Openbaar Ministerie vestigt regenboogdictatuur (SDG5+10)

Met regenboogpotloden kiest het OM partij voor de (anti christelijke) ideologie van D66’ers

Het Openbaar Ministerie helpt samen met de rechtbank de regenboogvlag-dictatuur vestigen. Dat kun je opmaken uit de voorbeeldzaken in het rapport Overzicht Discriminatiecijfers Openbaar Ministerie, Cijfers in Beeld 2020.

Zo mag een christelijk prediker niet zeggen dat moslims christenen willen doden, terwijl het feitelijk juist is dat christenen in moslimlanden vervolgd worden. 

‘Multikulti-primatenteelt’, zo noemde Udo Ulfkotte het omvolkingsbeleid, Duitse stad met negerpaspoppen

Black Lives Matter ophemelen
Tegelijk hemelt het Openbaar Ministerie de anti-blanke terreurgroep Black Lives Matter op als voorbeeld van eigen bestaansrecht van hun vervolging van vermeend ‘racisme’ en ‘discriminatie. Vanwege ‘de maatschappelijke discussie’ die dat zou geven (= eenzijdige support in hun massamedia, zoals voormalige kwaliteitskranten Volkskrant en NRC) is dit rapport met haar cijfers dus nodig als trend-indicator.

Terwijl BLM een door miljardairs (‘filantropen’) groot gefinancierde terreurgroep is, die tot vernielingen en geweldpleging overgaat. Maar de politie laat hen hier op wonderlijke wijze bij demo’s in coronatijd ongemoeid.

Ze schrijven (blz):

Er was het afgelopen jaar veel maatschappelijke aandacht voor het onderwerp discriminatie door de wereldwijde opkomst van de Black Lives Matter-beweging. De directe aanleiding hiervoor was de dood van George Floyd in de Verenigde Staten als gevolg van politiegeweld.

In het kielzog van de demonstraties in de Verenigde Staten werden ook in Nederland op verschillende plaatsen in het land demonstraties gehouden. Zo demonstreerden op 1 juni meer dan 10.000 mensen op de Dam in Amsterdam.

Dit is stilzwijgende goedkeuring van het OM van een toen strafbaar feit: ze hielden geen anderhalve meter…

Woke Politie

‘Politiegeweld’
Dus de club die burgers terroriseert met ‘anderhalvemeter’, het OM, die sympathiseert met 10 duizend samendrommende anti-blanke racisten.

Zo is dus bij de club die de politie aanstuurt (college procureurs generaal, Gerrit van der Burg) plots ‘politiegeweld’ hier een excuus dat een kunstmatig door ‘filantropen’ opgeblazen terreurgroep uit Amerika hele steden in de fik mag zetten, en haat mag zaaien tegen andere etnische groepen die zij als wreed en moorddadig mogen afschilderen.

Alsof het in onze natuur zit om andere mensen uit te buiten. Die vorm van terreur is ‘maatschappelijke discussie’.

Daaraan geven D66’ers van het OM met hun verknipte geesten stilzwijgende instemming. Omdat ze met hun D66-minister en psychisch gestoorde Ingrid Van Engelshoven zo bezorgd zijn over ‘micro-agressie.’ (het onvertogen woord) Maar geen woord over het door Femke Halsema en de politietop afgedwongen excessieve politiegeweld (zie BPOC-rapport) tegen mensen die in coronatijd opkomen voor hun basale burgerlijke vrijheden.

Doorgesnoven Hooligans (Politie) slaan in op een weerloze man, waarin hun hond de tanden zet

Die mogen gewoon tot bloedens toe het ziekenhuis in geslagen worden met macro-agressie, wapenstokken, paardenhoeven, waterkanonnen.

Terwijl dat politiegeweld tegen George Floyd was gericht tegen een gevaarlijke meervoudig veroordeelde crimineel. In Leeuwarden schieten de borderlinecowboys van ‘de Politie’ hun dienstwapens al leeg op een man met een nepwapen.

Oftewel: Het Openbaar Ministerie hanteert dus een (eenzijdige) wereldvisie als uitgangspunt, namelijk dat 1 bevolkingsgroep zich als slachtoffer mag opwerpen en zich aan misdaden en ordeverstoring te buiten mag gaan, terwijl de ME zich afzijdig houdt.

Terwijl de andere de mond gesnoerd moet.

Mij spoten ze op 14 april pepperspray in het gezicht omdat ik als journalist graag wilde weten, waarom ik met zes politie-autos moest worden klemgereden zonder enig strafbaar feit te plegen. Dat verzonnen ze dus maar achteraf (wederspannigheid), na mijn autoruit in te slaan, terwijl ze vervolgens onrechtmatig mijn DNA afnamen.

D66(6)-hoofdkantoor, van de partij van ‘het recht’ en het OM

‘Onnodig grievend’
Een eindeloos rekbaar begrip naast ‘discriminatie’ ( = waarnemen wat je ziet en daar generalisaties uit trekken), dat vooral een kwestie van smaak is bij ‘het recht’ (meestal D66’ers of erger) is de term ‘onnodig grievend’. Zo was het niet ‘onnodig grievend’ om Chinezen in het Coronalied van de verspreiding van dat virus te beschuldigen. Maar blijkbaar vinden D66’ers bij het OM de Chinezen niet zielig genoeg:

Ook zagen we dat discriminatie gericht tegen Nederlanders van Aziatische afkomst in 2020 meer aandacht in de media kreeg. Een zaak die veel aandacht kreeg, ging over het zogenaamde “coronalied”, dat in februari 2020 werd uitgezonden tijdens het radioprogramma Laat met Lex.

In het lied werd, onder meer, de schuld van het coronavirus bij Chinezen gelegd. Meerdere mensen deden aangifte tegen de presentator van het programma, Lex Gaarthuis, die tevens het lied had gezongen.

Het OM liet weten zich bewust te zijn van de impact die het lied op de Chinese gemeenschap in Nederland heeft gehad (oh wat zijn wij D66’ers grootmoedig RZ), maar benadrukte dat het enkel haar rol is om tot een juridische beoordeling te komen. (en oh kijk eens hoe professioneel wij zijn, wij D66’ers van het OM)

Die beoordeling luidde dat het lied niet strafbaar is op grond van een van de discriminatieartikelen, aangezien het valt binnen de context van de artistieke expressie en niet onnodig grievend is

Met een beetje retoucheren kom je tot een realistische wens

De ‘woke’ overheid weegt uw scheldwoorden
Maar neem nu de volgende situatie. Een buurvrouw scheldt een paar in de tuin patatbakkende homo’s uit (en bedenk hoe dat kan stinken, zo’n frituurwalm), Joris D. en Boris D. houden hun regenboogfeestje. Die voelen zich gekwetst, bellen de politie. En meteen komt de politie langs, en meteen komt er een strafbeschikking van D66/het OM:

Een mannelijk stel had een slepend conflict met de buren. Op een dag was een van de mannen in de tuin, om patat te bakken. Bij de buren logeerde een vrouw, die vanuit het raam naar hem keek. De man begon haar te filmen, waarop de vrouw begon te schreeuwen: “Dikke vuile homo’s.” De politie kwam langs en hield de vrouw aan.

Nadat de politie weer was vertrokken, zei de buurvrouw tegen het stel: “Hebben jullie nou je zin, vuile homo’s?” Door het OM werd aan beide vrouwen een strafbeschikking opgelegd, wegens eenvoudige belediging. Beide vrouwen moesten een geldboete van 130 betalen.
Parketnummers: 15-201584-20 en 15-201602-20

Dus de overheid bepaalt hoe je schelden mag en ruzie maakt met je buren. Nu zal ik geen burenruzie bepleiten, maar stel dat ik mijn heteroseksuele buurman nu ‘vieze vuile hetero’ zou noemen, en die zou daar aanstoot aan nemen en de politie bellen: komt de politie dan ook langs om je te bekeuren? Wanneer er bij je is ingebroken komen ze niet langs.

Allah was here….

Je mag wel christenen beledigen als vorm van overheidsbeleid, maar geen moslims beledigen
Gelukkig heb ik niet zo’n kleinzielige buurman, maar een goeie buur. Dus wie zich maar voldoende aanstelt en bij een slachtoffergroep hoort waar D66 een fetisj mee heeft, die krijgt de overheid op zijn hand in een particulier geschil.

Je mag niet zeggen dat moslims christenen (willen) doden (en joden), al zijn die er wel. Die voorbeeldzaak tref je in de tweede kolom van pagina 7:

Op het plein voor een winkelcentrum stonden drie predikers het evangelie te verkondigen. Om hen heen stond een grote groep mensen. Er ontstond ophef toen zij over de islam en moslims begonnen te spreken. Eén van de predikers zei onder meer: “Moslims willen christenen doden.” Een vrouw die hem hierop aansprak, werd door de man uitgescholden, waarna zij aangifte deed tegen de man.

De politierechter achtte de prediker schuldig aan groepsbelediging; aan hem werd een geldboete van 500 opgelegd. De man ging in hoger beroep, maar het Hof oordeelde dat het beroep buiten behandeling moet worden gelaten, omdat er geen redenen voor het instellen van hoger beroep waren ingediend. Parketnummer: 16-118649-20

Dit is pure partijdigheid van D66’ers bij het hof, verscholen achter technische redenen.

Dus een D66-mevrouw of hoofddoek die zich gekwetst voelt omdat een prediker haar uitscheldt (een christen hoort zich te beheersen, dus slechte prediker…) kan je al aan een strafbeschikking helpen. Omdat haar aangifte direct wordt opgenomen en in straf omgezet, vanwege de hoge kans dat de behandeling bij een rechtbank door een D66’er met vergelijkbare antipathie/sympathie wordt omgezet.

Terwijl het feitelijk juist is, dat er van christenvervolging sprake is in moslimlanden met christelijke populaties. Of het nu gaat om de Kopten in Egypte, of christenen in Iran, in Turkije, of neem de Armeense genocide door de Young Turks die in een patroon past van anti-christelijk extremisme.

De auteur en zijn lief, die ongetwijfeld veel mooier en vrouwelijker is dan zuurpruimen bij zo’n discriminatiebureau

‘Groepsbelediging’, wie is die groep?
Krijg je een aanklacht voor ‘groepsbelediging’ aan je broek, (30 april verhoor Joure) dan is degene die tot strafvervolging besluit een D66-of-erger-mevrouw van het OM met spinnenwebben tussen de benen. In mijn geval Rigje van der Heide.

In mijn geval geeft zo’n zuurzame flamoes van D66 van een discriminatiebureau bij het Openbaar Ministerie zich nu uit voor ‘het beledigde Joodse volk’.

Terwijl niemand van dat volk aangifte deed, of zich zo beledigd voelde dat ze dachten ‘nou nou’. Bovendien is het ook bijzonder badinerend om van HET Joodse volk te spreken, of zelfs racistisch.

Je hebt Sefardische joden, Ashkenazi-joden, je hebt zionisten die over Palestijnen kunnen spreken zoals Hitler vroeger over de Joden sprak. (die heb ik op de Westbank als lifters meegehad) Maar ook anti-zionisten, liberale joden en orthodoxe joden. Wanneer ze zichzelf echter als ‘volk’ identificeren op basis van ‘ras’/afkomst, zouden ze zich zelf schuldig maken aan racisme (En dat was de these in mijn door het OM gewraakte tekst)

Checkpoint Jericho: De Zionistische vlag verbeeldt een territoriale claim op ‘Lebensraum’ tussen Eufraat en de Nijl

Grab ‘m by the pussy
Wie meent Rigje van der Heide met D66’ers wel dat ze is, de arrogantie om als ongevraagd voorvechter van ‘het’ Joodse volk op te treden dat zich als collectief beledigd zou voelen? Is dat niet de afschaffing van de basis van ‘het recht’, dat je een individu beschermt dat echt bestaat, in plaats van dat je abstracties beschermt zoals ‘het collectief’ of ‘het klimaat’ of ‘het dier’

Ik ben zowel in Israel en de Palestijnse gebieden geweest voor reportages,zoals voor NRC Handelsblad. Ik heb een Joodse vriendin die alles doet wat je als man van een vrouw wenst, en die Donald Trump-supporter is. We bezochten samen nog Westerbork. En ze kan ook lachen als Donald Trump zegt ‘Grab’m by the pussy’..

Wat willen vrouwen dan? Dat er geen enkele man naar ze verlangt of omkijkt? Mijn lief kan ook lachen om Hans Teeuwen als die vrouwen in de overgang ‘met een kop als een rotte appel’ neerzet… Lieve zuurpruimen van D66, humor en relativeringsvermogen, het bestaat! Vrouw zijn is geen excuus voor humorloosheid, er zijn vrouwen met humor.

Andermaal zal het die vreugdeloze zuurpruimen bij het OM en ‘het recht’ om het even zijn wat ik beargumenteer bij hun voor-geprogrammeerde justitieshow. Het enige dat die Rode sjaals bij zo’n discriminatiebureau willen, is hun ongeluk op erotisch en persoonlijk vlak botvieren via het rechtssysteem.

Dus dat ze eigenlijk een flinke beurt nodig hebben, of dat ze geen vrienden hebben, en of allebeide. Maar die frustratie verbergen ze achter juridisch jargon. Zo krijg je dus steeds meer dat particulieren met misbruik van staatsgeweld, persoonlijke frustratie kunnen botvieren, meestal rijkelijk overgoten met subsidie.

Zo werkt een politiek-juridisch systeem dat kapitaliseert op sociale rancune. Dat is wat de linkse medemens dan ‘idealisme’ noemt en ‘de betere wereld’…

De PvdA weer met haar obscene uitingen op subsidie

Stroppopen voor politiek bedrijven met ‘het recht’
D66/het OM grijpt een abstractie aan als stok om mee te kunnen slaan. De enige logisch denkbare reden om eerst mijn hele website met duizenden artikelen af te grazen (hoeveel publiek betaalde vrouw-uren gingen daar aan vooraf) om mij te vervolgen is jurisprudentie kweken tegen vrijheid van gedachte, vrijheid van godsdienst en vrijheid van expressie (artikel 9 en 10 EVRM)

Die laat de aanklacht dan beoordelen door een ‘rechter’, oftewel een andere D66’er met spinnenwebben tussen de benen, danwel vreugdeloze grootverbruiker van Canesten gyno tegen vaginale schimmel om het verzuurde milieu te neutraliseren.

Zo vestigen ze- subtiel verbloemd met de schijnbare neutraliteit van juridisch jargon- de regenboogterreur. Daar spelen vreugdeloze mevrouwen van D66 met spinnenwebben tussen de benen scherprechter over taalgebruik. Alleen wanneer je geestelijk en seksueel gefrustreerd bent ga je immers in zee met de gender-ideologie.

Genderideologie

‘Rascisme’ en ‘Discriminatie’ zijn neo-marxistische ficties, die dankzij de nieuwe Grondwet van 1983 (met allerlei ngo-richtlijnen die via internationale conferenties tot nationale jurisprudentie worden) steeds meer tanden kregen. Ze dienen net als in 1984 van George Orwell, dat de gehele taal wordt ‘gezuiverd’ zodat ‘misdunk’ eenvoudig onmogelijk wordt.

Zo wordt ‘tolerantie’ van ‘incasseringsvermogen’ door hun linkse overheid omgebouwd tot ‘recht op de langste tenen’, tot ‘De Staat’ het alleenrecht claimen kan over ieder particulier geschil…

De oplossing voor ‘racisme’ en ‘discriminatie’ in verbale zin is heel eenvoudig: stel je niet zo aan.

Met dit rapport toont het OM andermaal haar politiek-activistische kant, verbloemd achter juristentaal. De morele of legitieme reden deze overheid zo nog 1 seconde serieus te nemen kalft verder af. Wat hebben wij van node met dat partijdige, vreugdeloze marxisten-spul? Ben je boos, pluk een roos…jij zure doos.

 

4 Replies to “Openbaar Ministerie vestigt regenboogdictatuur (SDG5+10)”

  1. Citaat: “Terwijl dat politiegeweld tegen George Floyd was gericht tegen een gevaarlijke meervoudig veroordeelde crimineel. In Leeuwarden schieten de borderlinecowboys van ‘de Politie’ hun dienstwapens al leeg op een man met een nepwapen.”

    Toen ik dat verhaal voor het eerst hoorde zag ik mezelf ineens met een plastic kinderschaartje door de winkelstraten van Leeuwarden lopen en ineens kwamen overal uit allerlei kapperszaken kappers en kapster nog in vol kappersornaat naar buiten gesneld, mij achtervolgden, en mijn kapsel en mijn kleding bewerken/verknippen met hun kappersscharen terwijl ze mij voortdurend toeschreeuwden: “Die schaar is niet echt! Die schaar is niet echt!”

    Bizarre wereld als je hoofdzakelijk in beelden, plaatjes of filmpjes denkt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *