‘Toen hoorde God hun gekerm’ (Exodus 2)

….in de jaren ’50 waren alle Joden verdwenen uit Gorredijk (FRL). Naar Israel of in de Nazi-kampen overleden

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit De Heilige Schrift, Het Boek zonder welk er geen Westerse cultuur of beschaving was geweest. Inmiddels zijn we beland bij het boek Exodus, de ‘uittocht’ uit de slavernij van de Israelieten, de nazaten van de tot ‘Isra-El’ (worstelend met God) vernoemde Jacob.

De farao heeft net het bevel gegeven alle jongens te doden die bij dat bij hen logerende volk wonen. Omdat hij vreest dat zij als vijfde colonne in zijn land te machtig zijn geworden. Maar Mozes ontsnapt de dans in Exodus 2, en zal opstaan als leider van de opstand en uittocht in Egyptische ballingschap.

Joodse begraafplaats Gorredijk

Biezen mandje, net als Sargon van Akkad
Vorige aflevering in Exodus 1 zagen we hoe vroedvrouwen expres burgerlijk ongehoorzaam waren, en zo de baby’s juist spaarden die ze moesten ombrengen volgens het bevel van de overheid/Farao. God beloonde toen hun burgerlijke ongehoorzaamheid.

Vervolgens scherpt de farao zijn orders aan, hij wil alle eerstgeboren Israelieten laten afmaken. En dan wordt Mozes geboren. Zijn moeder weet hem drie maanden voor de vaccinatiepolitie van de Farao te verbergen, tot ze hem laat afdrijven om zelf maar geen babymoord te hoeven plegen:

Een man uit het geslacht van Levi ging en nam een dochter van Levi tot vrouw.De vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij hem zag, dat hij mooi was, verborg zij hem drie maanden.

Maar toen zij hem niet langer kon verbergen, nam zij voor hem een mandje van biezen en bestreek het met asfalt en pek. Zij legde het kind daarin en zette het tussen het riet aan de oever van de Nijl.

Dit motief van een aanstaande priester-koning, die als baby in een mandje uit het water gered wordt, komt ook voor bij de Babylonische/Assyrische heerser Sargon van Akkad, die 2350 jaar voor de christelijke jaartelling leefde in het meerstromenland (Irak) van Eufraat en Tigris:

Ik ben Sargon, de machtige koning, monarch van Akkad. Mijn moeder was van lage geboorte, mijn vader kende ik niet. De broer van mijn vader bewoonde de bergen en mijn stad Azupiranu ligt aan de oever van de Eufraat.

Mijn eenvoudige moeder ontving en baarde mij in het geheim; plaatste mij in een biezen mandje, afgedicht met asfalt, en plaatste mij in de rivier, die mij echter niet deed ondergaan in haar stroming.

De rivier nam mij op haar golven en voerde me naar Akku, de bevloeier, die mij uit de rivier haalde, me opvoedde als zijn zoon en mij een tuinman liet worden, en terwijl ik tuinman was, hield de godin Isjtar van me. Toen bestuurde ik het koninkrijk…

Dat stond dan in het Gilgamesh Epos, dat helaas niet in harde kopie in mijn bezit is. Je kunt meer lezen over de raakvlakken tussen Babylonische  bij de afvallige katholiek Marcel Hulspas zijn boek ‘En de zee spleet in tweeen’… Die hebben we wel.

Joodse Hippies in Kibboets Lotan

Uit het water getrokken (Mozes)
Exodus 2 vervolgt:

En zijn zuster ging op een afstand staan om te weten te komen wat er met hem gedaan zou worden.
Toen daalde de dochter van de farao af om zich te wassen in de Nijl. Terwijl haar dienaressen langs de kant van de Nijl liepen, zag zij het mandje midden in het riet. Zij stuurde haar slavin om het te halen.

Toen zij het opendeed, zag zij hem, het kind. En zie, het jongetje huilde. Zij kreeg medelijden met hem en zei: Dit is een van de Hebreeuwse kinderen. Toen zei zijn zuster tegen de dochter van de farao: Zal ik voor u een voedster uit de Hebreeuwse vrouwen gaan roepen, die dat kindje voor u de borst kan geven?

De dochter van de farao zei tegen haar: Ga maar. Toen ging het meisje de moeder van het kind roepen. En de dochter van de farao zei tegen haar: Neem dit kind mee en geef het voor mij de borst. Ikzelf zal u uw loon geven. De vrouw nam het jongetje mee en gaf het de borst.

En toen het jongetje groot geworden was, bracht zij hem bij de dochter van de farao, en hij werd haar tot zoon. Zij gaf hem de naam Mozes. Want, zei ze, ik heb hem uit het water getrokken.

Wij Friezen zijn uit de klei getrokken. Mozes dus uit het water. Een ander opvallend detail: hij wordt geboren uit de stam van Levi, dus van de latere Levieten die de priesterklasse vormen. Die ‘Levieten’ met hun eigen bijbelboek ‘Leviticus’ gaan over bloedoffers en het contract met JHWH, ‘De Wet’ van Mozes, de uit het water getrokkene.

Joodse vogelaar in Arava Woestijn

Net als Jozef omhoog gevallen
Net als Jozef voor hem die als slaaf door Juda werd verkocht aan Ismaelieten, die hem doorverkochten aan het hof van de farao, komt Mozes dus door een gelukkige deal terecht aan het hof van de farao.

Maar hij begaat een misdaad, hij vermoordt een Egyptenaar die een Hebreeuwse man sloeg. Hij is dus tot doodslag in staat, uit zelfverdediging van zijn eigen volksgroep. Doe je dat in militaire context, dan krijg je een onderscheiding van de overheid.

Maar Mozes leeft onder een vijandig gezinde farao en moet vluchten, omdat zijn misdaad algemeen bekend lijkt geworden. Als hij twee mannen ziet vechten, roept hij nog belerend:

Waarom slaat u uw naaste?

Maar die zei: Wie heeft u tot leider en rechter over ons aangesteld? Zegt u dit om mij te doden, zoals u die Egyptenaar gedood hebt?

Zebulon-Bijbelverwijzingen

Hij vlucht naar het land Midian, waar zijn vechtlustige aard hem aan een vrouw helpt. Want voor de meisjes bij de waterput, verjaagt hij enkele herders die hen willen verdrijven. Zo maakt Mozes indruk op zowel de meisjes als hun vader die hem voor het eten uitnodigt.

En dan mag hij met 1 van de meisjes trouwen, Zippora van haar vader, die Jethro heet. Die baart hem dan zijn eerste zoon, Gersom. Wanneer Mozes dan vader is geworden, kan de God van Israel ook niet langer wachten bij de onderdrukking van zijn eigen verbondsvolk van Israel.

Het gebeurde vele dagen daarna, toen de koning van Egypte gestorven was, dat de Israëlieten zuchtten en het uitschreeuwden vanwege de slavenarbeid. En hun hulpgeroep vanwege de slavenarbeid steeg omhoog tot God.

Toen hoorde God hun gekerm, en God dacht aan Zijn verbond met Abraham, met Izak en met Jakob.En God zag naar de Israëlieten om en ontfermde Zich over hen.

Statenbijbel

Dan komt in Exodus 3 alweer een beroemd verhaal, dat van de brandende braamstruik van waaruit God Mozes roept tot zijn dienst als religieus volksleider van de nazaten van Jacob/Israel. Dat gebeurt bij ‘De Berg van God’, de Horeb. Een heilige berg, wat ook een heidens thema is. En dat is het verhaal voor volgende week.

Het blijft hoe dan ook wonderlijk, dat een geschiedverhaal van een ander volk, de Israelieten, dus nazaten van Jacob tweeduizend jaren lang ook onze heilige oorsprongsgeschiedenis kon zijn. Die ging je ‘God’s volk’ noemen, terwijl het HUN God was, die van Abraham, Izak en Jacob.

En terwijl er dus andere volken waren, die een vergelijkbaar verhaal met priesterkoningszoon in biezen mandje kenden. Maar wij identificeerden ons niet met Sargon van Akkad, en wel met de avonturen van Mozes, die tot in de moppen over Sampie en Mosie doorklonk. Zo zie je dus wat de kracht van Het Woord inhoudt, dat een geloof kan wekken waarmee letterlijk bergen zijn verzet. Met De Bijbelse traditie als religie van Het Woord, dat vlees kan worden, geest die materialiseert.

Heb een goede zondag.

3 Replies to “‘Toen hoorde God hun gekerm’ (Exodus 2)”

 1. Heb je het ook gehoord…Sinterklaasavond op het radionieuwbericht…

  Beatrix dubbel geinjecteerd plus een booster…test positief voor Sars-Cov2 (Covid)

  Wij juichten en we hoorden heel Nederland juichen…gaat ze snel overlijden…mischien maandag al?

  Wie kaatst kan de bal verwachten, als goddelijke vergelding voor al die injectie doden of is het
  bullshit propaganda?

  Het narratief ontmantelen of bevestigen? Doorhalen of afbuigen?

  Al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt hem wel als profetisch inzicht?

  Hoe het ook zij, wij hoorden Nederland juichen !

 2. Sinds de komst van Jezus Christus en Zijn ontmaskering van de Joodse Talmoedische leer die niets van doen heeft met wat de Torah leert, is het de synagoge van satan die vele ‘ware Joden’ (besnedenen van hart) tot aan de einden der wereld vervolgden teneinde ze te martelen en te doden. Eeuwen lang hebben ze zich er in kunnen oefenen volkeren en landen tegen elkaar op te zetten om voor hun het vuile werk te verrichten.

  Het zal ons dan ook niets verbazen dat zij de gehele wereld rondgaan ‘getuigen’ op te pakken of te vermoorden die ‘een ander verhaal’ kennen. En het zal helemaal niet verbazen dat deze Christen-massamoordenaars, nu zelf behorende tot ‘Egypte’ de ware Joden/Christenen en hun half-verheidenste afstammelingen zoveel mogelijk willen uitroeien met alles wat maar voor handen is. Veel geld en veel belangrijke machtsposities helpen hen hierbij deze agenda door te zetten, we zitten er immers nu midden in.

  De vader van Bill Gates was al betrokken bij ‘Planned Parenthood’ en vele andere 13th-Tribers of crypto’s of ‘Holocaust survivers’ of hoe je ze ook wilt noemen zien het nog steeds als hun roeping zoveel mogelijk aan hun god Moloch te offeren via: https://davidduke.com/the-abortion-industry-is-led-by-extremist-jews/

  Het wil er bij vele ‘christenen’ nog steeds niet in. Toch geloven ze wel dat de partij van de KKK, de Democratische partij van Amerika met haar Jim Crow wetten, op een gegeven moment ineens niet meer racistisch was en dat toen plotsklaps de Republikeinse partij, door hen de ‘neger-partij’ genoemd, ineens vol zat met racisten. Wat een wonderlijk iets. Net zoals zo maar op een dag alle boeven vooraanstaande burgers zouden zijn en alle agenten ineens criminelen. Alhoewel dat voorbeeld vandaag de dag een beetje zwak staat, begrijpt u wel dat dit niet zo maar kan gebeuren. Toch kunnen ‘christenen’ maar niet geloven dat wat zij nog steeds ‘het volk van god’ noemen, alles wat Westers en Christelijk is tot op het bot haat en er alles aan zal doen onze volkeren en landen te ontwrichten, te vernederen en te vernietigen. Ze vervuilen ons, ze perverteren ons, ze vergiftigen ons.

  Pas wanneer je stopt de leugen te geloven zullen je de schellen van de ogen vallen en kun je de waarheid niet meer ‘on-zien’. Ik bid God dat dit gaat gebeuren voordat het nog meer ‘te laat’ is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *