebben je’), sloot mij in de boeien, en wierp mij in de politie-auto om daar een half uur te kunnen zweten in de zon.

Toen maakte ik mij pas echt ernstige zorgen. Want mijn gast is hier op retraite om tot rust te komen. Waar beter dan in het mooiste land op aarde, Friesland in De Abdij kun je dan zijn.

De politie sloot haar in de boeien, en zou haar nu naar een gesticht afvoeren. Hoe was dit nu in godesnaam mogelijk?

Het blijkt dat een zus met haar man Jacco van den Brink, waarmee mijn gast in onmin leeft, haar als een paranoïde gek had afgeschilderd. Als iemand die met een kruisboog op de politie wilde inschieten, en die nu onder de gevaarlijke invloed van een sekteleider zou staan, te weten ondergetekende.

Op die wijze werd mijn gast ook door de agente bevraagd, Janna genaamd.

Wie is er hier nu gek?

Mijn gast zou zich inbeelden dat ze Napoleon Bonaparte was, oftewel knettergek zijn.

Omdat Jacco van den Brink goede connecties binnen de politie heeft, kon vervolgens deze overval op mijn woning plaatsvinden met staatsagressie. De politie ondervroeg haar ook nadien steeds over de kwalijke invloed die ondergetekende zou hebben, en of het wel zo goed voor haar was om met mij om te gaan..

Daaruit maken we op dat ze naar artikel 2b van de in 2020 in werking getreden Wet VGGZ handelden:

2b: bedreiging van de veiligheid van betrokkene al dan niet doordat hij onder invloed van een ander raakt;

Wie ECHT gek is, die wil klimaatverandering tegengaan (‘climate action) en daar cursus in doen

Bij elkaar verzonnen leuterverhalen als grond vrijheidsberoving en geweld
Zo kun je dus op basis van ongefundeerde leuterverhalen van iemand die je kwaadaardig gezind is, maar met goede connecties bij de overheid, plots met handboeien in de politie-auto liggen. Waarna een goede vriendin van je als gestoorde in een gesticht wordt gegooid in Leeuwarden.

Daar heb ik haar weer af kunnen halen, omdat artsen ook constateerden dat ze gewoon geestelijk gezond is. Zoals ik dat ook al constateerde, want ik laat niet iemand in mijn huis die echt gek is, zoals iemand met een mondkap op, of een klimaatgekkie die meent dat je klimaatverandering kunt stoppen.

Een prettig gestoorde kunstenares is altijd welkom, dat is hartstikke gezellig.

En even tot rust komen, dat moeten we allemaal wel eens. Dan helpt een gewelddadige arrestatie, handboeien en afvoeren naar een gesticht bepaald niet bij het omlaag brengen van het stressniveau.

Ondergetekende is nu al zo vaak door de politie mishandeld, dat hij er zijn schouders bij ophaalt. Als Trudy de politie ziet, dan zie je haar al onverschillig wegkijken: ‘oh, daar heb je ze alweer’… Als ze hier weer staan, laat de politie dan wat hondenkoekjes mee brengen.

Twee artsen bevestigen: boosaardige verzinsels als grond politiegeweld
Zojuist kwam ter second opinion nog een arts van de GGZ langs, Henk van der Pol die met zijn assistente, een mooie arts van Turkse komaf, tot de zelfde conclusie kwam. Er is geen pathologie. Ook constateerde Van der Pol dat dit had nooit op deze agressieve wijze had mogen gebeuren, en dat wil hij terugkoppelen naar de politie.

Je kon aan Van der Pol merken dat hij ook opinies had, die overeenkomen met de eigen visie over de verruwing en verloedering van de overheid en haar afdeling agressie, zijnde ‘de politie’. Maar daar mocht hij nu niets over zeggen.

Er is dus gewoon een vorm van smaad bedreven tegen mijn persoon, als ‘gevaarlijk sekteleider met kwalijke invloed’. Met mijn buurman vangen we gewoon wat vrienden op, die uit een benauwende omgeving weg willen. Dat schijnt al reden te kunnen zijn om dan op een gegeven moment met wel zes agenten hier te staan, waarbij 1 met een apparaat om mijn deur er uit te breken.

Zo krijg je dus een voorproefje van de Sovjetunie-achtige maatschappij waarin we belanden met zo’n Wet VGGZ.

Dan zijn de NCTV-beschuldigigingen over ‘anti-overheidsentiment’ en ‘complotdenken’ of ‘wappie’ voor wie nog zijn vrijheid en frisse lucht (geen mondmasker) waardeert, als pathologisering van de politieke oppositie ook bepaald niet onschuldig meer.

SDG16: werelddictatuur en je bek houden, mondkap op!

Aanklacht tegen de staat/Edwin Triest
Het betekent dat De Staat je voor gek kan verklaren als je een andere opvatting hebt, en dat ze je vervolgens in een gesticht kunnen gooien. Of dat ze de jeugdzorgmaffia op je af sturen kunnen, je kinderen van je afpakken omdat je bijvoorbeeld actief bent voor groeperingen die De Staat onwelgevallig zijn.

Het kan geen toeval zijn dat deze wet op 2020 in werking trad. Wat is Nederland een eng land geworden. Ik wil graag een onderbouwde aanklacht tegen Edwin Triest indienen, de aanstichter en graag weten hoe het kan dat iemand met ongefundeerde leuterverhalen als aanleiding zo maar een gast van mij in een gesticht mag gooien.

Dus dat men met loze beschuldigingen van een boos familielid (een zus), zomaar iemand mag mishandelen en van de vrijheid beroven. Wie is er hier nu echt gek geworden?!! Enkele agenten van het bureau in Joure waren wel normaal. Die worden nu ge/misbruikt voor zulke oefeningen in demonisering van Interessante Tijden.

De Wet VGGZ past in SDG16 van de 2030 Agenda: Oorlog tegen de eigen bevolking. Een ‘deskundige’ in dienst van De Staat bepaalt of jij (geestelijk) gezond bent of opgesloten moet worden.

13 Replies to “Bizar gewelddadige overval politie op mijn huis (SDG16)”

 1. Dit is wat ik bedoel met ‘gedwongen toe te zien’ uit mijn vorige commentaar.
  Het gaat voorbij aan absoluut despotisme. Ik realiseer me wederom hoe gemakkelijk ik het heb in vergelijk met andere mensen. Ik heb geen bezittingen meer, maar alleen het beheer. En dat is lastig afpakken zolang dat niet aan een naam is gekoppeld.
  Van die zieltogende kankergezwellen van de overheid heb ik geen last meer. Maar steeds meer last heb ik van het machteloos moeten toezien hoe mijn medemensen worden vermalen door idiote conformisten.
  Ik zal gods wetten eerbiedigen: niet doden, niet stelen en niet dwingen.
  Maar het wordt steeds moeilijker om geen verdediginswapens te ontwikkelen, want we worden steeds vaker gedwongen om te dulden, zoals in art. 365 SR, 284 SR.
  Nu wordt dus ook ‘bij wet’ [statuten en huisregels van de corporatie Ned.] inbreuk gemaakt op jouw prive levenssfeer, zoals in art. 285b SR.

  Willen de agenten misschien ook verzachtende omstandigheden in hun koffie? En een koekje van eigen deeg d’r bij?

  1. “gij zult niet moorden”, doden is iets anders. Als er uit nood gehandeld moet worden ten behoeve van zelfverdediging is doden dus toegestaan en ook geen zonde.
   Volgens bisschop Muskens mag een arm mens zelfs een brood stelen. Verder lezend in de Schrift staat dat we de hongerige moeten voeden dus geef ik een brood

   1. Er is slechts een enkele reden om te doden uit zelfverdediging; noodweer exces. Dit is een door de mens beredeneerde logica in art. 41 SR.
    Wat God volgens de tig keer herschreven bijbel bedoelde is dat je niet mag doden. Punt uit.
    Praktisch en logisch betekent dat ook dat je jezelf niet mag laten doden op een zinloze manier, zonder ook maar een donder te geven om jezelf als een schepping van God.
    Logica dicteert dan; Gij zult niet dood laten gaan.
    En dan zie je die logica wanneer je in september 4 ton peren uit eigen tuin kunt verdelen aan anderen, die zelf onmogelijk op te eten zijn. Als je die laat verrotten uit hebzucht, dan ben je in zonde.

 2. De wettelijke mogelijkheid om iemand gedwongen te laten opnemen bestaat al heel lang.
  De voorwaarde is dat iemand een gevaar voor zichzelf of voor anderen moet zijn
  (allebei mag ook) en dat is, bij mijn weten, niet veranderd in de ‘nieuwe’ aangepaste wet.

  Veel sterkte en rust gewenst voor je goede vriendin.

  1. Van tijd tot tijd neem ik mezelf, gedwongen door mezelf, op in mijn eigen huis.
   De beste bescherming tegen de gekken van een nieuw nrormaaL.
   Daarnaast heb je dan ff de tijd je te beraden op het helpen van andere gekken
   als Rutte, Kaag, Schwab, Hoekstra en Maxima in een buitenaards paradijs.

  2. Voorheen kon alleen een burgemeester in uiterst geval iemand laten opnemen in overleg met ‘kundige’ specialisten. En dan nog met instemming van de patient of diens familie. Nu kan ieder eenvormige [uniform] idiote conformist verklaren dat iemand ‘verward’ is en worden opgesloten en worden platgespoten. Als je dan inderdaad gek reageert, dan kunnen ze zeggen: “zie je wel, zo gek als een deur”.
   Psychiatrie is nog steeds geen exacte wetenschap.

   1. Het is wel bekend dat de bedenkers van DSM IV of V ondertussen al denk ik, ieder jaar bijeenkomen om te kijken wat er nog meer te verzinnen is aan ziektebeelden en deze kunnen toevoegen aan hun ‘bijbel’. Zelf heb ik deze kolder buiten de deur weten te houden maar vele van mijn ‘soort-genoten’ zitten nu met allerlei ‘labels’ en een GGZ-dossier. Soms worden ze richten een bepaalde erkendheid ‘toe-gelult’ opdat men dat via PDD-NOS of anders, betere (= gesubsidieerde/zorgdekkende) hulp kan geven. Als je gewoon begaafd of hoogbegaafd bent en je heb specifieke problematiek daar rondom, dan krijg je daar alleen hulp via een bewuste mis-diagnose. Het is daar echt een ‘gekkenhuis’.

    Heb nog een andere ‘Chi’ gevonden….link beneden.

 3. Er zijn ook heel veel Christenen die geloven dat ze worden ‘opgenomen’. Het schijnt hier op aarde zo’n ‘gekkenhuis’ te worden, waarbij de patiënten van ‘de nieuwe inrichting’ (nieuwe wereld orde) wereldheerschappij gaan voeren, dat de hemels Vader zijn Zoon zal sturen om de ‘oud-normale mens’, die nog een relatie met God onderhoud hiermee toetsende zijn ‘handel en wandel’, hier vandaan te nemen, via Holy Ghost Airways waarschijnlijk, en tot Hem te roepen. Deze ‘opname’ wordt de ‘rapture’ genoemd. Nou, neem mij maar snel op dan. Zoals Elia in een vurige wagen, maar een brandende auto is goed: https://www.youtube.com/watch?v=0uVdBpz5syM&t=5s

  Schandalig hoe met tegenwoordig allerlei zaken bij elkaar punnikt, gelijk een Erich von Däniken, om een ‘geloofwaardig’ verhaal bij elkaar te ‘feiten’ teneinde mensen te beschadigen dan wel te terroriseren. Meestal noem ik dit soort acties ‘gelegaliseerde criminaliteit’. Ik maak onderscheid in ‘legale’ en ‘illegale’ criminaliteit. Ik denk dat de meeste burgers zo langzamerhand meer last van bewapende overheidsorganisaties hebben dan van bewapende bendes ‘etnische minderheden’. De burger is meer ongerust over het optreden of uitrijden van plaatselijke gestationeerde dienders dan over het lokale chapter van de ‘Black Sheep’ of ‘Nomads’.

  Hun gedrag wordt hoe langer hoe meer bizar en de grenzen van normale omgang tussen burger en overheidsdienst wordt door hen steeds vaker overschreden. Al het menselijke is weg, er zijn alleen nog maar agenda’s en protocollen. Mensen met rugklachten raken half invalide door politie die zich glimlachend aan hun nieuwe protocollen mag houden. Er zitten geen echte mannen meer bij de politie, er zijn geen vaders meer met verantwoordelijkheidsgevoel. Het lijkt wel of er alleen maar ‘jongens’ en ‘meiden’ zitten die graag om wat voor reden dan ook maar ‘in actie willen komen’. Ik zwijg verder maar liever, ik heb zelf genoeg meegemaakt met dit geslacht.

 4. Als de bilderberg-schwab-gates-criminelen blijkbaar het recht hebben op het vermoorden van miljarden. Dan is in de weegschaal van vrouwe Justitia het vermoorden van een klein clubje psychop
  aten een weloverwogen rechtvaardige daad!

  Stof tot nadenken en verspreiden als een goedaardig virus!

  onno

 5. Ik denk ondertussen (zal niet direkt werken op moment van arrestatie) dat het niet verkeerd is om uit preventie een persoonlijk psychiatrisch rapport te kunnen overleggen. Geeft men zo n rapport in handen van een vertrouweling (bv. familielid), dan kan diegene direkt juridische stappen nemen na een arrestatie. Maar het is wel weer goed duidelijk geworden. Rypke ligt zwaar onder vuur. En natuurlijk niet alleen Rypke. BPOC2020 is ook al even verwijderd geweest van You Tube. Pieter Kuit ondernam direkt actie door te dreigen met een proces. En zie daar. BPOC is (zolang het mag duren) weer terug op You Tube. Het bleek overigens dat de overheid nauw betrokken was bij deze actie. Ze beginnen hem aardig te knijpen nu 80 (!) politieklokkeluiders deze maand (compleet met indentiteit) in de openbaarheid treden. En ik zou zeggen: Steun Rypke! Gaan we weer koffiedrinken met mekaar? Nu in Leeuwarden. Hopelijk tot ziens!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *