Systeemslaven in haatzaaimodus tegen dissidenten Rutte-tirannie

Het staat er letterlijk

Voor de derde maal sneuvelt Joe Biden’s prikplicht bij de rechter in de VS, terwijl hier de injectieplichtcampagne bij de systeemmedia in haatzaaimodus schiet. Strafrechtadvocaat Gerard Spong overtrad hier waarschijnlijk Artikel 137d bij WNL afgelopen donderdag door tegenstanders van het Rutte-regime met een andere levensovertuiging te beschuldigen van doodslag op anderen, moreel minderwaardige mensen die andere mensenlevens in gevaar brengen.

De uitspraak van Gerard Spong, die WNL hem in de mond legt als citaat

Dat hij er bij een rechter/D66’er in dienst van hun overheid mee weg zal komen, als het OM al iets met de aangifte zou doen, maakt zijn uitspraken niet minder strafbaar wanneer het recht objectief zou worden toegepast.

Bij een verzoek om wederhoor bij Spong- die mij 7500 euro/600 euro per uur afhandig maakte voor een zeer pover betoog bij het gerechtshof in Leeuwarden- kwam er enkel een kort antwoord: dat bij pokken ook een vaccinatieplicht was. Het toont andermaal hoe mager onderbouwd de pro-tirannie-vleugel is van de valse oude elite.

Verder weigert Spong inhoudelijk in te gaan op de volgende vragen, over de volgende bij WNL gedane uitspraak:

“Ik vind het juridisch en moreel onaanvaardbaar dat een kleine groep vaccinatieweigeraars tot gevolg heeft dat een hele hoop mensen doodgaan

Haat zaaien, Spong moet dondersgoed weten welke juridische grens hij opzoekt, en dat zijn D66-vrienden bij de rechtbank hem fiat geven

Spong moet dondersgoed weten over welke grens hij gaat. Hij nam de aanklacht van de vermoorde premierkandidaat Pim Fortuyn immers nog in behandeling, en schreef daar met Oscar Hammerstein een boek over, hierboven afgebeeld.

Systeemslaaf van ‘de pers’ draag vrijwillig een muilkorf

Mijn vragen aan Spong

– maakt U zich niet schuldig aan overtreding van Artikel 137d, haat zaaien, omdat U aanzet tot staatsgeweld tegen mensen met een andere levensovertuiging dan de uwe, bv moslims en christenen (zoals ik) die uit religieuze redenen (en rationeel-empirische) redenen inzien dat de regeringsaanpak niets met gezondheid te maken heeft: zo nee, waarom niet?

Punt van informatie: Van de 39900 ziekenhuisbedden in NL wordt 2 procent door Covid-patienten bezet. Met een IFR van 0,15 is Covid even gevaarlijk als een stevige griep. Uit publicaties in The Lancet en Science blijkt dat juist dubbel gevaccineerden op de IC’s belanden (Israel) en voor 2/3de van de ziekenhuisopnames zorgenm en dat dubbel gevaccineerden ook het merendeel van symptomatische besmettelijkheid voor hun rekening nemen.

– Als U stelt dat ‘ongevaccineerden’ de geinjecteerden in gevaar brengen, is dat dan niet onlogisch: U stelt dan dus eigenlijk dat vaccineren je niet goed beschermt, dus ondermijnt U toch uw eigen argument dat je met prikplicht doden voorkomt.

Wie al geprikt is, die hoeft zich toch geen zorgen te makenN(wanneer het door Uw positie met dwang opgelegde middel zou werken) , en iedere gezonde Nederlander buiten de risicogroep die geen injectie wil is zowel minder gevoelig, en dus risicofactor voor symptomatische besmetting als voor ernstig ziekteverloop

– kunt U, met empirische gegevens dan op juridische gronden hard maken, waarom U als jurist uw juridische autoriteit inzet om deze drastische inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, inbreuk op lichamelijke integriteit (artikel 11 Grondwet) en overtreding van Artikel 3 van het Handvest van de EU en artikel II-63/64 van de Europese Grondwet te rechtvaardigen?

– Krijgt U betaald om voor dit regime in media op te treden? Ik bel U morgen nog even na op uw 06, maar prefereer schriftelijk antwoord

Hartelijke groet uit Friesland

Mondkapjes waren vroeger een strafwerktuig tegen opstandige slaven. Afgebeeld is de Braziliaanse heilige ‘Escrava Anastacia’ de negerslavin die zou zijn gestorven door het dragen van haar mondmasker

Gamechanger komt niet enkel met argumenten
De Amerikanen hebben een meer evenredige verdeling van macht tussen conservatief en destructief. Bij ons beheersen de totalitaire atheisten van D66 het rechtssysteem, grachtengordelbolsjewieken.

Dus hebben we nog een tijdspanne van ongeveer een maand om een Gamechanger tot stand te brengen, voor Nederland de kant van Oostenrijk en Duitsland opgaat: 7200 euro boete als je niet geinjecteerd wilt worden met experimentele gentherapie, die je overduidelijk NIET adequaat beschermt.

Je laten vernederen met muilkorf, symboliek voor systeemslavernij

Met mensen die gehersenspoeld zijn en bang gemaakt, is het onmogelijk argumenteren. De meest basale logica, je krijgt het er niet in.

Zou je immers na injectie volledig beschermd zijn, dan is er ook geen vaccinatieplicht nodig. Immers, je kunt dan toch niet meer besmet raken of het ziekenhuis in belanden, door die ‘kleine groep’. Bovendien biedt de Wet publieke gezondheid geen basis voor prikplicht. Daarnaast is het Europees Handvest artikel 3 overduidelijk: het menselijk lichaam mag geen verdienmodel van derden zijn.

Een halfjaarlijks te ‘updaten’ injectie op kosten van de gemeenschap, voor de winst van Moderna, Pfizer cs is precies dat:

Ons lichaam mag geen verdienmodel zijn

De ‘scold’s briddle’ en iron bit
Zoals Gerard Spong ook toont heeft de tirannieke wederpartij geen enkel logisch argument, dus moeten ze overgaan tot demonisering, haatzaaierij en staatsgeweld. Immers, bij pokken gold een IFR van 50 procent, bij besmetting viel jong en oud bij bosjes om, de helft ging dan ook dood.

Hier praten we over een IFR van 0,15, waarbij vooral ouden van dagen die al op sterven lagen of anderszins zwakken het loodje leggen. Zo komen we ook bij de symboliek van het ‘mondkapje’ dat van oorsprong een slavenmasker is, dat opstandige slaven moesten dragen. De ‘iron bit’ en de ‘scolds briddle’ werden beide ingezet om mensen die hun bek moesten houden publiek te kakken te zetten.

Met zelfs maar een klein rondje Wikipedia-kennis leer je zo al een historische duiding van de muilkorfplicht: een test van onderworpenheid aan onze slavenmeesters, wij slaven van Utopia, die je bij het sturen van boetes in HOOFDLETTERS bij naam noemen. Immers, zei Hugo zelf met het RIVM niet dat die dingen een vorm van schijnveiligheid leveren? Dus waarom dragen jullie systeemslaven ‘m dan nu? Bang voor ‘gedoe’?

Mooie bandnaam trouwens: Slaves of Utopia, een metalband die optreedt met mondmaskers.

7 Replies to “Systeemslaven in haatzaaimodus tegen dissidenten Rutte-tirannie”

 1. Lees maar eens op de site’s in bijgaande linken hoe geweldig die prikken werken en tot welke gevolgen dit alles mogelijk gaat leiden. Misdadig waarmee men bezig is.
  jaaphanekamp.com/blog/science/media/2021-12-05-de-pfizer-papers/
  voiceforscienceandsolidarity.org

 2. Polls lijken uit te wijzen dat een grote meerderheid van de Nederlanders tegen (algemene) plicht is. Ook zijn er al behoorlijk wat spijtoptanten en QR-tegenstanders die voor de ‘booster’ bedanken.
  Ze kunnen wel wetten blijven produceren maar hoe denken ze het te gaan realiseren? In Oost-Europese landen zoals Polen is het draagvlak nog lager maar dat weerhoudt de overheid nergens van. Het zal een strijd worden.

 3. De uitspraak van Spong dat het niet willen vaccineren van een kleine groep mensen leidt tot het overlijden van heel veel mensen natuurlijk absurd. Ook bij heel veel vaccineren zijn er problemen, wil je dit stoppen dat moet je veel meer maatregelen nemen. De vaccinatiegraad in Nederland is al heel hoog. In Portugal nog hoger, en ze gaven de booster daar wel op tijd, het weer daar werkt meer in ons voordeel en ook daar nemen ze nu meer maatregelen.
  Hardop zeggen dat vaccineren alleen niet werkt is toegeven ons kabinet deze crisis verkeerd heeft ingeschat. Dat zal niemand ze kwalijk nemen maar willen dat niet doen. Ze zeggen ‘we zaten fout’ maar ze doen ‘wij hebben steeds gelijk gehad’.
  Dat zie je aan het feit dat ze die paar ongevaccineerden, jongeren en kinderen de schuld in de schoenen schuiven en eisen dat ook zij zich laten vaccineren. Jongeren en kinderen vaccineren heeft geen enkele zin voor de IC capaciteit waar het uiteindelijk om gaat maar ze blijven er aan vast houden. Die QR-code werkt averechts maar ook daar gaan ze mee door. Het lijkt wel alsof deze crisis ook wordt gebruikt om ook een paar andere dingen die ze toch al willen er door te drukken want voor die QR code is echt geen rechtvaardiging.

  1. De prikken/ QR is het Trojaanse paard via welke het socialistisch kredietsysteem in combinatie met transhumanisme wereldwijd wordt geïmplementeerd.

 4. – Nou Rypke, toen jij dat las van Spong, dacht je vast voor de zoveelste keer, dat hij al vooringenomen slecht over je dacht toen je hem in de arm nam.

  – Rechtssystemen in west Europa door en door verrot. Is ook te begrijpen. Anders kon de VS in west Europa nooit zolang al de baas zijn. Blijkbaar is baas in eigen land spelen voor de VS zelf nog wel een kluif.

  – Hoop komt net als vroeger uit Oost (en) (Europa) waar andere rechters huisvesten.

  Rustig afwachten en uiteraard altijd bidden, want dat vraagt onze God van ons!

 5. Je naam in HOOFDLETTERS is NIET je naam, maar de naam van de ID-entiteit, in eigendom van de centrale bank via failliete overheden.
  Je echte naam -als mens- is de door je ouders gegeven voornaam of -namen. De familienaam is niet jouw naam, want je bent niet de familie.
  De combinatie van de -bij geboorte- gestolen namen vormen de handelsnaam voor de CORPORATIE = CORPUS = DOOD LICHAAM, waarvan jij denkt dat jij dat bent, omdat je zo bent gehersenspoeld. Voor de Wet ben je niet meer dan een pakketje “lost at sea”
  Elke CORPORATIE wordt met hoofdletters geschreven, om je te misleiden dat jij dat zou zijn.
  Het briefgeheim in art. 13 van de grondwet, verbiedt het je om post van instanties zoals CJIB of Belastingdienst te openen, die aan een ander is gericht. Open je die post wel, dan ben je medeplichtig [compliant] aan de identiteitsfraude van de overheid. Tsja, en dan moet je boete doen…
  Bovendien is de schrijfwijze in HOOFDLETTERS niet volgens het Groene boekje der Nederlandse taal. Het bestuursrecht is verplicht om zich aan de Nederlandse taal te houden in art. 2:6 AWB.
  Dus op straffe van art. 201 SR, moet zulke post retour afzender.

  Helaas levert je dit in de praktijk slechts uitstel op, omdat “onze rechtspraak” niet meer is dan piraterij op land, volgens het Maritiem recht.

  Dus als je geen slaaf wil zijn, moet je weten WIE je bent [bewustzijn] en WAT je kunt doen met een ID-entiteit van de overheid, met een naam die op jouw naam lijkt. [handelsbekwaam]
  Je neemt je lot weer in eigen hand als [competent] levende man of vrouw in vrijheid met onvervreemdbare rechten. En ja, er zijn geen plichten, anders dan God’s wetten: niet dwingen, stelen of doden. Je weet wel, al die dingen waar overheden zich aan schuldig maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *