‘Ontvlucht Noord Korea a/d Noordzee, nu het nog kan’…

De regenboogpolitie van D66 of erger. Voor een opmerking op Facebook die niet des D66’igs is komen ze je al aan huis intimideren, de geuniformeerde vijanden des volks

Vrienden van mij zijn respectievelijk al naar de periferie van Zuid Italie en Zwitserland gemigreerd om de sociale en economische ineenstorting van Nederland voor te zijn, terwijl we in korte tijd afgleden naar een totalitaire eenpartijstaat, met in de marge een gedemoniseerde oppositie. (FvD) Niet voor niets begon ik drie jaar terug al de satirische reeks ‘George Orwell in de Polder’, en begonnen we vier jaar terug ‘Interessante Tijden’…Want je zag dit al jaren aankomen…

Oorlogje hitsen met China
De NPO (NTR) promoot onder de vlag van ‘satire’ al het doodschieten van mensen die geen injectie willen met experimentele gentherapie, met zo’n allochtonenstem die in het Negerlands praat.

Toen ik een Friese verwensing ‘Fut Doadskoppe’ bij een artikel uitte over de aantoonbaar corrupte ambtenaar Bouwe de Boer, de ‘energiecommissaris’, ook als satire, stond hier direct een arrestatieteam in huis om me tegen de grond te werken,  en in de boeien af te voeren.

Maar de staatsomroep mag nu al ‘bij wijze van grap’ het neerschieten en opjagen van niet geinjecteerden verkopen, zonder dat het OM iets doet. Advocaat Bart Maes doet aangifte, en we zullen waarschijnlijk ook hier zien hoe de leugenachtige corrupte Nederlandse overheid hier met twee maten zal meten, dankzij Gerrit van der Burg van het college van procureurs generaal zijn beleid.

Niet geinjecteerden dood knallen, hahahahaha, ‘ga gewoon vaccineren’ aldus de publieke omroep NTR

Dit is het opinieklimaat dat hun leugenachtige corrupte overheid kweekt, dat van Noord Korea aan de Noordzee. Afgelopen zaterdag was ik op bezoek in Almere, en dan bezoek je een moderne stad/betongevangenis met enkel allochtonen, je weet: dit is mijn land al niet meer. In Duitse provinciesteden is het eender, de omvolking.

Het is daarnaast ook niet de vraag of het financiele stelsel ineenstort, maar wanneer…En anders krijgen we wel een mega-blackout dankzij de ‘energietransitie’, het saboteren van de bestaande energievoorziening door wiebelstroom uit wind en zon op het net te dumpen.

Afgelopen woensdag hadden we hier in Langweer ook alweer een blackout van dik een uur.

Ik ken mensen die hun huis zo bouwden, dat ze geen ‘vastgoed’ meer genoemd kunnen worden zodat je daar niet op aangeslagen kan worden. Anderen gaan in campers wonen, en we kennen iemand die ook besloot de voormalige ‘democratieen’ van het Westen te ontvluchten richting Latijns Amerika, na bijvoorbeeld dit advies van ‘Coach Red Pill’ tot zich te nemen, een Youtube-coach met dik een kwart miljoen volgers: Leave while you still can.

Zijn bijschrift zegt dit:

Leave now while you still can. Once the war with China starts, you will not be able to leave the West. And even if there is no war, that won’t stop the West’s collapse into totalitarianism. So leave now while you still can. You won’t get another warning.

D66-versie van Friese vlag wil ons land winnen voor de gender-ideologie

Fusie Links Totalitair met Corporate BV, ‘fout rechts’…
Hij noemt Australie en Nieuw Zeeland als model voor wat ze nu in de rest van de voormalige democratieen van het Westen uitrollen. In Australie zitten mensen op basis van de COVID-leugen in huis opgesloten, ze mogen de deur nauwelijks uit, je kunt ook geen kritiek meer op het beleid leveren of de politie staat op de stoep.

Het maakt de regering ook niets meer uit dat de gehele MKB/small business naar de kloten gaat, als ze maar controle over de bevolking houden. Net als bij de Rode Revoluties van 1917 in Rusland

Wat de ineenstorting van het vroeger ‘vrije’ Westen richting een totalitair systeem mogelijk maakt, is de stapsgewijze verwoesting door ‘links’ (globalisme, materialisme, technocratie, centralisme) sinds 1945 (met ’68 in een stroomversnelling) van iedere kritische oppositie vanuit de conservatieve en nationalistische flank.

Die zitten met de armen over elkaar, roepen soms zacht ‘boeh’ of ‘nee wij zijn geen complotdenker hoor, maar…’, en zijn vaak gesponsord door Corporate BV, gelinkt met het grootbedrijf dat juist met Totalitair Links een pact sloot: de 2030 Agenda.

Sigrid Reset Kaag (D666, haar ministerie is de hoofdsponsor van Milieudefensie en JMA)

Een culturele oorlog met economische middelen
Dat modern ‘rechts’ niet meer is dan het links van gisteren, dat zie je ook nog steeds bij onze boeren en vissers, wiens voorlieden wat stamelen over ‘de eukonnomie’, terwijl hun vertegenwoordigers in de pas lopen met de 2030 Agenda van Corporate BV en Totalitair Links/D66.

Er vindt hier een culturele oorlog plaats, en niet voor niets is het achtste Friese Zeeland Urk een van de laatste bastions. Een plek waar ‘menselijke verhoudingen en tradities’ meer dan ‘de regels’ dicteren hoe je met elkaar omgaan moet.

En hier ligt de zwakte, waardoor je bij ons ook ziet dat de VVD kan fuseren met Groen Links (de voormalige Communistische Partij Nederland), dus dat Corporate BV met Links Totalitair kan samengaan. De mensen van ‘links’ die zich het onderwijs, media, rechterlijke macht en instituties toe-eigenden, zij vinden een machtsvacuum, niemand weerspreekt ze effectief, dus kunnen ze steeds grotere sprongen voorwaarts maken.

De Grote Vlucht naar voren is begonnen, dat noemen zij de ‘Decade of Action’; 2030 wordt ons 1984.

Klimaat Socialistische Partij Nederland, fusie van VVD, CU, CDA, Groen Links, PvdA en D66

Daarnaast is de rechterlijke macht in handen van D66 of erger, die spelen eentweetjes met het al even corrupte Openbaar Ministerie. Dus je weet bij voorbaat dat je in de rechtszaal geen enkele kans maakt. Tel daarbij dat de in 2012 genationaliseerde Politie uit de wijken is gehaald, bij de mensen vandaan, en vervolgens tegen de mensen wordt opgehitst als ‘terroristen’ en ‘ziekteverspreiders’.

Ondergetekende is al drie maal zwaar mishandeld door dat ethiekloze tuig, dat wel ‘bevoegd’ gezag is maar geen ‘bekwaam’ gezag. Op het Bureau in Joure wappert nu ook al de regenboogvlag, de strijdbanier tegen de normale menselijkheid van D66 of erger.

In de rechtszaal kun je argumenteren tot de hel bevriest, maar die D66’ers/rechters sjoemelen gewoon naar eigen gevoel een vonnisje in elkaar zonder enige achting voor waarheid, rede en logica.

SS-Runen/bliksemflitsen, getransformeerd tot ‘vijanden des volks’, bewakers van wetteloosheid

‘Complotverspreider’ (kritisch denken)
Iedereen die kritisch vragen stelt en voor zichzelf wil denken, die wordt in hun media direct gedemoniseerd met de geijkte scheldwoorden als ‘complot-idioot’, ook door hun leugenachtige en corrupte overheid zelf. Wie onderzoeksjournalistiek bedrijft, die wordt door het Openbaar Ministerie al geframed als ‘complotverspreider’…

Wie een op de Bijbel gebaseerd christendom belijdt, en dus rekening houdt met Openbaring als baken voor deze tijd, die wordt ook direct als gekke henk weggezet. Christenen worden al actief vervolgd door hun links totalitaire overheid, die maar 1 visie op het leven tolereert: totalitair liberalisme, het materialisme en nihilisme van D66 of erger.

De overheid kan ook niet met enige vorm van inhoudelijke kritiek meer omgaan, je bent ‘voor’ of ‘tegen’ ze en dan framen ze je meteen als terrorist, wiens sociaal-economische positie ze willen verstoren met hun Veiligheidsregio’s en Regioburgemeesters, via RIEC-overlegclubs waar OM en Rechterlijke macht bij elkaar op schoot zitten met regiobestuurders.

‘Het zal wel meevallen, denk je niet?’
Het is inderdaad ook het beste om Failed State Nederland te ontvluchten, Noord Korea aan de Noordzee. De FvD meldt dat de Tweede Kamer ook al stemde voor een sociale kredietscore, bijvoorbeeld te koppelen aan je persoonsgebonden QR-code. Die is dan later weer te integreren met die andere ‘groene’ kredietscore: je resterende CO2-budget per maand voor je in klimaatlockdown moet.

Het argument ‘het zal wel meuvalluh’ lijkt mij onderhand uitzinnig, als je ziet hoe Nederland afgelopen anderhalf jaar ver voorbij een ‘punt van geen terugkeer’ transformeerde in wetten en vooral wetteloosheid door de overheid.

Immers, het demissionaire Rutte-kabinet regeert onrechtmatig, zet ten onrechte de gezondheidswet in, waar dit enkel bij een Klasse A-ziekte geoorloofd zou zijn.

Hoofdkantoor D66 in Den Haag, zelfde vlag als die nu bij de Politie wappert

Niets is meer wat het lijkt. De Christenunie is nu Communisten-unie geworden, op schoot bij totalitair globalisten van D66. Alles voor de macht. Dus start een onteigenings-campagne van boerengrond, die exact lijkt op de campagnes van de Bolsjewieken tegen de ‘koelakken’ na de Oktoberrevolutie van 1917: de grondeigenaren zijn het doelwit, vervolgens alle intellectuelen van de oppositie, enzovoort.

Het is allemaal afgelopen eeuw al gebeurd, maar mensen leren niets van de geschiedenis. Vooral ook omdat het onderwijs door ‘Links’ tot de bodem is afgebroken sinds de Mammoetwet, en we via de linkse media bakerpraatjes kregen over het gevaar van ‘extreum regs’: terwijl Hitler een socialist was, en het fascisme in Italie voortkwam uit de socialisten.

Een ‘Must Read’ over de teloorgang van integriteit en menselijkheid bij de Politie

Je ziel behouden belangrijker dan je lijf en leden
Het is voor mij ook slechts aftellen voor hun leugenachtige en corrupte overheid weer 1 of andere show-aanklacht heeft opgesteld voor wat ik hier schrijf. En dan staan die opgefokte borderlinecowboys van ze weer op de stoep om je te mishandelen en intimideren, hopende dat je zo stom bent om je uit de tent te laten lokken.

De Politie overtreedt continue de Politiewet, wij wachten ook nog steeds op het binnentredingsverslag dat Edwin Piest verzuimt op te sturen. Ze denken ‘fuck the law’ wij komen er toch wel mee weg. De Politie, het is laaghartig volksvijandig tuig en daarop zijn ze de afgelopen 10 jaar ook geselecteerd.

Er is niet enige vorm van rationeel of redelijk overleg mee mogelijk, ze hebben instructies van hogerhand om meteen te bekeuren en te mishandelen. Dat blijkt ook uit de BPOC-verhoren van 80 agenten die uit de school klappen over de teloorgang van de Politie als een aan burgers dienstbare instantie.

De agenten die nog wel dienstbaar aan bevolking en democratische waarden willen zijn, die krijgen bij de huidige politie gewetensbezwaren of gezondheidsklachten door de stress. Zo voltooit zich een verdere negatieve selectie richting een satanische geweldsmoloch.

Lekker je gun leegschieten, kom bij de Politie!

Maar neen, wij mogen niet versagen en onze Friese geboortegrond opgeven. Het nare van zulke in zichzelf logische betogen is dat dit de goede mensen motiveert om weg te gaan, terwijl het volgzame brandhout achterblijft.

Niettemin zul je met het zwartste scenario in gedachten je leven moeten inrichten in deze Interessante Tijden. Het allerergste moet nog komen. Als aanhanger van de christelijke traditie zul je daarbij moeten inzien dat het behoud van je ziel belangrijker is dan van lijf en leden.

Kom bij de politie! Screenshot uit wervingsvideo

Kort is het leven, lang is de eeuwigheid. En ja, vooralsnog leven we in welvaart en zal deze zaterdag vast een heerlijke dag worden. Je kunt het je bijna niet voorstellen…Maar ja, je kunt je ook niet voorstellen dat je dood zal gaan, en hier eens niet meer zal zijn. Toch gebeurt dat ook.

Ons Friese Motto ‘Liever dood dan Slaaf’, titel van mijn koffietafelboek, een ‘Pelgrimstocht door de Friese Natuur op zoek naar Vrijheid’ en fotodebuut (hier voor te bestellen) betekent precies dit: wie zijn leven wil behouden zal het verliezen, wie het wil verliezen in Jezus naam (het absoluut Goede, Ware en Schone) die zal het behouden.

De Heiland uit onze eigen Westerse christelijke traditie snapte hoe ‘de wereld’ werkt… Ook als je er niet in geloven wilt, dat maakt geen verschil met het feit dat het universum zo in elkaar steekt.

4 Replies to “‘Ontvlucht Noord Korea a/d Noordzee, nu het nog kan’…”

 1. Helaas heb je in vele opzichten gelijk.
  Onze sterke mannenclubs worden gesubsidieerd zodat
  het alleen nog maar stoer-doeners zijn.
  Maar ik geloof nog steeds in morfogenetische velden en die zijn overal groeiende, all over the world ,in het WAKKER worden STRIJDBAARHEID.
  Dus, ik blijf positief.

 2. De NPO (NTR) promoot onder de vlag van ‘satire’ al het doodschieten van mensen die geen injectie willen met experimentele gentherapie, met zo’n allochtonenstem die in het Negerlands praat.

  Ik meen Seffano Keizers te horen in die stem. volgens mei doet ie gewoon een gek typetje na. En over dit grapje, ik kan er wel om lachen. want de makers maken met deze soort humor juist zichtbaar hoe belachelijk en onmenselijk het is om zo tegen niet gevaccineerde mensen te regeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *