Welke bank beheert derdengelden Pels Rijcken?

Pels Rijcken de landsadvocaat

De bestuursvoorzitter van Landsadvocaat Pels Rijcken- Frank Oranje pleegde volgens de officiele kanalen afgelopen najaar zelfmoord, toen uitkwam dat hij voor 11 miljoen euro had gestolen van clienten via de derdengelden-rekening van de landsadvocaat. Die sluisde hij door naar een eigen Stichting Beheer Escrow, die gelden van beleggers claimde te beheren.

Onder die beleggers vielen zes provincies en honderden gemeentes, die bij Oranje zijn nepstichting voor dik 13 miljoen euro hadden uitstaan. Opmerkelijk is dat de (bij naam onbekende) bank die de derdengelden-rekening van Pels Rijcken beheert en van deze nepstichting daar nooit melding van maakte of verdachte transacties wist te herkennen. 

Een goede omschrijving van Hellehol Den Haag

Wie is de beheerder van derdengelden Pels Rijcken?
Ondergetekende kwam met Pels Rijcken in aanraking, toen het Ministerie van LNV/NVWA mij middels kort geding wilde dwingen om de openbaarmaking van de naam van een ambtenaar terug te draaien die zijn ambt misbruikt en valse aangiftes opmaakte. Daarvoor zet hun overheid de landsadvocaat Pels Rijcken in, bijvoorbeeld om journalisten het zwijgen op te leggen.

Controle op machtsmisbruik en fraude in eigen gelederen, daar zijn ze bij de overheid en hun vrienden weer minder tuk op. Dat toont de Oranje-zaak volgens de website Frankoranjepelsrijcken die de voor tenminste 10 miljoen euro gedupeerde slachtoffers van Pels Rijcken informeert.

De FIOD was al sinds 2019 met een onderzoek naar Frank Oranje in de weer, toen de fraude al jaren liep. Ondertussen zijn banken steeds fanatieker bij de controle van ‘verdachte’ transacties controleren op door de overheid voorgeschreven regels. Dus is het opmerkelijk dat de bank van Pels Rijcken niets opmerkte, wanneer zomaar 11 miljoen euro verdampt. Hoeveel miljard kan er dan bij de overheid verdampen?

Aalbersberg en Grapperhaus

Of is hier sprake van selectieve handhaving van regels? Zelfs een imago of verkeerde lucht bij de overheid van een stichting of organisatie kan al genoeg zijn voor de banken, om als verlengstuk van die overheid op te treden.

Immers, wanneer uitgever van conservatieve auteurs, De Blauwe Tijger valselijk door het Ministerie van Veiligheid een smet van ‘terreur’ krijgt aangewreven door een media-campagne van de NCTV van Pieter Jaap Aalbersberg, rechterhand van Ferd Grapperhaus (Minister van Veiligheid, voormalig bestuur Allen & Overy advocaten)

… dan zegt de ING direct eenzijdig de rekening op.

Zo kien zouden de banken zijn op verdachte transacties en organisaties. Maar een bestuursvoorzitter van de landsadvocaat die jarenlang in totaal 11 miljoen euro wegsluist, daar merkt de bank niets van op. (???) Zou dat ook witwasbank ING wezen, die daarvoor een boete door de FIOD kreeg opgelegd van tenminste 700 miljoen euro?

Arjen van Rijn leidde het ‘onafhankelijke’ onderzoek naar Pels Rijcken na daar 16 jaar zelf te werken en als ‘eigenaar’ geregistreerd te staan

De eenzame gek die buurman was van Rene Kiers (Pels Rijcken)
De Nederlandse Orde van Advocaten veegde het straatje van Pels Rijcken schoon via een onderzoek door de Haagse deken Arjen van Rijn. Die werkte tot 2011 liefst zestien jaar bij Pels Rijcken en staat op zijn eigen Linkedin-pagina als ‘eigenaar’ geregistreerd. Hoe objectief zijn onderzoek dus kan zijn weet de advocaten-industrie op Advocatie.nl niet te verklaren.

Van Rijn portretteerde het handelen van Oranje als ‘solo-actie’, dus de eenzame-gek-theorie kwam van stal. Ookal had Oranje de stichting Beheer Escrow opgericht met meerdere collegae van Pels Rijcken. Dat een bestuursvoorzitter van zo’n Naamloze Vennootschap (sinds 2006) geheel alleen op een eiland leefde lijkt onwaarschijnlijk.

Rene Kiers, de oud bestuurs-voorzitter van Pels Rijcken (tot 2012) en ‘partner’ sinds 1999 woont schuin tegenover Joost Oranje (tot zijn dood) zijn kapitale pand. Rene Kiers treedt weer regelmatig op als landsadvocaat bij zakelijke transacties voor de overheid.

Rene Kiers (Minerva-alumnus) specialiseert zich onder andere in zakelijke transacties van scheepswerven en is vice voorzitter van de geschillencommissie van de Vereniging Nederlandse Scheepsbouwindustrie (VNSI). Vaste lezers weten al dat onze Minister van Veiligheid/advocaat Allen & Overy, Ferd Grapperhaus een zakelijke holding bezit waarin onder andere een schip wordt uitgebaat.

Grapperhaus, oud-directeur van advocatenkantoor Allen & Overy, tegelijk eigenaar van een holding met een schip die door Joost Oranje in een stichting is ondergebracht in 2017

Frank Oranje hielp Grapperhaus om deze zakelijke belangen in een stichting onder te brengen. Zoals Syp Wynia al in maart schreef, was het Joost Oranje die deze holding opzette voor Grapperhaus in 2017:

En inderdaad, het ooit door secretaris-generaal Joris Demmink van Justitie geopende prestigieuze gebouw huisvest niet alleen notarissen maar vooral advocaten, die tevens plaatsvervangend rechter en raadsheer zijn. Met zulke advocaten procedeert het wel heel prettig voor de Staat.

Wetend dat Frank Oranje sinds 2017 de zakelijke belangen van de nieuwe minister Ferd Grapperhaus in een stichting had ondergebracht, is het boeiend om te zien hoe en door wie Grapperhaus op de hoogte werd gesteld van deze fraude. En wat Grapperhaus toen ondernam.

Er is bij het Openbaar Ministerie van Pels Rijcken hun zakelijk partner Ferd Grapperhaus dus geen bijzondere prikkel om de onderste steen boven te halen. Wel is er een motief om de zaak zoveel mogelijk onder de pet te schuiven, en om het ‘eenzame gek’-motief aan het publiek te verkopen.

Vast staat dat de landsadvocaat Pels Rijcken en het Openbaar Ministerie (college procureurs generaal) gewoon bij elkaar op schoot zitten. Dat blijkt andermaal bij de zaak die Robert van Luitgaarden tegen ‘De Staat’ aanspande. Zoals Blue Tiger de uitzending aankondigt:

Huig was vanochtend om 11.30 uur aanwezig bij een rechtszaak die was opgestart door Robert van de Luitgaarden. Robert werd als kind misbruikt door de directeur van de Haagse kinderbescherming, dhr Beemster. De aangiftes liepen in de jaren 80 op niets uit, wat bleek nu? Beemster was bevriend met de pedoseksuele kinderrechter Theo Rueb, de vrind van toenmalig hoofd directie NL Politie Joris Demmink…

Mij dunkt dient er dus een veel grondiger (journalistiek) onderzoek naar corruptie te komen bij Pels Rijcken. En naar de wijze waarop de dekenen verweven zijn met het ministerie en de wijze waarop zij elkaar toedekken. Hoe hun netwerken verlopen (via bijvoorbeeld studentensekte Minerva).

Wopke Minerva Mc Kinsey Hoekstra, het UBO-trekpopke van het Ministerie van de Belastingdienst

Welke deal heeft de FIOD nu met Pels Rijcken gesloten? Heeft die FIOD een signaaltje van het Ministerie van Financien (Wopke Minerva Mc Kinsey Hoekstra) gekregen om vooral de vuile was niet buiten te hangen? En dus: welke bank beheert de derdengelden-rekening van Pels Rijcken? Vele vragen die een antwoord behoeven, wanneer Pels Rijcken tegelijk hofleverancier van raadsheren is bij ons hoogste rechtsorgaan, de Raad van State…

De Frank Oranje-affaire heeft inmiddels geleid tot een eigen wordpress-pagina die voor gedupeerden is opgericht. De Affaire Pels Rijcken omschrijven zij zo:

Onderzoek heeft tot nu toe uitgewezen dat deze notaris-bestuursvoorzitter in verschillende dossiers jarenlang miljoenen heeft onttrokken en overgeboekt naar speciale rekeningen.

Kort nadat deze verdenkingen aan het licht kwamen (eind 2020), heeft de notaris-bestuursvoorzitter zelfmoord gepleegd. Naar eigen zeggen zijn de gestolen gelden inmiddels aangezuiverd en wordt er voor gezorgd dat deze snel alsnog bij de rechthebbenden terecht komen.

Dit lijkt moeilijk te rijmen met het feit dat het kantoor maar over ongeveer 2 miljoen Euro aan liquide middelen beschikt, terwijl de schade minimaal 10 miljoen is. Het lijkt er op dat de te betalen rente hierin nog niet is opgenomen. Als dat wel gebeurt, komt de financiële schade op meer dan 18 miljoen Euro.

Uit de financiële stukken, die het kantoor bij de Kamer van Koophandel heeft gedeponeerd, blijkt niet dat het kantoor de middelen heeft om dit te vergoeden.

De zaak Oranje heeft alles in zich om maar een klein aasvliegje in een grote beerput te zijn genaamd ‘Failed State NL’, die om politieke redenen in de doofpot kan landen. Immers, wie controleert de Deken en de Orde van Advocaten, als je weet dat de toezichthouder van de Nederlandse Orde van Adv ocaten twee politiek benoemde toezichthouders heeft, door ‘de kroon’ benoemden, waaronder de ex van de verongelukte Mark van Traa.

De miljoenen die Oranje verduisterde blijven ondertussen zoek, zo schrijft de website voor gedupeerden. Het Openbaar Ministerie van Ferd Grapperhaus en het College van Procureurs Generaal van Gerrit van der Burg (die zo tuk op ‘ondermijnende criminaliteit’ zegt te zijn) zette na de dood van Oranje het onderzoek op een laag pitje, en liet accountantskantoor Deloitte en Touche naar de transacties kijken.

Doofpotje?

6 Replies to “Welke bank beheert derdengelden Pels Rijcken?”

 1. Welke hoort niet thuis in het volgende rijtje?
  Frank Oranje, Willem van Oranje, van Traa, Jeffrey Epstein.
  ….
  Epstein didn’t kill himself! ‘Verzelfmoord’
  De rest is vermoord of mee afgerekend in het criminele circuit.
  Of zou de Citroen BX van Maarten, met het perfecte remsysteem van de ‘Snoek’ op dat cruciale moment het zomaar hebben begeven? Van Traa was immers in volle vaart op een file geklapt. En hij was geen type ‘slaper’.
  Als je teveel weet, wordt je opgeruimd.

  Willem I is zo genoemd, omdat met hem als allereerste werd afgerekend in het criminele circuit door Balthasar Gerards.

  Het lijkt er sterk op dat het Oranje verschijnsel de zwarte ziel moet verbloemen. Oranje opereert onder het motto: ‘eerlijk duurt het langst; dus met stelen ben je er eerder’. Al meer dan 581 jaar… zwarte adel.

  Er is sinds 1933 geen natie staat meer. Slechts een ‘Corporate fail’ en dat kaartenhuis is aan het instorten, omdat steeds meer mensen de paniek zien.

 2. Wist u je dat Frank Oranje 2 bedrijven had
  Oranje Beheer BV en Oranje Praktijk Bv Op hun jaarrekening staat het adres van een abnamr stichting
  . Wat opvalt dat Oranje BV bedrijf een tijdje op adres heeft gezet van Pels Rijcker en telefoonnummer. Dat vind ik er erg vreemd.

  1. Waar op dat niveau een stichting is, daar is ook een stille venoot. Een Commanditair Venootschap (CV) geeft de mogelijkheid om onder de radar te blijven. De UBO’s zijn niet te achterhalen. Vanuit de stichting wordt bestuurd en de centen verdwijnen naar een ‘computer in een paradijs’.

   Overigens heeft Sigrid Kaag in opdracht van EU de toegang geblokkeerd tot het UBO-register per 2 november 2022 vanwege ‘privacy issues’ van een paar multinationals. Witte boorden criminelen en ambtenaren mogen vrijwilligers bij verenigingen, stichtingen en clubs onder een vergrootglas leggen, maar de burger mag niet weten door wie hij wordt benaderd, als instanties je bestoken met bedreiging, bedrog, inbreuk in de prive levenssfeer, knevelarij en misbruik in mensenhandel.

   Pels Rijcken is slechts 1 instrument van de gehele beerput.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *