Nature: ‘Covid 19 helpt invoering klimaatbonkaart (PCA)’

Klimaatbonkaart (PCA)

Drie klimaatactivisten van het KTI ‘Climate Action Centre’ in Stockholm en London University College stellen 16 augustus in Nature Sustainability voor, dat de vrijheidsbeperkende en economie-verwoestende coronamaatregelen een goede aanleiding geven, om met een klimaatbonkaart voor burgers te beginnen. De technische naam voor zo’n klimaatbonkaart die het gehele leven van burgers rantsoeneert is ‘Personal Carbon Allowances’ (PCA).

Net als in WO2, nu voor de CO2 in de strijd tegen klimaatverandering

‘Revisited’ = nu is de tijd rijp
De titel is niet voor niets ‘Personal Carbon Allowances REVISITED’. Zij schrijven dat het idee van een klimaatbonkaart ‘zijn tijd ver vooruit was’ toen het in de jaren ’90 voor het eerst in de academische literatuur verscheen. Tot 2010 vonden mensen de ingreep in menselijke vrijheden en privacy veel te groot, afgemeten aan het zeer beperkte risico van een graad temperatuurstijging in anderhalve eeuw.

Mensen in Westerse landen waren toen nog niet gewend aan een dictatuur met avondklok, en andere vergaande vrijheidsbeperkingen met onbeperkte volmacht van overheden. Maar zoals de ambtenaren/ klimaatactivisten schrijven in Nature Sustainability:

No large-scale national programmes have so far investigated PCAs as a policy option. By 2021, arguably, the policy window of opportunity provided by the COVID-19 crisis25, in combination with the need to address worsening climate and biodiversity crises, and by the advancements in information and communication technologies, particularly artificial intelligence (AI)27, could improve the feasibility and attractiveness of PCAs to policymakers and the public.

Het SDG Schema voor technocratische werelddictatuur

‘Afstemmen op de SDG Doelen’
Volgens de klimaatactivisten zouden de geesten rijp gemasseerd moeten worden voor PCA via propaganda en groepsdruk. Ook bepleiten zij een afstemming met de 2030 Agenda haar 17 SDG Doelen. Daartoe maakten de klimaatactivisten een schema, waar de PCA een bijdrage zou leveren aan welk SDG-doel.

Deze Personal Carbon Allowances (PCA) lijken op de bonkaarten uit de Tweede Wereld Oorlog voor voedsel, alsof je in een oorlogseconomie leeft gebaseerd op (kunstmatige) schaarste. Nu zijn het niet de nazi’s waarmee oorlog heerst, maar is het de ‘strijd tegen klimaatverandering’ van de klimazi’s die tot schaarste in welvaart zou noodzaken.

Ambtenarij/de klimaatmaffia deelt dan per persoon reisquota, voedselquota en energiequota uit, en ieders leven wordt voortaan in ‘CO2’ gewogen. In diverse massamedia als Nieuwsuur van de overheid en de Volkskrant werden de geesten al rijp gemaakt al voor dit idee.

Trudy op landgoed Zonheuvel, SDG House bij Doorn

De ‘55% CO2-reductie’ uit de Klimaatwet, 55% minder welvaart (behalve voor een kleine elite van de klimaatmaffia) staat voor de kunstmatige schaarste die de klimaatmaffia over de economie afroept. Al kun je het ook zien als CO2-stoelendans. Mark Rutte stelde immers voor om 55% minder CO2 op papier te produceren in 2030, een belofte die hij voor CNN herhaalde.

Hun overheid haalt van de 100 CO2-stoeltjes (emissie) voor 2030 dan 55 CO2-stoeltjes weg, creert kunstmatige schaarste en dus een ‘markt’ voor hete lucht (CO2). Wie niet als eerste zit kan afdruipen of CO2-emissiekredieten bijbetalen aan ambtenaren of bankiers. Het ETS-emissiehandel-systeem werkt ook zo.

De lobbyist in publieke dienst voor vrijheidsbeperking en verwoesting van mkb/middenklasse

In Nederland is een ambtenaar van de Rijks Universiteit Groningen (RUG) al een decennium bezig, om via publicaties in academische bladen een geleerde noodzaak te geven aan een totalitaire heilstaat in CO2-jas. Zijn naam is Edwin Woerdman.

Vooralsnog bestaat een nagenoeg lineair verband tussen ‘CO2-uitstoot’ en welvaart. Zodra de economie groeit, stijgt de CO2-uitstoot door het stijgende gebruik van betaalbare energie uit fossiele brandstoffen als steenkool en aardgas. Krimpt de economie, of stort de economie in door bijvoorbeeld coronamaatregelen, dan daalt de CO2-uitstoot.

Klimaatbeleid is dus ‘verwoesting middenklasse en mkb’, een kleine CO2-elite uitgezonderd die op de subsidies mag cashen. Een andere naam voor ‘klimaatactie’ is ‘communisme’… Vrijwel alle mensen die voor ‘klimaatactie’ pleiten zijn zelf geen ondernemer, maar ze staan op de payroll van de overheid of van milieuclubs die door hun overheid in stand blijven.

Of van miljardairs die zich ‘filantroop’ noemen, en die moedertje de planeet zeggen te willen redden.

3 Replies to “Nature: ‘Covid 19 helpt invoering klimaatbonkaart (PCA)’”

  1. Dit doet me steeds weer denken aan het rijmpje dat we zongen bij verstoppertje spelen: blijf zitten waar je zit en verroer je niet, hou je adem in en stik niet.
    Als we dit nou allemaal maar doen en geen CO2 meer uitademen dan redden we de planeet van onszelf. Alleen vervelend voor degene die ons probeert te vinden, best eenzaam alleen op de wereld.

  2. Terwijl, CO2 behoort tot één van de meest essentiele stoffen die het leven mogelijk maakt. Beloon een ieder die koolstof in chemische verbinding brengt met zuurstof in plaats van een straf opleggen. Beloon degene door hem of haar zijn vrijheid daartoe toe te staan.

    Op het moment worden we geregeerd door idioten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *