‘Sander Dekker’-wet ruimt oppositie 2030 Agenda op (SDG16)

Sander Dekker, van de Vijanden van Vrijheid en Democratie (VVD)

Met een afgelopen vrijdag in de Eerste Kamer besproken ‘wet op verruiming aanpak rechtspersonen’, ingediend door Sander Dekker (VVD) op 18 september 2019 die de Tweede Kamer al op 13 oktober 2020 aannam, kan hun overheid ook buiten het strafrecht om alle stichtingen verbieden die door hun leugenachtige en corrupte overheid als ‘ondermijnend’ of ‘radicaal’ gekwalificeerd worden.

Wanneer hun overheid mensen wil oppakken die ‘de democratische rechtstaat willen afschaffen’, dan moeten ze dus de politieke partijen in de Tweede Kamer oppakken die voor bijvoorbeeld de Klimaatwet stemden, die halvering van vrijheid en halvering van grondrechten voor 2030 behelst. Ook de partijen die voor de avondklok stemden moeten opgepakt worden, wanneer de overheid haar eigen wetten eerlijk zou interpreteren.

Alles dat de staat/Oligarchie niet zint verbieden…

‘klaarblijkelijk dreigt te leiden tot’ = strafbaar
Het Artikel 1 van die wet is zo ruim geformuleerd, dat ook iets dat ‘klaarblijkelijk dreigt te leiden tot’ voor even ruim interpreteerbare begrippen als ‘nationale veiligheid’ al een verbod kan opleveren van je bedrijf, stichting, uitgeverij of andere rechtspersoon:

In ieder geval in strijd met de openbare orde is het doel dat of de werkzaamheid die leidt of klaarblijkelijk dreigt te leiden tot een bedreiging van de nationale veiligheid of de internationale rechtsorde of tot de ontwrichting van de democratische rechtsstaat of het openbaar gezag.

Wiens openbare orde wordt door wat bedreigd? Wat bedoelt men met ‘internationale rechtsorde’ anders dan dat Nederland nog meer aan de leiband zal lopen van Mr Global, de transfer van nationale beslissingsmacht naar internationale instituties buiten democratische controle om.

Ruime formulering maakt onbeperkte willekeur mogelijk

En wat is er na de coronamaatregelen nog over van de ‘democratische rechtstaat’ , die het Ministerie van Veiligheid immers zelf afschaft met een Avondklok en ‘verbod op vertoeven in de openbare ruimte’ . Wie heeft hier nu de menselijke waardigheid op ernstige wijze geschonden, door gedwongen PCR-testen bij kinderen op te leggen? Wie creeert hier nu een medisch Apartheidsregime?

De zeer ruime formuleringen en vage definities duiden op een onbeperkte volmacht, oftewel, een totalitaire (linkse) staat:

In strijd met de openbare orde wordt vermoed te zijn het doel dat of de werkzaamheid die leidt of klaarblijkelijk dreigt te leiden tot aantasting van de menselijke waardigheid, geweld of het aanzetten tot haat of discriminatie.

Wat ik verder meen te lezen, is dat De Staat na verbodenverklaring ook je banktegoeden meteen kan afpakken, door bij de rechter een faillissement af te kondigen.

Meteen de rechtspersoon kunnen plunderen

Alle oppositie opruimen
Wat de praktijk hierbij zal inhouden: de afschaffing van rechtszekerheid voor iedereen, met een andere visie dan de aantoonbaar liegende overheid op alle dossiers waar je enige kennis van zaken hebt, van de CO2-zwendel tot de mkb-verwoestende coronamaatregelen. Dus dat ook clubs die tegen windmolens protesteren als Tegenwind in Groningen eerst tot ‘terrorist’ worden bestempeld, en vervolgens tot verboden organisatie verklaard.

Omdat hun leugenachtige corrupte overheid nog maar 1 geluid toestaat: samen voor ‘de doelen’.

De meest ondermijnende organisatie is nu de door de UBOs (bovenbazen grootbedrijf), lobbyisten en ngo’s gecontroleerde overheid, die privaat belang behartigt op publieke kosten. ‘Ondermijning’ is een PR-kreet om alles dat de overheid niet zint op 1 hoop te gooien.

Moeten wij deze leugenachtige corrupte overheid nog 1 seconde serieus nemen?

De term is afkomstig uit de burelen van de Procureurs Generaal van het Openbaar Ministerie (Gerrit van der Burg), aangestuurd door het Ministerie van Veiligheid, samen met de recent ingestelde regioburgemeesters van nieuwe ‘veiligheidsregio’s’. Van gezondheid en veiligheid heb je in een totalitaire heilstaat nooit genoeg.

In Amerika is op gelijke wijze de bestorming van het Witte Huis aangegrepen om het ‘preventief ingrijpen’ in civiele organisaties tot nieuwe wet om te zetten. Dus dat gebeurt hier nu ook, mede met dank aan de gevallen engel van de SGP, Kees van der Staaij.

Hoewel bijvoorbeeld senator Boris Dittrich tegenover Huig Plug schermt met ‘motorclubs als de Hells Angels’ is de wet daar niet voor bedoeld.

Want die konden al verboden worden bij bewezen strafrechtelijke overtredingen. Hier gaat het om de RIEC-strategie en het team ‘ondermijning’, het preventief aanpakken van alle rechtspersonen die een effectieve oppositie voor de Eenpartijstaat kunnen zijn met haar 17 Sustainable Development Goals (SDG’s)

De 2030 Agenda bij de VNG

We citeren hier de VNG, 1 van de uitvoerders van de 2030 Agenda:

Dit voorstel voegt in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de mogelijkheden toe om te komen tot een verbod op radicale organisaties die tot doel hebben om de democratische rechtsstaat omver te werpen of af te schaffen. (De Tweede Kamer schafte zelf die rechtstaat al af RZ)

Hiermee wil de regering radicale of extremistische organisaties waarvan het doel of de activiteiten in strijd zijn met de openbare orde, stevig aanpakken.

Aangenomen op 13 oktober 2020 door de Tweede Kamer.De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) heeft op 2 maart 2021 het eindverslag uitgebracht. De plenaire behandeling vindt gezamenlijk plaats met wetsvoorstel Initiatiefwetsvoorstel bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties (35 079). De plenaire behandeling vindt plaats op 1 juni 2021.

SDG16: werelddictatuur en je bek houden, mondkap op!

Dit betekent dat een door de NCTV gedemoniseerde uitgeverij als De Blauwe Tijger ook zonder strafrechtelijke overtredingen verboden zou kunnen worden. Oftewel, Nederland is geen veilig land meer maar Noord Korea aan de Noordzee. Een links-totalitaire heilstaat, waar mensen als ondergetekende via de creatie van ‘strafbare feiten’ via hun overheid en hun rechters worden gecriminaliseerd en vervolgens opgepakt.

Niet voor niets heet deze website dan ook al 4 jaar Interessante Tijden. Dat zijn het.

2 Replies to “‘Sander Dekker’-wet ruimt oppositie 2030 Agenda op (SDG16)”

 1. Dat de overheid is verworden tot een zichzelf verstikkend kankergezwel, wordt steeds duidelijker zichtbaar. In de schreeuw om meer voeding verliest zij iedere geloofwaardigheid bij het volk. De Kamer van Koophandel was altijd al het doorgeefluik naar de Belastingdienst.
  De overheid dwingt d.m.v. gerechterlijke ontbinding van KvK inschrijvingen, de mensen om ‘ondergronds’ te gaan. Wij kunnen als mens immers zonder KvK zelf handelen onder onze familienaam. Zoals de geloofwaardigheid van de politiek overeenkomt met de geloofwaardigheid van de banken, blijft er niet veel over van de trilateraal onafscheidelijke machten om de samenleving uit te zuigen.
  De fundamenten liggen immers altijd ondergronds. Nu gaat JUIST het grote ondermijnen beginnen. Dat kan je niet meer dicht timmeren met kinderachtige wetjes die slechts betrekking hebben op zakelijk handelen. De natiestaat is zelf ook maar een corporatie of rechtspersoon met statuten en [huis-]regels.
  Alleen personen dienen zich daaraan te houden, als ze zich niet bewust zijn van hun menselijkheid.
  Voor ons als mens tellen die niet als wetten. Wij hebben slechts drie wetten van God:
  Niet doden
  Niet stelen
  Niet dwingen
  [en de rest in overeenstemming van wilsverklaring; ofwel contract]
  En wat doet de staat?

 2. In Frankrijk:

  De gedachtepolitie van Frankrijk is super-actief en treedt meedogenloos tegen dissidenten van de politieke correctheid op. Na de schandalige ontbinding van de Génération Identitaire door de Franse machthebbers is nu Thaïs d´Escufon , de woordvoerster van de jongerenbeweging, aan de beurt om slachtoffer te worden van de wraakzucht van een ideologisch gekleurde justitie.

  De studente uit Toulouse en een andere activist van de Génération Identitaire, Jérémie Piano, werden woensdag tot vier maanden gevangenisstraf en een boete van € 4000,- veroordeeld, omdat zij video´s van “de “anti-migranten”-actie gepubliceerd hadden, die zij met hun kameraden op 20 januari in de Pyreneeën aan de Spaanse grens hadden uitgevoerd.
  Zie:
  https://ejbron.wordpress.com/2021/06/21/woordvoerster-van-generation-identitaire-thais-descufon-veroordeeld-tot-voorwaardelijke-gevangenisstraf/#more-274369

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *