RMO-Expositie Doggerland bullshit over moderne klimaatverandering

‘Een periode van ongekende klimaatverandering net als nu’ = Bullshit

In een expositie over het 8000 jaar geleden tot Doggersbank verdronken Doggerland – ‘verdwenen wereld in de Noordzee’, mixt het Rijksmuseum van Oudheden wetenschap met politieke ‘waarheden’. Dat doen ze door de zeer milde opwarming van afgelopen eeuw (1 graad) en zeespiegelstijging van 17 centimeter (volgens getijdenbakens) ‘de grootste uitdaging van deze tijd’ te noemen, en de zeespiegelstijging van tientallen meters na de IJstijd met nu te vergelijken, door het verhaal van de Doggersbank ‘een verhaal van ongekende klimaatverandering net als nu’ te noemen. 

Even checken of ze geen onzin verkopen in het Rijksmuseum voor Oudheden

Deze volledig binnen natuurlijke variatie vallende trend vergelijken ze met de vele meters zeespiegelstijging en 5-6 graden opwarming die volgde op het eind van het Pleistoceen, zodat in het Holocene Optimum zo 8000 jaar geleden de toen drooggevallen Noordzee terugkwam.

De combinatie van een tsunami en zeker 80 centimeter zeespiegelstijging per eeuw zette toen het eiland Doggerland uiteindelijk onder water. Zodat het nu een visgrond is voor Urkers, en straks een windmolenindustrieterrein omdat daar de zeebodem ondiep kan zijn (20-30 meter).

In het Holocene Optimum (9000-6000 jaar terug, andere stand aardas) was het warmer dan nu, en ook was de Groenlandgletsjer verder afgesmolten dan nu (zie oa het werk van Svend Funder in het Journal of Quaternary Science)

Ook was de Sahara toen geen woestijn, maar het was er groen en vochtig.

Dat de voormalige kwaliteitskrant NRC van miljardair Thomas Leysen een ‘Groenland smelt’-headline brengt die je gretig overneemt bewijst andermaal dat wetenschappelijke interesse of interesse in feiten geen prioriteit heeft. Je wilt meedoen met politieke agitprop, mogelijk om je subsidiegever te plezieren: hun leugenachtige corrupte overheid.

Terwijl je ook als boodschap kon tonen dat moderne klimaatverandering niets voorstelt ten opzichte van toen. Laat staan dat je zeespiegelstijging tegen zou gaan door windmolen-industriegebied in zee te zetten in een marien natuurgebied. Wel zijn er nu meer academici wiens broodwinning teert op het politieke idee dat CO2 de enige klimaatfactor van betekenis zou zijn, leidend tot ongekende klimaatverandering.

Agitprop uit D66-krantje als ‘bewijs’

Fout 1, het IJkpunt
Immers, nog maar 150 jaar geleden was die gletsjer op zijn maximum in het gehele Holoceen, in de warme middeleeuwen was die gletsjer juist veel kleiner. (IJkpunt, puntje 1 uit de cursus Bullshitdetectie). Vergeleken met de koude van de Kleine IJstijd is alles in het moderne klimaat warmer maar nog niet uitzonderlijker.

Ik kan mij een studie herinneren in een geofysisch toptijdschrift dat die ontwikkeling mooi in perspectief zet. Daarvoor lees je dan geen NRC next, dat D66-blaadje voor Sigrid Kaag maar bijvoorbeeld ‘De Staat van het Klimaat’ van de meest kundige wetenschapsjournalist op dit terrein Marcel Crok.

Het Rijksmuseum voor Oudheden had dus beter met zijn stichting Clintel kunnen samenwerken om dergelijke flaters te voorkomen, in plaats van met een stel D66’ers vol van zichzelf.

Die periode van het Holocene Optimum en het verdrinken van Doggerland na de IJstijd tot twee maal toe in je expositie vergelijken met nu, rust niet op wetenschappelijke maar op politieke gronden. Na een heel verhaal over Doggerland dat onder de golven verdwijnt lees je onder het kopje ‘de zee is de zee’ dan:

De komende eeuwen zullen temperatuur en zeespiegel verder stijgen, nu niet door een ijstijd maar door ons. Het is de grootste uitdaging van onze tijd.

Allereerst stijgt een zeespiegel niet door een ijstijd. Dan daalt die met wel 100 meter. Bovendien waren warme periodes als het Eemien in het Pleistoceen veel warmer dan nu, en de CO2-concentratie in de atmosfeer VOLGDE de temperatuur in die periode steeds met een timelag van 850 jaar (Vostok icecore)

Bij kruiend ijs in de winter kun je onder aan het Reade Klif de Saalien IJstijd nog herbeleven

Zuivere Bullshit/Bolleskyt: No Concern for truth
Wie 17 centimeter zeespiegelstijging in een eeuw ‘de grootste uitdaging van deze tijd’ noemt, en vergelijkt met vele tientallen meters zeespiegel- daling in de ijstijden en dito stijging na de IJstijden en tussenliggende warmteperiodes- ‘een ongekende klimaatverandering net als nu’, die heeft iets uit te leggen.

Dat is een politieke bewering, van mensen zonder ‘concern for truth’, dus mensen die bullshitten. Een sjiek instituut als het Rijksmuseum voor Oudheden is dus gevallen voor politiek bedrog. Dit betekent het verval van beschaving, wanneer het je niet meer uitmaakt wat je in een sjiek instituut aan bezoekers voorlegt, als het maar subsidie oplevert en politiek gewenst klinkt.

Bullshit = ‘No Concern for Truth’ =

Volgens het klimaatpanel IPCC zelf (AR5) daalde het aantal klimaatramp-gerelateerde slachtoffers juist ondanks die ‘grootste uitdaging van deze tijd.’DE expert op dit gebied Roger Pielke jr (Universiteit van Boulder Colorado) heeft dit onvermoeibaar ettelijke malen getoond.

Omdat we ons steeds beter kunnen beschermen, welvaart is de beste bescherming tegen zeespiegelstijging en klimaatschommelingen.

Zie bij ons ondermeer de ‘deltawerken’ na de overstromingsramp van Zeeland in de jaren ’50. Een armoedig land had die nooit kunnen bouwen, noch de ingenieurs kunnen opleiden om ze te ontwerpen.

Van Aken 2008, 2010

Tot eind jaren ’80 was in Nederland bovendien nog geen opwarming gemeten, er kwam toen een temperatuursprong van anderhalve graad. Volgens NIOZ-metingen aan de zeetemperatuur in het Marsdiep past de huidige trend nog mooi binnen natuurlijke variatie, en daarover publiceerden ze in 2010 in het Journal of Sea Research. De zeetemperatuur was toen weer even hoog/laag als aan het begin van de metingen, en

‘an explicit greehouse effect is not required as a forcing factor to explain recent warming because coincident variations in wind statistics and cloudiness can explain the increase’.

Vondsten van enthousiastelingen uitgestald

Dus zo krijg je toch een stukje misbruik van gezonde natuurinteresse (bijvoorbeeld mooie vondsten van bijvoorbeeld een hyenakaak uit de Noordzeebodem door enthousiastelingen) voor politieke agitprop. Jammer voor zo’n mooi instituut, dat zulke leuterverhalen mogelijk MOET ophangen omdat ze anders minder subsidie krijgen.

En zo krijg je dan weer een ouderwets ‘Climategate.nl‘-stukje opgediend, mijn oude blog opgericht samen met Marcel Crok en Hajo Smit: dat was al eind 2009. Het is misschien een beetje saai om dit steeds weer te moeten constateren en herhalen. Je weet ook dat het niets uithaalt, wanneer mensen alleen maar in subsidiegeld zijn geinteresseerd.

Maar het moet toch even gezegd zijn.

4 Replies to “RMO-Expositie Doggerland bullshit over moderne klimaatverandering”

  1. heb ik niet ergens gelezen dat de temperatuursteiging sinds de jaren 50 van de vorige eeuw vooral door andere meetmethoden van KNMI komen?

  2. Het vergelijken van het einde van de ijstijd met nu is inderdaad belachelijk. Jammer dat zo langzamerhand alles bekeken moet worden door de bril van de ‘schade’ die de mens aanricht aan de ‘planneet’. Je gaat niet naar een wetenschapsmuseum om een politiek gestuurd verhaal te horen. Dat kan je in willekeurig welke krant wel lezen. Die natuurgeschiedenis is interessant genoeg op zichzelf.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *