‘Hij zal voor geen kwaad gerucht vrezen’ (Psalm 112)

Zalige Zadeldak Hogebeintum

De Psalm van de dag vanuit De Abdij van Langweer is nummer 112, het alarmnummer. Na gisteren bij vrienden te eten, echte liefdevolle christenen met (b)engeltjes van kinderen, zien we hier een lofzang op oprechtheid. Hoeveel meer zegt een liefdevolle houding of God werkt in mensen, dan allerlei spitsvondig geOH. We zijn niet van steen en ook niet onfeilbaar, in tegendeel, maar we kennen het verlangen naar God’s heil en rechtvaardigheid en dat Hij ook het kwade ten goede zal gebruiken. Zonde moffel je niet weg, maar je buigt wat je verkeerd deed ten goede in gebed.

Welzalig de man die de HEERE vreest, aleph
die grote vreugde vindt in Zijn geboden. beth

Zijn nageslacht zal machtig zijn op aarde, gimel
het geslacht van de oprechten zal gezegend worden.daleth

In zijn huis zal bezit en rijkdom zijn, he
zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand.waw

Voor de oprechten gaat het licht op in de duisternis.zain
Hij is genadig en barmhartig en rechtvaardig.cheth

Rijke aardappeloogst Hogebeintum

Wat vinden lezers van de observatie dat al die prachtige zadeldakkerken op de terpen maar wat leeg wegteren als musea. Is er geen animo onder mijn volgers om bijvoorbeeld in de kerk van Hogebeintum, het Friese Isle of Avalon een maandelijkse eredienst op touw te zetten.

Een zo kaal mogelijke en simpele dienst, met een Psalm, een preek, samenzang en meditatief stil moment met elkaar in de eigen christelijke traditie. En dan samen eten en drinken.

Daar zit alles al in dat je in geestelijke zin nodig hebt. De Psalm vervolgt:

Goed gaat het een man die zich ontfermt en uitleent, teth
hij behartigt zijn zaken volgens het recht.jod

Voorzeker, hij zal voor eeuwig niet wankelen, kaph
de rechtvaardige zal eeuwig in gedachtenis blijven.lamed

Hij zal voor geen kwaad gerucht vrezen, mem
zijn hart is standvastig, hij vertrouwt op de HEERE. nun

Zijn hart wordt ondersteund, hij zal niet bevreesd zijn, samech
totdat hij de val van zijn tegenstanders ziet. ain

Hij deelt mild uit, hij geeft aan de armen, pe
zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand, tsade
zijn hoorn zal met eer opgeheven worden. koph

De goddeloze zal het zien en toornig worden, resj
knarsetandend zal hij wegteren. sjin
Wat de goddelozen verlangen, zal vergaan

 

One Reply to “‘Hij zal voor geen kwaad gerucht vrezen’ (Psalm 112)”

  1. Kaal en simpel zie ik iedere morgen in de scheerspiegel. Ik doe de collecte wel. Wie speelt er orgel? Ik had een mondharp…alleen…die is me ontnomen vanwege verwondingen op de eerste rij. De stukken tandsteen ketsten tegen de leesbrillen van onze oudsten.

    Is het in het Fries? Of in de taal van de ‘bezetter’…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *