Friese Vrijstaat mogelijk als ‘Wonderland’?

De hoefijzervormige sloot is Niemandsland

Een boerensloot die zowel door de Bataafsche Republiek niet werd geclaimd, als door het Graafschap Bentheim heet nu Vrijstaat Wonderland: een stukje niemandsland. Die sloot is geclaimd als grondgebied voor de vrijstaat door een familie wiens grond in afgelopen decennium onder dwang tegen bodemprijs werd opgekocht door de Gemeente Coevorden.

Persoonlijk getuigenis

Je NATUURLIJK PERSOON, N.PERSOON afleggen, papieren slavenbandje
Iedereen die zijn portie onrecht uit naam van Vadertje Staat doormaakte, komt hier op. Denk aan boeren die onteigend worden voor ‘natuurontwikkeling’, de MKZ-veebrandstapels. Zolang jij zelf nog niet de sjaak was, dan zal het mogelijk nog steeds langs je heen gaan.

Je moet de motivatie eerst krijgen, na de realiteit onder ogen te krijgen, te voelen. En dan zul je het Wonderland-initiatief tenminste op waarde schatten.

Je kunt hier na de Cursus Vrije Mens in Wording succesvol af te leggen inwoner van worden. De cursus op z’n kortst; Vrijwel alle land op aarde is al geclaimd door natiestaten, die op hun beurt weer vehikels van banken zijn om de inwonende Human Resources te brandschatten.

Dus uiteindelijk zijn ergens private corporaties ‘de baas’, en die bezitten zelfs je lichaam.

Zo leef je van wieg tot graf in comfortabele gevangenis. De mensen die ‘uit het niets’/met druk op de knop ‘geld’ (fiat currency) mogen scheppen, kunnen levenslang je levensenergie zuigen.

De laan richting Upstalsboom

Je CHANTABELE IK
Dat parasitisme vindt plaats via de NATUURLIJK PERSOON in hoofdletters, die je krijgt als je ouders je aangeven bij geboorte aan ‘De Staat der Nederlanden.’ Nadat die naam die je bij geboorte kreeg niet is geclaimd door jou als levende persoon, heet je na x jaren ‘verloren op zee’. Je wordt dan een levende dode, die in de Basisregistratie terecht komt, geclaimd door de Staat der Nederlanden

Wanneer je weer zo’n belachelijke boete krijgt van de afdeling staatsterreur/CJIB, zoals 55 euro met ‘administratiekosten’ voor 5 kilometertjes harder rijden (in Duitsland is dat de helft voor veel harder). Of in het nieuwe jaar: duizenden euro’s boete omdat je weigert je te laten inspuiten met experimentele gentherapie, dan schrijven ze je naam als die N.PERSOON.

Dat is geen toeval, want die hoofdletterentiteit is je papieren slavenbandje. Dat is niet ‘jij’, mens van vlees en bloed. Maar die als ‘dood’/vermist op zee opgegeven NATUURLIJK PERSOON, een administratieve fictie.

De Vrijstaat erkent alleen nog levende mensen van vlees en bloed, en niet je papieren identiteit genaamd ‘NATUURLIJK PERSOON’, die staatsburger uit de Basisregistratie Personen, je papieren enkelbandje. Ze ontwikkelen een eigen betaalmiddel, de Florijn en een eigen rechtbank, de Common Law Court.

Zolang alles goed met je gaat, en je bent nooit met onrecht uit naam van De Staat geconfronteerd, dan zal je er geen interesse in hebben. Pas wanneer er geuniformeerde Borderlinecowboys bij je op de stoep staan, je in je eigen huis op de grond smijten en in de boeien slaan, je in de cel smijten voor iets dat je op het internet schreef…

…dan ga je nadenken: hee, hoe zit de organisatie nu werkelijk in elkaar.

Mijn hoger beroep bij de Raad van State

Juridische Gokkast van D66 (‘Het Recht’)
Wie zijn ‘zij’ immers, om je lichaam te mogen claimen, terwijl je geen recht op zelfverdediging hebt: mensen die zich voor ‘de overheid’ (wie is dat, en van wie is die abstractie) uitgeven mogen je mishandelen, mutileren. Maar zou je geuniformeerde geweldplegers een welverdiende mep teruggeven, dan ben je extra strafbaar: wederspannigheid heet dat.

Wie een baantje krijgt bij de abstractie ‘overheid’, die is vervolgens meer gelijk dan anderen, beter beschermd, en wordt direct door hun ‘rechtbank’ (een bank, zoals rivierbank en zandbank in de zee) geloofd. Je bent als ambtenaar geloofwaardiger, of zoiets, want je hebt een ambtseed afgelegd.

Je staat als N. PERSOON direct met 10 nul achter, vraag de voor een twitterplaatje 42 dagen opgesloten klokkenluider Huig Plug maar.

Zijn huis wordt nu geveild door de papieren abstractie Staat der Nederlanden, omdat een landsadvocaat (private entiteit) daar volmacht toe krijgt door een maffiose entiteit die zich ‘Ministerie van Veiligheid’ noemt. Hoe meer je de realiteit tot je neemt, hoe dieper je doordrongen raakt van het onrecht uit naam van ‘het recht’.

Wat is ‘het recht’ immers ook: een club D66’ers loyaal aan het Kartel, met baantje voor eeuwig bij de overheid, zonder onafhankelijke controle op de professionaliteit en rechtvaardigheid van hun functioneren. Wij noemen ‘Het Recht’ daarom wel ‘Juridische Gokkast van D66’.

Rabobank Zeist

Geld ontstaat uit het niets
Sinds de Middeleeuwen is er dus eigenlijk niets ten diepste veranderd. Er is een kaste van Vrije Mensen, die hebben ook een Blauw Paspoort en die zijn diplomatiek onschendbaar. En er zijn slaven met een rood paspoortje, die levenslang gebrandschat mogen worden.

Andere mensen ontwaakten op dat terrein al veel eerder dan RC ZEILMAKER, bijvoorbeeld na de georkestreerde ‘financiele crisis’ van 2008 (lees ook ‘Revolutie door Schuld’ van Rein de Vries). Dat ze gingen nadenken ‘hoe ontstaat geld’, zoals George Van Houts vervolgens uitbeeldde in zijn bekroonde toneelstuk ‘Door de Bank Genomen’…

Lees ook het werk van econoom Ad Broere, ‘geld ontstaat uit het niets’…

Dat er een kaste mensen is, die ‘geld’ gewoon helemaal uit ‘niets’ mag scheppen. Die kopen daarvoor echte spullen. De bank drukt op een knop, en plots hebben ze een ‘hypotheek’ voor je, zodat ze met uit niets geschapen ‘waarde’ ook nog eens rente uit je mogen trekken.

De Euro, een handjevol bankiers besloten er toe bij de BIS

De twee G’s
Het punt is nu, dat de meeste mensen, ondergetekende incluis net als in de rest van de levende natuur 1 basisprincipe kennen. Wat is het hoogste goed voor mensen? De twee G’s: Geen Gedoe. Net als die troep leeuwen op de Serengeti, die het liefste 23,5 uur ligt te slapen tussen het gras, beetje uitbuiken van de buitgemaakte Gnoe.

Scheten laten.

En dan even een half uurtje op jacht, om na vreten weer lekker ineen te zijgen op de Serengeti-bank. Als Leeuwen televisie hadden, zouden ze er net als U uren achter hangen.De mannetjesleeuwen zouden ook nog die extra aflevering van de Postcode Loterij-show aanzetten, nadat zelfs de meest lamlendige vrouwtjesleeuwen dachten ‘nou laten we iets doen met onze levens’.

Geen Gedoe. Iedere succesvolle vrijstaat zal met dat gegeven rekening dienen te houden. Dus stel dat wij er in slagen om Friesland los te weken van de EUSSR, en een eigen juridische entiteit weten te maken als Wonderland. Dat je het sprookje Aaltsje yn Wonderland tot realiteit kunt maken…

Dan zijn er nog twee G’s waarop iedere staat is gefundeerd: Geld en Geweld. Zonder militaire macht word je immers onder de voet gelopen.

6 Replies to “Friese Vrijstaat mogelijk als ‘Wonderland’?”

 1. Dit verhaal van die natuurlijke persoon is denk ik vooral bekend van Dhr. Heister. Maar het heeft zo’n hoog broodje-aap-gehalte en er is veel tegengeluid te lezen op internet. Uitspraken als deze: “Nadat die naam die je bij geboorte kreeg niet is geclaimd door jou als levende persoon, heet je na x jaren ‘verloren op zee’.” waar is de bron voor deze bewering? Kun je er iets meer over zeggen? Dit moet toch in officiële documenten van de NLse staat staan? Ik sta open voor echte serieuze bewijzen dat dit zo werkt en niet een kletsverhaal is om mensen geld af te troggelen en je boetes niet te hoeven betalen etc.

 2. De leeuwen willen nog wel eens in actie komen als er dreiging is. Wij mensen blijven gewoon lekker voor de tv zitten terwijl er kinderen (nu nog) vanaf 12 jaar ver-prik-moord worden.

 3. Overheid is eigenaar van de N. PERSOON, CORPORATIES zijn zeker geen eigenaar van je lichaam. Agenten mogen niet aan je lichaam komen als je geen wet hebt overtreden. Pas wanneer je jezelf identificeert als N. PERSOON, is er een contract op aanname.
  Helaas treden de Borderliners al in contract door hun beroepsdeformatie en vallen daardoor onder strafrecht. De doorgeschoten corruptie zorgt voor straffeloosheid.

  In Wonderland verblijven we als levende competente man of vrouw in ballingschap. [dus zeker niet als genderneutrale persoon] Doordat we als mens geen ingezetene van Nederland meer zijn en zonder inkomen, vallen we niet meer onder Nederlandse jurisdictie.
  Doordat de N. PERSOON een zekerheidstellingsovereenkomst heeft opgesteld met de mens, heeft die mens daardoor een preferente schuldeiserpositie verworven. In deze overeenkomst staat een boeteclausule voor derde partijen die een claim doen op de N. PERSOON. Deze overeenkomst is rechtsgeldig en staat geregistreerd onder het wereldwijde handels- en contractrecht volgens de Uniforme Commerciële Code (UCC). Als een instantie een boete oplegt aan de N. PERSOON, dat treedt deze toe tot het contract en dan kan de mens een boete opleggen aan die instantie die vele malen hoger is dan de boete van die instantie.
  En zo sta je als competent mens boven de overheid; zoals God ons heeft geschapen.

  Eigenlijk doen we een beetje hetzelfde als wat de Rothschilds doen. Alleen die maken het wel heel erg bont. Kijk maar eens op:
  https://fortress.wa.gov/dol/ucc/search.aspx?filenumber=y

  Vink even aan dat je geen robot bent en geef het File Number in: 2017-318-6392-0.

  Bij het ‘initial’ document kun je de pdf downloaden en dan zie je dat het Satansgebroed zich valselijk uitgeeft als God Almachtig in een bewering bij COLLATERAL:

  “I God Almighty declare on this day that in the name of creating peace between my internal and external families the entire financial portfolio including all real estate held in any trusts of and or for any DEBTOR (listed Dynasty) including any assets held in the names of any wife or child(ren) for any DEBTOR DISCLOSED from the begining of time is now forfeited to your creator, Mayer Amschel Rothschild born on February 23, 1744, alive and well for my spirit has awakened. The gateway to the heavens is now open therefore share the love for the next mission is eternal life as we know it.”

  Vertaald:

  “Ik, God Almachtig, verklaar op deze dag dat in de naam van het creëren van vrede tussen mijn interne en externe families de hele financiële portefeuille inclusief al het onroerend goed in trusts van en of voor iedere SCHULDENAAR (geregistreerde dynastie) inclusief activa gehouden in de namen van iedere vrouw of kind(eren) voor een GEOPENBAARDE SCHULDENAAR vanaf het begin der tijden, wordt nu verbeurd aan uw schepper, Mayer Amschel Rothschild geboren op 23 februari 1744, levend en wel want mijn geest is ontwaakt. De toegangspoort tot de hemel is nu open dus deel de liefde want de volgende missie is het eeuwige leven zoals we dat kennen.”

  Natuurlijk heeft de N. PERSOON: Mayer Amschel het eeuwige leven, omdat hij als christen was geboren onder de familienaam BAUER en die is nooit als overleden gemeld.

  Alsof God het nodig heeft om zich te registreren in een door de mens gemaakt schuldensysteem…

  N.B.
  Op page 43 van de pdf staan “Monarchy of the Netherlands” en “House of Orange-Nassau” benoemd als schuldenaar.
  Dussss, koningsgezinden, wie is nu uw hoogste autoriteit?

 4. Het probleem als je je zelf vrij zou verklaren, is dat je dus geen grond of huis kan kopen. En ook geen auto kan verzekeren. of zie ik dat nou verkeerd?

  1. Je ziet het niet verkeerd, maar je kijkt vanuit een andere visie.
   We zijn al vrij vanaf geboorte, maar dat word je al snel afgenomen.

   Definitie van vrijheid: het vermogen te acteren, zonder te worden gehinderd.
   Je voelt al aan dat vrijheid niet absoluut kan zijn, omdat jouw vrijheid, de vrijheid van een ander in de weg kan zitten. We dienen dus altijd een stapje terug te doen, als een heer in het verkeer.

   Definitie van eigendom en bezit kan je opzoeken in de wetboeken.
   Je kunt alles kopen en in bezit nemen. Maar het zal nooit jouw eigendom worden, omdat eigendomsrechten op naam staan van de Natuurlijk Persoon en die is niet van jou. Het allodiale [allod = huis] eigendom van de levende mens kan slecht op twee manieren in bezit komen: door erfrecht of door acceptatie van een gift. Het allodiaal eigendom wordt ook wel “zonneleen” genoemd. Dat zegt het wat treffender.
   Door erfrecht blijft het eigendomsrecht binnen je familie. Maar dan moet de eerstgeborene zoon wel als zodanig zijn vastgesteld. Het trucje dat bij “aangifte” wordt geflikt is dat de moeder niet wordt geïnformeerd over dat zij schriftelijk dient te verklaren wie de vader is. Kijk maar eens op je geboorte akte -indien deze van voor 1995 is- daarin staat het woord “vader” [aangever] geen enkele keer genoemd. We worden allen weggezet als bastaard kind, zonder erfrecht. Ja, je mag de ouderlijke bezittingen overnemen na acceptatie van erfenis. Maar diens geboorte Trusts met miljoenen gaat naar de staat en dus naar de centrale bank.

   De autoverzekering; je kan een auto niet verzekeren. Je kan wel een verzekering afsluiten voor jezelf. Als je iemand door schuld ongelukkig rijdt, dan dien je moreel [levenslang] voor het slachtoffer te zorgen. Die morele taak koop je af met een verzekering. Materiële schade is altijd wel te vereffenen.

 5. Als ik Rypkes eigen bullshitmeter langs “Wonderland” leg, gaan alle alarmbellen rinkelen..

  Tenzij je de rest van je leven in die Wonderland-sloot wil leven, zal je jezelf toch gewoon moeten houden aan de wetten van de landen waar je verblijft. Anders draai je in die landen de bak in, ze hebben namelijk geen boodschap aan schone hersenkronkels uit een sloot.

  Kortom een leuk verdienmodel voor de bedenkers van deze slootfietserij, maar met realisme heeft het niets te maken. En je leeft nou eenmaal in de realiteit, daar ontkom je alleen aan door jezelf van kant te maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *