…’vult het slagveld met dode lichamen’ (Psalm 110)

Dodenakkertje Derde Slag bij Ieper (1917)

De Psalm van de Dag vanuit De Abdij is nummer 110. Die kun je heel geestelijk lezen in de zin van ‘geestelijke strijd’ maar je kunt er ook een militaire draai aan geven. Zoals de Romeinen Mars hadden als oorlogsgod, en de Grieken Ares, zo hadden de Joden JHWH als oorlogsgod, vertaald als De Heere in de Bijbel, een god die het slagveld vult met dode lichamen:

De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken:
Zit aan Mijn rechterhand,
totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben
tot een voetbank voor Uw voeten.

Toen we het Bijbelboek Richteren lazen bij de zondagspreken zag je ook dat militair succes of juist verlies een teken van God was. Dat is logisch, want je doodsvijanden zijn als godsoordeel. Als je wint heb je het land van je vijanden en je eigen leven, verlies je dan ben je dood en ben je het land kwijt waar je woont.

Checkpoint Jericho: De Zionistische vlag verbeeldt een territoriale claim op ‘Lebensraum’ tussen Eufraat en de Nijl

De Davidster tussen twee blauwe lijnen van de vlag van Israel is ook een territoriale aanspraak, namelijk dat alle land tussen de Nijl en Eufraat aan Israel behoort:

De Heere is aan Uw rechterhand,
Hij verplettert koningen op de dag van Zijn toorn.

Hij spreekt recht onder de heidenvolken,
vult het slagveld met dode lichamen
en verplettert hem die het hoofd is over een groot land.

Hij drinkt onderweg uit de beek,
daarom heft Hij Zijn hoofd omhoog.

Die Davidster is natuurlijk de samensmelting van een driehoek omhoog (mannetje) en driehoek omlaag (vrouwtje). Dus zowel het mannelijke als het vrouwelijke. Wat de suggestie wekt, dat De Heere niet alleen is.

Vergeestelijking van strijd lijkt mij een typisch christelijk dingetje. Via de incarnatie in Jezus Christus is God dan veranderd van aard tot God de Vader, en later de heilige drievuldigheid van het Concilie van Nicea (314), Vader-Zoon-Heilige Geest. De katholieken zouden na 1054 (schisma) de idee aanhangen dat de Heilige Geest uit de Vader voortkomt, EN uit De Zoon.

De orthodoxen bleven bij Nicea, de Heilige Geest (in de evangelien onder andere gepresenteerd als een duif) komt voort uit de Vader, niet de zoon.

One Reply to “…’vult het slagveld met dode lichamen’ (Psalm 110)”

  1. Hallo Rypke

    De strijd in de Bijbel moet je inderdaad niet vergeestelijken. De strijd is om vierkante kilometers grondgebied, de koningen en de volken.
    Ik weet niet goed hoe je het Joodse ‘lebensraum’ invult, het klinkt alsof je de westelijke Jordaanoever door Joden bezet gebied noemt… maar het lijkt me dat jij je hebt verdiept in de onstaansgeschiedenis, de (geschonden) verdragen en al niet meer van het moderne Israël…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *