Extinction ‘Rebellion’ haar ‘klimaatrebellie’: Rutte-Puppets

Kunstgras Grassroots, actievoeren voor dehumanisering

Op zijn best zijn mensen van het marketingvehikel voor de Great Reset, Extinction Rebellion mensen die geen vrienden hebben, en die dus Anschluss zoeken bij een ‘scene.’ Zo worden dergelijke verloren zielen gerekruteerd als Usefull Idiots door professionele marketeers die deze actieclub opzetten, afkomstig uit connecties rond de businessclub van Prins Great Reset Charles. Komende week mogen die weer ongestraft Den Haag lamleggen.


Rebelleren volgens script
Toen Koning Willy en Mea Maxima Culpa bij Koningsdag Amersfoort bezochten, zat Extinction Rebellion niet voor niets in het script ingecalculeerd. Waar normaliter direct de Marechaussee op zulke ‘rebellen’ was gesprongen, mochten die nu voor het oog van de koning in het water springen onder de kreet ‘Amersfoort aan Zee’. Het Huis van Oranje is net als de Rockefeller-dynastie immers helemaal van de CO2-politiek met zo’n rond kleurig SDG-speldje op.

De oplettende mediaman Robert Jensen had het nog eens opnieuw afgespeeld: De commentaarstem voor de Nationale Propaganda Organisatie (NPO) spelde nog even hun website voor je ex tink sjun riebel jun PUNT nl.

Mark Rutte wil het zelfde als Extinction Rebellion

De techniek waarmee je een ‘grassroots’-beweging veinst, terwijl die met geld van ‘boven’ het beleid bepleit van een elite, dat heet ‘Astroturfing’: naar het merk kunstgras Astroturf.

Mark Rutte’s pleidooi voor de Bertelsmann Stiftung is precies het beleid waarvoor de ‘klimaatrebellie’ pleit

Ze bepleiten precies het beleid dat ook het Kabinet Rutte 3 uitrolt, met steun van de rechterlijke macht: De CO2-zwendel, een Orwelliaanse dictatuur voor 2030 waar je gehele leven, hoe je reist, wat je eet in CO2 wordt uitgedrukt. Ze bepleiten exact wat Mark Rutte al bepleitte voor de eigenaren van RTL Nieuws, De Bertelsmann Stiftung.

Astroturf, Greenpeace krijgt tonnen euro’s van Standard Oil-legaten

Als die in Den Haag het verkeer lam leggen of de Trambaan blokkeren, dan beschermt de politie ze. Als mensen in Den Haag demonstreren voor vrijheid en basale burgerrechten, dan slaat die politie ze met de ME en de Arrestatie-eenheid het ziekenhuis in, zet er politiehonden op, komt er zwaar materieel als waterkannonnen aan te pas.

Een zelfde zie je bij Femke Halsema haar vrienden van ‘Black Lives Matter’, de verdeeldheid zaaiende activisten die door miljardairs kaliber George Soros uit de grond werden gestampt. Die vieren zelfs een ‘black achievement month’… Posters van twee verongelijkt kijkende Bijlmerboys, die eindelijk met subsidie wat voor elkaar boksten.

Nog meer segregatie stimuleren onder het valse voorwendsel van ‘om mensen geven’… Terwijl al mijn helden op de basgitaar donkergekleurde medemensen zijn (Stanley Clarke, Markus Miller, Victor Wooten). En op vechtsport-gebied bewonder je geen verongelijkte stakkers, maar mensen met kracht en karakter als Remy Bonyasky en Ernesto Hoost.

Het enige dat Black Lives Matter dus doet, is het verheerlijken, belonen en stimuleren van slecht gedrag. Net als de PvdA sinds 1946.

Het bootje van Bea van O. heet niet voor niets ‘De Groene Draeck’

CO2 is het beste ‘afvalproduct’ dat de mensheid ooit voortbracht. Dit groeikasgas vergroent de aarde meetbaar, maakt grotere landbouwoogsten mogelijk. En nou vooruit, de theorie dat het ook helpt bij aardopwarming lijkt door klimatologische ontwikkelingen van afgelopen kwart eeuw aan plausibiliteit te hebben gewonnen.

Maar of dat ‘erg’ is, ‘het enige risico dat er toe doet’ dat is niet zozeer een klimatologisch vraagstuk als wel een democratisch vraagstuk, een belangenafweging. Zonder enige CO2-politiek zoals opgelegd via het Dictaat van Parijs (2015) kunnen we het anderhalve graad-doel voor 2100 halen.

Wat een beetje Volharding in Balk al niet brengen kan.. Gerrit Hiemstra ’s klimaatkasteel

Met niets doen. Dat is geen mening, maar dat volgt uit de metingen.

Immers, bij huidige GEMETEN temperatuurstijging per decade kom je zonder beleid op die anderhalve graad stijging uit in 2100. Kun je alle duizenden miljarden euro’s die je uitspaart voor nuttiger zaken inzetten zoals het voeden van de wereld. Of voor dijkversteviging, deltawerken in arme landen, de nieuwe generatie kernenergie om fossiele brandstoffen te sparen voor toepassingen in kunststof.

Dan hoef je die kostbare grondstoffen niet in brand te steken, maar benut je ze voor andere toepassingen. Laat staan dat je al die miljarden inzet als subsidies om bos in de brand te steken in klimaatcrematoria (bio-energiecentrales)

We verwijzen graag voor betere informatie over het klimaat en beleid naar Stichting Clintel van broeder in het goede Marcel Crok. Dat is op afstand de best geinformeerde klimaatdeskundige van Nederland. En veel belangrijker nog, Marcel is 1 van de meest integere personen die ik ken.

Actievoerders voor Rutte/Kaag hun SDG Doel 13, 55procent CO2-afpersing voor 2030, geen strobreed in de weg

Laat dat nu net de eigenschap zijn die je geheel mist bij alle mensen, die deel hebben aan het klimaat-industrieel complex en haar vele Postcode Loterij-clubs. Daar ziet niet enig goed mens bij. Het zijn zonder uitzondering allen leugenaars, afpersers, oplichters, profiteurs, parasieten en valse lieden, zonder wie je haast zou geloven dat ‘de betere wereld’ mogelijk is.

 

4 Replies to “Extinction ‘Rebellion’ haar ‘klimaatrebellie’: Rutte-Puppets”

    1. Ja Mathilde en zo zijn er nog veel meer zaken die niet kloppen. Volgens NASA zijn er 20000 satellieten op een hoogte waar de temperatuur zo’n 2500 graden Celsius is. En guess what: ook die satellieten bevatten goud, aluminium en andere metalen die een smeltpunt hebben van onder de 1000 graden Celsius. Verder was ik niet zo heel blij met al die computer generated images van de aarde door de NASA; veel nieuws daarover en over veel andere interessante zaken vind je op de site van Eric Dubay, https://ericdubay.wordpress.com/

  1. Nee wel, volgende week de hele week blokkade in Den Haag omdat de wereld ‘klimaatneutraal’ moet zijn in 2025. Allemaal eisen op de website maar geen flauw benul van mogelijke oplossingen voor het (niet bestaande) probleem van klimaatverandering en niet op de hoogte van het feit de wereld voor grofweg 1930 ook geen paradijs was. Een hoop verwijzingen naar ‘de wetenschap’ zonder specifiek te worden.

    Dan ben ik donateur van Clintel, al jaren van MW&B, die zijn ook in de tweede kamer geweest om het over het klimaatakkoord te hebben en de (on)mogelijkheden daarvan maar daar zie je niets van in de media.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *