‘Het hof (vriendjes klimaatmaffia) acht bedreiging bewezen’

Trudy op landgoed Zonheuvel, SDG House bij Doorn

Fans van Interessante Tijden startten een sponsoractie via Doneerdoel.nl om mij uit de juridische onkosten te helpen. Reeds 7500 euro kostte Gerard Spong, 500 euro per uur ex BTW inclusief kantoorkosten (6%) en BTW (21%), en hij slaagde niet om mij vrijgesproken te krijgen voor ‘bedreiging’.

Dat blijkt uit het vonnis van vrijdag 2 juli, HIER te downloaden. Voor dat geld had hij er best meer uit kunnen slepen. Waar Spong nu vrijspraak van strafvervolging (artikel 9 a) bepleitte, maar er dus niet in slaagde ‘bedreiging’ onbewezen verklaard te krijgen.

Dat was nu juist de reden voor de investering, want anders heeft hun leugenachtige corrupte overheid een ‘feit’ om mij verder te criminaliseren. 

Via doneerdoel.nl kun je mij steunen in de juridische strijd tegen de klimaatmaffia, dankzij sympathisanten Interessante Tijden

Wij van D66-eend, steunen D66-eend
Wel zette het hof onder voorzitterschap van Mevrouw Fuhler van D66/de rechtbank Noord Nederland de strafoplegging door de Politierechter om in een voorwaardelijke boete met proeftijd van 1 jaar. Een mede-argument voor straf-afzwakking is dat ik met de gewelddadige arrestatie op 30 januari 2020 al een soort lesje geleerd zou hebben.

Zo staat het er niet woordelijk, maar tussen de regels is dat wel de argumentatie.

Men acht bedreiging bewezen, terwijl ik de aantoonbaar corrupte ambtenaar Bouwe de Boer niet bedreigd heb, de lobbyist voor de provinciale klimaatmaffia.

Hooguit bedreig ik met mijn schrijven en onderzoek de belangen van de provinciale klimaatmaffia van de VNO-NCW-noord in groen vernis (Fossielfraai Fryslaan), waarvoor Bouwe de Boer de publiek betaalde lobbyist is, wat hij ‘kwartiermaker’ noemt (een publiek betaalde drammer voor privaat gewin voor de klimaatmaffia).

De gewraakte afbeelding uit het strafdossier, van de Bullshitdetector in actie bij bevriende boeren

Niet ik maar Bouwe de Boer verdient strafblad
Bouwe de Boer- woonachtig aan de Kanadeeskestrjitte 13 in Akkrum- is nu 1 van de meest schadelijke oplichters in overheidsdienst in Friesland, onze regionale Ruud Koornstra/Urgenda, die met de Regionale Energie Sabotage (RES) onze energierekeningen helpt verdubbelen voor 2030, het Friese landschap helpt molesteren en het net helpt destabiliseren met grote kans op blackouts (dankzij de wiebelstroom)

Het namen en shamen van zulke schadelijke mensen- gezien vanuit publiek belang en ecologisch belang- in publieke dienst is de taak van een journalist en columnist.

Als linkse mensen met hun media dat WEL mogen doen, (hoe vaak is Baudet al bedreigd en met nazi’s vergeleken..), moet voor rechtschapen mensen, dus oppositie van D66 en haar geestverwanten bij hun overheid de zelfde mogelijkheid bestaan, gelet ook op de jurisprudentie die Spong aanhaalde.

Je mag de klimaatmaffia niet in de weg zitten

Denk enkel aan wat Rapper Akwasi zich wel kon permitteren aan ‘woordkunst’. Dus waarom zou Friese woordkunst dan ‘bedreiging’ zijn, waar ‘justitie’ nu al voor tonnen euro’s onkosten maakte om mij maar aan een strafblad te helpen. D66/het hof schrijft;

Verdachte heeft de tenlastegelegde woorden bedacht, deze ‘op papier’ gezet, een foto gemaakt waarvoor hij bewust een dreigende pose heeft aangenomen, deze voorzien van een grimmig onderschrift en deze foto en de uitlatingen als onderdeel van een artikel op zijn website geplaatst.

Daarmee kan niet gezegd worden dat verdachte in een opwelling heeft gehandeld. Dit duidt juist op een weloverwogen beslissing.

Supporters bij de rechtbank

Foto niet voor dit artikel genomen
Dat van foto is feitelijk onjuist, en dat kunnen die D66’ers/rechters weten want dat heb ik ook in mijn verklaring verteld. Die foto was in geheel andere context gemaakt, reeds geplaatst op 22 april 2019 bij bevriende boeren waar ik als ‘Bullshitdetector’ poseerde, iemand die onwaarheden van de milieumaffia demonteert, en goede van slechte wetenschap leert onderscheiden.

Het originele bijschrift luidde aldus:

Met het originele bijschrift van 22 april 2019

Het onderschrift was slechts aangepast, moet ik mevrouw D66 uitleggen hoe WordPress werkt? En zoals ik al stelde: met taal, die ik bij meer eindredactie zou schrappen: dat heeft zo’n jongen toch niet nodig. Too much. Een Riek tussen de ribben van Bouwe, die heeft hij weliswaar verdiend, zo’n schadelijk, leugenachtig, harteloos en laf mens, maar de opinie dat iemand iets verdient is nog niet bedreigen.

Het hoofdargument voor ‘bedreiging’ van Bouwe’s sympathisanten bij het Hof is het gebruik van de Dokkumer verwensing Fut Doadskoppe, waarbij ik een bekende verwensing van mijn Dokkumer pake Wybe citeerde.

Ten aanzien van het verweer dat de geuite bewoordingen niet bedreigend zijn gelet op hun context en verdachte niet het (voorwaardelijk) opzet had op het bedreigen van aangever met deze uitlatingen, overweegt het hof het volgende. De Friese woorden ‘fut doadskoppe’ betekenen zoveel als ‘meteen doodschoppen’ of woorden van gelijke strekking.

Daarmee zijn deze woorden naar objectieve maatstaven als bedreigend aan te merken. De verdediging heeft aangevoerd dat deze bewoordingen niet als zodanig zijn bedoeld, maar als – oud-Dokkumer – uiting van frustratie of ongenoegen en anderszins moeten worden uitgelegd.

Dat verdachte deze bedoeling had is evenwel niet gebleken uit het artikel zelf. (….RZ)

Zaailand 18 juni met Facebookster Jolande

Perceptie tot strafbaar ‘feit’
‘Is niet gebleken?’ Volgens de opinie van met Bouwe’s ‘cause’ sympathiserende D66′-import… Bij een serieus artikel, viel de woordkunst juist uit de toon. Dat is geen bewijs voor ‘weloverwogen’, maar wel voor een grapje.

De ‘objectieve maatstaven’ zijn slechts de perceptie van de ontvanger, Bouwe, de lobbyist voor privaat gewin in publieke dienst, hoe deze ze wenst op te vatten, en de D66-import/ideologische sympathisanten van de rechtbank met hem.

Bij de veroordeling door de Politierechter Monique Dijkstra op 11 mei 2020 werd de gehele context van het artikel juist aan de kant geschoven, om mij maar een strafblad op te leggen. Dijkstra wees dat even arrogant van de hand als ‘ooh, dat lange artikel van 18 pagina’s’ en dat citaat staat op band, opgenomen met mijn mobiele telefoon.

Zoals we ook deze gehele rechtszitting hebben opgenomen, want wij vertrouwen dat D66-importspul hier niet. Ook de ongeinspireerde wijze van werken van Gerard Spong voor dit toptarief staat dus op band.

Nu beroept men zich op de rest van het artikel om te beweren dat Fut Doadskoppe, een Dokkumer verwensing van mijn pake Wybe, geciteerd door mij in het artikel plots wel bedreiging is, en dat dit objectief zou zijn. Dokkumer taalgenootschap ‘Ut Genoatskap’ met haar ‘Metkiekers kan mij hier als deskundige bevestigen.

Zulke clubs krijgen geen strobreed in de weg gelegd, ja zelfs politiebescherming. Omdat ze overheidsbeleid bepleiten

Mevrouw Fuhler dedain voor Friese taal
Daarbij merkten we op 18 juni bij het hoger beroep al op, hoezeer voorzitter van het hof, mevrouw MC Fuhler dedain voor de Friese taal toonde. Hoe ze vanuit een soort arrogante trots die taal niet machtig te zijn zou struikelen over de straatnaam van mijn Langweerder adres Vierstrastrjitte.

Ik neem geen genoegen met de willekeur waarmee Fuhler en haar collega D66’ers mevrouw F. Van der Maden en dhr GA Versteeg zo de goedmoedigheid en het prestige van hun rechtbank willen profileren, ter bescherming van hun groene oogappeltje Bouwe. Hun overheid probeert alles om mij met gebruik van staatsagressie een strafblad aan te smeren.

We gedenken immers nog de arrestatie van 13 april jongstleden (zie FvD-Kamervragen daarover), toen ik met zes politie-auto’s van de weg werd gereden, toen mijn autoruit werd ingeslagen en ik met pepperspray werd bespoten, toen ze mijn linkerarm nagenoeg uit de kom rukten om mij op het asfalt van de A4 te kunnen kwakken, mij met een noodgang van 180km/uur naar het bureau in Leiden mee te slepen.

Mij daar vervolgens een nacht in de cel vast te houden, en vervolgens strafvervolging voor ‘wederspannigheid’ (artikel 90) opleggen omdat ik mij niet als weerloze dode uit de auto liet sleuren.

Red Herring-methode: staatsagressie tegen journalist
Omdat ze mijn DNA opeisten (Wet DNA Veroordeelden, geldig sinds 2004), als gevolg van het bevel dat officier van Justitie, Pieter van Rest had gegeven van het Parket Noord Nederland.

Van Rest ontving van mij eerder een keurige brief waarin ik beargumenteerde waarom zijn rigide vasthouden aan die wet bij mij geen functie had. Waarom moet een schrijver voor een creatieve uiting op zijn – meer invloedrijk dan gewenst- website met zijn DNA geidentificeerd kunnen worden?

Vervolgens kwam daarbij nog een nieuwe aanklacht, waarbij het Discriminatiebureau van het Ministerie van Veiligheid in een zondagspreek van mij een vorm van antisemitische haatzaaierij wil lezen. Voor die nieuwe aanval op mijn website moest ik 30 april vervolgens op het bureau in Joure komen.

Terwijl ik nota bene samenwoon met een Joodse dame, waarmee ik nog kamp Westerbork bezocht. Men zoekt een stok om mee te slaan, als Red Herring-methode. Omdat de klimaatmaffia en dat D66-gespuis het op rationele inhoudelijke argumenten zou afleggen.

Zie in deze context ook hoe hun overheid alle kritische oppositie demoniseert, hoe hun overheid de BPOC (buitenparlementaire onderzoekscommissie) met haar politieverhoren val van Youtube lieten verwijderen, hoe Tom Zwitser van Uitgeverij de Blauwe Tijger door de NCTV van het Ministerie van Veiligheid tot ‘terrorist’ werd geframed.

Gelet op voornemens van hun Kajsa Ollongren die censuurwetten wil toepassen, die al het einde van vrij internet aankondigde bij een lezing voor de KNAW in januari, gelet op de opmerkingen die Mevrouw Fuhler al maakte over het proportioneel beschadigen van ondergetekende, door naar het verdienmodel achter de website te informeren en te hinten dat zij bij machte zijn deze site uit de lucht te halen…

En gelet op het feit dat de rechtbank consequent partij kiest voor klimaatclubs als Milieudefensie en Urgenda, met de meest wonderlijke gelegenheidsargumenten tot het voorzorgprincipe aan toe…

Het uitgangspunt hier is dat ik nu al meermaals op een onbeschofte en gewelddadige wijze ben behandeld door hun overheid. En dat hun overheid nu het eigen gezicht wil redden.

De volgende stap kan dus zijn: in cassatie gaan. Voor dekking van die onkosten kunnen fans ook doneren via Stichting MW&B. IBAN NL04INGB 0005526038 ovv Rypke’s Friese vrijheidstrijd. Dank jullie allemaal voor de support, zonder jullie ben ik niks.

4 Replies to “‘Het hof (vriendjes klimaatmaffia) acht bedreiging bewezen’”

 1. Hallo Rypke,

  Friesland en Langweer blij,
  Sander de Rouwe vertrekt uit Friesland. Voor bewezen diensten mag hij burgermeester worden in Kampen/IJsselmuiden. O wat wat zijn we hier blij……..not.

  Het slopen en mond dood maken van de Nederland/Nederlanders gaat in de hoogste versnelling.
  Warp speed met agenda 2030.

  Groet uit de IJsseldelta, Jan.

 2. Goddank; zet vanmorgen de tv aan.
  En wat je niet voor mogelijk hield:
  Rutte veroordeelt deze aanslag op de vrije journalistiek.

  Oh wacht!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *