‘Daar hoorden zij Aliens zingen’….

The Lucis Trust, 1 van de eerste ngo’s die consultant van de VN mocht worden na 1968, gnostiek/theosofie

Dankzij de podcast van Jorn Luka maakte ik kennis met de gnosticus Marcel Messing, woonachtig in het oorspronkelijke leefgebied van de Katharen (‘ketters’) in de Pyreneeen. We keken de uitzending van juni dit jaar en van september, en waren geboeid door de vertelwijze van Messing.

Hij lijkt veel kennis te hebben, en werkte ooit voor de gnostische bibliotheek die is gevestigd in het Huis met de Hoofden aan de Keizersgracht 123 in Amsterdam. Iedereen die mij nieuwe gezichtspunten en kennis geeft is welkom. Onderzoek alle dingen, en behoudt het goede. Maar als iets te goed klinkt om waar te zijn….

Geloof in Aliens zo uitzinnig nog niet
Wanneer ze dan uiteindelijk met buitenaardse wezens op de proppen komen, dan schrikken we niet. Er zijn immers ook mensen die werkelijk geloven dat er een dodelijke pandemie heerst, zodat de overheid je mag bevelen dat je met maar drie dierbaren de Kerst mag vieren, en niet met meer dan drie mensen buiten bij elkaar mag lopen.

Er zijn mensen die geloven in een gevaarlijk virus dat kan klokkijken, en dat het onderscheid kan maken tussen een winkel van een grote winkelketen en een winkel van kleine zelfstandigen.

De 1 mag open blijven, de ander moet dicht. Dan is geloof in Aliens zo uitzinnig nog niet. Met de buitenaards-wezen-hypothese zou je oude religieuze geschriften weer nieuwe geloofwaardigheid kunnen geven voor moderne mensen.

In dat geval zou je wat mensen omschrijven als ‘Goden’ maar ook demonische krachten kunnen situeren in buitenaardse sferen. Dan praat je eigenlijk over wezens die bijvoorbeeld ook via andere dimensies en frequenties communiceren dan waarvoor de meeste stervelingen zijn toegerust.

Via Marcel Messing kwam Luka terecht bij David Icke. Die godfather van het spiritueel anti-globalisme is bekend, omdat hij het uiteindelijk wereldbestuur in de handen plaatst van buitenaardse entiteiten. En dat doet Messing ook. De bron van dat geloof ligt dan in oude religieuze geschriften, waaronder ook ons eigen Genesis. Met name het boek van Enoch is hier een bron, vanuit het idee dat die verhalen niet zomaar uit de lucht komen vallen.

Syrische bunkers met zicht op Mount Hermon,

Azazel die mensen wapens leert maken
Henoch verhaalt over de Gevallen Engelen, die dan dus eigenlijk de Aliens zijn. Daarvan is er 1, Azazel die de mensen leert wapens maken zodat ze elkaar te lijf kunnen gaan en elkaars bloed kunnen laten vloeien.

Marcel Messing plaatst de JHWH van de Thora ook in die categorie, als een naar bloedoffers dorstende demon-god, die zijn Uitverkozen Volk vele honderdduizenden slachtoffers laat maken. Een typisch gnostisch idee, is dat je de god van het Oude Testament van de Hebreeers ziet als ‘Demiurg’, halfgod met boosaardige trekken. De naam Hebreeuwen zou dan van ‘geboefte’ zijn afgeleid, hun bijnaam bij omringende volken die hun militaire agressie ondervonden uit naam van IK BEN DIE IK BEN.

Ook andere culturen buiten de Bijbelse, die verhalen van ontmoetingen met entiteiten, die je doorgaans niet op de maandagmiddag in de Jumbo tegenkomt. Hoewel al die mondkapzombies er wel als Aliens uitzien.

Hoe pyramides gebouwd zijn, met die nauw sluitende gigastenen, dat is ook niet verklaarbaar met bekende prehistorische technieken. Dus kun je de hypothese ‘buitenaards contact’ als legitiem verklaringsmodel opvoeren: buitenaards contact leerde prehistorische mensen technieken, die nu verloren gingen.

Als ze slimmer en machtiger zijn dan ons, dan zijn wij de lul. Stel dat ze de Aarde en haar mensen dan als kolonie uitmelken…

Dat was ook het idee van HG Wells zijn ‘War of the Worlds’, waarin marsmannetjes met hun driepoot-vliegtuigjes de aarde pogen over te nemen. Uiteindelijk is afgelopen eeuw al veel onderzoek gedaan waarbij wetenschappers via het SETI-project (Search for Extra Terrestrial Intelligence) raduosignalen poogden op te vangen van intelligent leven buiten onze eigen leefwereld.

Niet het klootjesvolk, maar rijke en hoog intelligente mensen zoeken naar de gevallen engelen uit Enoch die op Hermon zouden zijn afgedaald…

Het Boek van Enoch als voornaamste bron
De Russisch-Israelische miljardair Yuri Milner zou met andere rijke stinkerds van het Uitverkoren Volk als Mark Zuckerberg zulk onderzoek ook weer nieuw leven inblazen. Oude verhalen als het Boek van Henoch situeren als landingsplaats voor die Aliens dan Mount Hermon. In combinatie met hints die je al in Genesis krijgt, zou je dan bepaalde anders onverklaarbare figuren kunnen zien als Aliens.

Bijbelboek Genesis 6 verhaalt over Nephilim, die het in de tijd van Noach met de dochters van de mensen doen om dan godenzonen te verwekken. Dat bespraken we hier al. Waren die ‘reuzen’ die de Bijbel noemt werkelijk reusachtige wezens, afstammelingen van Aliens, of hadden ze gewoon een groot ego?

En het gebeurde, toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en er dochters bij hen geboren werden,
dat Gods zonen de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren, en zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden.

Toen zei de HEERE: Mijn Geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn.
In die dagen, en ook daarna, waren er reuzen op de aarde, toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden; dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam.

In Numeri 13:33 kom je dan nog eens de Nehpilim tegen, een meervoudsvorm voor een reus. Wanneer de Israelieten na hun ontsnapping aan de Farao uit Egypte Kanaan verkennen, zien ze dit:

Het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen, is een land dat zijn inwoners verslindt, en heel het volk dat wij in het midden daarvan gezien hebben, bestaat uit mannen van grote lengte.

Wij hebben er ook reuzen gezien, nakomelingen van Enak, afkomstig van de reuzen. Wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen, en zo waren wij ook in hun ogen.

De Engel boven Clara’s graf

‘Ze’ (internetschurken) houden het onder de pet
Anderen hebben het over Annunaki, The Watchers. Na een rondje internet zul je vast nog andere namen tegenkomen, meestal gecombineerd met het idee dat ‘ze’ nu ook onder ons zijn. En dat ‘ze’ daarom Area 51  voor ons verborgen houden, de landingsplek van vliegende schotels. Niet lang daarna komen ongetwijfeld ook de graancirkels en pyramides.

En dit combineren gelovigen dan met het idee dat ‘ze’ dit voor ons verborgen houden, samen met ‘geheime genootschappen’. De leden van die geheime genootschappen zouden dan geloven, dat ze uiteindelijk afstammen van die Aliens, die ‘Godenzonen’ uit Genesis, zonen van de Gevallen Engelen dus.

Al snel komen dan de ‘koninklijke bloedlijnen’ opdraven. Met dergelijke theorie kwam ik voor het eerst in aanraking door een boek, dat ik rond 2008 las van Jim Marrs: ‘Regeren vanuit het Duister’. Met Marrs kun je een eind meekomen, alle internetschurken komen in zijn boek voor, de Rothschild’s, Rockefellers en natuurlijk Adam Weishaupt, stichter van de Illuminati. (De Verlichten, Verlichtingsradicalen in 1776, ook gnostici)

Tot de Aliens en andere meer exotische verklaringsmodellen komen opdraven, zitten er best elementen in zijn werk die je ook uit eigen onderzoek herkent. Al kun je met menselijke slechtheid, machtshonger en geldzucht ook een eind komen bij het verklaren van ‘het kwaad’ in de wereld. Je hebt geen buitenaardse reptielen nodig, om te verklaren dat mensen ‘geneigd tot alle kwaad’ kunnen zijn.

Hightech zoektocht naar ‘God’ in Westerbork

Leuk idee is het wel, dus laten we het niet te snel afkappen.

Ook zouden ‘ze’ de apocriefe Bijbelboeken als het Boek van Henoch onder de pet houden.  Net als het Evangelie van Thomas en het Evangelie van Judas. Er zijn vele andere gnostische geschriften die uiteindelijk niet in de officiele kerkelijke kanon belandden na het Concilie van Nicea van 314. Toen stelden kerkelijke patriarchen vast welke boeken wel en niet in de Bijbel (letterlijk ‘boeken’) zouden komen, als weerwoord op de invloed die gnostici kregen.

Maar de gnostici zijn terug van nooit weggeweest.

Sinds Dan Brown doorbrak met zijn ‘Da Vinci Code’ over de kerkelijke samenzwering tegen de ‘echte Jezus’, die eigenlijk met Maria Magdalena was getrouwd, is bewezen dat er een markt is voor dit soort verhalen van gnostische snit. Dan was de Bruiloft in Kanaan waar Jezus water in wijn veranderde dus zijn eigen bruiloft.

Waarom zou Maria Magdalena immers anders met de moeder van Jezus optrekken, en als eerste de opgestane Jezus mogen zien. Tenzij ze zijn vrouw was. Dan zou Jezus ook kinderen gehad kunnen hebben.

De aartsengel Michael, wiens zwaard voor macht staat om het goede af te dwingen. Want ja, anders luisteren mensen niet

Herschreven geschiedenis, waar bij ‘ingewijden’ de ‘waarheid’ bekend is
Het idee dat de geschiedenis herschreven wordt vanuit motieven van machtsbehoud (kennis = macht), is zo gek nog niet. Miljarden mensen geloven dat. Wie was er nu getuige toen Jezus alleen voor Herodes stond, waarin hij niets zei, daarbij de gezalfde uit Jesaja imiterend? Hoe kon je dat verhaal dan als getuigenverslag optekenen, terwijl Jezus zelf niets opschreef?

Mijn Moslim-baardkapper verklaart de noodzaak van het schrijven van de Koran ook uit het idee, dat door de eeuwen heen vervalsingen in ‘de schriften’ slopen van Joden en christenen. Zodat de profeet Mohammed de juiste correcties moest doceren in 622. Zo werden niet de Joden het uitverkoren volk, maar de Ismaelieten die volgens Genesis uit de slavin Hagar haar avontuurtje met Abraham zijn voorgekomen.

Daar geloven ook meer dan een miljard mensen in.

Wat Messing en andere gnostici doceren is bepaald niet nieuw. Al sinds Marcion van Sinope in de eerste eeuw, vonden gnostici dat de leer van Jezus zo sterk zou afwijken van die bloeddorstende oorlogsgod JHWH van de Thora, dat zij enkel het Nieuwe Testament wilden erkennen.

Juist JHWH, die naar bloedoffers dorstende wreedaard zou eigenlijk van satanische oorsprong zijn, uit de club van de gevallen Engelen van het boek van Henoch. Andere gnostici zien dan juist Lucifer als ‘De Lichtbrenger’. Luciferianen zijn dat. Hieruit komt ook de theosofie voort van Madame Blavatsky. En haar volgelinge Alice Bailey is weer de stichter van de New Age.

Ook de spirituele kant van de Verenigde Naties, de Lucis Trust is daar aan verwant. Die hadden de Lucifer Publishing Company. Het idee van ‘Verenigde Naties’, de nondualiteit van naties lijkt ook gnostisch, theosofie is ook gnostiek. Het basis-idee van gnostiek is net als bij de Vrijmetselarij. Via inwijdingsgraden kom je tot ontwaking, ga je bij een ‘wakkere’ groep horen.

Messing zijn idee van Het Licht van Liefde is exact de uitspraak die de Lucis Trust ook doet. (zie boven) Alice Bailey had ook haar mond vol over ‘de christus’, maar vanuit christelijk perspectief kun je haar evengoed zien als vals licht, een demon.

Lucifer, de Lichtbrenger als symbool voor de theosofie, een tak van ‘gnosis’, gnostiek

Godenvuur
Al kun je Lucifer ook zien als Prometheus, die het godenvuur bij de mensen brengt, als vorm van De Verlichting, die van de Illuminati die met ‘de’ wetenschap de wereld naar hun hand willen zetten. Of kun je er die zelfde Azazel in zien uit het boek van Henoch, die mensen leert wapens maken. Wat is immers het ultieme godenvuur? De Atoombom. De zelfde wetenschap die ons hygiene bracht en scheldpartijen op het internet, die bracht ook de mogelijkheid onszelf te vernietigen.

Gnostici maken van Jezus dan een zelfde leraar als boeddha. (Siddharta Gautama) En wat wij ‘God’ gewend zijn te noemen is meer de Platonische variant, die weer voortkomt uit de Oosterse mysterieleer. Daarvan was Pythagoras ook weer een representant. Gnostici als Messing (die ook in India verbleef) hebben het net als Indiase goeroes en hun volgelingen als New Age-bestseller Eckhart Tolle dan over ‘non-dualiteit’.

Dat je individuele verschijningsvorm maar illusie is, valse zelfidentificatie en hechting die mensen maar uit elkaar drijft. Al snel kom je dan terecht in het moeras van reincarnatie, en nog verder bij de ontkenning van goed en kwaad.  Omdat ‘het goede’ het kwade nodig zou hebben. Vervolgens kom je dan uit bij de ontkenning van ‘zonde’ bij mensen. Mensen die eigenlijk van nature goed zijn.

Als dat zo was, waarom zijn ze dan zo eenvoudig om de tuin te leiden en tot kwaad aan te zetten?

Een populaire Youtube-mysticus uit Engeland, John Butler transporteert dat idee van ‘non-dualiteit’ nu ook met veel bijval in de Anglicaanse kerk, met in korte tijd al tweehonderd duizend volgers. Ondergetekende mocht graag naar hem luisteren, omdat hij Bob Ross overtreft in stemgeluid. Je hoeft maar 10 minuten te luisteren en je valt er weldadig bij in slaap.

Lucifer de Morgenster, tevens ‘gevallen engel’ in de King James-vertaling

Er is een nieuwe markt voor gnostiek
Wat wel ‘nieuw’ is, dat is het feit dat zulke ideeen nu steeds meer aanhang winnen. Ook dat is niet zo gek. Wanneer je eenmaal live voor je ogen ziet, wat voor ontmenselijkende ideologie uit naam van ‘de’ wetenschap, zich via massamedia en liegende politici in de hoofden van mensen kan nestelen.

Wanneer je ontdekt, dat ook ‘de’ geschiedenis van afgelopen eeuwen door overwinnaars werd geschreven, vaak met politieke motieven. Niet dat het helemaal onwaar is allemaal, maar de nadruk ligt steeds bij de presentatie van een beperkte lezing van feiten.

Wanneer je doorkrijgt dat het meeste ‘wetenschappelijke’ onderzoek volstrekt nutteloos is, modegevoelig, gericht op onderzoeksgeld en ambtelijke modes. En dat de klimaatkerk uitsluitend op computermodelprojecties is gebouwd met ingebouwde cirkelredenering (het is CO2 dus is het CO2). Zie je in, dat ‘de journalistiek’ bepaald geen baken van objectieve waarheidsvinding is en controle van ‘de macht’ (ze controleren de oppositie), in handen van een beperkte club…

Ook voldoet het materialistische wereldbeeld (alles is stof) voor de meeste mensen niet als verklaringsmodel voor de wereld, zie hierover ook mijn bespreking van zo’n andere goeroe’s werk, Rupert Sheldrake en zijn boek ‘Science and Spiritual Practices’. Wat men het ‘wetenschappelijk’ wereldbeeld placht te noemen, het ‘Wij zijn ons Brein’-model gestuurd door ‘zelfzuchtige genen’ is niet wetenschappelijk, maar is materialisme.

Een geloof, ook wel nihilisme genoemd, dat de mens neerhaalt, van zijn levensdoel ontdoet.

Saul Alinsky’s Rules for Radicals: Opgedragen aan de ‘eerste radicaal’, Lucifer

Onderzoek alle dingen…
Mensen zijn geestelijke wezens in een (tijdelijk)stoffelijk omhulsel: dat is wat mensen altijd intuitief hebben geweten, en wat ze ook optekenden in de religieuze klassiekers. Tegelijk zien we afgelopen twee eeuwen de agressieve aanval op kerk en christendom, instituten die juist leerden dat mensen geestelijke wezens zijn. We kregen het materialistische wereldbeeld ingeplant, dat we via ‘evolutie’ uit dode stof ontstonden met apen als opstapje.

In plaats van andersom, het klassieke beeld: dat we eigenlijk geestelijke wezens zijn die in materie afdaalden. Zo stelt Messing ook, dat mensen hun ware doel is afgenomen. Inderdaad slaat dan de afstomping toe, dat heeft ondergetekende persoonlijk ervaren.

Wanneer je ook ziet dat ‘religie’ bepaald geen onderscheid hoeft te maken tussen mensen die het juiste en moedige karakter hebben. Kun je het mensen verwijten dat ze dan bij de gnostici gaan winkelen? In dat geval moeten we dus kerstliedjes aanpassen.

De Herdertjes lagen bij nachte, zij lagen bij nacht in het veld. Daar hoorden zij Aliens ziiiingen.

Ajax, Ajax Ajax.

Is een bekend liedje van de F-side van die Amsterdamse voetbalclub. En waren dat ook geen godenzonen? Moet de F-side voortaan wel met de juiste kosmische trilling haar spreekkoren gaan zingen: Oooooohhmmm. 🙂

Het boek met schutbladen van historisch Frisia, ideaal kado te bestellen via www.lieverdooddanslaaf.com

Zolang je over gnostici en hun ideeen maar grapjes mag maken, dan wil ik er best voor open staan. Ze hebben het steeds over ‘ontwaken’, een typisch gnostisch idee. Maar het kan ook goed zijn om eens lekker uitgeslapen te zijn. Vandaag op kerstochtend voor het eerst in 20 jaar om half tien opgestaan.

Normaliter is dat half zeven. Maar in deze Interessante Tijden is alles anders dan normaal.

Wat stelde Paulus ook maar weer: onderzoekt alle dingen, en behoudt het goede. Mensen als Messing kunnen ook ‘te goed klinken om waar te zijn’, heerlijk om naar te luisteren, en je kunt er in WILLEN geloven. Gezien zijn verwantschap met theosofie, Lucis Trust en het feit dat de wereldeenheid-globalisten ook gnostici zijn. Laten we dan een gelijke scepsis hanteren, als bij andere verhalen. Lekker om naar te luisteren was het wel.

Dankzij de corona-massapsychose vier ik Kerst voor het eerst in mijn leven niet meer met de familie, maar met vrienden van het Oude Normaal. Wij wensen hun niettemin het allerbeste.

10 Replies to “‘Daar hoorden zij Aliens zingen’….”

 1. Rypke, Ik denk dat je de koe redelijk goed bij de horens pakt.
  Veel filmpjes en redeneringen beginnen een beetje op MK Ultra te lijken.
  Maar daar trappen we niet in.
  Blijf gewoon lekker je eigen zelf. Met of zonder “fouten”.
  Gebruik je gezonde intuïtie.
  De natuur doet de rest.

 2. Zonder er allerlei conclusies aan te willen verbinden, maar wel eh ‘typisch’: net nadat ik een link van dat gesprek met Marcel Messing naar een bekende had gepost keek ik nog even op je website om te zien wat je te vertellen had vandaag…

  1. Rijpke ik zie dat jij veel hooi op je vork pakt met dit artikel en dat het moeilijk is om de bomen in het bos van de meningen en stromingen te scheiden. Juist omdat ze vaak wat blaadjes en takjes die veel op elkaar lijken hebben je zult dus ook niet in de wortels van die bomen iets vinden behalve wat ze allemaal gemeenschappelijk hebben iets verkopen wat niet uit je eigen koker komt.
   Ik doel op het bos van geschriften en meningen.
   En toch ligt de Ultieme waarheid overal voor het grijpen daar hebben we geen leerstellingen die niet uit onze eigen gedachten koker komen voor nodig. De vraag is kunnen we die als mens wel bevatten? Als je van nut in het leven uitgaat dan kan je bedrogen uitkomen en een heel leven van devotie minder kunnen opleveren dan een van lekker veel fouten maken en ervan leren.
   De leer en het instituut wat erna komt zijn vaak zaken die vertroebelen en geinfiltreerd worden voor een andere agenda. Alice Bailey had De Theosofical Society gekaapt via het rassen model. Nietze kwam voor mijn gevoel via de Theosofie op het Ubermensch gedoe uit oftewel de ontwaakte Christos in je. Hitler ging ook op de Rassenleer in en pakte de Ubermensch van Nietze anders op. Het interpreteren van een leer voor eigen voordeel neemt niet weg dat het minder waar is of totaal onzin ook met de sekte die zich de Roomse kerk noemt heeft nog wel de kern bewaard. Dat is namelijk een man die men als voorbeeld nam. Vergeet je Krishna Murti die ook gekaapt was door de Theosofen en hem als de nieuwe Messias of Matreya wilden klaar stomen. Hij is daar later vanaf gekeerd en heeft diepe penetraties in het benaderen van het onkenbare gedaan en werd daardoor misschien wel wat ze voor ogen hadden terwijl ze in hun tunnelvisie zich tegen hem keerde . Als de heer Messing zoveel weet waarom past hij dat dan niet toe hij zou dan wonderen kunnen verrichten door toegepaste kennis van de werking van de comos ofwel de Magie. Ik mis ook hoe Zen tegen de zaak aankijkt. Daar zit namelijk niet zozeer op die Sektarische gedachtenlijnen welke ik ook in dit artikel terugvind.
   Het punt is dat we allemaal een slaaf van onze verlangens zijn en door onwetendheid in de val van geloof trappen
   want geloof is de andere zijde van niet weten. Mijn geloof is als ik ergens in geloof ik niet de waarheid ken. Ik zoek nog steeds en houd me bij de slogan van de Maharadja van Benares die de Theosofische society overgenomen heeft en dat is “Er is geen religie boven waarheid.”
   Ik ben nergens lid van en volg geen religie hoewel ik veel affiniteit met de Oosterse metafysische filosofie heb. Ik denk dat Boeddha ook gekaapt is door de Brahmanen om hem een avatar of Boedhha te maken namelijk de negende Avatar. Tevens overtuigde ze de Moslims dat Mohammed The Kalki Avatar was om zo hun invloed verder te kunnen bedrijven. Vraag je het volgende af aangenomen dat je de figuren als wel of niet bestaand hebbend acht. Was Jezus een Christen of noemde hij zichzelf zo? En was Boeddha een Boeddhist? Of waren ze gewoon zichzelf. Voor mij is de beste Guru eentje die jezelf laat uitzoeken met zo min mogelijk sturing en ik zoek deze niet buiten me. Ik heb wel een paar hele interessante ontmoetingen mogen meemaken die me gevoelsmatig veel in een korte tijd hebben doen bevatten. Mijn conclusie is dat het leven geen nut hoeft te hebben en we echt niet economisch rendabel of effectief hoeven te zijn en dat het een SPEL is. Tot het punt dat we het Buitenspelen moe worden en weer naar ons Huis terugkeren. Ik zie het Hogere en Lagere zelf een term welke je vaak ziet niet als zodanig ze zijn Interdependent. Ooit vloeien die twee weer samen daar hoef je geen religieuze zaken op te betrekken. Het is het spel van het Ik of Ego wat zich schijnbaar afgespilts deel van geheel waant en zijn rollenspel speelt. De kern komt erop neer dat het IK zegt “IK wil nog even Buitenspelen” tegenover “kom maar Thuis.” Altijd Buitenspelen gaat ooit vervelen en altijd binnen zitten is verwelken achter de gladiolen omdat je alle opties van wat je had kunnen doen voorbij liet gaan. Ik pak het Hermetische Axiom Zo boven Zo beneden. Als je slaapt zit je in een perfecte toestand niets is aan veranderingen onderhevig en je hebt nergens een waarde oordeel over. Dan ontwaak je en ga je met enige mate van Bewust Zijn zaken verschuiven en verandering aanbrengen wat altijd onperfect is omdat iets wat perfect is niet aan veranderingen onderhevig is.
   Zo ook de cosmos die uit de slaap ontwaakt en Bewustwording heeft en dan het grote spel start omdat achter de gladiolen blijven zitten verveeld op den duur. Ook deze zal dan ooit weer in een slaapperiode gaan en weer ontwaken via dit Axiom .
   Op de vraag “waarom “? Antwoord ik, het hoeft geen nut te hebben en waarom zou er niets moeten wezen? Het enige wat je dan nog druk maakt is een soort aangeboren gevoel van onrecht. Als je actie reactie als een principe neemt (geen wet) en je weet dat je bewust keuze hebt gemaakt die veranderingen tot gevolg hadden dan zie deze reacties ook als een deel van het spel waaraan je zelf mee creëerde. Kortom we houden het wiel zelf aan de gang en als het fout loopt zoeken we buiten ons naar iets waar we alles aan op willen hangen. Helaas of gelukkig het zit allemaal in je echter dat willen we niet horen maar worden langzaam wel gedwongen om dat in te zien. Een naar alle waarschijnlijkheid zal dat niet in een leven lukken en heb je de mogelijkheid om dingen weer recht te zetten en anders te doen je mag dat reïncarnatie noemen. Heel basic je bent je eigen vijand of duivel en heiland of verlosser. Je hebt niets nodig buiten het besef dat zelfs je gedachten een energetische verandering teweeg brengen en dat hetgeen wat je doet niet zo belangrijk is maar de intentie die erachter zit, welke de reacties bepalen die weer bij je terugkomen. Ik denk dat we allemaal het actie reactie principe kunnen bevatten. De rest komt vanzelf als je maar lang genoeg rondjes draait wil je ooit in een andere cirkel gaan bewegen. Als je kan inzien dat we allemaal onze rollen spelen dan is er minder oordelen. Er schijnt een wel iets te wezen wat ik niet kan bewijzen en dat is dat alles wat de harmonie verstoort uiteindelijk zal uitblussen dat is dan de enige Rechtvaardigheid die ik kan vinden.

   1. Als de komst van Christus in details op velerlei wijze geprofeteerd is in geschriften vóór Zijn komst, waarom zouden we dan nog iets anders zoeken om overtuigd te raken van waarheid? Waarom is de plaats van Jeruzalem altijd zo bijzonder geweest? En de rol van het Joodse volk? Je hebt dan toch geen religie of kerk meer nodig om waarheid te vinden? Waarom zoeken velen het in gevoel en emotie? Dat is ook maar vluchtig. En wat weet je dan?

 3. De verhalen over God en de ‘goden’, engelen, gevallen of niet, geesten, demonen, reuzen etc. blijven de aandacht trekken. Net als je denkt dat je alles al wel gehoord hebt komt er altijd wel weer iemand met iets nieuws op te proppen en moet je tot de erkenning komen dat je niet die variant nog niet doorgeworsteld hebt.

  Gevallen engelen die met ‘moderne’ technieken intra-dimensionaal door tijd en ruimte reizen, vandaar die soms onregelmatige patronen in de ufo vliegrichtingen is er zo een, maar ook een verhaal dat wanneer engelen ‘materialiseren’ in een of als een menselijk lichaam, dat ze, wanneer ze zich dan gaan voortplanten met de dochteren van de volkeren, dat er dan ‘reuzen’, zowel geestelijk als lichamelijk, gebaart worden die er soms wat ‘afwijkend’ uit zien omdat de helft van hun genetisch materiaal eigenlijk uit een andere wereld/dimensie komt.

  Heel leuk om te lezen allemaal, maar ik denk dat ik het meeste nu toch wel gehad heb. Via Erich von Däniken, David Icke of via hun Christelijke tegenvoeters Dr. Charles (Chuck) Missler, de heren van SkyWatchTV, Dr. Michael Heiser of Kat Kerr: https://www.youtube.com/watch?v=h4v-mqAIjG8

  1. Ook leuk: ‘Werelden in botsing’ van Immanuel Velikovsky.

   Maar, wat is jouw eindconclusie Jelle? Want zo langzamerhand zie ik door de bomen het bos niet meer 🙂 .

 4. Marcel weet heel veel over het kwaad. Best interresant. Christenen zien achter elke boom de duivel, maar weten nauwelijks wat van de god van deze aion (2Kor4:4) die de gedachten van de niet-gelovigen verblind (!). Marcel weet dus niet veel over over de Redder van de mensheid, en de Redder van deze wereld. Het blijft in zijn opvattingen bij licht, inspriatie, meditatie, het grote niets en god in jezelf. Je beloning volgt als je reïncarneert. Paulus zegt iets anders over de mens als hij in Rom 3, Psalm 14 en 53 citeert; ‘Er is geen mens verstandig, er is niemand die God zoekt, heel de mensheid is verdorven’.. Niets vanuit uzelf dus. Ook niet via de kerk die regels en wetten opleggen als voorwaarde van je geloof. Daarvan zei Jezus tegen de wetgeleerden in Luk 11:52 ‘Jullie nemen de sleutel van kennis weg. Jullie komen zelf niet binnen, en verhinderen anderen die binnenkomen’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *