Vrijheid, was was dat ook maar weer?

Friese Janis Joplin bij Vrijheidsdemo Berlijn vorig jaar

In dit zaterdagverhaal blikken we in beeld nog weer terug op de Mars voor Vrijheid die honderdduizend Europeanen vorig jaar in Berlijn bijwoonden, waaronder ondergetekende met Tom Zwitser (Uitgeverij de Blauwe Tijger) en filmmaker Marijn Poels.

Als protest tegen Coronamaatregelen die een geheel ander effect dienen en bewerken dan het beleden doel daarvan door overheden, politici en corrupte academici aan het infuus van Big Pharma. Vandaag vindt ook in Amsterdam zo’n Mars voor Vrijheid plaats.

Vrije Tukkers bij de Vrijheidsdemo in Berlijn vorig jaar

Zoals je van Duitsers mag verwachten, was die Mars van vorig jaar tot in de puntjes georganiseerd.

De mars werd bijgewoond door een bont gezelschap van ‘all walks of life’, van Duitse nationalisten en christenen tot anarchistische hippies ter linkerzijde van het spectrum.

All walks of life, in de Friedrichstrasse

Allen mensen, die begrijpen dat de ‘journalisten’ van corporate media in handen van enkele miljardairs, en de staatsmedia bepaald niet uitblinken in waarheidsliefde. Maar dat die een instrument van massa-manipulatie zijn, en dat ze daarmee in een lange traditie staan van massa-beinvloeding.

De Gestapo van Merkel was aanwezig met een intimiderende overmacht. Hun handelswijze was opmerkelijk.

Politie beschermt de Antifa’s en pakt de vrijheidsdemonstranten naar willekeur op

Zij beschermden een groep Antifa’s, die ons voor ‘nazi’s’ uitschold. En zij pikten bij het plots handhaven van de ‘anderhalvemeter-regel’ naar willekeur plots mensen uit het publiek, die ze met de ME mishandelden en als arrestanten afvoerden.

Terwijl je met tienduizenden opgepakt stond, bleek anderhalvemeter afstand plots een halszaak. Dan halen ze hun arrestatie-quota en kan hun PR-afdeling het beeld schetsen in hun media van ‘er waren opstootjes, zoveel hebben we opgepakt’..

Op die zelfde wijze ontstonden ook de ‘doorgesnoven hooligans’ van Rutte: dat was het eigen personeel van Ferd Grapperhaus, zogenaamde ‘Romeo’s’ die op het publiek inhakten om zo agressie uit te lokken als aanleiding voor arrestaties.

Antifa die ons voor nazi uitschold kreeg politiebescherming

Dat wil, zeggen voor de mensen die voor vrijheid demonstreerden, daarvoor gold ‘anderhalvemeter’, niet voor de antifa’s die samen met de gecontroleerde pers hokte achter de veilige linies van Staatsagressie.

De gecontroleerde oppositie van Antifa, Extinction Rebellion en alle actieclubs die de internationaal socialistische agenda dienen, die mogen overal knus op elkaar onder politiebescherming hun ‘protest’ uiten, een bezwaar uiten dat meestal in het verlengde ligt van overheidsbeleid.

Immers, Antifa doet SDG Doel 10, gelijkheid met ‘Refugees Welcome’, de omvolkingspolitiek. Extinction ‘Rebellion’ bepleit de duizenden miljarden euro’s inkomsten voor het klimaatindustrieel complex (SDG13). Je ziet dat bij die clubs een hoop door propaganda bewerkte ‘bruikbare idioten’ zitten.

Refugees welcome, politiebescherming

Zo maken de Jonge Socialisten/Antifa’s broeders in het goede als Marcel Crok en zijn Clintel, mensen van de FvD en PVV ook uit voor ‘extreem rechts’ omdat wij geen heil zien in een geleide planeconomie, via het doorsluizen van duizenden miljarden euro’s naar CO2-politiek: economische nivellering, de uitroeiing van vrije markt, mkb, middenstand en kapitaalvernietiging voor schijnmaatregelen als windmolens in zee.

Op oud communistische wijze wordt de uiterst integere Crok als klassenvijand gedemoniseerd. Daarbij verwijzen ze ter onderbouwing van hun demonisering naar de complottheorie van Jan Paul van Soest, ontvouwd in ‘De Twijfelbrigade’, die saboteurs van de revolutie ontmaskerd zou hebben. Ook zou ik als ‘zijn vriend Zeilmaker’ protagonist van Jodenhaat zijn.

Hier herkennen we een opmerkelijke parallel met de aanklacht door hun overheid, hun Openbaar Ministerie dat in een preek van mij ‘groepsbelediging’ wil zien.

Laster en socialisme, twee handen op 1 buik: dikke kans dat ze samenwerken met linkse vriendjes van ze bij het Discriminatiebureau van het Ministerie van Veiligheid (zie ook ‘Eco Nostra’ van Peter Siebelt over die ‘spekkoek’-organisatie)

Al 75 jaar gebruiken de (inter)nationaal socialisten en hun media de zelfde demonisatie-tactieken, het voeden van distantiedrang. Omdat die technieken werken. Dus vanzelf kom ik in 1 van hun media of voor 1 van hun vriendjes bij ‘het recht’ terecht, zoals hun Rigje van der Heide met het Openbaar Ministerie (1 of ander Discriminatiebureau) mij nu ook al in die richting wil profileren.

Als ‘rechts’ staat voor ‘het goede’ dan is extreem rechts natuurlijk ‘extreem goed’. Helaas is ‘het recht’ eenzijdig sympathisant van ‘het Linksche Thuigh’, D66 of erger. Het hele idee dat ‘recht’ en jurisme tot rechtvaardigheid leidt is een ideologie.

Daarom stellen we als ‘ultra’-conservatief vast: van de overheid kan nooit enig goeds komen. Je kunt niet met mensen onderhandelen ‘at gunpoint’, mensen die het monopolie op geweld claimen. Terwijl je zelf ongewapend moet zijn, op straffe van geweld. De Amerikaanse Founding Fathers hadden dat goed gezien

Muilkorven van kinderen..

Revoluties slagen alleen van bovenaf
Een aantal van zulke socialisten ziet al wel in, dat de Big Pharma-politiek rond COVID een ouderwets kapitaalcomplot is (denk ook aan Ewoud Engelen), maar het kwartje valt niet om ze te doen inzien dat achter de CO2-politiek de zelfde spelers schuilen.

Revoluties slagen enkel, wanneer daar groot kapitaal achter zit. Anders blijven het eenvoudig kapot te meppen opstootjes. Bovendien hebben de meeste deelnemers aan zulke manifestaties zelden nagedacht over wat ze nu eigenlijk bepleiten, vanuit welke visie op mens en maatschappij.

Of welk waarheids-criterium hanteer je? Ieder z’n ‘waarheid’… ??

Snif snif

Meer dan wat ‘vrijheid blijheid doe es lief’ of de waarden van D66 bepleiten, of ‘do what thou wilst’….Je moet er met een lampje om zoeken. Wat je wel vindt; Een samenraapsel van New Age, Ruigoord, drugsgebruikers en eigenheimers, zonder invloed in de leidende klasse van de maatschappij.

‘Fuck the system’?

Terwijl je niet bij de koffiejuffrouw moet aanschuiven maar bij de CEO’s en de ministers. Revolutie komt nooit van onderop. Daarom implementeren ze hun 2030 Agenda ook van bovenaf.

Omdat mensen orderopvolgers zijn, die leiding nodig hebben. Zo werkten de nazi’s ook, en zo werken de klimazi’s en vaccinazi’s. Tel daarbij een zekere afkeer bij massa-evenementen, en op een gegeven moment ga je de tijd maar doden met het geilen op lekkere meiden, jonge vrouwenbillen, afgewisseld met een lekker drankje.

Gewoon een leuk feestje: ‘vrijheid’?

Liever dood dan slaaf (?)
In mijn komende boek ‘Liever dood dan slaaf’ dat oktober uitkomt bij Uitgeverij de Blauwe Tijger hou ik niet voor niets vier meditaties over hoe je ‘vrijheid’ nu moet definiëren. Ik kom tot de stellingname die we al uitwerkten in ‘Gezond Verstand’ het tweewekelijks blad van Karel van Wolferen: geen vrijheid zonder grenzen.

Het moet toch mogelijk zijn eens tot een open onderzoek te komen, zonder dat je weer al die demonisering over ‘nazi’ zus en ‘extreemrechts’ dat krijgt: waarom zouden aanhangers van de meest moorddadige ideologie ooit, het communisme de moraal in pacht claimen? Hitler was (nationaal) socialist, dus gewoon van hun laken 1 pak, net als Mussolini die uit de gelederen van het Italiaanse socialisme afkomstig was.

Er is dus een geheel ander idee nodig over wat vrijheid betekent, gebaseerd op eigenheid.

Dat is niet een origineel idee; het is een conservatief-traditioneel uitgangspunt, dat zich politiek vertaalde in ‘soevereiniteit in eigen kring’, en dus het recht op een eigen kring zonder staatsinmenging. Daaruit is ook het Artikel 23 voortgekomen voor de vrijheid van levensbeschouwelijk onderwijs.

Dat artikel wordt nu door een Rooie Piet uit Friesland, Habtamu de Hoop (PvdA) met een motie uitgekleed.

Protesteer voor je vrijheden en staatsagressie is je deel

Niet jij, je gemeenschap, maar de vergoddelijkte staat bepaalt wie jij tot je club toelaat volgens dat socialistenvolk. Of het nu nationaal socialisten zijn of internationaal socialisten, met ‘vrijheid’ in de zin van zelfbeschikking op individueel en groepsniveau heeft dat bloedrode spul nooit iets opgehad.

Tel daarbij ook de observatie dat socialisten ook liberalen zijn, ze zijn er slechts een reactie op, beide vruchten van de Franse Revolutie (1789) die van bovenaf is opgezet.

Dan kom je tot de observatie dat het liberalisme als vanzelf een il-liberalisme wordt, een collectivisme met De Staat en haar agressie als ultieme god, die waakt over haar citoyen. En dat je dus een andere grondslag voor vrijheid moet zien te vinden, tenzij je de Goelag-archipel en Culturele Revolutie op herhaling wenst.

Geef Bill Gates geen kans

In mijn boek ‘Liever dood dan slaaf’ vind je in een pelgrimage door de Friese natuur alvast meer aanknopingspunten om je een idee te vormen op wat dat ook maar weer was.

Wat is vrijheid? Zonder moed kom je er alvast niet, de bereidheid daar persoonlijk offers voor te brengen. Goed Eigenschappen, die heb je nodig, het cultiveren daarvan. Vroeg of laat staat de Gestapo hier opnieuw aan de deur. Er komt een punt dat je ook bereid moet zijn je leven te geven. Niet voor ‘jezelf’ maar iets groters dan je aards lichaam.

Als je toch al dood gaat, dan is in de klassieke visie op leven en sterven de manier waarop en aanleiding daartoe van belang.

8 Replies to “Vrijheid, was was dat ook maar weer?”

 1. Als je niet bereid bent om er voor te vechten, spreek dan niet over vrijheid. Regeringen geven geen vrijheid, ze nemen het weg.

 2. De ENIGEN die ons hier uit kunnen krijgen (uit deze horrorfilm) ziJn de MEDIA.
  MASSAAL. En hopelijk dringt het NU tot hen door dat het OOK henzelf, en hun KINDEREN en verwante families betreft…….EN DE TOEKOMST VAN ONS ALLEN.
  Ik denk dat wij hen DAN voor altijd dankbaar zijn!! Heb verdomme (sorry) HET LEF!!!!!! De de psychopaten zullen daarna hun straf krijgen!! En wij allen ONZE vrijheid terug.
  Als zij het ALLEN niet doen, zal het hun eigen geweten zijn, dat hun een leven lang ZWAAR blijft achtervolgen.
  Ik blijf toch optimistisch!! We zullen zien..

 3. Zolang iedereen voor de Staat/Overheid blijft werken en blijft belasting betalen houd je al deze problemen.
  Nu kun je nog je voeding voor het tirannieke apparaat inhouden (maar dan wel allemaal tegelijk), straks onder het nieuwe systeem kan dat ook niet meer. Dan zijn we voorgoed aan de kinderen van Satan overgeleverd.

  1. Men PROBEERT de vaste grond onder onze voeten weg te halen.
   Er is een overvloed aan informatie die verwarrend kan werken. WEES JE DAARVAN BEWUST.
   Doe niet mee aan opgedrongen “status” (merken) je bent toch al en de meeste goede kennis zit toch al in je en.. je kan het liefdevol delen. Een kleine groep is al voldoende. Ketting reactie. DIE is trouwens al bezig. Overal in de wereld. Van onderop naar boven. Met kleine stapjes, die STERK groeiende zijn.
   BLIJF VOORAL POSITIEF.. Zorg voor een eigen GOEDE CONDITIE waardoor je van daaruit ook anderen zou kunnen helpen. Die hulp zou in de toekomst wel eens nodig kunnen zijn.
   Probeer eens een keer je eigen brood te bakken! 😬😅

  1. Ik kijk weinig TV mathilda, ik gebruik dat ding meestal als monitor.
   Maar iedere week kijk/keek ik altijd wel naar “Keuringsdienst van waarde”.

   Bedankt voor de tips, ik zal ze eens napluizen. Vooral ‘eten uit de natuur’ spreekt aan.
   ‘Living of the land’ is vanwege regelgeving bijna onmogelijk geworden.

   1. Dag Jelle,
    Voor de goede orde..Ik heb al tig jaren geen tv. Radio staat alleen op klassiek. Het andere domme geleuter is niet om aan te horen.
    Af en toe pak ik op mijn Mac Pro wat voor mij interessante zaken op, mijn monitor,. in verschillende talen.
    Koop wat boeken op Blue Tiger en informeer me in de breedte.
    (dankbaar voor deze site van Vent-Rypke)
    Ik neem mn kleinkinderen altijd mee op “strooptocht” in de natuur en leer ze wat wel en niet eetbaar is (voor zover ik dat echt zeker weet)!
    Dank Rypke dat ik dit kan plaatsen.
    FAVV productterugroepingen is trouwens ook informatief.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *