‘Maar lieten de jongetjes in leven’… (Exodus 1)

Burgerlijke ongehoorzaamheid mag volgens de Bijbel als je dat uit Godvrezendheid doet

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit De Heilige Schrift, Het Boek zonder welke er geen Westerse cultuur was geweest. Na vorige weekpreek onze reis door Genesis af te ronden zijn we in Egypte beland met de Israelieten. De nakomelingen van Israel/Jacob kregen dankzij Jozef’s goede connecties met de toenmalige Farao als vluchtelingen/gasten een goede behandeling, en eigen land in Gosen.

Maar in het opvolgende boek Exodus 1 staat een Egyptische koning op die ‘Jozef niet heeft gekend.’ Die ziet de steeds talrijker wordende nakomelingen van Jacob als bedreiging voor de nationale veiligheid en gezondheid. Dankzij burgerlijke ongehoorzaamheid van de vroedvrouwen slaagt zijn plan niet om alle jongetjes van de Israelieten bij geboorte te doden.

Bijbel

Vroedvrouwen Bijbel tonen burgerlijke ongehoorzaamheid
De Bijbel blijft steeds verrassend actueel als duizenden jaren oud geschrift. Na de wandeling door Genesis beginnen we daarom nu aan Exodus 1, over burgerlijk ongehoorzame vroedvrouwen, die de bevelen van de nieuwe farao in de wind slaan.

Je kunt die nieuwe farao ook niet zijn wantrouwen verwijten. Wanneer er onder je eigen volk een andere volksstam komt wonen, die je als gasten binnenhaalde, en die vervolgens volgens Exodus ‘talrijker en machtiger’ wordt dan jou, dan is het niet gek wanneer die farao hen vreest en tot onderdrukking besluit.

Dus je hebt best begrip voor het besluit van de nieuwe farao die volgens Exodus ‘Jozef niet had gekend’. Plots vallen de goede relaties weg tussen de Israelieten en het Egyptisch koningshuis. En dan kan je positie als volk ook aan een zijden draadje gaan hangen.

De nieuwe farao stelt:

Kom, laten wij er verstandig tegen optreden, anders zal het talrijk worden en, mocht het zijn dat er een oorlog uitbreekt, dan zal het zich ook bij onze vijanden aansluiten, tegen ons strijden en uit het land wegtrekken.

Hij vaardigt het bevel uit om alle jongetjes die geboren worden bij de Israelieten te doden. Opdat ze niet machtiger worden dan de Egyptenaren. Dit, nadat hij de Israelieten allerlei slavenarbeid laat verrichten.

….een volk dat voor onrechtvaardige tirannen zwicht… Met een rechtvaardige koning is niets mis, ze worden on-Bijbels als ze God en zijn Rechtvaardigheid niet op 1 zetten. En dan vallen ze ook

God vrezen en zeggen ‘fuckdeoverheid.nl’
Wat je hier ook leest, is dat God het goedkeurt dat de vroedvrouwen vervolgens tegen de farao liegen. Sterker nog: de vroedvrouwen krijgen zelf nageslacht van God, omdat zij helpen om tegen het bevel van de overheid in de Israelitische jongetjes te laten leven:

De vroedvrouwen vreesden echter God en deden niet wat de koning van Egypte tot hen gesproken had, maar lieten de jongetjes in leven.
Toen riep de koning van Egypte de vroedvrouwen bij zich en zei tegen hen: Waarom hebt u dit gedaan, dat u de jongetjes in leven laat?

De vroedvrouwen zeiden tegen de farao: Omdat de Hebreeuwse vrouwen niet zijn zoals de Egyptische vrouwen, want zij zijn sterk. Zij hebben al gebaard, voordat er een vroedvrouw bij hen is aangekomen.

Daarom deed God aan de vroedvrouwen goed, en het volk werd talrijk en zeer machtig.En het gebeurde, omdat de vroedvrouwen God vreesden, dat Hij aan heb nakomelingen schonk.

Dus: waarom stelden deze vroedvrouwen ‘fuckdeoverheid.nl’? Omdat zij ‘God vreesden’. En wat doet God, wanneer zij naar Zijn wil handelen, en zelfs een leugentje voor de goede zaak plegen? Hij beloont ze.

Openbaring, het uit het verborgene treden van het ‘occulte’ (‘verborgenheid’ : Openbaring 17)

God’s weekdieren op de kansel
Voor mensen die zichzelf als christen identificeren, is het nu schokkend en stuitend te zien hoe naam-christenen collaboreren met een onrechtmatig handelend regime, dat de toekomst van een hele generatie vernietigt en de Westerse cultuur kapot maakt. De lafheid en volgzaamheid regeren.

Een predikant die nog durfde te verwijzen naar Bijbelboek Openbaring als evenknie van The Great Reset ging onder druk van het Nederlands Dagblad alweer door het stof. Gebruik de geijkte scheldwoorden, stimuleer de distantiedrang, en lafheid doet de rest bij God’s weekdieren op de kansel.

De PKN is een leeglopend links atheistenhol: Je kunt daar beter stellen dat je niet in God gelooft, dan dat je niet in hun overheid gelooft en de door haar gesubsidieerde massamedia, milieuclubs en (om)gekochte academici.

Romeinenbrieven…

De Christenunie stemt gelijk aan D66 voor een George Orwell-maatschappij, gebaseerd op het buiten werking stellen van de Grondwet, de Mensenrechten overheidsspionage, tweedeling, dwang, excessief politiegeweld, leugens en desinformatie.

Zolang het maar de overheid is die deze leugens en desinformatie verspreidt, en zolang de Christenunie maar het gevoel heeft aan de regeringsknoppen te kunnen draaien.  Ze gaan mee met de gendergekte en de afgoderij van ‘Het Klimaat’, oftewel de Gaia-cultus, en de aanbidding van De Staat als godheid.

De ouderwetse ARP (Anti Revolutionaire Partij) van Abraham Kuyper had’ t na de gruwelen van de Franse Revolutie beter gezien: ‘van de overheid kan niet enig goeds komen.’ Zij pleiten toen al voor de ‘soevereiniteit in eigen kring’ die je nu enkel op Urk nog ziet, op sommige plekken in Friesland, en die bij de Vrijheidsbeweging als ‘parallelle samenleving’ wordt aangeprezen.

Zou Kuyper echter zien wat er van zijn Vrije Universiteit is geworden, opgericht om onder eigen voorwaarden academisch onderwijs te geven, dan zou hij zich omdraaien in zijn graf.

Geloof volgens de heilige Paulus, grondlegger van de christelijke kerk

‘God’s dienaresse’
Binnen de Protestantse traditie bestaat tegelijk nadruk op een zeer beperkte lezing van de Romeinen-brief van Paulus, waaruit men dan valselijk concludeert dat je altijd de overheid moet gehoorzamen. Die zou ‘God’s dienaresse’ zijn volgens Romeinen 13:4, HIER reeds besproken.

Echter, een wat ruimere lezing van de Bijbel met de betrekking van andere Bijbelboeken, kan je een veel breder perspectief bieden, over hoe je als ingezetene van een land je tot die overheid moet verhouden, wanneer deze een goddeloze weg bewandelt en zelfs de christelijke eredienst verbiedt, met goedkeuring van de Christenunie (…).

Binnen de katholieke traditie bestaat immers ook de regel ‘goede mensen overtreden slechte wetten’. De nazi’s hadden ook rechters en regels: een valse uitleg van de Romeinen-brief zou je dan verplichten om ook maar wat onderduikers aan te geven. Je hoeft goddeloze bevelen niet op te volgen, in tegendeel.

We zien juist in de Bijbelse historie hoezeer de God van Israel de diverse overheden gebruikt, om de Bijbelse geschiedenis de gewenste loop te doen hebben of te laten hervatten. Dat God dus heersers gebruikt voor Zijn doeleinden, wil nog niet zeggen dat die heersers gelijk aan God zijn.

We zien immers later bij Bijbelboeken Koningen en Kronieken het idee ontwikkelen van de rechtvaardige heerser, die het volk dient.

De Romeinen waren meesterlijke ingenieurs die al beton toepastten

Denk aan David die ook de Eredienst aan de Ene bewaakt tegen verval. Wanneer Salomo de tempel heeft gebouwd, en hij vervalt zelf dankzij zijn vele vrouwen tot afgodendienst,  dan zie je ook al snel het verval: zijn stam van Juda splitst af van de overige tien stammen, die een eigen koninkrijk starten waar het onder Achab ook glorieus misgaat.

Wanneer je dus leeft onder een onrechtmatige regering, die je beveelt dat je niet mag ‘kopen of verkopen’ zonder QR naar Openbaring 13:17, wat is dan de enige weg die je als christen kunt gaan, ook als dat je leven kost?

Exodus 1 eindigt met een bozer/banger wordende farao, die vervolgens nog drastischer genocide beveelt:

Toen gebood de farao heel zijn volk: Al de zonen die geboren worden, moet u in de Nijl werpen, maar al de dochters mag u in leven laten.

Gezien de huidige ontwikkelingen, de implosie van de Westerse beschaving via de omkering van alle Waarden, lijkt Exodus het geknipte boek voor deze tijd. Moeten wij ook vluchten voor een tiranniek regime, dat rechtstaat noch democratie meer is, dat afgodendienst bedrijft aan ‘de’ wetenschap (gekochte ‘deskundigen’), de religie van het scientisme: waar kun je dan nog naar toe?

Laten we volgende week lezen wat Exodus 2 ons te melden heeft!

4 Replies to “‘Maar lieten de jongetjes in leven’… (Exodus 1)”

 1. Waar kun je dan nog naar toe? (elkaar ontmoeten, helpen, informeren).
  Het zou nu denk ik het aller belangrijkst zijn om een offline netwerk op te bouwen i.v.m onze toekomst.
  Op welke manier?
  Iets om goed over na te denken. Het staat niet in de Bijbel?

 2. Staat dan in de vrijheid , met welke Christus ons vrijgemaakt heeft , en wordt niet wederom met het juk der
  dienstbaarheid bevangen . Galaten 5: 1.
  Geroepen tot vrijheid ! Ik hoop dat Huig Plug het ook leest.
  Laat ons strijders van het Licht zijn ,want de mens heeft een strijd hier.
  Goede zondag Rypke ,vrouw en lezers.

 3. Wanneer vreemdelingen de macht grijpen in semi-Christelijke landen is een les die nog steeds niet geleerd is in het Westen vanwege allerlei politiek- en religieus correct geneuzel. Hier een bericht van GAB: https://news.gab.com/2021/11/27/never-forget-holodomor-memorial-day/

  Christenen zijn al bijna 2000 jaar ‘de nieuwe Joden’ die vervolgd worden door ‘de oude Joden’. Anders gezegd: Openb.2:9 – “Ik weet uw verdrukking en armoede, hoewel gij rijk zijt, en de laster van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn, doch het niet zijn, maar een synagoge des satans.

  Filippenzen 3:3 – Want wij zijn de besnijdenis, die door de Geest Gods Hem dienen, die in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *