Essener (‘maatschappijleer’) doceert onderwerping aan Kartel

Waarheid is wat de autoriteit zegt

Uitgeverij Essener levert met haar ‘maatschappijleer’-methode voor de havo de beste kandidaat voor (school)boekverbranding in jaren. Met sturende vragen en voorgekauwde begrippen worden leerlingen gedwongen om de ‘waarden’ van de nihilisten van D66 te omarmen. Opnieuw worden leerlingen afgerekend op politiek gewenste antwoorden.

Waarheid is wat De Partij/het kartel vraagt en dat herken je aan de sociale autoriteit van de afzender, aldus de makers van de schoolboeken. Wie naar bewijs en waarheid zoekt buiten de door het kartel voorgeschreven werkelijkheid, die doet aan ‘polarisatie’ en is ‘anti’…

Zo bedrijven de schoolboek-makers een politieke tactiek: spiegelen. De ander beschuldigen van wat je zelf doet.

Plaats de gewenste normatieve begrippen in het feitelijk onjuiste maar door Essener/het Kartel gewenste kader, waarin conservatisme als stroming niet bestaat

Van je ‘populisme’ genezen door Essener
Al herhaaldelijk constateerden we bij bespreking van de schoolboeken van bijvoorbeeld de Malmberg-groep (Eigenaar Essener): een conservatief haalt zijn kinderen van school, want ze leren niet meer kritisch denken. Ze moeten een voorgekauwde werkelijkheid voor ‘waar’ aanhalen, en worden vervolgens afgerekend op het geven van de politiek correcte antwoorden.

Dat is ook de partijlijn bij het Ministerie van OCW: kinderen krijgen geen onderwijs meer, kennis, maar ‘bewustwording’ gedoceerd. Er is daarom geen morele noch legitieme reden meer om deze leugenachtige corrupte overheid nog als de onze te beschouwen.

En dus leeft bij steeds meer mensen de urgentie, om de eigen kinderen uit deze marxistische/liberale/nihilistische indoctrinatie vandaan te houden, die woke scholen met regenboogvlagjes die een psychisch gestoord Zweedse klimaatprofeetje opdringen als rolmodel, samen met het verplicht te kijken Groen Linkse jeugdjournaal.

De ‘woke’ Ministeres van Onderwijs van D66

Of je nu kijkt bij biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, op zijn best is het lichtvoetige pulp zonder enige rationele systematiek, chronologie of basiskennis. Bovendien zijn lesmethodes steeds door (linkse) belangengroepen gekleurd, zoals Dierenbescherming, de milieumaffia, de asielindustrie en andere Postcode Loterij-entiteiten.

Zo ook bij Uitgeverij Essener, die lijkt te bestaan om leerlingen dom en volgzaam te maken. Althans, deze door Heleen Ruijg, Rianne Brink, Jordi Vermeulen en Winifred Wouters geschreven indoctrinatie-methode.

Mensen die geloven dat ‘meten’ (formulieren invullen) gelijk is aan weten, en dat ‘onderwijskunde’ een echte wetenschap zou zijn, in plaats van vals concrete pulp voor en door linkse idioten die zelf geen kinderen hebben, of die zelf nooit voor de klas stonden.

Kinderen krijgen geen onderwijs meer maar indoctrinatie: Malmberg (Staal). NEE dit is niet uit het hier besproken boek, maar een ander voorbeeld uit een ander boek van Malmberg

Je krijgt bijvoorbeeld een paar normatieve woorden als ‘anti-overheid’ aangereikt, en moet die woorden dan verbinden aan de politieke stroming waar de makers een hekel aan hebben. Want die stroming hebben ze in navolging van het zittende kartel daarom diskwalificerend als ‘populisme’ weergegeven.

Of je moet ‘afkeer van elite’ in gewenste doosje plaatsen (populisme).  Daarmee suggereert Essener in navolging van het zittende linkse-liberale machtskartel dat iedereen met gefundeerde kritiek op de huidige oligarchie een psychische aandoening heeft.

Alsof conservatisme geen politieke stroming is, maar een mentale aandoening waarvan je via Essener haar ‘maatschappijleer’ genezen moet worden. En dan, de populus, het volk, luisteren naar wat je volk wil zoals dat in Zwitserland met haar kantons wel kan in referenda: was dat geen democratie dan?

Of neem de valse polarisatie genaamd ‘anti-immigratie’ die Essener oplepelt. Wanneer je als overvol land niet nog een miljoen kansarme profiteurs van onder de evenaar wilt huisvesten, maar wel talent dat je land versterkt zoals in Zwitserland. Ben je dan ‘anti’? Of verstandig?

Gevestigd bij het zelfde politiek kartel achter Pro Demos met Ed Nijpels als toezichthouder

Pro Demos, tegen de populus
De les is regelrecht voorgekauwd door Pro Demos van pedofiel Ed ‘Klimaatwet’ Nijpels en hun Stemwijzer. Pro Demos is een in 2008 opgerichte propaganda-entiteit van het machtskartel dat ook de publieke omroep controleert (de NOS zit er inpandig), gefinancierd door het Ministerie van demissionair minister van Waarheid, Kajsa Ollongren.

Oftewel van het kartel rond D66’ers die het referendum afschaften, omdat mensen dan niet stemmen wat dat kartel wil.

Pro Demos spiegelt het televisie-theater voor van Nederland als functionerende democratische rechtstaat. In plaats van dat Nederland een Failed State is: een oligarchie waar lobbyisten regeren, als verlengstuk van de Ultimate Beneficiary Owners (UBO’s) van het grootbedrijf.

In de praktijk is Nederland een Eenpartijstaat waarin bepaalde partijen bij voorbaat van machtsdeelname zijn uitgesloten.

Een Failed State waar een demissionair kabinet de wet mag overtreden en de grondwet mag negeren, kortom een onrechtmatig handelende regering. Dat is niet ‘mijn mening’ maar constatering. Weerlegging van deze constatering op basis van bewijs en rationele argumentatie is zeer gewenst.

Uitgeverij Essener leert de leerling die ‘populisten’ van repliek dienen met voorgekauwde antwoorden, die ze in het gewenste blokje moeten plaatsen. In plaats van dat ze mogen waarnemen wat je ziet, wanneer je de kale feiten met open ogen aanschouwt. Dit is niet ‘leren’ maar ‘indoctrineren’.

Vul de politiek gewenste antwoorden in en normatieve (dis)kwalificaties, anders krijg je een onvoldoende

Klassenvijanden herkennen
Ook worden ze op school verplicht naar de  ‘publieke’ omroep te kijken van het machtskartel, en de daar vertoonde leugens, wansmaak (NTR: kinderen dwingen naar naakte pedofielen te laten kijken, had Sidney Smeets van D66 dat bedacht?) en pulp als ‘de norm’ te accepteren, dan wel voedingsbodem voor gezonde discussie.

Anders krijg je een onvoldoende. De garantie die Essener geeft bij het herkennen van ‘de juiste informatie’ is de autoriteit van de afzender. Alleen de grote nieuwsbedrijven als NU.nl van Sanoma zouden vertellen wat waar is, want ‘die hebben regels waaraan journalisten moeten voldoen’… 🙂

Tegelijk krijgen ze de klassenvijand Willem Engel van ‘actiegroep’ Viruswaarheid als ‘nepnieuws’-voorbeeld voorgekauwd. Hoe leer je hem herkennen als Klassenvijand zo is de les bij Essener haar ‘maatschappijleer’. Die leren ze ‘framen’ als slecht mens Zonder enige aandacht voor de geldigheid qua bewijsvoering van zijn argumentatie. Het is namelijk onbetwijfelbaar waar:

 • dat je met de PCR test geen ‘besmetting’ aantoont, zoals de aantoonbaar liegende en corrupte overheid (‘coronagezant’ Feike z’n broer verdient aan injecties, voorganger Hugo de Jonge werkt nu als commissaris bij Intravacc) valselijk beweert
 •  dat lockdowns eerder nodig zouden zijn om de ziekenhuiscapaciteit niet te overbelasten met daadwerkelijk zieke mensen (flatten the curve), nu zijn lockdowns er al om valselijk als ‘besmetting’ gekwalificeerde positieve tests in aantal omlaag te krijgen.
 • Zei de minister met het RIVM eerder dat mondkapjes niet werken, nu gelden ze als hoofdmiddel tegen ‘besmetting’ en zijn ze op middelbare scholen verplicht gemaakt
 • De maatregelen van de overheid als ‘avondklok’ hebben niet enige wetenschappelijke ondergrond,  in relatie tot bestrijding van epidemieen. Alsof een virus ziet wanneer het 9 uur ’s avonds is geworden, of wanneer het virus in de sportschool is (die moet dicht) of bij een autorace-wedstrijd (dan mogen er 75 duizend man naar toe)

Dus waarom krijgen leerlingen dat bij Uitgeverij Essener haar ‘maatschappijleer’ niet geleerd, mogen ze dat niet weten?

Nihilisme van pedo’s van D66 en perverts aan je kinderen opdringen

Voorgeschreven werkelijkheid
Leerlingen krijgen voorgespiegeld dat de autoriteit van de afzender bepaalt wat ‘waar’ is zoals grote nieuwsorganisaties. Een verklaring kan zijn: Essener is onderdeel van de Malmberg-groep, die weer onderdeel is van media-gigant Sanoma. Sanoma is de eigenaar van Nu.nl, met haar ‘fact checkers’ die vorig jaar nog beweerden dat het vaccinatiepaspoort ‘fake news’ zou zijn.

Terwijl een open source document van de Europese Commissie uit 2018 al de komst aankondigde. En inmiddels kom je de culturele sector niet meer in zonder testbewijs of prikbewijs.

Malmberg is kortom onderdeel van een informatie-kartel, dat de zittende macht aan krediet helpt. Dus wat is ‘nepnieuws’ behalve ‘argumentatie en informatie die hun voorgeschreven werkelijkheid ondergraaft’..

Oftewel: ‘nepnieuws’ is dus ‘nog functionerende journalistiek’… En de door uitgeverij Essener verfoeide ‘polarisatie’ – waartoe Willem Engel met zijn rechtszaak zou leiden- is eigenlijk ‘gezonde discussie waarin zoiets als waarheid en bewijs mag bestaan’.

Ze zijn eigendom van Sanoma, net als Malmberg

Zo toont een nieuw rapport van Amerikaanse republikeinen dat de door Engel verdedigde lablek-hypothese (virus ontsnapt/losgelaten uit lab Wuhan) actief is onderdrukt als optie, en gedemoniseerd door Tedros van de WHO. Een van de schuldigen daarvoor is Peter Daszak, die weer publiceert met de maker van de (frauduleuze) PCR-test, Christian Drosten van het Duitse RIVM (RKI)

Bij Uitgeverij Essener is ‘overheid’ gelijk aan ‘goed’, want dat is ook wat hun kwalificatie ‘anti-overheid’ als enige concrete lading heeft in negatieve zin. Oftewel, ze doen aan ‘spiegelen’. Ze laten zelf een scheet en zeggen tegen de buren ‘u stinkt’. Ze keren zich tegen ‘polariseren’, maar laten de leerling door woordkeuze geen andere optie dan ‘voor of tegen’, ‘goed’ of ‘anti’.

Een verstandige onderbouwde discussie over bevoegdheden en rol van de overheid in het perspectief van de rampen van de 20ste eeuw: zou dat niet een doel van onderwijs kunnen zijn?

Met zulk nihilisme is er geen reden om je kind nog de tijd te laten verdoen op school.

Er zijn steeds meer groepen mensen die eigen onderwijs opzetten. Er is namelijk geen morele noch legitieme reden deze leugenachtige corrupte overheid met haar gecorrumpeerde instituties nog 1 seconde serieus te nemen. Het is overigens heel goed mogelijk dat mensen bij Uitgeverij Essener geloven dat ze met iets goeds bezig zijn. Dat de personen die zij als hun autoriteiten beschouwen hen adviseerden.

Dat is de typische pathologie van de linkse medemens: waarheid = autoriteit. Die Partei hat immer recht. Iedere dictatuur is gevestigd op censuur, sociale druk en leugens, bij nihilisten van D66 is dat niet anders dan bij Stalin, Lenin, Hitler en andere socialistische geestverwanten.

8 Replies to “Essener (‘maatschappijleer’) doceert onderwerping aan Kartel”

  1. Compleet gehersenspoeld en ook nog een mondluier voor, in de open lucht….
   “U staat op privéterrein”, ja ja, op de openbare weg.
   Hulde aan de heer Van Kessel overigens, zo wakker als wat.

 1. Die indoctrinatie van je kinderen in een openluchtgevangenis is altijd al een probleem geweest voor ouders die een normaal denkend kind willen zien opgroeien. De enige mogelijkheid is zoals in Amerika bij wet geregeld, wat ze daar “homeschooling” noemen, een recht dat je als ouders hebt om je eigen kinderen te onderwijzen. Hier is dat niet zo en dat moet veranderen.
  Ook hier moet dat bij wet geregeld worden.
  De verplichting om je kinderen te laten verneuken is gewoon ronduit schandalig.
  Nu zal het gemiddelde kuddedier wel denken: indoctrinatie, openluchtgevangenis, waar heb je over?
  Ja, deze ouders zijn toch niet op andere gedachten te brengen of erger intellectueel niet in staat om er uberhaupt over na te denken omdat die bovenpan toch niet werkt.
  Maar…die kinderen zijn misschien nog te redden.
  Je zou bijna denken, dat Jezuietenonderwijs was zo gek nog niet. Maar dat moet dus veranderen.
  Linksom of rechtsom, red je kind(eren) en kom in actie.

  1. Je kunt nu als ouder ook veel doen Bert.
   Geen tv laten kijken of filmpjes met al die subliminals.
   Trek ze mee de natuur in en laat zien wat daar eetbaar is. Als ze klein zijn koop dan alleen boeken van Lemniscaat.
   Controleer hun leermateriaal dat ze op school krijgen en laat ze zien wat wel en niet oke is. Maak ze wijzer.Controleer wat ze op de i phone zien en leg uit wat peergroups doen. Maak ze sterk.Weerbaar.Leg ze uit dat zij, jouw kinderen, het allerbelangrijkste zijn op de hele wereld.
   Dan ben je al een heel eind.En er is nog zo veel meer.
   Maar..dat is alleen maar mijn gevoel en ervaring.

   1. Beste Mathilda, je tips zijn uitermate bruikbaar voor hen die alternatieve wegen zoeken bij verplichtigen van “staatswege”, zonder in opstand te komen.

    Maar daar gaat het niet over.

    Het idee alleen dat de “staat” ouders verplicht tot indoctrinatie-onderwijs in een openluchtgevangenis, want anders pakken we je kinderen af, is te gek voor woorden,
    maar wel realiteit in de totalitaire dictatuur Nederland.
    En dit was al zo voor de SDG agenda. (geen burgerrechten meer, alleen nog plichten).

    Realiseer jezelf dat “de staat”, zijnde het Konigshuis met zijn vrienden, haar “human resources”
    (bevolking die krom staat voor belastinggeld en verder je bek houden) niet in staat wordt acht tot autonome opvoeding. Zoals zij het zien: het klootjesvolk, slechts in staat tot voortplanting). Daar gaat het dus over.

    Het recht om je eigen kinderen op te voeden en te onderwijzen wordt je dus ontnomen.

    Je bent ongetwijfeld van goede wil, extra studie brengt je vast verder tot inzicht in hoe NL werkt.

    Wanneer een disfunctioneel gezin (koningshuis) de macht heeft om door trouw gezworen groepen op beslissingsposities haar wil op te leggen, krijg je als “burger” en je kinderen een bijzonder rare reailtiet gepresenteerd, d.m.v. je tele”visie”, krant, magazine en ieder uur radio “nieuws”.

    Kijk maar eens goed naar de mensen die jou en je familie met staatsgeweld controleren en beheersen.

    https://www.youtube.com/watch?v=TO8aXheZAlc

    Terugkijkend naar de persconferentie van deze familie voordat zij naar Griekenland gaan in 2020,
    laten zij hun ware gezichten zien. Verbijsterend gewoon.

    Startend zie je hoe de onzekerheid van deze familie in de opkomst naar buiten eigenlijk beschamend is, de angst straalt er vanaf.
    Prins Pils met zijn doorgezopen hoofd en Uber-Bitch Maxima
    (ja ook jouw gezicht is inmiddels verrot van al die alcohol) staan er eigenlijk
    maar raar bij en Willempie zoals gewoonlijk praat zijn mond weer eens voorbij.

    Daar wordt Maxima niet blij van en krijgt vanaf 02:20 een enorme woedeaanval.
    Bijzonder onthullend. Let vooral op haar loopje, haar gezichtuitdrukking en de gebalde rechtervuist,
    wanneer zij schreeuwend op Willem afloopt.

    Je zou bijna denken zij slaat hem op z’n smoel. Hij zegt wat doe ik nou weer verkeerd.
    Nou Willem, je zit dus in een “abusive relationship” en het is overduidelijk dat jij niets
    maar dan ook niets in dit huwelijk te zeggen hebt.
    Sterker nog ik zou mijzelf maar eens afvragen of die kinderen eigenlijk wel van jou zijn.

    Dat verklaart natuurlijk waarom jou hofhouding je maar een sjacherijnige vent vindt.
    Al die onderdrukking, lichamelijke en geestelijke mishandeling van je achter, achter, achter nicht moet je ook kwijt.

    Maar ja wat betekent dat nou voor het Hollandsche volk, wanneer zo een Argentijnse achter achter achternicht (is dat eigenlijk ook incest?) hier de scepter zwaait als uber-bitch-baas.
    Zij heeft geen band met ons en dat wordt ook wel duidelijk uit haar acties die hoofdzakelijk
    zuid-amerika en verenigde naties (SDG) gericht zijn.

    Daar moeten we dus ook vanaf. Oprotten met je graai familie en het hele vermogen verbeurd verklaren en teruggeven aan het volk die het door geroofd belastinggeld bijeen heeft gebracht.
    Die hele kliek eromheen zetten we ook achter slot en grendel.

    Beste Mathilda,
    Zoiets dus, open je ogen, open je oren, observeer, registreer. Denk daar maar eens over na
    en laat dat gevoel maar achterwege. Vriendelijk groet, Bert

    1. Bert, Lieverd, ik weet dat allemaal, al lang.Veel gereisd, hoop “gezien” en gehoord.Was al zeer snel mijn intuïtie aan het volgen en heb uren besteed op het internet om alles in een paar talen op gebied van de “wetenschap” uit te zoeken.Ik herken de rotzooi.Ik verspreid genoeg naar iedereen.Ga naar demo’s etc.
     Verspreid kranten en bladen.Ik herken ook jou emotie. Begrijpelijk! we blijven gewoon vechten en op het goede hopen.
     Laat je niet ontmoedigen door alles.Wij weten het met zn allen.Ook ik heb kinderen en kleinkinderen waar ik me 100% voor in zet. Daar moeten ze gewoon met hun poten vanaf blijven en er zijn heel VEEL ouders die er net zo over denken en daar door in de “vechtmodus'”staan! Daar hebben zij geen rekening mee gehouden met het uitwerken van hun plannetjes!
     Blijf asjeblieft geloven in het goede en laat je niet door het kwade uit het veld slaan want dat is wat zij willen!!
     Ik denk dat je een geweldige papa bent.!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *