‘Zo zult U Egypte beroven’ (Exodus 3)

Gebruikte Bijbel

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit de Heilige Schrift, Het Boek zonder welk er geen Westerse cultuur was geweest. Vandaag wandelen we verder door het bijbelboek Exodus, dat de uittocht van de Israelieten uit Egypte beschrijft. Vorige weekpreek openbaarde God zich aan de leider die dit moet fixen, Mozes als IK BEN DIE IK BEN. Gewapend met dit trueism moet Mozes vandaag zijn volksgenoten in Egypte overtuigen dat God hem gezonden heeft. 

Creeping Death
Het liedje Creeping Death van Metallica (1984) gaat over de uittocht uit Egypte. Het zit vol gruwelen jegens de Egyptenaren en dat past mooi als onderwerp bij Heavy Metal. “i’m send here by the chosen one, to kill the first born pharaoh son, I’m Creeping Death’.

Mijn vrouw gaf haar dochter van 13 net een Metallica-shirt van dit album kado. Jongelui van nu vinden Metallica nog steeds cool. Net als ik vroeger. En zo komt de zondagspreek mooi samen met die andere liefde van vroeger, die van de zware metalen.

Je hoeft zelf helemaal geen songteksten te schrijven als Metalband, wanneer je ook het Oude Testament hebt. Voor je een land van melk en honing in bezit neemt als uitverkoren volkje, je ‘beloofde land’, dan moeten er eerst nog een hele hele hele boel mensen doodgemaakt worden. Op de een of andere manier is het de profeet Mozes gelukt, zijn volksgenoten te overtuigen dat hij uit naam van God sprak, en dat zijn woorden ‘van boven’ kwamen.

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

Hoe deed hij dat? Exodus 3 geeft daar een voorzetje van.

En Mozes zei tegen God: Zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg: De God van uw vaderen heeft mij naar u toe gezonden, en zij mij zeggen: Wat is Zijn Naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen?

En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN. Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: IK BEN heeft mij naar u toe gezonden.
15Toen zei God verder tegen Mozes: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: De HEERE, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob, heeft mij naar u toe gezonden. Dit is voor eeuwig Mijn Naam, dit is Mijn Naam ter gedachtenis, van generatie op generatie.

Ga, verzamel de oudsten van Israël en zeg tegen hen: De HEERE, de God van uw vaderen, is aan mij verschenen, de God van Abraham, Izak en Jakob. Hij zei: Ik heb zeker naar u omgezien en naar wat u in Egypte wordt aangedaan.

Daarom heb Ik gezegd: Ik zal u uit de onderdrukking van Egypte leiden naar het land van de Kanaänieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten, naar het land dat overvloeit van melk en honing.

Dan zullen zij naar uw stem luisteren, en u zult gaan, u en de oudsten van Israël, naar de koning van Egypte, en u moet tegen hem zeggen: De HEERE, de God van de Hebreeën, is naar ons toe gekomen. Nu dan, laat ons toch drie dagreizen ver de woestijn intrekken, opdat wij de HEERE, onze God, offers brengen.

Een Bijbel met gravures van Gustave Dore

Rauw en ongecensureerd de HEERE
IK BEN DIE IK BEN is hier nog de rauwe ongecensureerde HEERE, die dorst naar bloedoffers, net als Wodan/Odin. Van het type ‘aanbidt mij of ik maak je dood’. Hij kan het ook niet helpen, hij is wie die is. Hij weet nu al dat de farao niet naar Mozes wil luisteren. Wat al beter is dan dat de farao Mozes niet meteen zal doden.

Maar op die wijze kan DE HEERE zijn cursus in Wonderen/gruwelen demonstreren. Want ja, als de farao meteen zou zeggen ‘nou OK, ga maar’, ja, dan werd Exodus eigenlijk maar een saai boekske. Voor minder dan bloedoffers en de zeven plagen gaan we in dit Bijbelboek natuurlijk niet. Dus geeft IK BEN DIE IK BEN eerst het Goddelijk Bevel om Egypte te beroven, het land waar de Israelieten eerder nog als gasten waren onthaald en van de hongerdood waren verlost.

Op aansporen van de zelfde God die altijd zegt de zelfde te zijn. Nu snap je ook dat ‘geloof’ niet zozeer iets te maken heeft met ‘aannemen of dit echt gebeurd is’, maar met ‘vertrouwen’. Durf je op zo’n God te vertrouwen, zoals hier beschreven staat. De HEERE spreekt verder tot Mozes, die later blijkbaar alles op zijn geheugen heeft opgeschreven:

Maar Ík weet dat de koning van Egypte u niet zal laten gaan, ook niet door een sterke hand. Daarom zal Ik Mijn hand uitstrekken en Egypte treffen met al Mijn wonderen die Ik te midden daarvan doen zal. Daarna zal hij u laten gaan.

En Ik zal dit volk genade geven in de ogen van de Egyptenaren. En het zal gebeuren dat u, als u weggaat, niet met lege handen gaat. Elke vrouw moet aan haar buurvrouw en aan haar huisgenote zilveren en gouden voorwerpen vragen, en kleren, die u uw zonen en dochters te dragen moet geven.

Zo zult u Egypte beroven.

Bijbel in onbruik, zie de spinnewebben

Ik Ben Sjonnie die ik ben Sjonnie
DE HEERE is hier jegens de Farao en de Egyptenaren net zo’n Sjonnie tijdens het uitgaan op de zaterdagavond in een provincieplaatsje met lokale disco. Zo iemand die zich verveelt, hij kreeg geen meisje die avond maar wel te veel bier. En die zoekt dan ruzie met je, zo van ‘hee, je moet niet tegen me aanlopen, ben je homo of zo’ omdat hij zelf je een duw geeft.

Iemand die uit is op wat men ‘zinloos geweld’ ging noemen.

Als je dan de wijze les van je ouders indachtig die uitdaging negeert zegt IK BEN SJONNIE DIE IK BEN SJONNIE ‘hee, ik praot teguh je‘, en dan probeert ie nog eens een excuus voor slaanderij te krijgen. Ik zal U niet met mijn provincietraumas verder lastig vallen.

Maar je begrijpt de essentie hopelijk. IK BEN DIE IK BEN zoekt een excuus om de ruzie met de farao om zijn uitverkozen volk zo lang mogelijk te rekken.

Zodat hij de farao en zijn volk zo veel mogelijk en opzichtig mogelijk op z’n donder kan geven. Hij wil op zijn minst die boksbal op de Kermis met ‘tettereturutetuut’ laten klingelen als Hij er tegen aan slaat. Kijk HEM eens hoe HIJ als geen ander als de hardste van alle goden kan slaan. Dat is wat Exodus 3 en daarna beschrijft: de HEERE popelt om te laten zien wat voor geweldenaar hij is.

Bijbel Abdij de Koningshoeven

Anders was Exodus een nogal kort boek geweest, wanneer de HEERE het hart van de farao niet zou verharden, zoals Exodus beschrijft. Dan hadden de Hebreers niet een verhaal waarin ze zichzelf weer eens heel bijzonder mochten vinden over de rug van een ander volk. Maar eerst heeft de HEERE al moeite om Mozes te overtuigen. Die is van het kaliber ‘was ik maar bij moeder de vrouw (Zippora) geitenhoeder in de woestijn van Midian gebleven’.

Mozes  stribbelt nogal tegen, want ja, wie zal hem nu geloven.

Mozes zegt van zichzelf ook geen eloquent spreker te zijn. Dus zo ontbrandt er een hele discussie daar bij de brandende braamstruik tussen de HEERE en Mozes. De HEERE moet eerst twee goocheltrucs uit de kast halen, een staf in een slang veranderen en een gezonde hand leproos maken (en weer gezond), voor hij een beetje contact maakt met de nogal sceptische Moos (van Sampie en Mosie)

Toen antwoordde Mozes en zei: Maar zie, zij zullen mij niet geloven en niet naar mijn stem willen luisteren, want zij zullen zeggen: De HEERE is niet aan u verschenen.

Oftewel, de Bijbel gaat er vanuit dat mensen vroeger net zo dachten als mensen nu. Wanneer ik tegen U zou zeggen ‘God heeft tot mij gesproken, dus stuur mij al uw geld, dit is mijn giro’: wat zou U dan doen? Ook dat is een metalliedje trouwens, wanneer Psycho Mico van Suicidal Tendencies de Amerikaanse TV-dominees bespot. ‘Send Me Your Money’, ‘that’s what He said’…

One Reply to “‘Zo zult U Egypte beroven’ (Exodus 3)”

  1. “En Ik zal dit volk genade geven in de ogen van de Egyptenaren. En het zal gebeuren dat u, als u weggaat, niet met lege handen gaat. Elke vrouw moet aan haar buurvrouw en aan haar huisgenote zilveren en gouden voorwerpen vragen, en kleren, die u uw zonen en dochters te dragen moet geven. – Zo zult u Egypte beroven.”

    Nadat iedereen, uitgezonderd zij ‘die in Christus zijn’, voor de grote Witte Troon voor haar/zijn eindoordeel is geweest, en alle gedachten en daden zijn gewogen, wordt de balans opgemaakt ten opzichte van uitstaande schulden aan de kinderen van Gods volk. Alles wat hier op aarde, ten tijde van onze levens door de Egyptenaren (niet-Christenen) is vernield of gestolen zal door hen moeten worden terugbetaald, 2-voudig, 4-voudig of 5-voudig zal er door hen vergoed moeten worden. Gods woord gebied dat. Daar we weten dat God voor ieder mensen allerlei schatten in de hemel heeft klaarliggen, Zijn erfenissen voor zijn kinderen of de bezittingen van zijn Zoon die gedeeld worden met de Bruid van het Lam, mogen we er van uit gaan dat zij die de uitnodiging tot deelname aan het Koninkrijk van God hebben afgeslagen uit deze voor hen bestemde schatten de personen moeten vergoeden die zij gedurende hun leven op wat voor wijze dan ook maar benadeeld hebben. Dit lijkt me niet geheel ongeloofwaardig.

    Maar liever lever ik nog van mijn hemelse schatten in als ik daarmee ook maar één ziel kon redden. Maar zo werkt het niet, het is niet te koop. Ieder mens zal zelf de beslissing moeten nemen Hem te volgen, desnoods tot de dood door geweld er op volgt. Niet dat ik een martelaarscomplex heb, maar het zou wel een hele eer zijn.
    Dood- geëxperimenteerd worden in een Covid-kamp bij Urk, onder wakend oog van de WHO en een CU-minister die ondertussen iets uitlegt over hun standpunt over gedwongen prostitutie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *