Nieuwjaarsduik bij It Reade Klif

Voor het Friese Vrijheidsmonument met Robert Dupper, ook schrijver, vormgever en fotograaf

Twee kale Friese veertigers zijn vanochtend rond 11:30 gesignaleerd bij het bestormen van de Zuiderzee vanaf It Reade Klif. Ze namen daar een Nieuwjaarsduik. De ene veertiger hield zijn petje op bij het te water gaan. Bij het poseren voor het Friese Vrijheidsmonument met Leaver Dea as Slaef er op geschreven, valt op dat deze veertiger er welvarender dan ooit uitziet, een beginnend buikje waar het vroeger altijd Washboard Jim was. 

De bestorming

De uitstekende verzorging door de vrouw des huizes zal hieraan debet zijn. Er is ook een filmpje van gemaakt dat we op onze Liever dood dan Slaaf-Instagram-pagina hebben gezet. Vanaf nu maken we hier een Friese traditie van.

In Stavoren hebben we (ik en Afke) op Oudjaarsnacht nog een Fries jongerenfeest bezocht nadat we door een jonge vent waren uitgenodigd, die voor ons hotel langs liep.

Je kon zien dat hij een zeeman was, hij had ook een oorbelletje in dat ze op Urk veel dragen. Hij bevaarde inderdaad als eerste stuurman al op z’n 25ste de wereldzeeen, en trotseerde al golven van 10 meter, moest noodsituaties oplossen als: oh jee, het schip is lek op volle zee, hoe lassen we dat dicht voor we kapseizen.

Dijk bij Stavoren

Hoeveel meer moet je dan kunnen dan wanneer je academisch pennelikker bent bij de overheid/universiteit…

Ongeveer honderd jongens en meisjes in de leeftijd van 16-24 jaar bij elkaar, lokale jeugd met een fuckdeoverheid.nl-mentaliteit. Dan zie je meteen dat de coronatirannie gedoemd tot mislukken is.

Niemand van die jongelui gelooft er (echt) in. In het hele land is het vuurwerkverbod terecht massaal in de wind geslagen. Vuurwerk hoort bij Oud en Nieuw. Volgend jaar kopen we ook een flinke lading in, want die paar pijltjes nu: daar waren we zo door heen en het was weer net zo leuk als toen je nog een jongetje was.

Een aantal jonge mensen uit Stavoren kennen mij dankzij mijn werk voor de visserij. Van de overige gasten ontmoetten we bij binnenkomst de warme spontaniteit (NOT) die ik beschrijf op bladzijde 196 van mijn fotoboek ‘Liever dood dan Slaaf, een pelgrimstocht door de Friese Natuur op zoek naar Vrijheid’.

Het boek met schutbladen van historisch Frisia

Net als bij de nauw verwante Scandinaviërs blinken zogenaamde Diep-Friezen als echte Noorderlingen nog steeds niet altijd uit in spontaniteit tegen mensen ‘net fan hjirre’ (niet van hier). Alles van buiten Centraal Frisia (de provincie) is ‘die Hollander’, alsof de inval van 1345 nog niet licht vergeten is.

Dan krijg je als ‘Frjemd spul’ (vreemdeling in negatieve zin) de vraag ‘Waar kom jij weg’ ( ‘vandaan’)… Die vraag stellen ze dan niet als vorm van interesse, maar in de zin van ‘wat doe je hier’… Je krijgt dan een als belangstellende vraag verpakt oordeel voor de kiezen.

De tewaterlating

Je moet eerst door een initiatieritueel voor je ‘Ien fan Us‘ bent. Niettemin werden we rijkelijk met bier beladen, en vanzelf kwam ook de Cola Berenburg, een typische Friese jongerendrank. Je kunt meer over die Friese antropologie en volksaard-studie lezen in mijn fotografisch en literair debuut Liever dood dan Slaaf’, dat je via de webshop op de gelijknamige website kunt bestellen.

Nieuwjaarsplons

Je kunt met Ideal betalen voor deze tegel op A4-formaat van 2 kilo en 364 pagina’s. Ik ben voldoende Fries om met kennis over mijn volk te schrijven, en voldoende buitenstaander om er met afstand over te berichten. Niettemin willen we je ook graag Folle Lok en Seine yn it Nije Jier wensen.

Speech bij de boekpresentatie op 11 december bij It Reade Klif: Foto Robert Dupper

Ik ben geen Nederlander maar een Fries. Het Rutte-terreurregime in Den Haag is mijn regering niet. Wel van U? Waar ligt bij U de grens, wetende dat er geen vrijheid bestaat zonder grenzen?

2 Replies to “Nieuwjaarsduik bij It Reade Klif”

  1. Geweldig wat een prachtige actie, ben ook Friezin maar woonachtig in Hongarije, 7 jaar al weer bijna. In een lyts doarpke! We strijden nog steeds, ook in 2022 , maar dan op afstand!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *