‘God doe hen vallen in het vuur’ (Psalm 140)

Kaarsje branden

De Psalm van de dag is nummer 140 alweer, nog 10 te gaan en het hele boek Psalmen is alweer op. De tijd vliegt, weken als seconden, staat de Urker visboer hier op de ochtend alweer in het dorp en is het donderdag, vrijdag is de dag van de kaasboer. In de winter zijn de bomen kaal, ’s zomers zijn ze groen, in Langweer is van alles te doen. Het meest spectaculaire dat vanochtend gebeurde was dat de laptop even vastliep. Die moest ik toen herstarten.

Man man man…

Misschien is dit wel stilte voor de storm, dus genieten we even van de stilte zodat je bij storm niet denkt ‘had ik toen de stilte maar gewaardeerd’. Bij Psalm 140 zie je ook dat vijandschap, belaagd worden door mensen die je ondergang wensen er bij hoort. Een ‘Psalm van David’ die zich weer eens in de nesten gewerkt heeft.

Of dat de Politie weer aan de deur staat om je te molesteren, als nieuwe intimidatie-actie:

Red mij, HEERE, van slechte mensen.
Bescherm mij tegen de mannen van geweld,
die veel kwaad in hun hart bedenken,
elke dag samenscholen om te strijden.

Zij scherpen hun tong als een slang,
addervergif is onder hun lippen. Sela

Bewaar mij, HEERE, voor de handen van de goddeloze.
Bescherm mij tegen mannen van geweld,
die mijn voeten denken weg te stoten.

De hoogmoedigen verborgen een strik voor mij en touwen.
Zij spanden een net langs de weg,
valstrikken zetten zij voor mij. Sela

Kaarsje branden voor dierbaren

Ik voorvoel ook een groot onheil dat over dit huis kan komen, terwijl je daar fysiek geen tekenen van ziet. Immers, we leven in relatieve welvaart in een prachtig vakantiedorp, ik hoef niet meer dan ik nu heb.

Maar…Je ziet welke wetgeving dit regime in werking liet treden om alle weerstand tegen hun 2030 Agenda op te ruimen. Mensen als ik – die hun code gekraakt hebben- zitten in de hoek waar de klappen vallen, voor dit corrupte regime met haar zachte despotie uiteindelijk zal instorten onder het gewicht van haar eigen leugens. Dus bidden we alvast:

Ik heb tegen de HEERE gezegd: U bent mijn God,
neem, HEERE, mijn luide smeekbeden ter ore.

HEERE Heere, kracht van mijn heil,
U hebt mijn hoofd beschut op de dag van de strijd.

HEERE, vervul de wensen van de goddeloze niet,
laat zijn boze plannen niet lukken;
zij zouden zich trots verheffen. Sela

Het hoofd van wie mij omringen –
laat het kwaad van zijn lippen hemzelf bedekken.

Vurige kolen moeten over hen uitgestort worden.
O God, doe hen vallen in het vuur, in diepe kuilen,
zodat zij niet meer opstaan.

Een man met een boze tong houdt op de aarde geen stand,
een man van geweld – laat onheil hem vangen,
totdat hij helemaal verdreven is.

Kaarsje opsteken

Iedere dictatuur in aanbouw (zie de hier reeds besproken wetgeving) heeft een beperkte levensduur. Maar voor de val vreet deze meestal de nodige slachtoffers. Zo zullen in de Covid/CO2-goelag van het Rutte-regime en haar klimaatfascisme ook de nodige mensen vermalen worden, in bureaucratische molens zonder menselijkheid, vermorzeld tussen kastjes en muren waar de roep om rechtvaardigheid en genoegdoening afketst als een holle echo.

Maar ik bid dat ik dan waardig gedrag mag tonen, daartoe in staat mag zijn, samen met de mensen die in Geest met ons verbonden zijn:

Ik weet dat de HEERE de rechtszaak van de ellendige
en het recht van de armen zal behartigen.

Voorzeker, de rechtvaardigen zullen Uw Naam loven,
de oprechten zullen voor Uw aangezicht wonen.

Zonder de tegenstand tot nu toe had ik ook al de mooie mensen niet ontmoet, die mij hierdoor juist toe vielen. Mensen als U, de lezers van Interessante Tijden, mijn online kapelletje waar je even een kaarsje op kunt steken voor het Goede, Ware en Schone.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *