‘Zie jouw slavin is in jouw macht’ (Genesis 16)

Sedr Bogr in de Negev woestijn

Op de zondag geen profane boodschappen, dan lezen we uit Het Boek, de heilige Schrift zonder welke er geen Westerse cultuur was. Vandaag in Genesis 16 zien we dat Sarai geen kinderen kan krijgen en dus maar haar slaving Hagar door Abram laat dekken. Die wordt wel direct zwanger van de dan al 86 jarige Abram en omdat zij wel een kind van haar meester baart stijgt haar ego.

Gebruikte Bijbel

Arme Hagar
Hoe de slavin Hagar hier behandeld wordt, dat vond je als jongetje op de Protestantse school al zielig voor d’r. Je krijgt een kind van je baas, een beetje als de directeur die het met z’n secretaresse deed. De oude onvruchtbare vrouw van die baas wordt jaloers, en stuurt haar dan maar met kind de woestijn in. In de Islam zou haar zoon, Ismael uiteindelijk de stamvader van de Arabieren worden en de plek waar de waterbron ontsproot in dit verhaal- die zou in Mekka hebben gelegen.

Ook blijkt Hagar de slavin rechtstreeks met een Engel te kunnen communiceren die haar de naam van haar zoon influistert: Ismael moet ’t worden. Dan hoef je ook niet langer te brainstormen met moderne namen, of je af te vragen welke grootouder je naar wilt vernoemen, als een Engel het al voor je beslist.

Toen nam Sarai, de vrouw van Abram, Hagar, de Egyptische, haar slavin, nadat Abram tien jaar in het land Kanaän gewoond had, en gaf haar aan Abram, haar man, als vrouw voor hem.

Hij kwam bij Hagar en zij werd zwanger. Toen zij nu zag dat zij zwanger geworden was, was haar meesteres in haar ogen verachtelijk.

Toen zei Sarai tegen Abram: De verantwoordelijkheid voor het onrecht dat mij wordt aangedaan, ligt bij jou. Ik heb jou zelf mijn slavin in je schoot gegeven, maar nu zij ziet dat zij zwanger is geworden, ben ik in haar ogen verachtelijk. Laat de HEERE oordelen tussen mij en jou.

En Abram zei tegen Sarai: Zie, jouw slavin is in jouw macht. Doe met haar wat goed is in jouw ogen. Toen vernederde Sarai haar, zodat zij bij haar wegvluchtte.

Statenbijbel

Wat een secreet die Sarai. Ze geeft zelf zo’n jong ding aan Abram, en bij hem doet alles het nog. Als er dan een kind van komt heeft hij het gedaan. Je sympathie ligt meteen bij Hagar. Nu blijkt een Engel ook over haar te waken, dus het zal helemaal goed komen.

De Engel van de HEERE vond haar bij een waterbron in de woestijn, bij de bron aan de weg naar Sur.
En Hij zei: Hagar, slavin van Sarai! Waar komt u vandaan en waar gaat u heen? Zij zei: Ik ben op de vlucht voor mijn meesteres Sarai.

Toen zei de Engel van de HEERE tegen haar: Keer terug naar uw meesteres, en onderwerp u aan haar gezag.
Verder zei de Engel van de HEERE tegen haar: Ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden.

Inderdaad, er wonen nu al miljoenen van die Islamieten hier in Nederland en de rest van West Europa. Nog een reden om de Bijbelse voorzeggingen vooral serieus te nemen.

Ook zei de Engel van de HEERE tegen haar:
Zie, u bent zwanger;
u zult een zoon baren
en u moet hem de naam Ismaël geven,
omdat de HEERE uw verdrukking gehoord heeft.

En hij zal zijn een wilde ezel van een mens;
zijn hand zal tegen allen zijn, en de hand van allen tegen hem;
en hij zal wonen tegenover al zijn broeders.

Bijbels in de Laurentiuskerk

Is dit al een voorzegging van hoe de religie van de vrede zich verdraagt met andere godsdiensten? Of een scheiding van geesten in de zogenaamde monotheistische religies, met Abram als geestelijk stamvader? Ik zal mijn Moslim-baardkapper nog eens vragen hoe hij hier tegenaan kijkt. Zoals we ons ook niet gek laten maken door de corona-psychose, zo laten we ons immers ook niet opstoken tegen keurige moslims.

En zij gaf de HEERE, Die tot haar sprak, de naam: U bent de God Die naar mij omziet! Want zij zei: Heb ik hier dan Hem gezien Die naar mij omgezien heeft?

Daarom gaf men die put de naam: de put Lachai-Roï; zie, hij ligt tussen Kades en Bered. Hagar baarde een zoon bij Abram, en Abram gaf zijn zoon, die Hagar gebaard had, de naam Ismaël.

Abram was zesentachtig jaar oud, toen Hagar Ismaël bij Abram baarde.

Dus, dan is er ook als 46 jarige nog alle tijd om een nageslacht te verwekken, dat misschien wel de stam wordt van een hele nieuwe religie. Het Rypkendom. Welke slavin heeft er zin en de benodigde talenten om de ontstane vacature voor persoonlijk verzorgster in De Abdij op zich te nemen?

3 Replies to “‘Zie jouw slavin is in jouw macht’ (Genesis 16)”

  1. Ha, ha, zie ik daar niet iets van een smile in de naam Ismael?
    Dus misschien in de toekomst foto’s van Trudy en een klein roodharig eigenwijsje?
    Trouwens wel een gecompliceerde tekst die Genesis 16.Voor mij althans.
    Fijne zondag.

  2. Natuurlijk kun je met 46 jaar nog aan kinderen beginnen. Je moet er dan wel rekening mee houden dat je wellicht op je 50ste nog achter een step loopt te hollen.

    Mannen als Abram of Julio Iglesias, die na hun 80ste een kind op de wereld schoppen, zijn niet bepaald emphatisch om te begrijpen dat hun kind langdurig zonder vader door het leven zal gaan. In ieder geval zonder pake en beppe.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *