Blauw-Rode SS-Runen nieuwe huisstijl Politie

SS-Runen: Laakbaar en Dienstbaar aan ‘De Belangen’…

Binnen anderhalf jaar is Nederland omgevormd tot politiestaat waar de meest basale grondrechten werden afgeschaft, waar demonstranten voor vrijheid het ziekenhuis in geslagen worden door doorgesnoven hooligans van de Arrestatie Eenheid (AE), waar journalisten worden mishandeld en opgesloten, waar de economische positie van politieke oppositie door het Ministerie van Veiligheid wordt gesaboteerd door ze hun bankrekening te laten blokkeren.

Waar de politie met tientallen agenten in het bos een klopjacht houdt, met helikopter in de lucht (bij Oudemirdum) om een paar bierdrinkende jongeren in te rekenen die Sperzeit overtreden… Waar ze een zoenend jong stel tegen de grond werken en arresteren, omdat ze 15 minuten na Sperzeit elkaar beminden…

Waar de korpsleiding agenten ophitst om op burgers in te rammen die basale grondrechten verdedigen, door deze tot ‘virusverspreiders’ en ‘wappies’ te demoniseren.

De Siegrunen van de SS. De Occulte symboliek ligt er meters dik bovenop

Alsof de genationaliseerde Politie al op de instelling van een terreurbewind anticipeerde, heeft het korps op hun overvalwagens nu Rood Blauwe SS-runen geplakt.

Als je het eenmaal ziet, is het lastig het niet meer te zien. Toeval?

‘Toeval’ is wat je toevalt, voorbestemming, het lot/de wil van God. Dus wat bedoel je daarmee? Bedoel je ‘niemand had er iets van door’? Dat je onbewust onbekwaam bent is toch geen ‘toeval’… Dat is domheid.

Armanenrunen van Guido von List

Heeft het Ministerie van ‘Veiligheid’ ( = Staatsterreur) geen historisch besef, of gevoel voor symboliek? Bliksemflitsen zijn het teken van Lucifer. En dat is ook de indruk die je bij veel agenten tegenwoordig krijgt: alsof ze bezeten zijn… Er is geen normaal gesprek of redelijk overleg meer mee mogelijk, positieve uitzonderingen daargelaten.

De Amsterdamse politie liet zich bij de demo op 5 september op de Dam ook van haar ‘Good Cop’-kant zien. Dan ben je zelfs aangenaam verrast.

‘Zero Tolerance’ is de instructie van het Ministerie van ‘Veiligheid’. Staatsterreur heet dat. Dus de nieuwe huisstijl sinds afgelopen jaar is met historisch besef ingevoerd. Toeval? Of een logisch uitvloeisel van een proces van toenemende staatsterreur- voor de utopie van de ‘veiligere wereld’ – die 20 jaar na 9-11 tot een logische conclusie komt?

4 Replies to “Blauw-Rode SS-Runen nieuwe huisstijl Politie”

 1. Per 1 januari 2020 trad de wet WRNA in werking, waardoor ambtenaren ‘verhuisden’ van publiekrecht naar privaatrecht. Ambtenaren zijn dus geen ambtenaren meer, maar ‘gewone’ werknemers met ambtelijke bevoegdheden.
  Alleen politie, leger en justitie bestaat nog uit ambtenaren, vanwege hun vermeende geweldsmonopolie om de illusie in stand te houden dat zij publiekrechtelijk zijn. Welnu, dat is niet zo, omdat “onze natiestaat” bestaat uit drie privaatrechtelijke CORPORATIE’s. Lees maar even hoe het echt zit:
  https://www.de-nieuwe-media.nl/l/fraudedossier-staat-der-nederlanden/

  Vanaf die datum heeft Vuiligheid & Justitie niet alleen de naam verandert in Justitie & Vuiligheid, maar is ook de Politie een privaat bedrijf geworden. Daarvoor zijn o.a. bij de politie alle logo’s vernieuwd. Hoeveel miljoenen dat heeft gekost is niet op twee handen te tellen. Dat SS-Runenteken is nog ‘Royaler’ geworden. Ook is het logo door het woord ‘POLITIE’ [boven de ‘O’] aangegeven als een brandend wetboek. [er zijn geen wetten meer, maar statuten en huisregels]
  Maar het motto tussen haken: <> is hetzelfde gebleven. [tekst tussen haken beschouwen we niet als onderdeel van het document volgens de ‘four corner rule’]
  De Politie is er nooit als je ze echt nodig hebt en dienstbaar heeft een totaal andere betekenis gekregen.
  Het nieuwe motto zou moeten worden: “leidzaam en laakbaar”, maar dat zou het volk een ongewenst inzicht geven. Dus hou je die oude spreuk als reclameboodschap voor het bedrijf, artikel 3:44 BW lid 3:

  “Bedrog is aanwezig, wanneer iemand een ander tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling beweegt door enige opzettelijk daartoe gedane onjuiste mededeling, door het opzettelijk daartoe verzwijgen van enig feit dat de verzwijger verplicht was mede te delen, of door een andere kunstgreep. Aanprijzingen in algemene bewoordingen, ook al zijn ze onwaar, leveren op zichzelf geen bedrog op”.

  Waarom heeft dit alles plaats gevonden? Vanwege dat de paus: Franciscus-I; in zijn Motu Proprio per 1 september 2013 verordonneerde dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun gedachten, woorden en daden: noch uw president, noch andere machtsbekleders kunnen zich verschuilen achter opdrachten van anderen of de werking van een systeem. Iedereen is als mens hoofdelijk aansprakelijk voor diens daden.
  Lees voor ‘systeem’ ook ‘corporatie’.

 2. Symboliek vindt je ook terug in de Taal, dus met letters: SIGN-LANGUAGE

  Als je wilt begrijpen hoe de wereldorde met elkaar praat en zaken doet,

  zal je moeite moeten doen om je zelf te wijzen door studie van het Englisch Grammar

  (de taal van de Corporaties), Latijn (de taal van het Vaticaan) en

  DOG-LATIN (de taal voor de Human resources).

  Romley Stewart legt het uit op https://justiniandeception.wordpress.com/

  Geen makkelijke kost, daar moet je moeite voor doen. Maar als je wilt ZIEN…..

  moet je eerst leren lezen. Wanneer je alles begrijpt, zal je ook snappen hoe

  THE STATE OF THE NETHERLANDS in elkaar steekt, met Rutte als directeur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *