‘Eigen huis’ in Box 3 (‘vermogen’) schuld van Wim Kuijken

De Nederlandse Bank (DNB) haar oude vestiging in Den Haag (foto Rypke Zeilmaker)

Dat De Nederlandse Bank (DNB) voorstelt om je ‘eigen huis’ tot melkkoe van de paarse enveloppen te maken, door deze als ‘vermogen’ te belasten komt voor de lezers van Epoque 10 & 11 (Uitgeverij de Blauwe Tijger) niet als verrassing. Wim Kuijken is hier voorzitter van de Raad van Commissarissen, EN hij is tot baas gemaakt van het Kadaster dat de eigendomsgegevens van huizen en percelen beheert.

Kuijken is hoofdelijk verantwoordelijk en aansprakelijk, als lakei van dit regime. Hij is ook voorzitter van de Kiesraad, die moet toezien of er geen verkiezingsfraude plaatsvond toen ze World Economic Forum-lakei Sigrid Kaag plots tientallen zetels uit niets gaven.

‘Factcheckers’ die in de ruimte OH’en

‘Duurzame Ontwikkeling’ (collectivisme, onteigening)
Wat wil het World Economic Forum voor 2030 bereiken, en wat etaleerden ze openlijk in media-uitingen: ‘You’ll own nothing and be happy.’ Oftewel: The Great Reset, ook wel ‘Green Reset’ genoemd. De Nederlandse Bank (DNB) is van dat programma uitvoerder. Het programma lag verborgen in het opene, en dus drukten we dat in de Epoque 10 al af. Staatscollectivisme, communisme.

In die denktrant past ook: Het ‘eigen huis’ belasten als vermogen, dus spaarzaamheid en productiviteit afstraffen

Zodat het net als de auto een melkkoe blijft. Dat is de consequentie van plaatsing in Box 3, dus aanmerken als ‘vermogen’ net als spaargeld, of beleggingen, bovenop de belasting voor onroerend goed. Box 1 is belasting uit werk en inkomen, Box 2 is belasting uit ‘aanmerkelijk belang’.

Premier Sigrid Reset Kaag,

Zo’n voorstel van de DNB (Wim Kuijken) is weliswaar niet direct door het WEF bevolen.

Maar het past precies in de denktrant, die een mondiale lobby nu uitrolt met clubs als het WEF en de Verenigde Naties. En bij dat WEF zijn weer diverse prominente politici aangesloten. Was de slagzin ‘you’ll’ own nothing’ uit te leggen als proefballon in een artikel en video, geen officieel devies (zogenaamde ‘factcheckers’ hamerden daar op): dan nog is die proefballon de denktrant van het WEF.

COVID 19 The Great Reset van Klaus Schwab (WEF) lag ook bij Mark Rutte op het bureau in het Torentje (Foto Rypke Zeilmaker)

‘Flankerend beleid’ om diefstal en onteigening te verhullen
Alle regulering die vanuit WEF en de VN wordt afgekondigd heeft als consequentie: aantasting eigendomsrecht van ‘de massa’ ten gunste van de macht van de <1%, die jaarlijks in Davos samenklontert, de ‘prive-jetset’…

Een andere naam voor die onteigeningspolitiek is ‘duurzame ontwikkeling’, sustainable development. De Nederlandse Bank is met Frank Elderson en Klaas Knot 1 van de centrale figuren die deze bankierspolitiek over NL moeten uitrollen, inclusief de CO2-zwendel. (SDG13)

GeOH om dit advies politiek geaccepteerd te krijgen, alsof zou die ‘eerlijker’ zijn voor huurders met torenhoge lasten, dat is natuurlijk niet meer dan geOH.

De Abdij van Langweer, ‘eigen huis’ straks in Box 3 als 150 duizend euro ‘vermogen’ (ook al heb je een hypotheek)

Men wil dus dat je WOZ-waarde de basis vormt voor een extra woonbelasting, naast jaarlijks stijgende gemeentebelastingen. Met tegenvallende aardgasbaten moet het geld nu niet meer bij ‘natural’ resources vandaan komen, maar bij de human resources van de Staat der Nederlanden.

Een nieuwe Warmtewet moet ons daarnaast van het gas los rukken. Dat bericht de katholiek activist Hugo Bos met zijn webzijde Cultuur onder Vuur. Ook dat verrast ons niet, want gevolg van de ‘Klimaattafels’ is dat de klimaatmaffia zich binnentredingsrecht verschaft. Daarvoor is Diederik Samsom hoofdelijk verantwoordelijk.

You’ll own nothing = ‘duurzame ontwikkeling’

In die zelfde politiek past ook de onteigening van boeren. De aanstaande nieuwe Omgevingswet maakt dit fenomeen genaamd ‘duurzame ontwikkeling’ – een communistische kleptocratie- tot kern van alle eigendomspolitiek en gebiedsinrichting. Dan komt ook grondeigendom meer op losse schroeven wanneer ‘maatschappelijke behoeften’ (eufemisme voor ‘elite-lobby’) dat bevelen.

Die ‘maatschappelijke behoeften’ resulteren dan in zogeheten ‘flankerend beleid’: regulering waarmee je eigendomsrecht en genot daarvan verder wordt uitgehold. Denk aan milieuregels die handelingen op je eigen grond verbieden, of een verplichting om juist iets wel te doen: zoals ‘schadelijke exoten’ verwijderen tegen onkosten. Of: je verbiedt boeren in Flevoland vanaf 2024 nog water uit eigen bronnen op te pompen voor beregening. (zodat ze kunnen stoppen)

Of dus: uitholling eigendom door je huisbezit in Box 3 te zetten.

Zeg ‘de krant’ vandaag nog op, abonneer je op Epoque of bestel de complete jaargang

In de Epoque 11(hier bestellen) -de op Europese schaal unieke infogids over de 2030 Agenda- kun je bij alle 17 zogenaamde SDG Doelen lezen in 1200 woorden hoe dat WEF/VN-progamma werkt, wie de financiers en belanghebbenden zijn, en wie de uitvoerders zijn. Zonder kennis van die 2030 Agenda snap je de moderne politiek niet, omdat je de samenhang mist.

Kadaster (Wim Kuijken) helpt bij privatisering publieke ruimte en onteigening van eigendom, die ‘maatschappelijke opgaven’…

Dan blijf je ‘huis in Box 3’ als een los feitje zien, waar je vals Vereniging van Eigenaren losse flodders op schiet, en blijf je tegen politici aan trappen.

Terwijl je bij de kopstukken moet zijn, zoals Klaas Knot, Feike Sijbesma, Frank Elderson en Wim Kuiken. Dat zijn de lakeien van de UBO’s, de ultimate beneficiary owners van het grootbedrijf dat op CO2, ‘gezondheid’ en ‘veiligheid’ casht.

Het zijn hun ‘maatschappelijke behoeften’, zoals de omgevingswet hun belangenpolitiek noemt. Door de persoonlijk verantwoordelijken ook bij naam te noemen en aansprakelijk te houden kun je tot een oplossing komen. De misdadigers en criminelen die ons dit aandoen zijn bij naam aan te wijzen.

In dit geval zien we de hand van Wim Kuijken aan het werk, 1 van de UBO-lakeien die hun agenda moet implementeren.

5 Replies to “‘Eigen huis’ in Box 3 (‘vermogen’) schuld van Wim Kuijken”

  1. U zult niets bezitten. Laten we het hopen. We hebben het allemaal nog te goed. Als ons alles is afgenomen zullen we misschien beseffen dat we samen hadden moeten strijden tegen dit kwaad. Vroeger was het de Adel die de bevolking uitperste en onderdrukte en nu onze zogenaamde democratisch gekozen “leiders”. De geschiedenis leert ons dat we wel degelijk een verschil kunnen maken tegen deze Tirannie. De Brugse Metten en de “Guldensporenslag” leren ons dat een verenigd volk een leger kan verslaan. De machtige Duitse “bezetter” kon ook geen weerstand bieden tegen de onwil van de bevolking mee te werken aan haar plannen omdat een groep zich verenigde en verzette, Het beeld van “de Dokwerker” getuigd daarvan. Lieve volksgenoten, word wakker en sla de handen ineen. Samen slaan we dit tuig ons mooie land uit. De tijd van “tafeltje dekje” is voorbij. het is tijd voor “knuppeltje uit de zak”

  2. Maak van jou privé bezit een bedrijfswoning. En je huis staat op de balans als bedrijfsvermogen, en niet meer in box 1 of zoals straks box 3. overigens stonden een 2e of 3e woning als je die al wel had. omdat je dacht daar wat aan te verdienen al in box 3.

  3. Ow elk jaar meer en meer belasting betalen over je huis dat ‘meer waard’ wordt omdat deze overheid maar weigert meer ruimte voor huizen toe te wijzen maar wel dat er meer en meer mensen in dit land wil. Als je elk jaar 1,2% de geïnflateerde prijs van je huis moet betalen dan kan je al heel snel niet meer in je eigen huis wonen.

  4. Over ruimte gesproken, elke gemeente heeft een kantoorpark, een verlaten industrieterrein, leegstaande overheidsgebouwen. Men heeft al eerder landbouwgronden toegevoegd aan steden, het resultaat daarvan is veel verspilling van grond, heel veel gebieden onbewoonbaar gemaakt omdat de economie toch gericht is op transport en logistiek, logistiek die op een korte voorraad rijdt. Nou willen ze, een hogesneltrein om in 30 min met de trein op werkplek Brussel te komen, dat betekent minder spoorwegovergangen. Het zijn ruimtelijke beleid keuzes, en daarin is snipper-natuur opeens als een zeldzaam museumstuk en de grootste vijand is hierin de bezoeker, vooral de ongenodigde. Daarin zijn ook nog windmolens en zonneparken toegevoegd, tsja, het antwoord hierop zal zijn: ‘smart city’ met een aanstellerige stepje als vervoersmiddel, niet eens op MK maar op groene energie. Met splinters in je kont van het palletbankjes, op vogelvoerwafels kauwen met een onkruidsmoothie, met een Nederlandse serveerster, die je bij de voornaam noemt, maar dat weer in engels doet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *