‘Rockefeller-protegee Henry ‘Bor’ Kissinger KGB-dubbelspion’

De lectuur voor vandaag

Nog steeds is de stokoude Henry Kissinger (associates) bij iedere Bilderberg-conferentie aanwezig. In het boekje ‘Oost-West, de Schijntegenstelling’ (1975) verwijst de auteur Evert Smit naar bronnen die Kissinger zouden ontmaskeren als dubbelspion voor zowel de Amerikanen als de Russen.

Daaronder de conservatieve anti-communist Frank A. Cappell: The Kissinger Caper in ‘The Review of the News’ van 20 maart 1974, en ‘Brandt-Kissinger and the KGB’ in The Herald of Freedom van juni 1974, en het werk van Anthony Sutton.

Omdat Kissinger van hogerhand beschermd werd (en wordt) leidde dit nooit tot strafrechtelijk onderzoek naar hoogverraad. Sterker nog, hij zat in de commissie die tijdens de Nixon-Ford-periode de CIA doorlichtte op contraspionage. Communisme wordt hier de ‘koninklijke weg naar de macht voor de superrijken’ genoemd.

Fergusson schreef een biografie over de roemruchte bankiers-dynastie die de Staat van Israel hielp stichten, en hij schreef biografie over Kissinger

Who’s MAD
Nergens kun je dit werk nog op de kop tikken, maar dankzij het boekje van Smit ben ik pas bekend met deze theorie, die Capell op een keur aan bewijzen baseerde. Zo is ‘beperkte beschikbaarheid’ ook een mooie vervanging van daadwerkelijke censuur. Dat wat ‘de macht’ wil dat je leest struikel je over (denk ook aan het geschrijf van Yuval Harari).

De historicus Niall Fergusson (getrouwd met anti-islam-‘intellectueel’ Ayaan Hirsi Ali) schreef niet alleen biografieen over de Rothschild-dynastie, waarin deze bankiersfamilie’s macht wordt gebagatelliseerd. Hij schreef ook een biografie over Henry Kissinger’s jaren als ‘The Idealist’, in bezit van De Abdij, uw studiecentrum voor natuurlijke historie. Daarmee zou Fergusson het beeld van de ‘realist’ Kissinger willen tegenspreken, de man van Mutually Assured Destruction (MAD) in de Koude Oorlog, de doctrine van wederzijdse nucleaire vernietiging.

In het boek van Fergusson ging het om zijn jaren aan Harvard als geleerde, en hoe Kissinger werd gerekruteerd als lobbyist voor de Rockefeller-dynastie. Je leest over zijn herhaaldelijk gereis naar zowel Oost als West, en zijn pogingen om Europa als 1 blok tegen de Russen bij elkaar te houden. Daartoe diende ook Bilderberg en de Europese Unie, als loket voor Wallstreet.

Naamgever aan de conferenties

Maar bij Nial Fergusson lees je dus niet over de verdenking van zijn positie als dubbelspion waarover Frank Capell berichtte. Zo kon er ook tot in de hoogste rangen rond Willy Brandt (Duits premier) al een KGB/Stasi-agent doordringen, Gunter Guilliaume die door de zelfde bron werd ontmaskerd als degene die Kissinger aangaf: Kolonel Golenjovsky, die eerder atoomspion Kim Philby ontmaskerde.

Die Kolonel zou afstammen van de Romanov-dynastie die bij de Russische Revolutie (1917) door de Bolsjewieken werd uitgemoord. Alle technische verdiensten van de Amerikanen zouden aan de Russen zijn doorgespeeld.

De F15 Eagle

Je kunt je inderdaad afvragen: waarom leek de Russische MIG exact op de F15, en hoe ze zo eenvoudig aan de atoombom kwamen. Ook werd het eerste Club van Rome-rapport mede vanuit Moskou gelanceerd.

Een Poolse Mig landt: een Russisch vliegtuig in Nato-dienst

BOR, codenaam voor Kissinger als ODRA-KGB-man
Kissinger hield allereerst de financiele belangen en ideologische belangen (wereldeenheid) van de Rockefeller-dynastie in het oog. Die openden als eerste aan het Karl Marx-plein in Moskou in 1974 een Manhattan Chase-filiaal. Zonder de steun van dergelijke banken had volgens ‘De Geheimenis der Wetteloosheid’ dat USSR-regime nooit overeind gebleven. De bijnaam van Kissinger in zijn rol als ODRA-KGB-informant zou ‘Bor’ zijn geweest.

Toen duidelijk werd dat de CIA geinfiltreerd was, werden enkele vooraanstaande leidinggevenden ontslagen onder het Nixon-Ford-presidentschap. Daaronder de directeur contra-spionage Frank Angelton. Maar nooit werd actie tegen Kissinger ondernomen, mogelijk omdat Kissinger zelf in het onderzoekscomite zat.  Kissinger zou in het rijtje van dubbele belangen passen samen met agenten als Gunther Guilllaume en Helmut Sonnenfeldt passen.

Guillaume was een Stasi-agent die tot het kabinet van Willy Brandt doordrong, wat hem uiteindelijk zijn premierschap kostte na ontmaskering in 1974.

Willy Brandt was een praktiserend pedofiel, zo maakt Udo Ulfkotte aannemelijk in ‘Gekochte Journalisten’ over zijn verblijf nabij ‘De Macht’

Sonnenfeldt – bekend als ‘Kissingers’s Kissinger- overleed in 2012 en was lid van de bekende denktanks van buitenlandbeleid als de Brookings Institution. Hij was lid van de National Security Council tot 1974 en in die hoedanigheid met de Sovjetrelaties belast. Die zouden met de grote bankiershuizen (bv. Kuhn Loeb & Co) werken in de American International Corporation- zo beschreef ook Anthony Sutton- en bij hun financieringsactiviteiten consequent pro-communistische clubs en verwanten steunen.

Die zouden streven naar het ineensmelten van de verschillende machtsblokken. Het communisme zou dan de ‘koninklijke weg naar de macht voor de superrijken’ zijn. Met de CO2-politiek en de tot ‘corona’ omgedoopte Griep-politiek zien we dat nu exact gebeuren.

For David Rockefeller and Maurice Strong

Manhattan Chase is de bank van de in 2017 overleden David Rockefeller (nu JP Morgan Chase), de architect achter de CO2-agenda, voor wiens Trilateral Commission Pieter Winsemius met andere Club van Rome-mensen als Jim Mac Neill nog ‘Beyond Interdependence’ schreef.

Bedenk dat John Loudon, vriend van Prins Bernhard tevens President-directeur van Shell indertijd Rockefeller zijn adviseur was bij Chase. En dat de Verenigde Naties bankieren bij zijn Manhatten Chase bank, en op de grond van zijn familie zijn gevestigd.

Van David Rockefeller lazen en bespraken we nog zijn autobiografie. Daarin schrijft hij ook regelmatig hoe ‘Henry and I’ weer op pad zijn, bijvoorbeeld om Communistisch China open te breken voor zijn zakelijke belangen. Nog steeds is Kissinger in China een geziene gast.

Het hoofdpunt in ‘De Geheimenis der Wetteloosheid’ is dat de instituties die wereldeenheid nastreven allen zijn opgezet door mensen met communistische sympathieen. Ook IMF-oprichter Harry Dexter White zou als Sovjet-agent zijn ontmaskerd. Het IMF zelf publiceerde in 2000 een paper, waarin wordt betoogd dat zijn contacten met Soviet-agenten in ’44 en ’45 niet zouden bewijzen dat hij ook spion was

De omslag is gemaakt door een nazaat van Rothschild-agent Jacob Schiff

Een andere bron naast Frank Capell is het werk van Anthony Sutton, collega van de nog actieve econoom Patrick Wood die schrijft over het fenomeen van ‘technocracy’ (the hard road to world order, moet je gelezen hebben). Sutton beschreef in 1974 hoe de Russische Revolutie van 1917 met geld van Wallstreet is geholpen (en met goud van de Duitse regering)

Zoals het socialistische regime van Hitler ook nooit aan de macht had kunnen komen zonder steun van bijvoorbeeld de Rockefellers, zonder IG Farben waarvoor de SS’er Bernhard weer werkzaam was. Zonder het patent om benzine uit steenkool te maken was de oorlogsmachine nooit op gang gekomen. Dat internationaal SOCIALISTEN zo fel afgeven op nationaal SOCIALISTEN als ‘extreem rechts’, ze doen dat vooral omdat er zo weinig verschillen zijn.

Een bekend complotschema, dat Fergusson behandelt

Niall Fergusson schreef ook een boek waarin hij deze ‘complottheorieen’ onschadelijk zou maken: The Square and the Tower’, ook in het bezit van De Abdij. Dus onderbouwd tegengeluid is hier even welkom, we zijn niet emotioneel gehecht aan een wereldbeeld. We zijn slechts nieuwsgierig. Wat wel duidelijk is: de materie waarvoor Smit al 40 jaar terug waarschuwde, lijkt een angstvallige realiteit te worden.

Denk alleen al aan wat wij jaren eerder voorspelden: ieder mens krijgt een persoonsgebonden CO2-grens opgelegd. En waarvoor maakt na de Volkskrant nu ook Tros-Radar reclame? Een CO2-grens per persoon, dus wat je mag reizen, eten en aan energie mag gebruiken. Wie voor CO2-halvering pleit, die pleit voor de halvering van bewegingsvrijheid in 2030.

Als dat al niet angstaanjagend veel lijkt op een communistische dictatuur: wat dan wel? Dus dan kunnen details in zo’n schema niet kloppen, maar de essentie staat: er zijn invloedrijke lobbyclubs die er wonderlijk goed in slagen om hun werelddictatuur af te dwingen, en Nederland speelt hier met haar multinationals, UBO-families als de Oranjes en Loudon een vooraanstaande rol.

Het verhaal van de macht verandert iets, het krijgt een ‘groen’ vernis of een ‘zorg voor je gezondheid’-vernis. De consequenties zijn steeds het zelfde; minder vrijheid voor het individu, meer overheidsmacht in handen van enkele grote spelers.

4 Replies to “‘Rockefeller-protegee Henry ‘Bor’ Kissinger KGB-dubbelspion’”

 1. Willy Brandt was de eerste die de Duitse macht over Europa duidelijk zichtbaar maakte als eenwording van een wereld blok. Daarna kwam Helmut Kohl, bij wie het nog opzichtiger werd, zodat zelfs Margret Thatcher tegengas ging spelen. Ook Henry en Helmut waren erg close.
  Nu zitten gewone mensen wereldwijd in een hel, waarbij we dus aan de ene kant zijn verBrandt en aan de andere kant worden verKohlt. Hoezo CO2 ?
  Onvoorstelbaar dat er nog steeds mensen zijn die zich blijven afvragen: “maar we hebben het toch nog zo goed?”

 2. Als je de andere wang toekeert, kun je de rest van je leven tot slaaf gemaakt worden. Volg dus braaf wat uw regering opdraagt en je kan je toekomst en die van je kinderen voorspellen. Zijn we in Europa nu werkelijk allemaal zo dom. De tijd om in het verweer te komen glipt ons door de handen. Waar is het gezond verstand gebleven? Om met de woorden van dhr. van G. te spreken; “Ben ik nou zo slim en zijn jullie zo dom?” Wordt wakker en verenig uzelf tegen deze tirannie. Allen die ons willen regeren zijn machtswellustelingen van wie wij geen “leiderschap” nodig hebben. Verantwoording en liefde voor volk en vaderland is hun vreemd. Help mij en elkaar om dit monster te stoppen. We kunnen het!!

 3. Is deze Evert smit jr de voorvader van de Afke Smit uit Langweer geboren op mijn geboorte dag 26 juni?
  Hoe ver is zij met: Buter, brea en griene sjies, wa dat net sizze ken is net in opjrochte fries…. vrije spelling .-)

 4. Henry Kissinger was van oorsprong Heinrich Kissinger. Rockefeller was Roggenfelder. Rothschild was Bauer. Zoek het maar eens op en ga hun geschiedenis maar eens na…
  Oh, en ook Project Paperclip… de deportatie van Nazi Duitsers/wetenschappers naar the USA…waarin velen bij de NASA terechtkwamen en de chemie/pharma industrie…
  Succes!

Laat een reactie achter aan Ronald Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *