Zelfs Groningers bestellen ‘Liever dood dan Slaaf’

Ziekenzaal Aduard

De in de kloosterkerk van Aduard opgenomen uitzending over mijn fotografisch debuut ‘Liever dood dan Slaaf’ met Jorn Luka werpt zijn vruchten af. Ieder uur komen de bestellingen nu binnen. Intussen heeft ‘de vijand’ – Groningers, dus Friezen in vier eeuwen durende ontkenningsfase- ook ontdekt dat er een koffietafelboek verschijnt over de natuur van Friezen. Daarbij wordt de ‘entiteit Groningen’ niet als legitiem bestaand fenomeen erkend.

Izebrand van het Kloostermuseum Bernardushof met het Doom-spel van Klooster Aduard: goeie vent, die ons fantastisch hielp bij de uitzending

De Lauwers, een virtuele bestandslijn
Ja, er zijn al verscheidene bestellingen uit Groningen gekomen, uit die voormalig Friese stad die onder Saksische invloed kwam. Op een inscriptie in de Friezenkerk in Rome van rond het jaar 1000, staat ‘Groningen’ als Friese stad aangegeven. Maar toen de Oranjes hier de tent overnamen, werden we een provincie.

Ook uit de gewesten Fivelgo en Hunsingo komen bestellingen. We noemen ‘Groningen’ hier nog steeds Oosterlauwers Friesland.

Het riviertje De Lauwers dat ik bij Gerkesklooster en Visvliet in beeld bracht is slechts een virtuele bestandslijn. Ja, dat die grens al vierhonderd jaar daar ligt, kniesoor die daar om geeft. Wij zijn het hier nog niet licht vergeten, die Saksische hap uit ONS grondgebied.

Over de moderne tijd vanaf 1500 kunnen we wat Friesland betreft veel tekenen van vergane glorie melden. Kom je in Friese hoofdstad Leeuwarden, dan zie je in de oude bibliotheek een dependance met daarop in de taal van het globalisme geschreven: ‘University of Groningen’…

De Lauwers als grens met Gronings Friesland bij Visvliet

Wat dat betreft kreeg je op Pelgrimstocht door de Natuur van de Friezen wel eens een gevoel van weemoed: net alsof je het fotoboek ‘Before they Pass Away’ van topfotograaf Jim Nelson open slaat. Al die culturen op aarde, stammen die langzaam door de moderniteit en haar globalisering zijn opgeslokt, door centralisering, technocratisering.

We laten ze nog eenmaal schitteren.

Iets dat niet ‘meetbaar’ is als ‘mentaliteit’, dat ‘bestaat’ niet in de technocratische moderniteit. Terwijl een mentaliteit als ‘Liever dood dan Slaaf’, vrijheidsdrang meer onderscheidend kan zijn om de ‘echte’ Fries van de onechte te onderscheiden. Meer nog dan die taal binnen de provinciegrenzen.

Dat je aquaduct als ‘akwadukt’ gaat schrijven met subsidie, en onbevangen voorbij rijdende mensen denken ‘heeh, een spelfout op de brug’…

Het beste kun je een zekere ironie hanteren om zo’n gevoelig onderwerp bespreekbaar te maken. Mocht mijn fotodebuut dan geen vrijheidsdrift aanwakkeren, dan kun je het ook als requiem lezen, een dodenmis voor alles dat je in Friesland dierbaar is, en de rest van wat Nederland is of was op haar beste momenten.

HIER kun je mijn langverwachte fotodebuut bestellen

Bestel dus ‘Liever dood dan slaaf’ via de webshop voor het te laat is. Ook omdat bij huidig tempo van bestellingen per uur de eerste druk snel de webwinkel uit zal zijn. Voor alle loonslaven nu alvast: een prettig weekend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *