Marion Koopmans persoonlijk aansprakelijk letselschade injecties

Hey teacher leave them kids alone

Via een nieuwe dagvaarding van acht leden van de Gezondheidsraad, waaronder een hoofdrolspeler in media bij creatie van de Coronapsychose Marion Koopmans, stelt Mr.Jeroen Pols van Viruswaarheid hen persoonlijk aansprakelijk voor gevolgschade van hun adviezen. Zij kregen alle acht een sommatiebrief in de brievenbus, om de adviezen in te trekken, op basis waarvan het kabinet haar beleid leunt. Doen zij dat niet binnen de gestelde termijn dan volgt dagvaarding.

Als 1 schaap over De Dam is…

De gedaagden zijn Prof. dr. B.J. Kullberg, Drs. M.W.H. van Beek; Prof. dr.C.J.P.A. Hoebe, Prof. dr. M.P.G. Koopmans, Dr. R.H.M. Pierik,
Prof. dr. M.H.N. Schermer, Prof. dr. C. Schultsz.

Deze belangenverstrengelden met zowel overheid als onderzoeks- en injectieindustrie adviseerden het kabinet om iedereen boven de 12 jaar te injecteren met experimentele gentherapie van Pfizer, Moderna, Astrazeneca en Jansen. Ook mag je vanaf 19 september de horeca en cultuursector niet meer in zonder negatief testbewijs.

We spraken Pols gisteren, hij had maanden in de voorbereiding gestoken van de dagvaarding.

Omdat Koopmans cs het leidende ‘do no harm’-principe in een rechtstaat met voeten treden, kernprincipe van de Code van Neurenberg handelen zij onrechtmatig, aldus Pols. Immers, er zijn al vele honderden injectiedoden gevallen en honderdduizenden schadelijke bijwerkingen van de injecties geconstateerd (bv trombose, bloedproppen, ontstoken hartspier, auto-immuunziekte), terwijl voor meer dan 99 procent van de bevolking SARS-COV-2 geen levensbedreigende ziekte is.

Hugo de Jonge houdt zijn praatje voor ‘de pers’…

Hoofdelijke aansprakelijkheid
Zo stelt de sommatiebrief, dat bij slechts 20 narcolepsie gevallen bij de injectiecampagne van Mexicaanse Griep dat middel al werd teruggeroepen. Inmiddels zijn er al honderden, zo niet duizenden doden gevallen na injectie met experimentele gentherapie:

Een medische handeling dient altijd in de eerste plaats het belang van de patiënt te dienen. Bij elke geneeskundige handeling moet een afweging gemaakt te worden tussen de kosten en de baten. Vanzelfsprekend kan uitsluitend tot een medische behandeling besloten worden als dit uitzicht biedt op een duidelijke gezondheidswinst. U liet dit na. Daarmee handelt u niet alleen onrechtmatig doch ook immoreel en onethisch.

Als gevolg van uw handelen stelde u miljoenen gezonde mensen willens en wetens bloot aan het risico van ernstige bijwerkingen en overlijden zonder dat daar een aantoonbare gezondheidswinst tegenover staat.

Deze risico’s blijken zich in de praktijk te verwezenlijken op een niet eerder vertoonde schaal. Volgens de meldingen bij het Lareb liepen intussen duizenden voorheen gezonde mensen ernstig lichamelijk letsel op, overleden of belandden in het ziekenhuis. Deze cijfers eisen onmiddellijke stopzetting van de injectiecampagne en een revisie van de adviezen.

Ik wijs u erop dat tijdens de Mexicaanse griep het vaccin Pandemrix na twintig narcolepsiegevallen uit het programma gehaald werd. Alle schade die op dit moment ontstaat is hoofdelijk aan de leden van uw commissie toe te rekenen.

Apartheidstaat
Het injecteren van miljoenen gezonde jongelui met experimentele gentherapie die een risico geeft op (ernstig) letsel is in strijd met het belang van de patient. En het belang van de patient staat bij iedere medische handeling voorop.Terwijl de overheid (Ministerie van VWS) nu ook toegeeft dat je ook na injectie nog steeds gewoon het virus kunt doorgeven aan anderen, en dat je dus een testplicht houdt.

Daarnaast blijkt uit twee eerdere zaken van Viruswaarheid, dat de rechter onderstreepte: een positieve PCR-test mag niet als ziektegeval/’patient’ gecommuniceerd worden die anderen kan besmetten, maar de Gezondheidsraad doet dat wel. Op die bewuste verwarring is het discriminatiebeleid gebaseerd.

In Frankrijk is die discriminatie van wel/niet geinjecteerden en positief getesten al tot de toegang van levensmiddelen is uitgebreid.

Heb je geen injectie met experimentele gentherapie gekregen, dan kun je geen voedsel meer kopen in de supermarkt. Die kant sturen ze hier ook op, wanneer niemand opstaat en de personen die voor dat beleid verantwoordelijk zijn persoonlijk aansprakelijk houdt.

….

Kortom, de Gezondheidsraad (en overheid) overtreden de wet en eigen richtlijnen inzake bescherming van de volksgezondheid. De gehele sommatiebrief is HIER te lezen op de website van Viruswaarheid. Bij bewezen onrechtmatig handelen kan Marion Koopmans persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor letselschade, als je kind bijvoorbeeld een hartspierontsteking kreeg door haar advies je 12 jarige voorheen gezonde kind te injecteren.

Natuurlijk zal Pols net als bij avondklok-rechter Marie Tan de Sonneville weer een volstrekt corrupte rechterlijke macht vinden, die het kabinetsbeleid moet recht buigen. Maar dan kunnen mensen (opnieuw) live zien hoe corrupt die rechterlijke macht is, en wat voor Failed State Nederland is, om daar persoonlijk conclusies aan te verbinden.

11 Replies to “Marion Koopmans persoonlijk aansprakelijk letselschade injecties”

 1. En na de uitspraak van de hoogste rechtsinstantie, volgt de internationale rechtsgang waar men wel een constitutie heeft. En dan blijkt dat het recht ook op de Europese tektonische plaat verrot is.
  Alleen in het handels (contract-) recht hebben we nog een kans, omdat dat wereldwijd geldt en wij ons dan buiten de “Nederlandse” jurisdictie om, de schuldigen financieel kunnen strippen. Maar dat kan alleen als competent mens zijnde en zeker niet als een dood verklaarde Natuurlijk Persoon.
  Laat je informeren hoe de ‘Staat der Nederlanden’ in elkaar zit: https://krishnananda949.wordpress.com/2020/05/08/fraudedossier-staat-der-nederlanden/

  1. Beste Michael,

   Bedankt voor de link naar verduidelijking over hoe zit dat “Covid” en “Nederland” toch in elkaar.

   Met name deze stukjes:

   “het eerste blad van deze bijlage betreft de export van COVID-19 Diagnostic Testinstrument and apparatus in 2018. Toen was er nog geen ziekte die: “COVID-19”, werd genoemd.”

   “En als u zich afvraagt Hoe lang dit project en programma genaamd: “COVID-19”, duurt, dan wijs ik u naar het rapport van de Wereldbank waarvan ik de eerste zes pagina’s tevens heb bijgevoegd.
   De verwachte einddatum van dit project en programma is~31-~maart-~2025. Hierom zal de social distancing en het dragen van mondkapjes en de hierbij horende lockdowns nog wel even voortduren! Het eerste jaar hebben we bijna achter de rug, er volgen er nog vier.”

   “Op grond van deze COVID-19-feiten verzoek ik alle leden van de Staten-Generaal om kamervragen te stellen aan uw Eigen Minister-president: Mark: Rutte, die directielid is van het bedrijf genaamd: “Staat der Nederlanden”, welk bedrijf bij het private bedrijf: Dun & Bradstreet, onder D-U-N-S nummer~40-200-0004 is geregistreerd. Via dit private bedrijf: Dun & Bradstreet, en door middel van zijn registratie bij de Security and Exchange Commission in het Di-strict van Columbia is dit bedrijf van directielid: Mark: Rutte aan de drievoudige Kroon in de CITY OF LONDON geschonken. Immers: registreren houdt in dat dit bedrijf aan de koning is geschonken. Reg=rex=rìgh=koning.”

   Als we goed kijken, dan zien we het volgende: de startdatum van dit bedrijf is:~1848. Het directielid is: Mark: Rutte. De handelsnamen van dit bedrijf zijn: De Staat der Nederlanden en: Nederlandse Regering. Dit bedrijf heeft 424 dochterondernemingen in zijn bedrijfsstructuur Dit bedrijf is de wereldwijde moedermaatschappij. De wereldwijde concernstructuur bestaat uit 424 bedrijven.

   Dit tweede bedrijf genaamd: “Staat der Nederlanden (Ministerie van Financiën)”, is eveneens bij het private bedrijf genaamd: “Dun & Bradstreet”, geregistreerd onder D-U-N-S® nummer:~40-679-3781. Het betreft derhalve een heel ander bedrijf: Staat der Nederlanden! Als startdatum zien we hier:~Dit is een reeds lang gevestigd bedrijf. De rechtsvorm is eveneens bijzonder: Ministerie c.q. ministeriële diensten en instellingen. In dit tweede bedrijf genaamd: “Staat der Nederlanden (Ministerie van Financiën)”, zien we dit Ministerie van Financiën met dit private Belastingbedrijf terugkomen. De bevoegde functionaris van dit bedrijf is thans (als opvolger van zijn moeder): koning: Willem-alexander. Dit bedrijf is eveneens een wereldwijde moedermaatschappij met zelfs 545 bedrijven! Verder valt op dat een 100 % directe dochteronderneming is: Regering Van de Staat Der Nederlanden.
   Hiermee zijn er twee bedrijven genaamd: “Staat der Nederlanden”, met voor elk bedrijf een Eigen regering!

   En zo gaat het maar door inclusief bewijsstukken bijgevoegd voor verder onderzoek.

   Eindelijk weer eens iemand die onderzoekt hoe diep het konijnenhol gaat in plaats van ego-gerelateerde braaksels te ventileren die niets bijdragen aan een helder inzicht.

   Hier ben ik nog wel even mee bezig. Helemaal top!

   Met vriendelijke groet,
   Bert

 2. Rechtzaken zijn onzinnig. Tot nu toe hebben we gezien dat de uitspraken in de “Viruswaarheidzaken” juist averechts werkten. Ze werden door de corrupte rechters in het voordeel van de regering uitgelegd zodat we meer restricties kregen in plaats van minder. Als je weet dat rechters corrupt zijn heb je niets in de rechtbank te zoeken.

  Laat Pols en Engels als je blieft hun mond houden. Ze hebben al voor genoeg ellende gezorgd. Aan goede bedoelingen geen gebrek, maar het gaat om de resultaten. Ben benieuwd hoe we nu weer genaaid gaan worden.

   1. Het is juist waardevol en respect waardig dat ze zich inzetten voor de waarheid. De waanzin wordt wel zichtbaar gemaakt en er wordt, ondanks de uitkomst een dossier opgebouwd.

    De bureaucratie werkt nog altijd hetzelfde. Dit citaat uit een artikel van Vrij Nederland zo’n 50 jaar geleden geeft het treffend weer:

    “ De rechters, die na de oorlog recht spraken en spreken, spraken ook in de oorlog recht. Maar recht in dienst van het onrecht wordt onrecht, en zij waren het destijds die de orde bewaarden, zij en de Nederlandse politie. “

    1. Nog een citaat uit dit artikel: “ De rechters oordeelden, werden niet geoordeeld omdat zij oordeelden en stellen ook nog vandaag de orde boven het recht.”

     Dat het nu nog precies hetzelfde werkt, wordt wel zichtbaar door de uitspraken van de rechtszaken.

  1. Je was er natuurlijk niet bij op die heerlijke dag 5 september, in Amsterdam. Geeft niet hoor, ieder zijn ding.
   Ik wens je een goede gezondheid , veel sterkte in de toekomst en nog veel leesplezier.
   De laatste Batavier?

 3. Eigen rechtspraak organiseren, eigen politiediensten opzetten en barricades opwerpen voor ‘handhavers’ die we niet langer als zodanig kunnen erkennen. Immers, de politie is er voor de ‘orde’ te bewaren, maar tegenwoordig zien we agenten in dienst van een nieuwe ‘wereld’-orde, terwijl hun opponenten op het plein, de ‘wappies’ de ‘oude’ orde aka de ‘goede’ orde willen bewaren. Wij zijn de mensen die de orde willen handhaven, zij willen onze orde omverwerpen. De overheid is ons dus vijandig gezind en moet derhalve door de burgerij, met behulp van het leger als het nog mogelijk is, afgezet worden. Landverraad en volksverraad zullen de voornaamste aanklachten zijn. Ik ben voor langzame ophanging, zoals bij dat schijnproces in Neurenberg enige decennia geleden. Kop afhakken geeft niets daar het politici zijn en derhalve gewoon door kunnen gaan met hun dagelijkse ‘werkzaamheden’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *