Wappies de nieuwe Hippies in eindstrijd oude systeem

Snif snif

Sinds de jaren ’60 is er eigenlijk niets veranderd in de hoofdkwesties waarover de Westerse maatschappij zich splijt, of het nu gaat over ‘gender’ of populatiecontrole, dat nu ‘Corona’ heet en ‘strijd tegen klimaatverandering’: iedereen krijgt een CO2-budget en mag in klimaat-lockdown.

Vanwege ‘standing room only’, de kreet van Earth Day op 22 april 1970.

Nog steeds vieren klimazi’s die Earth Day met een blackout, alle lichten uit. De eindstrijd ontvouwt zich tussen neofeodale macht van de UBO’s (bovenbazen banken en grootbedrijf, negatief Verlichtingsdenken) en het positieve Verlichtingsdenken.

Ook de Hippies van toen (ook scheldnaam) vinden in de ‘Wappies’ nu hun equivalent. 

De ‘nieuwe’ reeds 50 jaar bestaande stroming die ik met collegae in ‘Ecomodernisme, het nieuwe denken over groen en groei’ beschreef (2017)

Feodaal versus Verlichting (Malthus versus Ecomodernisme)
Dit weekend herlazen we nog ‘The Malthusian Moment’ – Global Population Growth and the birth of American Environmentalism- (Rutgers University Press 2012) van milieuhistoricus Thomas Robertson. Hij beschrijft de periode eind jaren ’60/begin jaren ’70 toen de ‘mondiale’ milieubeweging vanuit de Amerikaanse miljardairs-elite werd gekatapulteerd, allen zogenaamde ‘Malthusianen’. (voor dummies leg ik die term zo uit)

Robertson beschrijft hoe Earth Day (22 april 1970, organisator senator Gaylord Nelson) begin jaren ’70 een kortstondig succes was, maar dat die pessimistische kijk op ‘groei’ later ondersneeuwde toen Ronald Reagan aan de macht kwam.

Mijn werk voor het boek ‘Ecomodernisme, het ‘nieuwe’ denken over groen en groei’ (Nieuw Amsterdam 2017) is slechts een herhaling van zetten 50 jaar later.

Milieubescherming verandert in populatiecontrole met Earth Day

Tegenover doemdenker-ecoloog Paul Ehrlich stond toen ondermeer ecoloog Barry Commoner (The Closing Circle, 1972), die je als ‘ecomodernist’ kon omschrijven: in plaats van massieve populatiecontrole en dictatuur (zoals nu met de Klimaatwet en ‘tijdelijke’ Coronawet) zag hij meer in de aanpak van foutieve techniek, en technologische verbetering. Commoner had decennia voor de overheid gewerkt, en wantrouwde daarom al te groot geloof in de integriteit van bureaucratieen.

Ook zou economische groei juist helpen bij aanpak van armoede en ook helpen bij het tegengaan van vervuiling.

 • Je zag hier dus eigenlijk het denken van de Feodale Elite (Malthus, oude landeigenaren) versus de Verlichtings-optimisten opnieuw terug.

Het bootje van Bea van O. De Groene Draek, steunpilaar klimaatfascisme, de populatiebeweging in CO2-jas

Plots kon Erhlich zijn mantra niet meer herhalen dat ‘de’ wetenschap aan zijn kant stond, en dat de oppositie slechts ongeletterde idioot was. Hij werd vanuit eigen vakgebied bestreden. Het werk van econoom Julian Simon – ook prominent in ons boek Ecomodernisme- zou vervolgens een basis voor het optimisme-programma van Ronald Reagan vormen.

Wie stelt dat ieder mens ‘1 teveel’ is? Wat als die nieuw geborene nu een Einstein, Mozart of Michelangelo is, die intelligente oplossingen bedenkt? Commoner (en Simon) weerlegde het eco-simplisme alsof de mens maar 1 van de vele organismen zou zijn, waarvoor de zelfde harde ecologische grenzen zouden gelden.

De voorloper van Paul Erhlich’s Population Bomb in 1954 door Hugh Moore

Harde kritiek kwam ook van de Latino- en zwarte gemeenschap. Die zagen correct, dat zij met die antipopulatie-agenda op het menu van massieve staatscontrole stonden, geleid door een vooral blanke elite die openlijk hun sterilisatie bepleitte. De Malthusianen konden voorlopig aftaaien.

 • Wij voegen toe: die Malthusianen hergroepeerden zich, om zich onder de CO2-paraplu en de VN-paraplu te versterken. ‘Grenzen aan de Groei’ van de Club van Rome werd ‘Planetary Boundaries’ van Johan Rockstrom. Iets andere namen, het zelfde technocratische ecofascisme van de zelfde elite over ‘harde ecologische grenzen’, hun Eco-goelag.

Darwin’s Dangerous Idea

Standingroom Only
De zogenaamde ‘neo-malthusianen’ staan in de elitaire denktraditie van de protestantse vroeg 19de eeuwse denker Thomas Malthus. Die stelde voor dat technische innovatie in landbouw nooit de (exponentiele) bevolkingsgroei zou bijhouden. Er zou dus een onvermijdelijke populatiecrash komen door hongersnood.

Hij inspireerde Charles Darwin tot zijn evolutietheorie. Maar ook de wijze waarop de Britse regering met de Ierse hongersnood omsprong (1 miljoen) doden, zou deels toegeschreven worden aan de invloed van Malthus. Immers, wie is de regering om tegen zulke natuurwetten in te gaan? Voor de Engelse WASPS (white anglo saxon protestant) waren de katholieke Ieren de Untermenschen en Ierland was hun kolonie.

Bij vondst van de eerste Neanderthaler werd die schedel ook vergeleken met ‘an Irishman with a low mental organisation’ (Zie Ian Tattersall ‘how we know wat we think about human evolution’). Die rapide voortplantende katholieken…

Malthus is de theoreticus van de elite en hun Militair Industrieel Complex, de strijd om grond en grondstoffen. Ook wie Malthus niet kent bij naam is vertrouwd met die manier van denken: denk aan de Ecologische Voetafdruk. Gij zijt teveel.

Uw kind veroorzaakt bij geboorte 55 ton CO2-‘uitstoot’, aldus de ASN Bank. Het klimaatfascisme.

Van Charles Darwin is de term ‘standing room only’ afkomstig: het idee dat ongebreidelde voortplanting zonder massasterfte door grondstof/voedselschaarste en dus ‘natuurlijke selectie’ tot zo’n met mensen/organismen volgepropte levensruimte zou leiden. Oftewel, de zwakke broeders moeten er af gaan, dat is ‘natuurlijk’.

En volgens de naturalistische drogreden staat ‘natuurlijk’ gelijk aan ‘moreel goed’.

The history of the population control movement

Darwinisme leidde (jazeker!) tot het nazisme via Karl Haushofer met zijn Lebensraum. En via de eugenetica van Darwin’s neef Francis Galton. Een andere term voor ‘Lebensraum’ is ‘ecologische draagkracht’: het idee dat er harde ecologische grenzen zijn, die bij overschrijding tot ineenstorting leidt, rampen.

Daarom wilde Dolfie ook zijn eigen kolonieen in Oost Europa en Rusland, voor zijn Duitse volk. Als de Engelsen en Fransen wel overal kolonieen mochten, waarom hij niet, zo redeneerde Dolfie.

Je kunt meer verdieping over het Malthusiaans kolonialisme lezen in ‘Global Population’ (2012 Columbia University Pres) van historicus Alison Bashford. Zij beschrijft oa de totstandkoming van de eerste World Population conferentie in 1927.

De koloniale wereldelite was helemaal ‘into’ Malthus en zag bevolkingsgroei als oorzaak van oorlogen, met name na de Eerste Wereld Oorlog. Alle vrije ruimte was al opgevuld, Amerika en Australie. Dat was ‘de’ wetenschap, zo stelde men, net als bij de eugenetica. Dat was ook ‘de’ wetenschap.  Wie ‘de’ wetenschap weersprak (die in hun straatje paste) was vast heel debiel, niet bekwaam aan het debat deel te nemen.

De voorloper in 1954 van het in media gehypete Population Bomb (1968) van Paul Erhlich. Toen werden elite-zorgen mainstream gemaakt

Overvolle aarde waar mensen afvallen
De Amerikaanse elite rond Theodore Roosevelt, die inspireerde Hitler zijn rassenleer via Madison Grant (The Passing of the Great Race, 1917). Die waren allen eugenetici. Eugenetica is de term bedacht door Darwin’s neef Francis Galton. De eerste Unesco-directeur Julian Huxley, oprichter van IUCN en WWF was ook Eugeneticus, lid van de British Eugenics Society, nu Galton Society.

De Bush-dynastie etaleerde ook haar zorgen over de ‘overbevolking’, zo beschrijft Robertson. Denk hierbij ook aan de zakenman Hugh Everett Moore met zijn Hugh Moore Foundation (1944)

Die verspreidde al in de jaren ’50 het pamflet ‘The Population Bomb’, met de kernbom als analogie. De voorkant van dat pamflet zou zeer sterk lijken op het affiche voor Earth Day in 1970. Time Magazine van Henry Luce agendeerde in 1960 al het idee dat ieder extra mens eigenlijk een bedreiging voor ons voortbestaan is.

Paul Erhlich kopieerde die titel voor zijn met bestseller The Population Bomb in 1968, het jaar dat industrielen rond de Rockefeller-dynastie met de OECD ook De Club van Rome oprichtten (beweging voor populatiecontrole)

Met Earth Day werd legitieme milieuzorg omgedoopt tot Populatiecontrole, koloniale bevolkingspolitiek

Elitezorgen over ‘overbevolking’ werden met Earth Day (22 april 1970) succesvol in de jeugdcultuur ge-injecteerd. Zodat de jeugd demonsteren ging voor haar eigen onderdrukking, en zelfs gedwongen sterilisatie.

In plaats van tegen de genocide in Vietnam door Kissinger cs, de vergiftiging met Agent Orange, en de productie van het ene ‘wondermiddel’ na het ander, inclusief hormoonvervuiling door ‘de Pil’ met haar vele negatieve bijwerkingen. Dat wondermiddel van Big Pharma werd nu zelfs als planeetreddend middel bij demo’s verspreid.

Een zelfde zie je de Astroturf-club Extinction Rebellion nu doen, beschermd door de politie: demonstreren voor het beleid dat Mark Rutler voorstaat (55% halvering vrijheid/CO2 voor 2030), SDG 13 van hun 2030 Agenda.

Legitieme protesten tegen overproductie en vervuiling met nieuwe chemische wondermiddelen als DDT (Denk aan liedje Joni Mitchell), protest voor een meer met de natuur verbonden landbouwproductie raakten zo ingekapseld door de elitezorg genaamd ‘overbevolking.’

Hoofdrolspeler was de eliteclub Zero Population Growth met ondermeer Julian Huxley en Paul ‘Population Bomb’ Erhlich en Garrett Hardin (beroemd van ‘Tragedy of the Commons in Science 1968)

Zodat mensen voor hun eigen onvruchtbaarheid gingen protesteren, met campagnes als ‘Cork the Stork’: de kinderbrenger (ooievaar) dichtpluggen. De ‘ideale’ populatiegrootte was door ecologen becijferd op 1 miljard, in evenwicht met hun ‘ecologische draagkracht’. Dat getal voor menselijke Lebensraum komt ook weer terug in een VN-rapport uit 1995.

Overheidsbank ASN en milieuclubs wrijven je al in: koloniale bevolkingspolitiek ‘dressed as’ zorg voor omgeving

Media-exposure bepaalt succes van beweging
Wie financierden de totstandkoming van Earth Day op 22 april 1970? Dat was Lawrence Rockefeller zijn Conservation Foundation (met Sydney Howey), John D. Rockefeller III (oprichter Population Council, voorheen American Eugenics Society), geestverwanten van William Vogt en Fairfield Osborn.

Hoe kwam Earth Day met haar evenknie Zero Population Growth zo prominent op de agenda? Door media-exposure. Drie maal mocht de tot dan obscure ecoloog Paul Erhlich prime time optreden bij Johnny Carson’s Tonight Show: zodat hij in drie maand meteen 700 duizend boeken verkocht.

Ook Readers Digest (1969) herdrukte het artikel ‘Standing Room only on spaceship Earth’, a bold plan to save us from ourselves van republikeins congreslid Morris Udall (1969). Herinner je dat de Bush-dynastie zich ook zorgen maakte over ‘population’, en dat de Rockefeller-dynastie bij de Republikeinen hoorde?

En dat Prescott Bush een zakelijk steunpilaar was van het nazi-regime?

Time (Henry Luce) in 1960, de mens als plaagdier

Foreign Affairs van de Council on Foreign Relations (CFR Amerikaanse buitenland-denktank) verklaarde haar eigen oorlogszucht plots uit ‘overpopulatie’.  LIFE Magazine presenteerde in april 1970 de oude elitezorg over ‘populatie’ plots als ‘thoughtfull new student cause’...

Het ‘nieuwe’ boek van Erhlich met de van rijke elite-stinkerd Hugh Moore gekopieerde titel, werd bestseller met 2 miljoen exemplaren. Een beetje vergelijkbaar met de wijze waarop na de door Kissinger cs gemanufactureerde oliecrisis van 1973 hier het ‘Grenzen aan de Groei’-rapport van de Club van Rome aan de man/vrouw werd gebracht.

Elitaire zorg ‘gereframed’ als ‘doordachte studentenactie’

Nee het is niet de oorlogszucht van een club industrielen op jacht naar grond(stoffen) die de ‘Problematique’ veroorzaakt, massamoord en ellende: U bent het probleem met uw kinderwens, doe je muilfkorf op jij consumerende besmettingshaard!

Die oliecrisis bewerkte een strategisch doel.  Zo werd de papierdollar tot succes ipv grote mislukking. De dollar werd van goud losgekoppeld, tot ongenoegen van directeur Nederlandse Bank Jelle Zijlstra. Zonder de oliecrisis had Zijlstra gelijk gekregen (die wilde goud als ‘zon’ van het monetaire stelsel), dan was de door de Vietnam-oorlog belaste Amerikaanse economie ingeklapt.

Als tegenmaatregel koppelde Zijlstra toen maar de gulden aan de D-mark, oftewel de kracht van de Duitse economie.

Beneficio, het Spaanse Droevendaal

Hippies en Wappies
De Hippies hebben hun eigen geschiedenis. Je had een goed georganiseerde beweging van mensen die technisch bekwaam waren rond Steward Brand, met hun Whole Earth Cataloque: tips voor minder vervuilend en meer zelfvoorzienend leven. Hoe minder afhankelijk je van geld bent, hun ‘systeem’, hoe meer je zelf baas bent.

Mensen met ook legitiem protest tegen verspillende leefwijzen, tegen de productiemaatschappij van de UBO’s (bovenbazen grootbedrijf) die ten onrechte ‘consumptie’-maatschappij ging heten. Meer natuur, minder rotzooi, meer biologische landbouw, permacultuur, hoera.

En je had de club rond de Laurel Canyon bij Hollywood met haar opzwepende muziek die reclame maakte voor promiscue seks (spermacultuur)en drugsgebruik . Een cultuur die in drugs en zelfmoord ten onder ging, met een voorliefde voor Aliens en occultisme. Jeugdige energie die zich niet richtte op een werkend alternatief, maar op werkeloosheid.

Die werden de Hippies genoemd, of ‘Flower Child’. Mensen waar uiteindelijk niets constructiefs van kwam.

De milieubeweging die voor het goede stond, natuurbescherming, wantrouwen tegen met het grootbedrijf verweven overheden die het milieu vervuilen voor eigengewin, die werd ingekapseld door de elitaire populatiebeweging. Die pessimisten-beweging veranderde tot ‘klimaatbeweging’ onder de neus van Reagan en Thatcher, die tegelijk de UBO’s hielpen met een ontaarde vorm van (neo)liberalisme.

Zodat het meest gunstige afvalproduct voor de plantaardige wereld van de mensheid, nu tot het kwalijkste gif is ge-rebrand:

 • CO2. Oftewel de uitgeademde lucht en het (betaalbare) energiegebruik van gewone mensen.

Engelen bestaan, leuke meid om kinderen mee te maken

Quo Vadis met de ‘parallele samenleving’
De huidige ‘Wappies’ staan ook op zo’n kruispunt. Een gevaarlijk hoog gehalte aan wazige New Age, drugsgebruikers, gescheiden vrouwen op zoek naar zichzelf, die in een mobiele telefoon hun nieuwe ‘spiegeltje aan de wand’ vonden, mensen die na een Ayahuasca-trip het licht zagen, of Yogameisjes die pleiten voor ‘subsidie voor voedselbossen’, en kansloze meneren die overal een pedofielenring in zien….

Quo Vadis?

Legitieme oppositie tegen technocratisch fascisme, de zoektocht naar een werkend alternatief (parallelle samenleving) kan ook op een ‘Laurel Canyon’-achtige manier in de kiem smoren. Op die wijze had je er mogelijk nog niet tegenaan gekeken. Maar geschiedenis heeft de neiging zich te herhalen.

Moraal van dit verhaal: wat ‘de massa’ van bruikbare idioten denkt, dat is ze van bovenaf ingefluisterd via media, waar ‘het grote geld’ bovenmatige invloed op heeft.  Mensen zijn gezagsdieren die je zelfs voor hun eigen ondergang kunt laten demonstreren, als je het verhaal maar op de juiste wijze verpakt, het op hun zelfbeeld modelleert van ‘goedwillend mens die goed wil doen’.

Noodzakelijke literatuur om de milieubeweging te kennen en haar ‘populatie’-beweging die  klimaatbeweging werd en nu ‘corona’

Dat ze heel gepassioneerd leuzen scanderen die in consequentie hebben dat hun eigen (economische) sterilisatie en armoede bepleiten. Zoals idioten van ‘Extinction Rebellion.’ Vanzelfsprekend is de coronapsychose van die zelfde feodale elite een product: in consequentie heeft dit niets met ‘gezondheid’ te maken maar alles met populatiecontrole. Maar je verandert het proza, en mensen tuinen er met open ogen in.

Omdat mensen en mediasukkels/journaille niet op basis van kennis oordelen, rede en logica, maar op basis van ‘vertrouwde autoriteit van de afzender’.

 • Het is overigens een redeneerfout, te denken dat menselijke populatiegroei geen probleem kan zijn, omdat de mensen die dit agenderen zulke fascistische mensvisies hebben. Nederland is wel degelijk overvol, daar hoeven niet nog meer mensen bij, of ‘1 miljoen huizen’ in die laatste groene randen als ons Friesland. Wie voor massa-immigratie is, die is logischerwijze tegen natuur en voor meer overheidsmacht (kapitaalherverdeling)
 • Er is niemand in Nederland die zoveel heeft gestudeerd op dit onderwerp als ik, dus tenminste 1000 studie-uren. Dus wat ik hier schrijf klopt ook meer, dan het zwakzinnige geleuter in de MSM van die mediasukkels/de zjoernaliestiek. 

10 Replies to “Wappies de nieuwe Hippies in eindstrijd oude systeem”

 1. Tavistock Dutch Node:
  School of Business Administration, Erasmus University, the Netherlands: Hans van Beinum; funded by the Dutch monarchy to push malthusianism.
  Hermanus Jacobus Johannes (Hans) van Beinum (19 januari 1926 − Zuid-Afrika, 22 mei 2018) was een Nederlands hoogleraar sociale psychologie.

  Malthusianism is the idea that population growth is potentially exponential while the growth of the food supply or other resources is linear, which eventually reduces living standards to the point of triggering a population die off.
  Malthusianism has been linked to a variety of political and social movements, but almost always refers to advocates of population control.

 2. Op de lange termijn kan zelfs de meest brutale en best georganiseerde propaganda niets tegen de waarheid doen. Mijn hoop is dat de leugens van deze 17 ogenschijnlijk mooie doelen op tijd duidelijk worden. Mooie woorden verhullen het werkelijke doel: een wereldbevolking van slaven

 3. Ik klamp me vast aan de wetenschap dat vroeg of laat de effecten van de wet van Murphy zijn uitwerking gaan hebben op de technocratische plannen van mr. Global.

 4. Je hebt gelijk.Helaas.!
  Als ik het boekje doorkijk van Bodemgezondheid door W.F.K Gouwe (1948)
  word je bijna misselijk als je dat met de huidige tijd vergelijkt.
  Ik hoop alleen dat alle ECHTE kennis niet verdwijnt als de babyboomers er straks niet meer zijn.
  Duhus… bewaar al je informatieve boeken en geef ze door aan de volgende generatie. Er zitten er zeker enkele tussen die er profijt van zullen hebben en hopelijk doen ze er wat mee.
  Ook je buizen versterker.(Er zijn altijd verzamelaars die nog lampen hebben, ook gloeilampen) Die synthetische troep die er nu geproduceerd wordt is slecht voor je brains.

 5. Nog een propagandaleugen.
  Ze zijn nog nooit op de maan geweest.
  Als je kijkt naar de smeltpunten van verschillende materialen die gebruikt zijn van Luna ,.Nikkel staal ,stanless staal, resistent glas ,aluminium en de lagen waar het doorheen “gevlogen”is- Troposfeer, stratosfeer mesosfeer ,thermosfeer exsosfeer en de van Ellenbelt die allen een verschillende temperatuur hebben..klopt er niets van. Bij de Mesosfeer zou alles al verbrand zijn.
  En het los fladderen in het toestel? Zwembad met helder water en mooie achtergrond.
  Geen ster te zien op de achtergrond tijdens het lopen op de maan.
  Maar, ik kan het ook fout hebben hoor!

  1. Zwembad met helder water?? Zelf wel eens geprobeerd ‘koppeltje te duikelen’ onder water zonder je handen te gebruiken? Totaal onmogelijk.
   En de waterdruppels die astronauten als bekend experiment vrij laten rondzweven zijn dan luchtbellen?

   Het is sowieso een knap staaltje wat die Yankees geflikt hebben, of ze nu wel of niet op de maan zijn geweest…. 🙂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *