Voorzitter rechtbank Leeuwarden dedain Friese taal…

Kneppelfreed

Vandaag bij de rechtbank in Leeuwarden bepleitte Gerard Spong vrijspraak van strafvervolging (artikel 9a) voor ‘bedreiging’ van Bouwe de Boer, de ambtenaar die privaat gewin voor VNO-NCW-Noord-bedrijven faciliteert op publieke kosten uit naam van CO2. Drie rechters stelden sturende vragen alsof ze zelf de rol van de officier van justitie innamen.

Op vrijdag 18 juni om 10:45 is het zover :Hoger Beroep

De voorzitster, een import-mevrouw van D66 (of erger) moest nog speciaal vermelden hoeveel moeite de Friese taal haar kostte, zodat ze Vierstrastrjitte (mijn adres) niet kon uitspreken. ‘Ooh ik struikel zo over die strastrjitte‘, waarmee ze aangaf dat ze geen enkele moeite wenst te doen om in Friesland te integreren.

Wij dienen ons maar bij D66-import aan te passen.

Zaailand gisteren met Facebookster Jolande

Ik heb haar gezegd dat de Friese taal heel mooi kan zijn. Haar arrogante houding ten opzichte van het Fries is extra gênant, omdat bij de ingang van de rechtbank een tegeltje ‘Praet mar Frysk’ hangt.

Een pleidooi om eigen Friese rechters aan te stellen is zo van meer krediet voorzien, Friezen met de eigen mentaliteit. En niet dat arrogante linkse/vooringenomen importvolkje.

Er zijn al ‘fan’-spelden in omloop waarin ik als een soort Joodse Rabbi ben afgebeeld

We hebben de gehele zitting op band opgenomen, zodat je zelf de passage terug kunt luisteren. Spong zijn betoog was professioneel, dat zullen we nog integraal bespreken.

Belangrijker was dat tenminste 20 volgers van Interessante Tijden kwamen opdagen voor morele support, waaronder ook mijn vader.

Diens vader Wybe citeerde ik voor de Dokkumer verwensing ‘Fut Doadskoppe’ ( = ‘val dood’, krijg de kolere) die de D66-import/’Rechtbank’ letterlijk wenste te interpreteren als doodsbedreiging. Omdat ze de Friese taal en haar nuances weigeren eigen te maken, en omdat er een ‘strafbaar feit’ gecreëerd moet worden om deze website aan te kunnen pakken.

Een andere opvallende vingerwijzing van de mevrouw van D66-of-erger; ze visten naar het verdienmodel rond Interessante Tijden, en maakten opmerkingen hoeveel schade ze mij zouden berokkenen wanneer deze website uit de lucht gehaald zou worden van staatswege.

Dat men er dus op uit is om mij aan een strafblad te helpen en dat rechters alles behalve neutraal zijn, is een onderbouwd vermoeden dat vanmiddag van meer krediet werd voorzien. De uitspraak volgt op 2 juli.

3 Replies to “Voorzitter rechtbank Leeuwarden dedain Friese taal…”

 1. Broeder,
  Van rechters, aangesteld door het Ministerie van Agressie/Assumptie, is weinig goeds te verwachten, behalve als je naam eindigt op akwasie. Zoals in Jesaja valt te lezen:
  Jes.5-20 Wee dengenen, die het kwade goed heten, en het goede kwaad; die duisternis tot licht stellen, en het licht tot duisternis; die het bittere tot zoet stellen, en het zoete tot bitterheid!

  Zij, rechters, ambtenaren, overheidsdienaars en bewindspersonen zullen zich een keer moeten verantwoorden en gestraft worden. Uiteindelijk zal het recht zegevieren bij Zijn Komst!

  Sterkte broeder! Je bent in mijn gedachten en gebeden.

  Lieve groet!

 2. Overal zitten van dat soort meisjes is me wel vaker opgevallen. Je kunt gewoon aan de uitspraak en motivering op toegezonden stukken al zien dat het om een vrouwtje gaat. Er is vaak geen enkele logica in te vinden. Maar zo nu en dan lees je een zinnig stuk tekst en weet je dat er toch nog ergens een echte man zit met gezond verstand en intelligentie in z’n kop. Persoonlijk vermoed ik dat veel van die meisjes via een HBO-propedeuse de rechtenstudie zijn binnengekomen. Via Noordelijke Hogeschool Toeristenopleiding of zo.

  In ieder geval, ik ben benieuwd naar het verslag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *