Inspirerende Blokkeer-Friezen in ‘Liever dood dan Slaaf’

Leaver Dea as Slaef, de granieten negerzoen van 14 ton die vanuit Tijnje in 1951 hier werd geplant

Bijna had ik na 7 jaar Friese remigratie de moed opgegeven: de ‘echte’ Friezen zoals mijn voorouders waren, bestaan ze nog wel? Men is hier vooral ‘vooroplopend in meeloperij’, baseert het wereldbeeld op de zelfde massamedia en televisie.  Met name die waardeloze provinciebestuurders hier, zoals Sander De Rouwe: hij is voor de corruptie rond Windpark Fryslan beloond met een burgermeestersbaantje.

Us Mem, met zicht op Reade Klif

Wij Friezen dogge mei..
Ook nu ben je verbaasd over het aantal nsb’ers hier, zo liet blokkeer-Friezin Jenny Douwes nog via de sociale mediakanalen zien.

Douwes nam foto’s van een apocalyptisch tafereel. Friese ‘Viking’-kindjes die buiten het zwembad afgedroogd worden door een medewerker van de beveiliging. Omdat hun ouders niet naar binnen mogen, want die zijn tot QR-j*den verklaard.

Met Jenny Douwes

De gewilligheid waarmee ‘normale’ mensen aan dit regime meewerken, toont dat er iets goed mis is met de mentaliteit van moderne mensen. Die ontworteling, het ontbreken van een moreel kompas, de lafheid, het gebrek aan een doordacht weerwoord tegen de barbarij van de moderniteit.

Een beetje ‘net als de rest, maar dan 10 jaar later’…

Lang had ik geen behoefte om de Friese taal weer machtig te worden: omdat de mensen die je tegenkwam die het spraken vooral negatieve associaties opwekten. Volgzame ‘wat de boer niet kent’-types, die gewend zijn instructies op te volgen. Enkele positieve uitzonderingen daargelaten.

Modern Fries werd de taal van de terugtrekkende beweging, met subsidie kunstmatig opgepoetst, waarmee de ambtenarij wil doen alsof ze om natuur en historie van De Friezen geeft. Terwijl ze met miljoenen euro’s smijten om ons landschap te vernielen.

Bij It Reade Klif plakten ze zo’n ‘diversiteit’-stikker er op; ‘ik hou van Gelijkwaardigheid’ Die heb ik er even afgepeuterd en weggegooid

Overheid is tegendeel ‘vrijheid’
‘Overheid’ is de antithese van vrijheid, wanneer je niet je eigen mensen met de zelfde mentaliteit in je bestuur hebt. Je kunt dus geen boek over vrijheid schrijven en daarvoor subsidie aannemen van het huidige ‘Friese’ provinciebestuur.

Subsidie is van mkb’ers met geweld geroofd geld, dat je herverdeelt aan parasieten en onproductieven, wat tegenwoordig ‘duurzaamheid’ heet.

Wie durft er nu een risico te nemen voor vrijheid? Zelf ben ik nu driemaal door de Gestapo van Grapperhaus mishandeld, omdat ik mijn nek uitstak en ‘corruptie’ bij naam en toenaam noem. Niet omdat ik zelf ‘zonder vrees’ ben, maar omdat ik door een gezond geloof mij over die angst voor het eigen hachje heen kan zetten.

Het gevoel dat dit niet mag en niet kan, omdat je van je (voor)ouders nog enige moraliteit mee kreeg.

De afdruk van de handboeien. Handcuffs still visible

Dus: Wie durft ook eens wat? Wilt U leven in de lelijke en onmenselijke wereld die zij voor ons maken?

Bijna gooiden we het bijltje er eerder bij neer. Maar toen kwamen de Blokkeer-Friezen in actie op de A7. En toen waren we weer ‘Grutsk’ zoals dat heet, Trots dat er nog ‘Fan Bugjen Fremd’-Friezen zijn, die zich niet door Den Haag en door ambtenarij gesubsidieerde onruststokers laten koeioneren.

Of neem een voorbeeld aan het achtste Friese Zeeland: URK.

Het Klif anno Nu

Vrijheidsvuur als waakvlammetje
Dan denk je weer even ‘it kin wol’, het kan nog wel. Het vuur van vrijheid mag dan een waakvlammetje zijn, het kan nog ontstoken worden. Als dat ergens kan gebeuren moet dat op Friese bodem zijn. Het betekent dus ook, dat wij ons krachtig moeten distantieren van alle ‘Friezen’ die meewerken met de QR-tweedeling.

Nee, dat zijn niet ‘de regels’, het is JIJ die besluit ze op te volgen uit angst voor eigen hachje, of nog erger: voor wat ‘ze’ over je zullen zeggen in ‘de media’.

Je kunt nog zo ‘geef Frysk’ praten, maar als je mentaliteit niet deugt kun je geen Echte Fries zijn, de volksnaam die volgens het Oera Linda-manuscript afgeleid zou zijn van Frya, zodat wij Frya’s bloet hebben.

HIER kun je mijn langverwachte fotodebuut bestellen

Die mentaliteit is ‘liever dood dan slaaf’, en een voorbeeld voor alle zelfbewuste mensen in dit land, of je nu Brabo, Limbo, Zeeuw of Gelderlander bent. Daarom legt mijn fotodebuut dus de nadruk op ‘de natuur’ van de Friezen.

De taal leer je vanzelf wel, wanneer die positieve associaties oproept, met bijvoorbeeld Viking-Friezen die nog staan waarvoor ze staan.

Wie weet kan mijn fotodebuut je inspireren tot het bouwen aan een krachtig Oud Normaal, waarin waarheid weer bestaat en grenzen gerespecteerd worden. Klassieke Friezen zijn niet van deze tijd, en daar trots op. Bestel daarom ‘Liever dood dan Slaaf’ via onze webshop via de gelijknamige webzijde ‘Lieverdooddanslaaf.com’ en laat de Vrije Fries weer in je ontwaken.

6 Replies to “Inspirerende Blokkeer-Friezen in ‘Liever dood dan Slaaf’”

 1. Als geboren Urker weiger ik te buigen voor de corrupte bende uit Den Haag die alle normen, waarden en belastinggeld verkwanselt aan de meest gecorrumpeerde ideeën uit de kokers van zieke globalisten die maar één doel voor ogen hebben: Ons tot slaven maken. Wie dat niet kan zien, is reddeloos verloren. Die gaat mee in dit systeem dat uitvoerig wordt beschreven in onder andere Openbaringen 13. Voor mij geldt absoluut deze slogan: Liever dood dan slaaf. Dat is ook wat het boek Openbaringen adviseert.

 2. Stop nou eens met die vergelijking met Duitsland, doe eens goed onderzoek na wo2 en bevestig niet steeds hun gecreëerde slachtofferrol, want zij zijn al eeuwen lang dader.

 3. Op de sportclub heb ik verzocht mij te excuseren voor de uitdrukking ‘NSB-ers’ toen ik mijn mede-Friezen die van de dag kennelijk alléén maar Hollandse kinderen kunnen voortbrengen hiervoor had uitgemaakt, teneinde hun (Fries)land en volksverraad aan de kaak wilde stellen. Te laat realiseerde ik me dat ik hiermee ‘onze’ NSB-ers te kort deed, immers zij hielden van ‘Volk en Vaderland’, en zouden er niet aan denken hun eigen kinderen als Duitser op te voeden.

  Er zijn genoeg goede boeken te vinden die aantonen wie de werkelijke veroorzakers van beide wereldoorlogen zijn en om welke redenen zij de opkomende wereldmacht Duitsland wilden kortwieken. Bestel voor een kort, goed overzichtelijk en leesbaar voor zelfs een 14-jarige het zeer duidelijk verklarende boek van Katholiek/Christelijk onderzoeksjournalist Mike KIng/Michael S. King getiteld: “The Bad War” of anders zijn “The British Mad Dog”. Maar ook zijn boeken “Planet Rothschild I & II” verhelderen veel over onze huidige situatie.

  Bovengenoemde Fryske-Viking kindjes zullen ongetwijfeld allemaal het nu via (basis)scholen opgedrongen Hollands, dat ‘verkocht’ wordt als ‘Nederlands’ spreken. Voor mij zijn dit vreemde kinderen, niet mijn volk, heeft niets met DNA te maken, en zullen zeer waarschijnlijk de Memmetaal’ van het ‘Heitelãn’ nooit leren, laat staan ‘weer’ leren. Het is gebeurd, we zijn ze kwijt. In de winkel spreek ik Fries met kassameisjes van Chinese afkomst. Ik hoorde Vietnamese vluchtelingen Fries spreken op de winkelpromenade terwijl een Friezin meent dat zij nu ook interessant terwijl er allerlei hoog-Hollandse ‘kak’ uit haar mond komt. “Kijk mij eens een andere taal heel goed spreken”. Achterlijk kutwijf, zal wel zo’n omhooggevallen links arbeiderswijf zijn die ontdekt heeft dat wanneer je goed Hollands spreekt je in Friesland sneller een baan of promotie krijgt van de uit Holland geïmporteerd in managers die nu de vroegere bevolking uit hun vrijstaande plattelandsboerderijtjes verdreven heeft richting aan elkaar en op elkaar gestapelde ‘varkensflats’.

  Nee, Fries zijn zit ‘m in de taal. De geest van de Fries zit in de Friese taal. Ik kan meer Fries zijn met eerdergenoemde friessprekende DNA-chinezen/vietnamezen dat met de hollandstalige (zogenaamd Nederlands sprekende) kinderen van mijn buren. Zij zijn ‘rotzooi’ in mijn ogen, ook al kunnen ze er zelf niets aan doen. Ik neem het vooral het ‘Folkloristisch Noordelijk Partijtje’ (FNP) en hun ouders ernstig kwalijk dat zij ofwel niet protesteren bij basisscholen waar Fryske bentjes omgebouwd worden tot Hollandse ‘rutzooi’ dan wel aan ‘auto-genocide’ doen door niet over ons/hun erfdeel/neiteam te waken. Wie de kinderen heeft, heeft de toekomst. Wij Friezen zijn ‘m kwijtgeraakt.

  Tijdens een cursus sprak ik met een Friezin van Surinaamse afkomst. Ze was geadopteerd bij haar geboorte door een gelovig gezin uit ‘De Wãlden’. Wij spraken Fries met elkaar en vonden die uit Holland geïmporteerde leraren maar ‘fremde bûtenlanners’. Een stelletjes racisten noemden we ze, omdat Anneke verplicht op Nederlandse (=Hollandse) les moest, net als al die andere binnenkomende mensen ‘met een kleurtje’. Was ze blank geweest dan had dan niet gehoeven. Ik kan alleen de juiste Friese geest tevoorschijn halen als ik omringt ben met andere Friestaligen, ik kijk niet naar kleur of DNA. Ik ben een Christen, geen Jood.

  1. *Friezen zijn een volk en je moet deel uitmaken van die volksgeest die zich manifesteert in ieder lid door de taal. “If it walks like a duck, it’s a duck. If it TALKS like a duck, it’s a duck.” – Net als een Christen zijn geest ook voedt met het Woord. Ik ben er van overtuigd dat wanneer de oorspronkelijke bevolking van dit land zijn eigen identiteit weer vind in het natuurlijke het geestelijke ook snel zal volgen. Er zijn immers vele profetieën over een komende opwekking uit het noorden. Fryske skoallen en Fryske tsjerken foar Fryske minsken, ik denk niet dat de duivel en zijn ‘Hollanders’ daar op zitten te wachten. Die zien liever een gemeenschap van hun identiteit beroofde slaven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *