‘Loof de Heere alle heidenvolken’ (Psalm 117)

Alde Toer

De Psalm van de dag uit De Abdij van Langweer aan de voor D66-importmevrouwen/rechters onuitsprekelijke straatnaam is nummer 117. Hier is de Psalmist wel zo kort van stof, dat je twee dingen kunt doen. Er eindeloos over uitweiden, zodat je als ware theoloog van een zo klein mogelijk stukje tekst een zo lang mogelijke toespraak maakt.

Maar je kunt de Psalm ook gewoon laten zoals die is, een korte oproep aan iedereen die niet in God wil geloven om dat vooral wel te doen. Kiezen voor een moreel universum, niet gevangen zitten in een materialistisch wereldbeeld dat valselijk voor ‘wetenschappelijk’ door moet gaan. (Ge)loven is vertrouwen, niet ‘het voor waar aannemen van onzin’, maar een Ja zonder maar tegen Het Leven en de Schepper daarvan:

Loof de HEERE, alle heidenvolken;
prijs Hem, alle natiën.

Want Zijn goedertierenheid is machtig over ons;
de trouw van de HEERE is voor eeuwig.

Dat werd tenminste 2500 jaar geleden opgeschreven, en nu zijn er wereldwijd miljarden mensen die dat doen. Ook nu in Westerse landen als Nederland de meeste Middeleeuwse kerken tot toeristische musea zijn verworden.

One Reply to “‘Loof de Heere alle heidenvolken’ (Psalm 117)”

 1. Jesaja 10:1-3 😊
  Wee degenen die schadelijke voorschriften maken,

  die steeds onderdrukkende geboden opstellen

   om de rechtszaak van de armen te negeren,

  om de zwakken van het volk het recht te ontzeggen.

  Ze buiten weduwen uit

  en beroven vaderloze kinderen!

   Wat zullen jullie doen op de dag van de afrekening,

  als de vernietiging van ver komt?

  Naar wie zullen jullie vluchten voor hulp

  en waar zullen jullie je rijkdom achterlaten?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *